Błędy kosztują

Niemal co roku o tej porze coraz częściej słyszymy o śmieciach i o cenie jaką z nowym rokiem będziemy musieli zapłacić za ich odbiór.  Od dobrych kilku lat w świadomości mieszkańców ugruntowało się przekonanie, że ilość śmieci jakie oddajemy nie ma znaczenia, bo za tą samą cenę gmina zobowiązana jest odebrać każdą ich ilość.  Prawdą jest, że gmina ma taki obowiązek, lecz czy rzeczywiście ilość śmieci nie ma wpływu na cenę? Jak wynika z publikowanych raportów i  cen przetargów w pierwszych trzech latach obowiązywania systemu rzeczywiście tak było. Mimo że rosła masa „produkowanych” przez nas śmieci ceny z roku na rok spadały aż do 2017 r. kiedy to nastąpił wzrost o 142 tyś zł . W kolejnym 2018 r. nie mam niestety danych o ilości odpadów lecz cena uzyskana w przetargu była już wyższa o   552478 tyś. zł.

Wyraźnie widać, że z roku na rok mimo iż ubywa mieszkańców śmieci przybywa a co zatem idzie rosną ceny. Niestety jak słyszeliśmy na ostatniej sesji nie ma żadnych pomysłów w jaki sposób ograniczyć ten wzrost. Po raz kolejny usłyszeliśmy za to o ile wzrosła cena za tonę śmieci na wysypisku, ale przecież nie cała ich ilość tam właśnie trafia. Tu dochodzimy do szeregu błędnych lub spóźnionych decyzji, jakie przez lata podejmowali nasi włodarze, które dziś mają  dla nas mieszkańców konkretny skutek w postaci cen śmieci.

W kadencji 2010/14 gdy „ustawa śmieciowa” była jeszcze w fazie projektu w naszej gminie za doradztwem pana Chmury postanowiono pozbyć się sprawnie funkcjonującego zakładu komunalnego. Tłumaczono to ograniczeniami, jakie przyszła ustawa śmieciowa  miała wprowadzić i zamiast dostosować własny zakład do nowych realiów postanowiono go zlikwidować.  Pisze o tym dlatego, że te decyzje pozbawiły nas szans na prowadzenie własnej gospodarki odpadami na terenie naszej gminy. W kolejnej kadencji mimo że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w perspektywie finansowej 2014 – 2020 w ramach działania 2.2. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, przeznacza środki na inwestycje związane z gospodarką odpadami komunalnymi dopiero w 2017 r. niemal pod przymusem zdecydowano o budowie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.  Niestety decyzja o zlokalizowaniu go w obecnym miejscu  zupełnie wypaczyła sens jego powstania i możliwość dalszego rozwijania gospodarowania przez gminę własnymi odpadami komunalnymi. Kompletny brak perspektywicznego myślenia naszych samorządowców pozbawił naszą gminę jakiegokolwiek wpływu na cenę jaką płacimy za wywóz odpadów komunalnych.  W  naszej gminie nie zrozumiano idei selektywnej zbiórki którą mając PSZOK powinna prowadzić sama gmina a pozyskane w ten sposób surowce powinny być odbierane przez przetwarzające te surowce firmy a nie firmę odbierającą śmieci. Pomniejszona w ten sposób masa i uzyskane ze sprzedaży surowców wtórnych środki miały by wpływ na cenę śmieci.  Lokalizując PSZOK w ustronnym miejscu z dala od zabudowań śmiało można by wzbogacić o małą sortownię do której zamiast do firmy wywozowej powinny trafiać powinny posegregowane już wstępnie  w gospodarstwach śmieci. Z roku na rok rośnie ilość śmieci ale też wzrasta  liczba podmiotów które gotowe są własnym transportem odbierać materiały wtórne płacąc za nie co raz to większe pieniądze. Niestety w gminie Ryglice tam gdzie powinny powstawać bloki i osiedla buduje się PSZOK który nawet nie jest nim,  bo de facto stał się on jedynie bazą dla Zakładu Komunalnego a surowce wtórne oddaje się firmie wywozowej płacąc za nie jak za śmieci.

Zapraszam do dyskusji, bo temat jest aktualny jak cholera.

