Bezczynność wobec jawności

Wczoraj w komentarzach pojawiła się informacja, że niewiadomski zasypuje UM w Ryglicach setkami wniosków o informacje publiczne. Ktoś napisał też, że aby zrealizować moje wnioski konieczne było zatrudnienie dwóch dodatkowych osób za kwotę 100 tys. zł. rocznie, co oczywiście jest nieprawdą. Tak jak kłamstwem była informacja o ilości wniosków i kosztach ich realizacji podana przez burmistrza na zebraniu w Kowalowej w 2019 r., tak i teraz nie jest to kilkaset, ale kilkanaście wniosków na które, gdy tylko jest to Burmistrzowi nie na rękę to nie udziela odpowiedzi. Historia, że konieczność udzielenia odpowiedzi na moje wnioski była argumentem do zatrudnienia dodatkowych urzędników za astronomiczną kwotę 100 tys. zł. rocznie jest absurdalna. A gdyby rzeczywiście tak było to otrzymywałbym informacje o jakie się zwracam.

Fakty są jednak inne. Jakość odpowiedzi, jak chociażby spis umów, w którym pominięto 4 umowy a w wielu pozycjach brak jest danych oraz inne odpowiedzi budzą moje coraz większe wątpliwości o ich prawdziwość. Również błędy w interpretacji przepisów w wyniku, których anonimizację dokumentów uznaje się nie za przekształcenie, ale za przetworzenie, choć w wyniku tej czynności nie są wytwarzane żadne nowe dokumenty świadczą o szukaniu pretekstu, by informacji nie udzielić.

Żeby było śmieszniej to zarabiający 100 tys. zł. rocznie urzędnicy (chyba prawnicy) nie rozumieją, że do wezwania do opisanego w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wykazania ważnego interesu publicznego stosuje się ustawę, z której to wynika, a nie kodeks postępowania administracyjnego. Ten szkolny błąd, którego pan burmistrz jeszcze nie rozumie skutkuje błędnym powołaniem się na art. 64 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego i pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. Jeżeli bowiem ustawa o dostępie do informacji publicznej nie wymaga podania danych osobowych, tak więc również wezwanie do wykazania celu publicznego wynikające wprost z jej przepisów nie może rodzić takiego obowiązku. Zgodnie bowiem z treścią art. 16 ust. 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego stosuje się jedynie do decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz do umorzenia postępowania o udostępnienie informacji publicznej. W związku z tym przepisy k.p.a. nie mają zastosowania w zakresie pozostałych czynności podejmowanych przez organ na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej a takim jest wynikające z art. 3 ust. 1 pkt 1 u.d.i.p. wezwanie do wykazania interesu publicznego. Dopiero odmowa udostępnienia informacji a co za tym idzie konieczność wydania decyzji administracyjnej w myśl przepisów k.p.a. powoduje konieczność wezwania do usunięcia braków formalnych. Jednak i w tym przypadku w myśl zawartej w ustawie z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną definicji “adresu elektronicznego” do skutecznego wezwania do usunięcia braków formalnych wystarczający jest adres e-mail, z którego został wysłany wniosek. Myślę, że wie to każdy student prawa a już na pewno powinni wiedzieć radcy prawni urzędu i ci dwaj urzędnicy, których rzekomo zatrudniono w celu odpowiadania na moje wnioski.

Tu ważne jest abyście Państwo mieli świadomość o jakie informacje pytałem i od udzielenia jakich odpowiedzi uchyla się burmistrz.

Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej zawnioskowałem do Organu Burmistrza Ryglic o udostępnieni dokumentów na podstawie, których dokonano rozliczenia i zwrotu kosztów delegacji i podróży służbowych burmistrza Ryglic i urzędników UM w Ryglicach oraz o skany 4 brakujących w spisie umów. Niestety wskutek błędnego rozumienia (chyba celowy błąd) przepisów moje wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia. Pan burmistrz zdaje się nie rozumieć, że obowiązek anonimizacji w postaci konieczności zamazania wyłączonych z udostępnienia informacji jest czynnością techniczką i ciąży na organie z mocy prawa a nie jest wykonaniem czynności analitycznej wynikających z realizacji wniosku i nie prowadzi do jej przetworzenia. Tak więc w moim przekonaniu Organ Burmistrza Ryglic pozostaje w bezczynności w rozumieniu prawa, ale może przede wszystkim w bezczynności wobec mieszkańców, którym w kampanii wyborczej obiecywał jawność swoich działań.

W związku z tym zdecydowałem się przystąpić do dobrze znanego już Państwu stowarzyszenia „Sieć Obywatelska Watchdog Polska” i realizować moje działania strażnicze w oparciu i z pełnym wsparciem stowarzyszenia czego efektem będzie ponowne złożenie tych wniosków bez ograniczeń, jakie niesie moja anonimowość a w konsekwencji na dochodzenie praw na drodze postępowania przed sądem administracyjnym.

Abyście sami mogli ocenić czy takie informacje są istotne, poniżej prezentuję Państwu pisma, w których burmistrz Ryglic uchyla się od odpowiedzi na bardzo proste, ale jakże ważne w rozumieniu sprawowania urzędu i wydawania środków publicznych pytania.

Podziel się na:
 • Facebook
 • Twitter
 • Blogger.com

Permalink do tego artykułu: https://lepszeryglice.cba.pl/bezczynnosc-wobec-jawnosci/

214 Komentarzy

Skip to comment form

 1. Mamy w gminie Janosika – Szczepana Marcinka, który zapowiedział, że zabierze sobie dietę i przeznaczy ją na biednych. Ten krwiopijca zabrał sobie 100 złotych z diety, dalej będzie pobierał 1 tysiąc zł miesięcznie – to jest jedna renta miesięczna Bochenkowej, a te 100 złotych, które sobie zabrał, bezdomnego zagnębi doszczętnie.
  Szczepan, dołóż mu jeszcze 4 wina ze swojej winnicy, żeby poczuł radość, jeszcze chociaż przez kilka chwil.

 2. Augustyn złamał prawo!

  Wczoraj na stronie gminy ukazał się artykuł na temat sukcesu jednej z dziewczynek.
  Dowiedziałem się, że od rodziny nie było zgody na publikacje nazwiska z wizerunkiem dziecka.
  Albo podrobią dokumenty albo ewidentnie umoczył.

  1. Nie warjujmy ,należy się wyróżnienie i szacun dla nauczycielki

   1. Chyba dla dziecka przede wszystkim

    1. Dla dziecka i nauczyciela, bo co samo dziecko zrobi

   2. Tak trochę niejasno napisałem, wyróżnienie oczywiście dla zdolnej i pewnie pracowitej dziewczynki

 3. coś takiego znalazłem
  https://www.gov.pl/web/srodowisko/300-mln-zl-na-odwierty-geotermalne

  1. Tylko, że 30.09.2020 r. już chyba minął.

   1. tak ,szansa mineła ,ktoś u nas pomyślał choć o tym
    a może będą nowe

    1. Nie to, że będą, one cały czas są, trzeba tylko mieć odwagę po nie sięgnąć.
     http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/energia-plus/nabor-ii-wnioskow-2020-2021/

     Warto obejrzeć https://youtu.be/nu2Ta1x_Dsg

     1. To byłoby coś ,takie gorące źródło . Skok w rozwoju.

      1. Może nie sami, ale z gminą Skrzyszów mamy szansę na taki projekt. Można by go zlokalizować na pograniczu Zalasowej i Świnio Góry i przez to wzbogacić plany, jakie już są na rozwój Świnio Góry i Kokocza. Jako gmina nie mamy zbyt wielu możliwości i dlatego uważam, że powinniśmy szukać takich właśnie szans, nim zrobią to inni.