KN

Podziel się na:
 • Facebook
 • Twitter
 • Blogger.com

Permalink do tego artykułu: https://lepszeryglice.cba.pl/bledy-kosztuja/

149 Komentarzy

Skip to comment form

  1. Wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ryglice 2019 r. i propozycja zmian w 2020 r.

   § 1. Na terenie Gminy Ryglice wprowadza się roczne stawki podatku od nieruchomości:
   1) od gruntów:
   a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
   w ewidencji gruntów i budynków – z 0,50 zł na 0,60 zł od 1 m2
   powierzchni,
   b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior
   i zbiorników sztucznych – 4,71 zł od 1 ha powierzchni,
   c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
   przez organizacje pożytku publicznego – 0,25 zł od 1 m2
   powierzchni,
   d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października
   2015 r. o rewitalizacji (t. j. Dz. U. z 2018 poz.1398) i położonych na terenach, dla których miejscowy
   plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową,
   usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy,
   jeżeli od wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie
   nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 0,25 zł od 1 m2
   powierzchni,
   2) od budynków lub ich części:
   a) mieszkalnych z 0,60 zł na 0,70 zł od 1 m2
   powierzchni użytkowej,
   b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 16,00 zł od 1 m2
   powierzchni użytkowej,
   c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
   siewnym – z 10,98 zł na 11,18 zł od 1 m2
   powierzchni użytkowej,
   d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
   zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,78 zł od 1 m2
   powierzchni użytkowej,
   e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
   przez organizacje pożytku publicznego – z 3,70 zł na 4,00 zł od 1 m2
   powierzchni użytkowej,

   źródło http://ryglice.esesja.pl/posiedzenie/920df730-62c4-4

   • Anonim on 21 listopada 2019 at 20:52
   • Odpowiedz

   A nie tak dawno było tu na blogu pisane że tylko patrzeć jak podatki gminne zostaną podniesione, bo szkoły na Woli i w Joninach trzeba jakoś utrzymać. Do tego jeszcze kilka etatów niedoszłych radnych i zachcianki Augustyna żeby było sobie gdzie fotę strzelić. Macie tą waszą dobrą zmianę, naiwni głupcyyy!!!

   • Anonim on 21 listopada 2019 at 21:14
   • Odpowiedz

   Dla przypomnienia.
   FB Paweł Augustyn 2 września 2018

   Rozpoczynamy cotygodniową prezentację głównych założeń programowych dla Gminy Ryglice w nadchodzących wyborach samorządowych.

   „Dobra zmiana dla mieszkańców gminy Ryglice”

   1. Zmniejszenie kosztów utrzymania gospodarstw domowych w Gminie Ryglice.

   Poniższa grafika przedstawia ceny wody i ścieków w roku 2018\2019 niestety od czterech lat nic się nie zmieniło, w Gminie Ryglice woda i ścieki nadal są najdroższe w regionie tarnowskim. Mieszkańcy Ryglic płacą ponad 100 % więcej od mieszkańców Tarnowa, Krakowa czy Rzeszowa !!! Mimo, iż zarobki w naszej gminie są dużo mniejsze niż w wielkich metropoliach.
   Priorytetem dla mnie, jako Burmistrza Ryglic oraz kandydatów na radnych z mojej listy będzie obniżenie kosztów utrzymania gospodarstw domowych w gminie poprzez:

   – mediację z wodociągami tarnowskimi oraz gminami zrzeszonymi w Dorzeczu Białej aby doszło do ich połączenia, co zwiększy ilość użytkowników sieci, a co za tym idzie obniży opłaty za wodę i ścieki. Obniżenie kosztów wody i ścieków pozwoli na zaoszczędzenie pieniędzy na inwestycje w gminie Ryglice , które obecnie przekazywane są na dopłaty dla mieszkańców w związku z wysoką ceną jaką narzuca Dorzecze Białej – 22,14 zł za m3

   – wybudowanie własnych gminnych ujęć wody, co pozwoli obniżyć jej cenę

   – odnawialne źródła energii – instalacja paneli fotowoltaicznych, solarów na ciepłą wodę, wymiana pieców CO wraz z dociepleniem budynków z dofinansowaniem do 90% ze środków zewnętrznych przyczyni się do obniżenia kosztów utrzymania domu przeciętnej rodziny jak i korzystnie wpłynie na ochronę środowiska

   – w miejscach, gdzie jest niemożliwe podłączenie mieszkańców do sieci ze względu na ukształtowanie terenu oraz typ zabudowy – budowa z dofinansowaniem ekologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków.