       • anonim on 28 kwietnia 2021 at 11:47

       Tu pewnie geolodzy muszą podpowiadać .Tak się może naiwnie wydaje że te odwierty raczej w dolinach.

       • Anonim on 28 kwietnia 2021 at 11:54

       Żeby to zrobić to trzeba mieć na to wszystko pomysł a z tym jest w Ryglicach dość kiepsko . Coś takiego mogłoby zmienić obraz naszej gminy i przyczynić się do jej rozwoju bo na to że powstanie jakaś droga która przetnie naszą gminę nie ma co liczyć. To bardzo dobry pomysł panie Niewiadomski i powinien pan o tym pisać i przypominać mieszkańcom że wbrew temu co się mówi możliwości na rozwój są trzeba tylko mieć jaja i z nich skorzystać.

       • anonim on 28 kwietnia 2021 at 12:10

       Są u nas piękne ,zaciszne miejsca , woda ciepła do basenu i na pewno inwestorzy by się pchali drzwiami i oknami. Jeszcze jakby jakaś lecznicza była. Marzenia

     2. To jest jakiś konkretny pomysł żeby wyjść z tej dziury w jakiej jesteśmy bo nawet ten zalew w Joninach to turystyki by tak nie ożywił jak takie baseny geotermalne które przecież czynne są cały rok. Oby ktoś się zainteresował na poważnie tym pomysłem bo to ma sens. Panie Niewiadomski co pan by jeszcze proponował? Proszę się tym z nami podzielić bo może to kogoś zainspiruje i doczekamy się prawdziwego rozwoju. Jestem pod wrażeniem że ktoś szuka jakiejś perspektywy dla tej naszej biednej gminy i zastanawiam się za co my płacimy naszym samorządowcom? Chętnie poczytam o tym jak pan widzi możliwości rozwoju gminy. Miłego dnia wszystkim.

 4. Burmistrz pisze o sobie jakko zaszczepionym i się sam podpisuje .Głowa mała.

  1. Szkoda, że nie wpadł na to, że można założyć podkoszulek do szczepienia a wtedy nie trzeba świcić wielkim brzuchem.
   No chyba że tak lubi 🙂

   1. Oj tam , oj tam . Większe bębny mają.

 5. Trzeba zrobić szkolenie przy następnych wyborach by ciemny lud wiedział na kogo głosować . Najlepiej zapytać lokalnej inteligencji !!! (Elity ) .

  1. Kukułka kuka że szykuje się zmiana przewodniczącego rady 🙂
   Rada wreszcie zacznie działać
   Mieszkańcy oczekują takiej zmiany i
   rady która zacznie kontrolować kłamczucha .

   1. Przecież on ma w sobie to pomaganie
    Jak możecie to zrobić hihi

   2. Na podstawie przepisów art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym co roku do dnia 31 maja burmistrz przedstawia radzie raport o stanie gminy i podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia bądź nie absolutorium i wotum zaufania dla organu wykonawczego gminy, jakim jest burmistrz. W przywołanej ustawie ustawodawca dość precyzyjnie określił procedurę podejmowania tej bardzo istotnej uchwały, z którą chce was zapoznać-i tak czytamy w niej:
    1.
    Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.
    2.
    Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
    3.
    Rada gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.
    4.
    Rada gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.
    5.
    W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.
    6.
    W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.
    7.
    Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:
    1)
    w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 20 osób;

    2)
    w gminie powyżej 20 000 mieszkańców – co najmniej 50 osób.
    8.
    Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
    9.
    Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania.
    10.
    W przypadku nieudzielenia wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta. Przepisy art. 28a uchwała w sprawie absolutorium dla wójta ust. 3 i 5 stosuje się odpowiednio.

   3. a kto w zamian

  2. Niewiadomski szkoli nas i otwiera oczy ale nie wystarczy że on jeden się stara my musimy mówić o tym że jest taki ktoś naszym znajomym żeby ludzie byli świadomi że należy się im więcej niż odwieczne cygaństwo. Mówcie sąsiadom że na blogu pisze się o tym jak jest niech ludzie czytają bo mamy fantastycznego kogoś kto nam to jak jest naprawdę pokazuje. Przyznam się że na początku myślałem że Niewiadomski to kolejny karierowicz szukający poklasku ale z czasem widzę że nie o robienie kariery mu chodzi i pisze prawdę. Panie Konstanty im więcej nam pan uświadomi tym mądrzej wybierzemy w następnych wyborach . Jeszcze jedno jak Pan ma wiedze to ucz pan kogoś na kogo będziemy mogli zagłosować bo myślę że pańskie wskazania będą miały decydująca rolę kogo wybierzemy.

   1. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – rozdanie 21.04.2021 gmina Ryglice ZONG
    Mecenat Małopolski – rozdanie 23.04.2021 gmina Ryglice ZOOONNNNGGGG
    Można się chwalić zawsze po raz który ?

     • A co myślałeś? on 26 kwietnia 2021 at 16:37
     • Odpowiedz

     Jeżeli średni sprzeniewierzył się PiSowi to i takie są efekty ….

  3. Na Marcinków głosować.

   1. na pewno już lecę z buta , bo tak nauczycielki chcą Marcinka

  • Obserwer on 25 kwietnia 2021 at 14:26
  • Odpowiedz

  Prawdą jest co pisze Adam. I studentów więcej i kasy z budżetu. Tylko czy się to przekłada na stan służby zdrowia. Jakoś nie widać

  1. Nie od razu Kraków zbudowano.

   1. Z tej kasy lekarze mają droższe bryki czy lepsze zagraniczne wczasy ,pacjent ma niewiele z tego.

 6. Na BiP-ie opublikowano rejestr wyjazdów służbowych za 2020 r. szkoda, że tylko za ten rok, a nie na przykład za lata 2018-20, żebyśmy mieli porównanie, więc trzeba będzie chyba złożyć wniosek, żeby taki rejestr z poprzednich lat opublikowano.
  Zachęcam do zapoznania się tym spisem.

  https://bip.malopolska.pl/umryglice,a,1922765,rejestr-wyjazdow-sluzbowych-2020.html

  1. Jakoś niezwykle często nie ma burmistrza w gminie bo podobno na delegacji, a z wykazu jakoś to nie wynika.
   Pewnie delegacje w sprawach własnych.
   Tak jak to ostatnio po czek dla siebie się wybrał.
   Po takim tekście ewidentnie widać gdzie ma naszą gmine i jej mieszkańców.
   W d.pie. jakby ktoś jeszcze nie wiedział.

   1. Do Krakowa własnymi samochodami jeżdżą ? Jakoś trudno uwierzyć .

 7. SREDNI…
  Pajacu w dupie mamy kogo se.sprowadzisz.
  Masz robic robote bo od tego jestes.
  Dosc mamy Twoich klamst I kitu .
  Oraz buzi na fejsie.
  Dziura na dziurze, za robote sie chyć.