   Program przygotowujemy wspólnie z radnymi wojewódzkimi , powiatowymi w oparciu o priorytety przygotowane przez Rząd RP na przyszłe programowanie i dofinansowanie inwestycji w gminie .

    • Anonim on 22 listopada 2019 at 16:35
    • Odpowiedz

    to żarty , przecież jest na odwrót

 1. Oto propozycje cen śmieci na 2020 rok .

  1) dla gospodarstw domowych 1 osobowych – z 14 na 30 zł;

  2) dla gospodarstw domowych 2 osobowych i 3 osobowych –z 32 na 66 zł;

  3) dla gospodarstw domowych 4 osobowych i 5 osobowych – z 48 na 95 zł;

  4) dla gospodarstw domowych 6 i więcej osobowych –z 58 na 107 zł.

  Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny wyniesie od 1 stycznia 2019 roku:

  1) dla gospodarstw domowych 1 osobowych –z 28 na 60 zł;

  2) dla gospodarstw domowych 2 osobowych i 3 osobowych –z 64 na 132 zł;

  3) dla gospodarstw domowych 4 osobowych i 5 osobowych – z 96 na 190 zł;

  4) dla gospodarstw domowych 6 i więcej osobowych – z 116 na 214 zł.”

  http://lepszeryglice.cba.pl/wp-content/uploads/2019/11/uchwala-nr-105_19-metoda-i-stawka-oplaty-gospodarowanie-odpadami_613370.pdf

  źródło http://ryglice.esesja.pl/posiedzenie/920df730-62c4-4

   • dziadek i babka on 21 listopada 2019 at 20:13
   • Odpowiedz

   Na wiejskim zebraniu była mowa że za śmieci od nowego roku będziemy płacić stawkę od osoby ??????ale wygląda na to że RADNYM BEZRADNYM to wsio radno ale kuzwa ja ich poszukam na najbliszych zebraniach jak nie będą stawki naliczane od dupeczki ja ścieki.

 2. Propozycja i zaproszenie.

  Praktycznie każdy może mieć możliwość publikowania na blogu z opcją samodzielnego umieszczania postów. Z opcji tej od jakiegoś już czasu korzysta autor o nicku KN.

  • Andrzej Jezior on 19 listopada 2019 at 19:19
  • Odpowiedz

  Czytam komentarze bo dzień krótszy. Zainteresował mnie temat śmieci czy odpadów i cen coraz wyższych jakie my mieszkańcy będziemy płacić. Znalazłem w sieci bardzo ciekawe rozwiązanie które można u nas zrealizować w ramach spółki komunalnej Dorzecze Białej. Chodzi o małą lokalną spalarnię śmieci która obsłużyłaby kilka gmin. Ciepło ze spalania można wykorzystać do ogrzewania domów i pozyskiwania ciepłej wody. Gdzie zlokalizować? Sprawę pozostawiam samorządowcom . Temat należy szybko wrzucić i realizować.
  https://spalarnie-odpadow.pl/spalarnia-odpadow-rozwiazanie-rowniez-dla-firm-szpitali-i-gmin/

   • Anonim on 19 listopada 2019 at 19:46
   • Odpowiedz

   Panie Andrzeju, temat dobry, niestety zakute głowy naszej gminy tematu nie ogarną.

   1. Powinniśmy chyba utwierdzić naszych radnych i władze w przekonaniu, że dla dobrych choć wcale nie łatwych pomysłów mają nasze poparcie. Kto kiedykolwiek czuł na swoich plecach jakąkolwiek presję wie jakie to ważne. Tak właśnie powinno być gdy chodzi o nasze wspólne dobro.

     • Anonim on 19 listopada 2019 at 21:12
     • Odpowiedz

     Zapewne zna Pan przysłowie ” z pustego nawet Salomon nie nalej”. Może przy innej władzy i radnych temat by poszedł do przodu. Przy obecnych, nie ma szansy. Zbyt pusto pod kopułą. Z kim by chciał Pan tam rozmawiać? Jedynie może Kupiec coś zrozumie, reszta nie ma szansy. I nawet wielka presja nie pomoże. Brak środków (nie finansowych, ludzkich).

  1. Bardzo się cieszę, że włącza się pan do dyskusji, bo w temacie śmieci musimy coś przedsięwziąć zanim ich ceny na które nie mamy wpływu puszczą nas z torbami. W obliczu problemów z jakimi borykają się samorządy w gospodarowaniu odpadami komunalnymi wiele z nich zawiązuje taktowane ‘związki komunalne” . Myślę że spalarnia śmieci, ale również sortownie i kompostownie są takimi rozwiązaniami które pozwoliły by mieć realny wpływ na cenę śmieci. Musimy się zastanowić i może podpowiedzieć naszym samorządowcom jak tę istotną dla naszych kieszeni sprawę spróbować załatwić. Dziękuję za głos w dyskusji.

    • Trochę wstyd? on 19 listopada 2019 at 22:15
    • Odpowiedz

    Przecież radni Augustyna powtarzali że maja program rozwiązania i w ogóle fajni są. Pytam się jak przygotowali się na takie ewentualności?jednak dalej są dopłaty do taryf z budżetu gminy rozwiązanie które ekipa benka zrobiła.
    Kto ma teraz mieć pojęcie jak są osoby które nie wiedzą nawet na czym polega budżet i jego konstrukcja gdzie Rio na każdym kroku pilnuje dyscypliny finansowej. Rozwiązań jest kilka ale skoro radni maja diety które rosną co roku to niech myślą inaczej będzie referendum. Gdzie są Marcinki i ekipa Augustyna szeroka prawica która tak walczyła o głosy że zapomniała żeby to robić fair.

     • Anonim on 20 listopada 2019 at 08:05
     • Odpowiedz

     Marcinki pewnie zbierają ekipę i emisariuszy z by byś i żyć z samorządu, nawet z dwóch funkcji rzekomo strikte społecznych, pomijając skromne diety, które powinny być normalnie opodatkowane.

    1. Gdy w 2014 roku pan Karasiewicz wraz z radą przejmował władzę w Gminie Ryglice, obowiązująca od 1 stycznia 2012 ustawa śmieciowa jeszcze raczkowała, bo gminy miały czas na jej wdrożenie do połowy 2013 roku a dopiero 2014 r. był pierwszym pełnym rokiem jej funkcjonowania w Ryglicach. W swoim komentarzu sugerujesz, że pan Augustyn i rada nie mają żadnego pomysłu jak zaradzić blisko 80% podwyżce cen śmieci, ale zapominasz, że w czasie minionej kadencji w sprawie śmieci nie zrobiono nic. Sowicie opłacamy naszych burmistrzów i urzędników którzy mają wszelkie dostępne narzędzia do tego aby odpowiednio wcześnie takie sytuacje przewidywać i przygotowywać na ich nadejście. Niestety, w Ryglicach ślepo(nie pierwszy zresztą raz) uwierzono w wolny rynek jako złoty środek i regulator wszystkiego i mimo wielu niepokojących sygnałów pochodzących od ustawodawcy i z rynku, kompletnie olali temat. Pierwsze ostrzeżenie dostaliśmy już w 2017 r. jednak jak zwykle zamiast postawić na wypracowanie jakiegoś rozwiązania u siebie chcieliśmy pójść na łatwiznę kombinując z Tarnowem. Swoją drogą zastanawiam się jak długo nasza gmina korzystać będzie z byle jakich radców prawnych podpisując niekorzystne dla nas umowy oraz tracąc czas na projekty które obowiązujący stan prawny czyni niemożliwymi do zrealizowania? Obecny rok i kolejna kadencja zaczęła się od kolejnego ostrzeżenia, które również nikogo w gminie nie zmusiło do myślenia, bo ważniejsze okazało się uposażenie żon i kampania wyborcza.

     Dlatego zgadzam się, że “Trochę wstyd”? że przez 6 lat jedyne co w sprawie śmieci w Ryglicach robiono to ogłaszano przetargi.

      • Anonim on 20 listopada 2019 at 23:29
      • Odpowiedz

      Co zrobił Twój mocodawca Olszówka? Miał cały rok na przygotowanie się na ten kryzys
      Ceny wzrosną od poprzedniej kadencji o ponad 120 % .

       • Anonim on 21 listopada 2019 at 06:39

       chyba Olszówka nie jest caly rok tylko poł roku? cos tu manipulujecie i znów na Olszówków?

      • Anonim on 21 listopada 2019 at 14:22
      • Odpowiedz

      Czy pan Olszówka jest już Dyrektorem, czy nadal p.o. bo nigdzie nie ma informacji o naborze na to stanowisko.
      Czyżby zaocznie został nabrany?
      Pół roku chyba minęło?
      Wie ktoś coś?