  • Kukułcze jajo on 23 kwietnia 2021 at 18:36
  • Odpowiedz

  Oto przyszły sekretarz gminy R.

  https://www.wnp.pl/parlamentarny/sejm-2015/okw-15-tarnow,16/kw-nowoczesna,9/krzysztof-kukulka,4584.html

  1. Aby byc sekretarzem gminy nalezy wygrac konkurs i spelnic bardzo wysokie wymagania.
   Ten Pan nie spelnia wymogow formalnych.
   Bedzie co najwyżej zastępcą a to oznacza calkowitą slużalczość i brak autonomicznego myslenia. I o to chodzilo 🙂

  2. Czyj to szwagier?

   1. Z Nowoczesnej to pewnie probosza .
    Sredni ma nosa , karetkowy do urzędu, bo gmina bliska zgonu.

 8. Prywaciaż bez pojęcia o zadaniach gminy, bez pojęcia o niczym, poza promocją samego siebie.

 9. Na stronie gminy nowy asfalt . Jakoś mi się wydaje że teraz nie najlepsza pora na takie budowy,że to tak na siłę by się pokazać a trwałość ucierpi na tym.

  1. Kładzie się asfalt tam gdzie jest nowa dobrze utwardzona droga, a inni ludzie nie mają dojazdu do domu i tak jak w Zalasowej koło gazowni albo w Bistuszowej, gdzie też trudno przejechać. Ale oczywiście w pierwszej kolejności trzeba wynagrodzić swoich popleczników. Przecież kasa z drogi na gazownię poszła na asfalt do Siemka pseudo dziennikarza. Czyż nie tak?

 10. Bardzo ciekawy wywiad z bardzo dobrym gospodarzem. Warto posłuchać jak robią to sąsiedzi.

  1. No właśnie Panie Niewiadmoski, jak Pan słusznie zauważył DOBRYM GOSPODARZEM. w naszej gminie nie mamy gospodarza, mamy prywaciarza, które tylko chce napełnić swoje kieszenie (żony i syna też), i kompletnie nie interesuje go społeczeństwo i gmina. Wszystko co jest robione to albo przy jego działkach,. Szkoła też tylko dla żony (pitolenie o równych szansach niech sobie zostawi wnukom na dobranocek opowiadanie).
   A potem się dziwi, że ludzie go hejtują.

  2. Jprd jaka u nas miernota. Klęska, kto nas reprezentuje. Głosowałem na Śr. Biję się w pierś

  3. Popatrz ile nieskończonych dróg ma ten wzorowy gospodarz. Czytając wypowiedzi mieszkańców to wychodzi na to że cieć ma więcej do powiedzenia niż wójt w gminie. Wspiera tylko lokalne media i ciągle się w nich lansując powtarza.

   1. Musisz czytać jakieś inne media i rozmawiać z innymi mieszkańcami gminy Skrzyszów, bo ci, których znam-a znam wielu, doceniają swoją radę i wójta.
    Odnosząc się do wspierania lokalnych mediów i lansowania się, to jeżeli uznać to za lans to jak nazwać wystąpienia naszego włodarza?
    Jakoś nie słychać w tym wszystkim nuty, jaka pobrzmiewa w Ryglicach, otrzymałem, zrobiłem, gościłem i inne “ę” i “łem”.
    Może i gmina Skrzyszów jest bogatsza i lepiej położona niż Ryglice, ale jest też o niebo lepiej zarządzana, tamtejsze inwestycje zmieniają coś na lepsze, a nie tylko są robione pod publiczkę i by wygrać wybory.
    Trudno jest porównywać tych dwóch włodarzy, bo grają w różnych ligach i operują na zupełnie innych poziomach intelektualnych, co aż nadto widać i słychać w każdym projekcie i w każdej wypowiedzi.

    1. Na co dzień u nas króluje fałsz . Choć katolicy gorliwi niby . Pieniądz jednak najważniejszy.

    2. Pan Kiwior bardzo dużo kasy wydaje na promocję własnej osoby, stąd wielu się na tę promocję łapie. Minimum raz w miesiącu wywiad w RDN.
     Oni są w bezpośrednim sąsiedztwie Tarnowa i leżą na trasie przelotowej więc atrakcyjniejsza gmina dla inwestorów.

 11. http://ryglice.pl/news/xxx-sesja-rady-miejskiej-w-ryglicach.html
  a miałobyć o przejętych szkołach jakieś sprawozdanie a tu co?

  1. Jako rodzic podzielam zdanie augustyna o wyrównywaniu szans dzieci. Domagam się 5 osobowych klas w szkole w Ryglicach. Domagam się aby mojemu dziecku nauczyciel poświęcił tyle samo czasu co nauczyciel dziecku w Woli czy w Joninach.!!!!!

   1. Gdyby Twoje dziecko z Ryglic dostało pieniądze które Średni przeznaczył na Wole i Joniny, w naszej szkole byłby:
    – darmowy dowóz i zajęcia na basenie,
    – dodatkowe lekcje angielskiego dla chętncyh

    1. Za 1,5 mln rocznie to bym sobie w 2 lat basen w Ryglicach wybudował aby nie wozić dzieci do Tarnowa. Niestety te pieniądze nie trafią do dzieci. Ci sami nauczyciele, ten sam marny poziom zarządzania i nauczania. Korzystniej zlikwidować szkoły i wozić do miejcowości np. Zalasowa, Ryglice gdzie poziom nauczania jest wyższy.

    2. Masę ciekawych dodatkowych zajęć można by wymyśleć .Trzeba pieniędzy i zatrudnienia ludzi nie po znajomościach ale pasjonatów.

     1. Jeżeli by dziś wydać pieniądze aby zwiększyć szanse dzieci w przyszłości to nie da się tym chwalić tak natychmiast,efekty byłyby za 10 czy więcej lat . Tak tu nikt nie myśli .

     2. Jakoś nikt niewymyslil

     3. no niestety, w naszej gminie tak to nie działa. Pasjonatów trzeba zniszczyć. Tak było i jest

    3. Przez trzy lata szkoły były zarządzane przez stowarzyszenia ale dzięki “oszczędnościom” jakoś nie było żadnych darmowych zajęć na basenie lub z angielskiego.

     1. Przecież teraz lawinowe zadłużanie jest realizowane to jakie oszczędności były.

   • Sekretarz on 22 kwietnia 2021 at 08:49
   • Odpowiedz

   Kukułka kuka średni sekretarza szuka.

   1. To co to jest? Kukulka na sekretarza? To juz Gucia nie bedzie

    1. Kto to ten Kukulka? Napiszcie coś

 12. Najsolidniejszy z tej całej grupy jest Olszówka który jak radny powiatowy w 2 lata zrobił więcej niż Augustyn przez 3 kadencje. Pozostałe towarzystwo dno.

  1. Władek dej se spokoj z tym uwielbieniem

  2. Władek powiedz “Przylaszczka” albo “Szkoła”!!!!

 13. Nieźle nam się Niewiadomski rozkręca i już widać że bez bloga i jego przychylności nikt nie wygra wyborów.

   • Karamba on 19 kwietnia 2021 at 21:51
   • Odpowiedz

   Dobrze, że w sieci nic nie ginie.

 14. Wydaje mi się, że następnym tego typu przykładem jest zrobienie projektu na żłobek a później przeprojektowanie na przedszkole i adoptowanie budynku przedszkola na żłobek – a może się mylę i taki był plan?

  1. Dobra Panie Niewiadomski, noc sie zbliża a Pan nam takie filmy puszcza. Toż to się zasnąć nie będzie dało jak człowiek się tyle zakapiora naogląda.
   PS Karasiewicz robił było źle, wizjoner Augustyn robi jest cacy.
   Oczywiśta oczywistośc.
   Szkoda, że nie uprzedził nas o swojej wizji przejęcia, szkół gdzie musimy dokładać rok rocznie 1,5 mln po to żeby Ewcia mogła czuć się doceniona

   1. Ewcia nie wstyd Ci??????
    Pewnie wstyd za pajaca.

  2. To jest porażające, choć jestem pewna, że już oglądałam te wywiady to chyba w emocjach i zaślepieniu tym żeby dokonać zmiany w Ryglicach nie słyszałam tych bredni. Teraz te wypowiedzi brzmią tak śmiesznie i tak prymitywnie, że aż trudno uwierzyć, że dokonaliśmy takiej fatalnej zmiany.

   1. Tą zmianę zaproponowali nam konkretni ludzie !
    Zrobili to perfidnie i celowo – wiedząc kim jest Średni!!
    Całe środowisko tych ludzi wyborcy powinni przepędzić na zawsze!!!
    Szkodzą!

    1. Miłośnicy poprzednika wyłażą i podobnie jak on chcą niektórym mówić że dla nich nie ma miejsca w gminie. To juz było ,zły nie wróci .

     1. Do tia

      Pewnie podobają się wypowiedzi Śr.

       • tia on 20 kwietnia 2021 at 10:05

       A tobie zachowania i kultura poprzednika ,to jeszcze gorsze ,dużo gorsze.

    2. Kim ty jesteś, że chcesz przependzać, wyganiać ludzi? Co jakiś czas ten wpis pojawia się tu. Zły nie wróci

    3. Do Anonim on 20 kwietnia 2021 at 09:27
     Co to znaczy przepędzić na zawsze?

     1. To ta kultura miłośników soku z buraka opłacanego przez platformę . Dobrze żeśmy się od tego soku uwolnili.

 15. Taka wypowiedz wpadła mi dziś w ucho.

  1. Boziu, tak, chroń nas, tak, przed takim, tak, menadżerem, tak

   1. Tak się zastanawiam ile warte są takie słowa?

    1. Zgodnie z KK art.286
     § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

    2. Panie Niewiadomski, jak zwykle trafia Pan w samo sedno. Jestem pełna podziwu dla Pana i tego, że ma Pan jak sądzę to wszystko spisane bo z niebywałą łatwością prezentuje nam Pan materiały o istnieniu których wielu z nas nie miało nawet pojęcia. Tyle było tych obietnic, tyle chwalenia się co to się nie ma za znajomych i ile na tym skorzystamy. Wychodzi jednak szydło z wora .

  2. Ciekawe jak się czuje teraz augustyn wiedząc że za rok czy dwa go wypier…..Niewiadomski toż to nękanie! Ciekawe czy on rozumie to co mówi!

   1. Nękanie????? Jak można nazwać nękaniem przypominanie publicznych wypowiedzi osoby publicznej? To nie było nawet cytowanie tylko audio video w oryginalnej wersji.

    • Wyborca on 20 kwietnia 2021 at 20:31
    • Odpowiedz

    Nękaniem bym nazwał raczej niedotrzymywanie obietnic. Nękaniem społeczeństwa uściślając.

 16. Przecież takimi odpowiedziami urząd się kompromituje i nikt nie musi już nic więcej robić bo ośmieszacie się sami a tak płaczecie wszędzie, że was Niewiadomski ośmiesza. To wy sie ośmieszacie ale najgorsze jest to że jesteście tak ciency że nawet tego nie rozumiecie. Panie Marek pan chyba jest w tyk klubie ale zamiast odpowiedzieć na pytanie zapytałeś się burmistrza czy ona ma informacje czy ty jesteś w PIS? Jak to się stało że tacy ludzie zarządzają (choć to za duże słowo) gminom?

  1. Proponuję jednak rozbić rozżnienie miedzy urzedem a burmistrzem, to.zdecydowanie nie to samo.
   To są wyłącznie kompromitacje Średniego. To on dyktuje odpowiedzi i on zabrania publikacji.

 17. http://ryglice.pl/news/altana-rekreacyjna-to-nasze-wspolne-dobro.html
  Czemu najpierw nie sprawdzi przestrzeganych zasad w kościele w Ryglicach? Gdzie jest dzielnicowy? Do altany się doczepił a kilka metrów od urzędu nie widzi? Chyba pójdzie monit wyżej!

  1. strasznie wielkie dobro i duma ogromna . Co byśmy bez tego zrobili

   1. Krysia to wyszarpała dla nas a ty z tego największego w Ryglicach osiągnięcia 2 ostatnich kadencji kpisz? Bój się Boga wstydu nie masz.

    1. Trudno to poważnie traktować ,prawie wszyscy tutaj jak wyjdą za próg domu to są na łonie natury. A turyści to marzenia nierealne.

   2. Komu potrzebna ta wiata? Ludzie w domach się imprezują, chyba że miało to być na hulanki dla klubów i władzy pod patronatem Krysi.

    1. Nawet nie wiem jak to skomentować. Chyba pomilczę…..

    2. Tak tam miały być popijawy pod moim patronatem i to chodzi o imprezy cykliczne.

     1. miejsce za bardzo przewiewne ,no i po pijaku można wpaść do stawu

       • junkers on 23 kwietnia 2021 at 19:57

       no tak ale jest ryzyko są emocje 😉

 18. Panie Niewiadomski pełen szacun za to co Pan robi ktoś musi pokazywać prawdę i oby się Panu chciało jak najdłużej.

  1. Dobrze że jest taki KN co nam podatnikom podaje na tacy wyczyny naszych władców.

 19. Przypominanie obietnic Pana Augustyna niestety nie ma sensu.
  Nie ma ani kompetencji ani pieniędzy.
  Ta kadencja jest nieodwracalnie stracona.

  Teraz trzeba się postarać, aby nie miał szans na ponowną wygraną.
  Trzeba mówić rodzicom dzieci z dużych szkół, że zabrano ich dzieciom pieniądze!
  Trzeba mówić że 2 przedszkole w Ryglicach to drogie szaleństwo :
  – kiedy pół szkoły stoi pustej
  – 1 przedszkole w Ryglicach już działa
  – w Joninach, Woli , Bistuszowej tez działają
  – a dzieci rodzi się mniej !!!!!
  Trzeba mówić że Średni nie ma pomysłu na Ryglice żadnego , na resztę gminy zreszta też !
  Nie ma ani jednego nowego projektu, wszystko co robi to projekty z poprzednich kadencji!

  1. Jak widać pomysł na żłobek był całkiem nie głupi.

   1. Barnard Karasiewicz odszedł a kukułcze jajo, jakie ponoć zostawił Augustynowi nie i śmieci coraz droższe.

  2. Te inwestycje to takiej wątpliwej potrzeby . W pierwszej kolejności trzeba by przewietrzyć urzędy i zmniejszyć koszty

  • Rynek 23 on 18 kwietnia 2021 at 15:00
  • Odpowiedz

  Jak cały ten Rygielski PIS jest taki jak Augustyn i ci jego radni co nas nabili w butelkę że są z PIS chcą nie są to już nigdy na takich polecanych przez PIS ludzi nie zagłosuję bo robią tylko antyreklamę partii. Co na to lokalni działacze? Nie wstyd wam że mieszkańcy myślą że w Ryglicach rządzi PIS ? Władziu czy ty goląc się dajesz radę jeszcze patrzeć w lustro czy już sam sobie zmierzłeś? Miała być dobra zmiana dla Ryglic a a tak kiepsko to jeszcze nie było. Ile jeszcze będziemy tolerować ten cynizm burmistrza? Wie ktoś ile zostało do końca kadencji Augustyna ?