       • Anonim on 21 listopada 2019 at 15:13

       Jest z PiS-u
       Oni mają gdzieś prawo naszego kraju.

     • Anonim on 21 listopada 2019 at 23:56
     • Odpowiedz

     Radni jak mozna było podnieść sobie wynagrodzenie niczym wsiowe ministry.Wymagacie szacunku od ludzi harujacych , zarabiających uczciwie , płacących podatki? Nie na wasze diety i posiaduszki.

     • Anonim on 22 listopada 2019 at 07:01
     • Odpowiedz

     Może Ci co podwójne pieniądze biorą za łączone funkcje niech wiedzą że gmina to nie krowa dojna. Na comiesięczne wynagrodzenie ciężko się pracuje . Diety to nie dodatek do rent spolecznikow.

  2. Widzę w takim pomyśle sporo problemów i przestrzeń czasową coś około budowy narodowych elektrowni atomowych, a mieszkańcy gminy czasu nie mają by czekać 40 lat! Ileż to pozwoleń trzeba zdobyć, ileż to decyzji musi zostać wydane, a gdzie lokalizacja. Skoro odbiór ciepła ma być do celów grzewczych to taka spalarnia musi być blisko dużego skupiska budynków np Tuchowa, czy tuchowianie się na to zgodzą? Trzeba również to ciepło jakoś przesłać, kolejny problem. Budowa magistral ciepłowniczych, projekty, plany decyzje, zgody, kopanie, materiały i w końcu cena tego ciepła oraz jego ilość. Ile MJ taka spalarnia wyprodukuje? I kto to wszystko sfinansuje oraz z jakich środków? Pomysł może dobry, ale realizacja karkołomna. Taniej by było wybudować spalarnię i produkować prąd. Lokalizacja nie jest taka ważna, może być z dala od aglomeracji, byle dojazd był dobry. Sieci 15kV jest sporo więc i z przyłączem nie powinno być kłopotu. Musi być jednak zaopatrzenie w wodę jeśli była by to turbina parowa. Sprawa do rozważenia.

    • Andrzej Jezior on 19 listopada 2019 at 21:58
    • Odpowiedz

    Można też produkować prąd bo nasze wodociągi i kanalizacja jest bardzo en-ergo chłonna. Tyle nasi grają.

    1. spalarnie same przypadkiem nie wymagają dostarczania energii ? bo to łatwopalne chyba nie są śmieci ,

     1. Oczywiście że tak. Działka gdzie ewentualnie by powstała taka spalarnia musi być uzbrojona w gaz, wodę i energię el. linia 15kV. Proces ewentualnego wytwarzania i sprzedawania energii elektrycznej do sieci następuje dopiero po rozruchu technologicznym instalacji utylizacji śmieci i po osiągnięciu przez nią parametrów użytkowych (technologicznych). Żeby takowa instalacja w ogóle ruszyła, musimy jej najpierw dostarczyć energię do uruchomienia, to normalne.

       • zacząć on 20 listopada 2019 at 21:57

       trzeba pewnie od analizy co i ile czego w tych śmieciach jest

      1. Gdyby zamiast uprawiać politykę pomyślano o tym 5 lat temu, dziś nie mieli byśmy problemów a i pewnie zmiany władzy też by nie było. Niestety, KOD-y, marsze i protesty tak pochłonęły nasze gminne władzę, że przez 4 lata jedyną sprawą która Wam się udała i została doprowadzona do końca, było wyemitowanie obligacji komunalnych i nieudana próba zagrania rewitalizacją. Teraz również nie chodzi Wam o dobro mieszkańców lecz o Wasz własny interes i jesteście tu tylko po to by załatwiać wasze porachunki. Bez żadnych naukowych metod już dziś wiem, że “gdzie dwóch się bije tam trzeci korzysta”.

   1. Taką spalarnię trzeba by budować dla kilku gmin żeby się to jakoś opłacało, by móc rozłożyć ogromne koszty i zapewnić odpowiednią ilość surowca. Spalarnia to jak mała fabryka, jak się ją uruchomi powinna pracować dzień i noc by zminimalizować koszty rozruchu, Trzeba też mieć spory pac na bufor w razie awarii. Na koniec nie wiadomo jak by wyszło z ceną za tonę śmieci. Transport może tańszy jak do Tarnowa czy Bóg wie gdzie, bo teraz teoretycznie można te śmieci zawieźć nawet do Poznania gdzie spalarnia jest. Trzeba by było znów założyć jakąś spółkę ala dorzecze bis. nie wiadomo czy ktoś się tego podejmie. czasu i pieniędzy to zajmie sporo, ale czy jest jakieś inne wyjście? Może jakieś dotacje by z Unii pozyskać na ten cel?