  1. Chciało się w to wszystko wierzyć.

   1. No taka ściema przedwyborcza a zrealizowana prywata w szkołach. Niemniej gdyby teraz trzeba było głosować to bym głosował przeciw byłemu bo to nie był dobry człowiek. Pis nie idealny ale platforma to banda z Tuskiem na czele.
    Tak tam czytam o muszli koncertowej a zamyka się pałac.Pieniądze na kulturę to na pensje w goku,nieporozumienie , jakieś śmieszne wsparcie dla pasjonatów . Powszechne przekonanie że trzeba budować bo tylko mury sięlicza ,a potem te mury martwe się okazują.

    1. To trzeba przypominać i przypomnieć Panu burmistrzowi.

     Wywiad w Pulsie Regionu

     1. Panie N, po co Pan to wrzucasz? Żeby ludzi wkó…….? Augustyn i jego klika nie ma szans przy kolejnych wyborach. Pytanie jest takie co można zrobić aby skrócić tę marną kadencję?

      1. Właśnie dlatego należy o tym przypominać żebyśmy nie doczekali się “powtórki z rozrywki”.

       • Anonim on 18 kwietnia 2021 at 18:17

       Tego się nie da słuchać bez piany na ustach i otwierającego się automatycznie scyzoryka w kieszeni. Gdzie są te wszystkie inwestycje o których tyle bełkocze Augustyn “tak” gdzie to wszystko jest panie gdzie są jakiekolwiek projekty tego o czym była mowa w kampanii? To co wykonano to wszystko już było w takiej fazie zawansowania że nawet ciołuś od krasuli by to wykonał w takim sam sposób.

  2. Niestety zawód prawie na całej linii.

   1. o ku….jakie szkodniki , część zatrudniona w urzędzie , wynocha , taczki czekają

   2. Patrząc na listę kandydatów to nikt się nie przyznaje do członkostwa PIS oprócz pana Olszówki.
    Wszystko to jest wielkim zawodem dla społeczeństwa i myślę że gminne PIS już nie ma wpływu na nic ponieważ Augustyn i niektórzy radni oderwali się od rzeczywistości. Niewiadomski, kiedy odpowiedź dotycząca klubu PIS ?

    1. Dziś otrzymałem od burmistrza pismo i muszę się Wam przyznać, że, mimo że komunikujemy się z urzędem w tym samym języku, to kompletnie nic nie rozumiem. Złożyłem wniosek do radnych za pośrednictwem burmistrza i przewodniczącego rady a tu zamiast odpowiedzi informacja, że przewodniczący przekierował wniosek nie do radnych, ale do burmistrza a pan burmistrz nie ma takich informacji. Czysty obłęd.

     1. ale robią sobie z nas jaja albo …….. kończyć?

     2. Powinniśmy zaprosić do naszej gminy scenarzystów Rancza, średni i jego piesek przewodniczący dostaczyliby materiału na dobre kilka sezonów 🙂

       • 🤣🤣🤣🤣🤣 on 19 kwietnia 2021 at 19:22

       Ha ha ha haha ha ha ha 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

     3. W Ryglicach w trybie pilnym do wyp…burmistrz, przewodniczący, proboszcz. Niekonieczne w tej kolejności…..

       • junkers on 20 kwietnia 2021 at 06:01

       taaa jasne bo Ty tak chcesz, a TY jak wypadasz w tym rankingu ? na którym miejscu w tej kolejce ??

  3. Rozwiązać gminny PiS i spokój

 20. Czy pytanie o te 4 umowy pozostanie bez odpowiedzi ?

 21. Nerwy paniusiom puszczają bo ktoś pokazał że czy się stoi czy się leży tyle samo się należy. Mam podobne zdanie co anonim że ten kogo będzie promował Pan Niewiadomski wygra kolejne wybory. Ja sie nie zastanawiam kim jest ten ktoś bo widzę obiektywizm w jego pisaniu i szczerze mi się to podoba bo zawsze w tym pisaniu jest miejsce na nasz własny osąd sprawy bo w odróżnieniu od poprzedników Niewiadomski zawsze podaje źródło informacji. Ja to rozumiem jako bezstronność bo każdy może sam wyciągnąć wnioski z tych materiałów i nie musi wierzyć w to co on pisze. Ktoś w kogo nie wiadomo jak uderzyć jest bardzo niebezpieczny bo tym co pisze otwiera ludziom oczy a tego żadna władza nie lubi.

  1. Jakie to ma znaczenie kim jest Pan KN., pewno ma jakieś powody żeby się nie ujawniać. Osobą która to wie to jest na pewno Adam.

   1. KN otworzył ludziom oczy na tzw lokalny PIS. Tylko co to zmieni??? Jeżeli nie będzie dobrego, mądrego, zaradnego kandydata z zapleczem inteligentnych radnych – to dupa. A nawet jak taki będzie to i tak po obecnej kadencji – dupa.

  2. Już widzę ta kolejkę do niewiadomskiego przecież on sam będzie startował pod swoim nazwiskiem a tu będzie wychwalal siebie jako Niewiadomski a innych kandydatów będzie dyskredytowal przecież to widać jak na dłoni a Zieliński gra głupa Panie Boguś

  3. Niestety Pan Niewiadomski ma genetyczną niechęć do Pana Karasiewicza ( człowieka który wziął odpowiedzialność za nasza gminę na 25 lat.)
   Pan Niewiadomiski niczego jeszcze nie zrobił żeby mu ufać , za nic nie odpowiada. Łatwo sie krytykuje, trudniej robi.
   Jest amatorem, któremu na razie nic sie nie podoba i jeszcze nic sie nie udało, dlatego jest dla mnie mało wiarygodny.

   Wyrażam szacunek dla Jego działań ” strażniczych” . Ma tez oczywiście prawo do swoich osądów,
   Jednak ich radykalność znowu świadczy o braku profesjonalizmu i jakiegokolwiek doświadczenia w pracy samorządowej.
   Z drugiej strony usprawiedliwiam te emocje karykaturalną kadencją Średniego, który zastał gminę murowaną a zostawi spaloną.

   Koszt funkcjonowania dwóch małych szkól ( łącznie ok 85 dzieci) w Woli i Joninach to 3 mln zł.
   To pieniądze które Średni ukradł dzieciom z pozostałych szkół, bo subwencja przyznawana jest na dziecko.
   Zamiast wykorzystać majątek nieruchomości doprowadzono do ruiny finanse gminy.

   Zachęcam do przeanalizowania przebiegu sieci wod kan w Lubczy pod kątem bliskości działek Średniego.
   Powód wodociągowania 11 listopada w Ryglicach myślę ze też już dla wszystkich jest oczywisty.

   Skandaliczne oddanie Pałacu w Zalasowej w prywatne ręce za 2 tys zł ,
   Jawne kpiny z ustawy o informacji publicznej,
   Koszty funkcjonowania “referatu” niegospodarki komunalnej. zwanego Siedlikówką.
   Brak jakichkolwiek inwestycji autorstwa Średniego. ( 2 przedszkole w Ryglicach przy połowie pustego budynku szkoły i funkcjonującym już przedszkolu uznaje za abstrakcyjny dowcip w stylu – Czy jest tu doktor?- Tak.- Jaka specjalizacja? – Doktor matematyki. – Bo mój przyjaciel nie oddycha! – Minus jeden.)
   Acha, czekam na wode z Woli; ( bo mamy najwyższą cene w powiecie – nowy prezes zarazbia 12 tys zł miesiecznie ) oraz restauracje obrotową na Kokoczu , a także basen – siostro Basen !!!

   1. Genetyczna niechęć do Pana Karasiewicza? Raczej nie mam w genomie allosomów z zakodowaną niechęcią do kogokolwiek w tym też do Panów Karasiewicza i Augustyna, a tak w ogóle to nie wiem, skąd Ci przyszło do głowy, że jestem Im niechętny. Pan Karasiewicz sprawował urząd przez niemal 25 lat i jestem przekonany, że jak się zastanowi, to wiele rzeczy dziś zrobiłby inaczej, a wielu pewnie by nie zrobił w ogóle. Nie wiem, skąd się to bierze, że jak tylko skrytykujesz jakieś działania naszych gminnych notabli, to od razu łapie się łatkę osoby wrogiej, która nic nie robi tylko krytykuje, a sama za nic nie odpowiada. To przecież Wy panowie wraz z ludźmi, z którymi ubiegaliście się o władzę, bierzecie odpowiedzialność za nasz wspólny dom, nie jest to jednak tak, że gdy już nim zarządzacie, wszystkie wasze decyzje muszą się nam mieszkańcom podobać i nie mamy prawa Was krytykować. Aż nadto bowiem widać, że częściej przyświeca Wam dbałość o własne interesy, a to, co wie o tym zwykły mieszkaniec to jedynie ten ośnieżony i przez to widoczny z daleka wierzchołek tej góry. Rozumiem, że metodą jest zarzucanie amatorszczyzny wszystkim, którzy zabierają głos w publicznie toczącej się dyskusji na temat tego, jak wybrani przez nas ludzie sprawują władzę, bo wtedy Wy, choć często wcale to nie wynika z waszych decyzji, jesteście profesjonalistami. Nie wiem też skąd wniosek, że moje opinie są radykalne, bo zwykle staram się ważyć swoje słowa i zostawiać czytającym mnie miejsce na własny osąd prezentowanego tematu. Nie postawiłem sobie żadnego celu do zrealizowania, nie mam potrzeby wchodzenia w tyłek nikomu, a już na pewno udzielania komuś ad hoc poparcia za to mam prawo i przywilej wyrażania własnego zdania i komentowania publicznych spraw. Sprawy, o których piszę, staram się traktować obiektywnie bez wnikania czy dotyczą Pana Karasiewicza, Pani Połoska czy Pana Augustyna i jednym podoba się, gdy piszę krytycznie o którymś z nich a innym nie. Sprawą frustracji (która faktycznie jest) spowodowanej tym jak miała wyglądać, a jak wygląda obecna kadencja, nie będę dalej rozwijał, bo trudno coś dodać do tego, co już napisało życie, a niewielką część tego opisałem.

   2. Wziął odpowiedzialność za naszą gminę .Co za poświęcenie . Został po nim pomnik tofika.

    1. Karasiewicz był jaki był, i można o nim wiele powiedzieć, ale takiego b.rdelu jak średni w 2 lata to Karasiewicz za 25 lat nie narobił.

 22. Poprzednia sesja lepsza niż film na Netfliksie i za darmo ! Kasia do boju !!!!!

 23. Nie wiedziałem, że jesteśmy aż tak wysoce kulturalni, zwłaszcza wydatki wykonane w 2020 r. w którym nic się nie działo, są dla mnie zaskoczeniem.

   • Żal mi to poprostu on 17 kwietnia 2021 at 09:58
   • Odpowiedz

   Niewiadomski no insynuacja ewidentnie z tymi wydatkami przecież piszą że brak możliwości imprez a place są i będą.

   1. W normalnej firmie jak nie ma pracy, to się redukuje etaty, a nie płaci za przychodzenie i zbijanie bąków, ale nie w Ryglicach, bo jest kasa, to się bawimy, a jak nie będzie, to się wyemituje obligacje i niech się inni martwią ich wykupem.

    1. Panie Niewiadomski no to kto to zbija te tzw bąki znowu insynuacje wstyd obyś Pan nigdy nie kierował gminą bo Pan ześ najmądrzejszy co źle wróży

    2. W dobie pandemii ruch jest znikomy: w urzędzie oraz w jednostkach zarządzanych przez UM (kultura, szkoła) dlatego warto redukować. Jedno pytanie : co teraz robią pracownicy ośrodka kultury?????? Jakie mają zadania????? Czy w UM jest jakiś system oceny pracownika???? To nasze pieniądze!!!! Czy są wydawane właściwie????

     1. ploty roznosić

       • Anonim on 17 kwietnia 2021 at 15:07

       ośrodek kultury siedlisko plot

       • Anonim on 17 kwietnia 2021 at 19:45

       1 mln zł za brak kultury !!!!
       Lisakowa odejdź wstydu oszczędź.
       Średni słowa kultura jest Ci obce!!!

       • junkers on 17 kwietnia 2021 at 22:03

       ale co mamy te struktury rozwalić ? chyba nie ?

      • Żal mi to poprostu on 17 kwietnia 2021 at 15:30
      • Odpowiedz

      Zredukować to znaczy wymowic umowę o prace nieraz z 3 miesięczna odprawa wysłać na bezrobocie i niech się ludzie i rodziny martwią niech by Ciebie tak dotknęło to byś pewnie był zadowolony idiotyzmy wypisujecie medrcy

       • Anonim on 17 kwietnia 2021 at 16:06

       Sory, ale czemu niby mamy utrzymywać kogoś z naszych pieniędzy jak nie wykonuje pracy??? Bo co ? bo mu się należy? bo jest znajomym burmistrza lub Franka ? chyba żartujesz !!! człowiek pracowity zawsze znajdzie pracę nierób zawsze będzie czekał aż mu np. mausia gosposia załatwi. Ludzi bez kompenetcji, wiedzy i doświadczenia jest w naszej gminie aż zanadto, a przy tym burmistrzu to już wręcz istna plaga.
       w gminie tylko remonty, urzędasy nic nie robią pożytcznego, w szkołach sprzątaczki i kucharki też tylko ploty i kawka, “centrum kultury” , cydzysłów bo ten twór w naszej gminie nie ma nic wspólnego z kulturą też ploty i kawka (no chyba że ten żenujący filmik promujący gminę na YT chcą nazwać praca hahahahahaha), w gopsie paniusie mają świety spokój bo się pozamykały i do skrzynki należy wrzucać dokumenty, no istny raj mają wszyscy.
       “Żal mi poprostu” – żal mi poprostu Ciebie, gminna bazgroło.

       • Żal mi to poprostu on 17 kwietnia 2021 at 16:25

       Nerwowy jesteś a co ty takiego robisz wznioslego i ile tego twojego podatku Ci zjadają te ,, nieroby” gminne kto Ci pozwala osądzać ludzi ? Tylko judzisz potrafisz wezm się do roboty wielki ,,reformatorze”i pokaż twarz startuj do samorządu i ciekawy jestem czy z twoimi pomyslami Cię wybiorą reformatorze

       • Anonim on 17 kwietnia 2021 at 16:49

       Nerwowa to zdajesz się Ty być paniusiu.
       Boicie się tam Niewiadomskiego, co ?
       Wiecie, że gdyby tylko tak się ujawnił, to z jego namaszczenia każdy wygrywa na burmistrza.
       a wtedy wy gdzie? ano na zieloną trawkę.
       A, i chociażby Ty zjadasz moje podatki, gminna pani bez wiedzy ale za to ze znajomościami, bo nie wiesz np , że umowy o pracę to się nie wymawia tylko wypowiada, więc dobrze robisz, że studiujesz może jeszcze się czegoś dowiesz. O,np., że który pisze się właśnie przez Ó.