    1. trzeba analizy specjalistów, może wręcz cały powiat powinien być zaangażowany albo nawet razem z Tarnowem

     1. W Tarnowie sprawy formalne w sprawie budowy spalarni były dograne, były nawet obrane 2 lokalizacje. Temat upadł. Ciepiela remontował po 3x Krakowską to i kasy brakło. Teraz jest w tej samej sytuacji, tyle że radni tarnowscy podobno nie wyrazili zgody na jakiekolwiek podwyżki cen śmieci.

    2. Nie ma raczej mowy o spalarni tylko dla jednej gminy bo to rzecz jasna nierealne, ale dla kilku gmin i owszem. Wszystko w kwesti finansowania rozstrzygnie się po głosowaniu nowego Funduszu Spójności w komisji ochrony środowiska naturalnego, zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności Parlamentu Europejskiego. Według komisji budowa spalarni odpadów nie jest zgodna z promowaną przez UE koncepcją gospodarki o obiegu zamkniętym. Chciałby ona wspierać inicjatywy dotyczące ograniczania powstawania odpadów i ich ponownego użycia. Stanowisko to jest również konsekwencją analiz Komisji Europejskiej, zgodnie z którymi ponad 14 państw członkowskich może nie wywiązać się z nowego 50-proc. poziomu recyklingu do 2020 r. Tak więc Bruksela może uniemożliwić budowę spalarni przez gminy planujące takie inwestycje.
     Instalacje takie z powodzeniem sprawdzają się w wielu krajach UE na przykład Belgii, będącej w 2015 r. liderem w dziedzinie utylizacji odpadów, w której jedynie 1 proc. odpadów składowanych było na tradycyjnych składowiskach, a pozostała część była spalana (44 proc.) oraz podlegała recyklingowi (55 proc.). W Polsce w tym samym roku spalono jedynie 13 proc. odpadów, a 44 proc. było składowane.

     Źródło: biznesalert.pl

     1. “44 proc. było składowane” , a potem wielokrotnie również spalone. Jakieś dziwne samozapłony i temu podobne niewyjaśnione wybuchy pożarów na składowiskach. Co było zrobić skoro się nagromadziło a nikt szajsu nie chce… Taka to ekologia, za spalenie śmieci w piecu u chłopa kara, a u przedsiębiorcy na placu, jakoś nie słyszałem.
      swoją drogą ciekawe jak utylizują plastik bo jest niedroga metoda pozyskiwania z plastiku całkiem dobrej jakości paliwa, ale podobno RZĄD nie godzi się na takie przetwarzanie bo by Orlen ucierpiał no i akcyza. Tak że nie jest dobrze….

      • Anonim on 22 listopada 2019 at 18:32
      • Odpowiedz

      Burmistrz to lepiej, nie, bo nic nie zrozumie.

      • Andrzej Jezior on 22 listopada 2019 at 18:40
      • Odpowiedz

      Nie zaglądałem dawno do ustawy od 2014 było dużo zmian. Ale w początkowej fazie czyli kiedy byłem radnym było mówione, że regionalne instalacje do segregacji i utylizacji miały powstawać z funduszu samorządu wojewódzkiego z kasy, która nazywa się opłata marszałkowska. Z tego co widać kasę zbierają i nic poza tym.

       • Andrzej Jezior on 22 listopada 2019 at 18:54

       Tutaj coś dla zainteresowanych utylizacją śmieci.
       https://samorzad.infor.pl/sektor/zadania/gospodarka_komunalna/641310,Regionalne-instalacje-przetwarzania-odpadow-komunalnych.html

       • wyborca on 22 listopada 2019 at 18:57

       Brakuje AJ w radzie jak cholera

       • Anonim on 22 listopada 2019 at 20:20

       Poprzez komentarze Niewiadomskiego i Jeziora blog zaczyna przypominać to coś co było 10 lat temu na blogu Pana Andrzeja.

       • Anonim on 22 listopada 2019 at 20:49

       Mamy ludzi z głową ale wyborców bez. Ciekawe czy Niewiadomski stanie się Wiadomski za 3 lata przed wyborami. Coś mi tu zalatuje długofalowa kampanią. Tylko kogo?