       • Anonim on 17 kwietnia 2021 at 18:14

       W normalnych przedsiębiorstwach istnieją systemy oceny pracy. Nie żebym się czepiał ale co robią ci pracownicy OK?? Kto weryfikuje ich pracę??? Niech opiszą tydzień z dokładnością do godziny co robią. Za miesięczną pensję jednego pracownika OK można kupić ze 2 komputery dla dzieci w szkole. Zafundować obiady dla całej klasy. Dlatego pytam jakie są efekty ich pracy. Jeżeli marne to lepiej te pieniądze przeznaczyć na inne cele. A co do ludzi zwalnianych i ich rodzin……chyba mają świadomość, że jak nie ma pracy to należy się za nią rozglądnąć.

     2. Może niech niewiadomski powie, jakie widzi perspektywy dla tych zwolnionych pracowników z tych szkół, ośrodka kultury i nadmiarowych z urzędu?

       • Anonim on 17 kwietnia 2021 at 16:12

       A interesuję Cię los pani sprzedawczyni, która np pracowała w sklepie odzieżowym, z którego ją zwolnili ???
       Nie? a dlaczego nie?
       Bo masz w d.pie tych, których naprawdę los dotknął, interesuje Cię tylko Twoja własna posadka za zamkniętymi drzwiami urzędu.
       Budżetówka to nie dożywocie, pamiętajcie o tym urzędasy.
       Macie w d.pie ludzie, więc ludzie mają w d.pie was.

  • Wyższy on 17 kwietnia 2021 at 08:38
  • Odpowiedz

  ze szkołami to prywata jak nic. chodziło by małżonki miały lekko . Augus …y źle was społeczeństwo ocenia i źle zapamięta. władza dla samej władzy to pazerność i lekceważenie suwerena . szkoda jedynie ze pis takiego kogoś wystawiła

 24. Jeszcze inne zestawienie, tym razem zobowiązania wynikające z konieczności wypłacenia 14-stej pensji nauczycielom i zadłużenie.

 25. Niewiadomski Ty głuptoku. Robisz skany żeby celowo pracowitym, rozsądnym, mądrym, inteligentnym mieszkańcom naszej gminy zrobić wodę z mózgu i wprowadzić w błąd.
  W 2019 r. szkoły publiczne w 2019 roku kosztowały 11.319.550,52 zł. W 2020 oczywiście kosztowały więcej bo 14.149.954,90 zł. Co spowodowało tak drastyczną podwyżkę…
  Tylko gość który ma poważny uszczerbek na zdrowiu mógł tego nie zauważyć.
  Nauczyciele otrzymali podwyżkę 6% w styczniu i 15% we wrześniu, łącznie daje to 21%. W związku z tym doliczyć do 11 mln 21% oraz podwyżkę najniższej krajowej – kolejne 200 zł to wychodzi dokładnie 14 mln.
  Poinformuj również mieszkańców że dotacja do szkoły społecznej w Bistuszowej wzrosła o ponad 200.000 zł z roku 2019 na 2020, a w tym roku będzie pewnie z pół miliona więcej. Nie możesz zakumać dlaczego burmistrz Augustyn przekształcił szkoły społeczne w publiczne, bo do tego trzeba mieć mózg.
  Mój drogi. Nie myśl sobie że oszukasz nas mieszkańców, nawet jak kolejny raz będziesz podsłuchiwał pod drzwiami zamiast wejść do środka.
  Dodam, że inwestycje w młode pokolenie to jest najważniejsza inwestycja. Gratuluję panu że chcesz oszczędzać na dzieciach.

  1. to tylko kartą przetargowa, są pretekstem i fałszywym powodem w 5osobowych klasowych oddziałach to marny poziom nauki.
   I to oszustwo ztą niby walką o dzieci ,cyniczne kłamstwo żeby nauczyciele mieli zajęcie i wysokie płace.

  2. Z niecierpliwością czekam na zapowiadaną sesję nadzwyczajną poświęconą przekształceniu szkół i kosztami z tym związanymi. Mam nadzieję, że dostaniemy jako mieszkańcy komplet dokumentów bazowych, a nie tylko gotowe wyliczenia na podstawie nie wiadomo jakich danych.

   ps. Odpowiadając na komentarz, chcę zauważyć, że tak jak napisałeś, zrobiłem skany i nic w nich nie manipulowałem, zapewniam też, że potrafię liczyć, ale tak jak napisałem wyżej, chętnie poznam wyliczenia urzędu.

   • inwestycja w młode pokolenie on 17 kwietnia 2021 at 09:52
   • Odpowiedz

   Inwestycja w młode pokolenie, która jak tylko ukończy szkoły to wyjedzie na zachód, bo tu nie ma żadnej przyszłości. Chyba, że ktoś chce pracować za miskę ryżu do głogowej emerytury o ile jej dożyje przy krajowej opiece zdrowotnej.

   • mieszkaniec on 17 kwietnia 2021 at 14:13
   • Odpowiedz

   W tych emocjach to się komuś przecinki na Bistuszowej poprzestawiały, ale faktem jest, że w Bistuszowej z roku na rok dzieci przybywa więc budżet coraz większy. Od września nie wykluczone, że będą tam nowi uczniowie z Woli , Lubczy i Jonin. Ważne , że gmina nic nie dopłaca ale też nie zaoszczędza na szkole. Inaczej mówiąc ile dostaje subwencji na ucznia tyle płaci na Bistuszową.

 26. Kolejne zestawienie wydatków na Radę Miejską, Urząd Miejski w Ryglicach i promocję Gminy Ryglice. Moją uwagę zwróciły koszty diet radnych, podróży służbowych, szkoleń i promocji. Zwłaszcza proszę zwrócić uwagę w dziale wydatków na radę na “szkolenia radnych wyjazdowe i konferencja dla przewodniczącego rady” za 12 059,13 zł ?? ale ciekawostek jest więcej więc oceńcie to Państwo sami.
  https://bip.malopolska.pl/umryglice,a,1919355,sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-gminy-ryglice-za-rok-2019.html
  https://bip.malopolska.pl/umryglice,m,380056,2020.html

  1. No prosze a przecież pan Augustyn przychodził żeby odchudzać wydatki a to takie kwiatki. Teraz widac po co jest potrzebny taki ktoś jak Pan Niewiadomski który pokazuje to czarno na białym i dlatego spotyka go taki hejt.

  2. Średni i radni rozhukali się bardzo za nasze i tylko nasze pieniądze. My przyciskamy pasa , ale taczką z gnojem stoją i czekają na odpowiedni czas. Wstyd . Chcieliście ukryć ten rozpas, a gdzież to was woził średniak na szkolenia? Praga? Uciekacie teraz przed ludźmi jak szczury. Niewiadomski pokazuje co się dzieje tutaj. Ludzie może nie piszą za dużo ale zaczęli dyskutować, bo czytalnosc blogu jest.

 27. Moi drodzy zestawiłem dla Was wydatki poniesione na szkoły w 2019 i 2020 roku tak, żeby każdy mógł zobaczyć różnicę. Warto jeszcze podkreślić, że w 2019 roku szkoły były, pod stowarzyszeniami do 31 sierpnia wiec różnica byłaby jeszcze większa. Wyraźnie też widać, na co poszły pieniądze.
  https://bip.malopolska.pl/umryglice,a,1919355,sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-gminy-ryglice-za-rok-2019.html
  https://bip.malopolska.pl/umryglice,m,380056,2020.html

 28. O jakości załatwiania spraw przez urząd kierowany przez burmistrza Pawła Augustyna możemy też przeczytać w petycji Pana Władysława Olszówki, z której wynika, że również radnemu odpisano nie na temat, odkręcając kota ogonem.https://bip.malopolska.pl/api/files/2611059

  1. Jaki wnioskodawca taka odpowiedź szo szo szo

   • Żal mi to poprostu on 13 kwietnia 2021 at 23:32
   • Odpowiedz

   Niewiadomski to ty krecisz kota ogonem co by było jak by się prezes dowiedział że znecasz się nad kotem.niechce mi sie pisac i odwracać kota ale czytając definicję petycja to gmina i tak szybko się za to wzięła bo petycje rozpatruje nawet 3 miesiące a Władysław chciał na drugi dzień pewnie jak ta sedzina wstrzymujaca zakup gazet przez Orlen
   Panowie śmieszni jesteście bo jest was dwóch lub trzech i nakrecacie się.

   1. Kto by nie pytał , Władysław czy Iksiński odpowiedzi mają być merytoryczne i kulturalne a nie lekceważące . Kontynuuujecie tam styl Karasiewicza.

    1. Przyjęto zdaje się styl pana radnego z czarnej wsi. To bardzo niedobrze.

     1. felka

       • Anonim on 14 kwietnia 2021 at 17:01

       Nie trzeba bylo dawac chłopakom roztropkom po podstawowce wladzy. Teraz wstyd.

       • Żal mi to poprostu on 14 kwietnia 2021 at 17:57

       Byli już magistry inzyniery i co przegrali wybory bo nieszanowali ludzi może P Agustyn niema tytułów ale kto się zwrócił w jakiejś sprawie to zawsze podjął sprawę może nie zawsze że skutkiem pozytywnym dla petenta ale nikomu nieodmuwil pomocy
       Z resztą tytuły nieodzwierciedlaja wykształcenia i kultury osobistej przykładów pewno jest wiele i każdy z czymś takim się spotkał nieprawda?

       • Żal mi to poprostu on 14 kwietnia 2021 at 17:59

       Co do przewodniczącego rady to w pełni się zgadzam z tym roztropkiem

       • Anonim on 14 kwietnia 2021 at 18:08

       No wstyd wstyd.

    2. Koleś weź wreszcie się odwalcie od p. Karasiewicza

     1. Nie wart uwagi ten bk.

       • junkers on 15 kwietnia 2021 at 07:20

       Prosze nikogo nie lekceważyć bo też ma duże zasługi dla gminy i obecny burmistrz pewno też jak się z perspektywy czasu to przeanalizuje

       • anonim on 15 kwietnia 2021 at 09:16

       Ja tam żadnych długów wdzięczności nie mam ,powodów do szacunku tym bardziej.

       • junkers on 15 kwietnia 2021 at 12:06

       mistrzu ja też nic nie mam, żadnego długu wdzięczności tylko chodzi o szacunek do człowieka.

       • anonim on 15 kwietnia 2021 at 12:32

       Nie jest tak że wszyscy na szacunek zasłużyli.

       • Anonim on 16 kwietnia 2021 at 19:50

       ja to ujmie inaczej że nie każdy ma miernik to szacowania kto zasłużony

 29. Teraz admin ,członek pis powinień iść do urzędu przeczytać dokumenty i nam tu opisać . Wręcz chcąc się zachować honorowo musi tak zrobić .Albo legitymację oddać.

  1. Pytanie tylko po co wierzyć komuś na słowo jak można by te informacje opublikować i każdy sam mógłby sobie zobaczyć, a nie brać na wiarę. Te informacje są publiczne i nie wymagają żadnej anonimizacji, która jest tylko pretekstem, żeby ich nie ujawnić, bo co trzeba by zamazać w takich dokumentach, na podstawie których rozliczono wyjazdy i delegacje? Przecież to są faktury za paliwo, bilety, opłaty parkingowe, opłata za noclegi, koszty wyżywienia itd. Co więc zamazywać? Przecież są tam ogólnodostępne dane dotyczące tych podmiotów, które wystawiły dokumenty potwierdzające płatności i dane tam zawarte nie stanowią żadnego wyłączenia z udostępnienia, bo wydatkowano publiczne pieniądze.

   1. Miękiszon jesteś czy nie umiesz tego załatwić ?

   2. Ważne żeby spowodować ,czyli wymusić odpowiedź . Bo wygląda że na narzekaniu się kończy.

 30. umowy takie tajne że się ich w wykazie nie dało ująć , przykre to lekceważenie

 31. To jest bezczelność wobec jawności. Jawna.

 32. Sredni jezdzi na ” delegacje” bo nie wie do czego sluzy urząd. On sie tam nudzi. Ledwo czyta, mowi kuźwa ta ta hi hi – ze wstyd sluchac. Pojecia o pracy nie ma. Robi tylko błędy i fotki na fejsa.
  Panie Niewiadomski swietnego kandydata nam wybraleś na burmistrza!

 33. Delegacje, studia pracowników, zatrudniane znajomych…. Panie Burmistrzu pora się rozstać!

 34. Delegacje, studia pracowników, zatrudniane znajomych…. Panie Burmistrzu pora się rozstać.

   • Żal mi to poprostu on 11 kwietnia 2021 at 22:01
   • Odpowiedz

   Anonimie nie przesadzasz przypadkiem twój wpis sugeruje niecne sprawy to sa pomówienia i oczernianie.Wiadomo ze odkad powstaly samorzady to każdemu wojtowi czy burmistrzowi przysluguje delegacja jesli wyjeżdża poza gminę nadmienię że poprzednik korzystal również z przysługującego mu prawa a co do zatrudnienia to każdy pracodawca dobiera pracowników co do kturych ma zaufanie A może
   jest tak że burmistrz Augustyn nie przyjął któregoś z ANONIMOW tu piszacych i teraz anonim wytwarza te insynuacje

   1. Drogi Anonimie. Analizując Twój komentarz można domniemywać, że jesteś kolegą Burmistrza ze szkolnej ławy :).

     • Żal mi to poprostu on 12 kwietnia 2021 at 09:10
     • Odpowiedz

     Z podstawowej szkoły gdzie uczono o obiektywizmie szanowny anonimie a nie podżeganie

     1. No cóż, jeżeli ktoś a w tym wypadku niejaki Niewiadomski wytyka nepotyzm, prywatę, niekompetencję a Ty to nazywasz podżeganiem i uważasz, że to jest złe bo obiektywnie poprzednicy robili to samo tylko troszkę mniej to mogę wnioskować, że ….

       • Żal mi to poprostu on 13 kwietnia 2021 at 22:55

       Że co anonimie mów jaśniej bo znowu coś zmyslasz i sugerujesz

 35. Jak widzę bezsprzecznie Pan Niewiadomski zna się na prawie lepiej niż prawnicy gminni. Tan w ogóle to myle, że zna się znacznie lepiej niż to prezentuje żeby się nie wydało kim naprawdę jest. Jakkolwiek jednak o tym nie myśleć to pytanie o rozliczenia wyjazdów i delegacji służbowych jest bardzo dobrym pytaniem bo zastanawia to chyba nie jednego z mieszkańców. Życzę powodzenia i oby współpraca z tym stowarzyszeniem przyniosła Ryglicom prawdziwą przejrzystość w tym spleśniałym urzędzie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.

Optionally add an image (JPEG only)