       • Andrzej Jezior on 22 listopada 2019 at 19:02

       Adresy regionalnej instalacji do przetwarzania w naszym powiecie.

       Region Tarnowski

       Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych – MBP

       Regionalna Stacja Segregacji Odpadów Komunalnych w Tarnowie

       ul. Cmentarna

       Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

       33-100 Tarnów
       ul. Okrężna 11

       Instalacja przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i bioodpadów – kompostownia

       Kompostownia odpadów zielonych selektywnie zebranych w Tarnowie

       ul. Cmentarna

       Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości
       z sortowania odpadów komunalnych – składowisko

       Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Tarnowie

       ul. Cmentarna

       Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

       33-100 Tarnów
       ul. Okrężna 11

       Składowisko odpadów innych
       niż niebezpieczne i obojętne

       „Za rzeką Biała” w Tarnowie

       ul. Czysta

       Jednostka ratownictwa Chemicznego
       w Tarnowie Sp. z o.o.

       ul. E. Kwiatkowskiego 8
       33-101 Tarnów

       • Andrzej Jezior on 22 listopada 2019 at 19:05

       Dobrze by było się dowiedzieć jakie miasto Tarnów z tego tytułu ma dochody. Nasze odpady tam trafiają.

      1. Nie koniecznie tam, ale z racji tego, że w punkcie 6 porządku obrad przyszłotygodniowej sesji mamy wystąpienie przedstawiciela firmy FB Serwis sp z.o.o mam do radnych małą prośbę. Może ktoś z Was zapyta o to jak wygląda droga naszych śmieci, co się z nimi dzieje,co gdzie trafia, ile z nich jest ponownie segregowane, ile składowane i gdzie, ile jest poddane recyklingowi. Osoba która przyjedzie na spotkanie z radnymi powinna takich informacji udzielić tak byśmy wiedzieli za co płacimy.
       Dla zainteresowanych informacja, że kilka dni temu opublikowano Analizę Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Ryglice za rok 2018 gdzie jest wiele istotnych informacji.

       https://bip.malopolska.pl/umryglice,a,1686227,analiza-stanu-gospodarki-odpadami-komunalnymi-na-terenie-gminy-ryglice-za-rok-2018.html

       • Anonim on 22 listopada 2019 at 19:41

       Ciekawe, który z radnych będzie miał jaja i o to zapyta, bo każdy z nich czyta tego bloga, i prośbę Niewiadomskiego na sto procent przeczytają.

       • anonim on 22 listopada 2019 at 19:47

       czy to nie sa tajemnice firmy ?

      2. Tajemnice? Firma odbierająca odpady komunalne dwa razy do roku do 31 lipca i do 31 stycznia każdego roku musi składać do gminy sprawozdanie o odebranych odpadach komunalnych. Mało gmina może zwrócić się o przedstawienie wszelkiej dokumentacji z tym związanej. A od nowego roku będzie jeszcze inaczej i szczegółowiej. Tutaj dowiesz się z czego wynikają te podwyżki https://www.cp.org.pl/2019/09/szkolenie-bdo-rejestr-ewidencja-zmiany.html?gclid=Cj0KCQiAq97uBRCwARIsADTziyY4PnZ3sTA0eyZA9PTJLKJvd36W1WE3a6wG2tbC7zmhUQmSnHYfww0aAvhMEALw_wcB

      • Anonim on 22 listopada 2019 at 20:17
      • Odpowiedz

      Dla mieszkańca sytuacja wygląda tragicznie. Z jednej strony podwyżki opłat za śmieci, podatki a w perspektywie kanalizacja, woda, pośrednio prąd. Z drugiej tak łatwo przychodzi dodatkowe zatrudnianie niespełnionych radnych, ponowne przejmowanie szkół, podwyżki dla radnych, wyłącznie oświetlenia ulic mieszkańcom (a tak na marginesie sprawdzał ktoś czy na Mickiewicza nie zwinęli na noc asfaltu?). No cóż czekamy na kolejne fotki na FB. Jak się bawić to się bawić. Tylko czemu za kosztem społeczeństwa?!?!

       • mieszkaniec on 22 listopada 2019 at 21:18

       Jak tak dalej będzie to niech ci radni częściej się za siebie oglądają żeby im kto z za winkla nie przyp… za tą ich ciężką pracę. Wstyd wam się ludziom na oczy pokazywać!

       • Anonim on 22 listopada 2019 at 21:37

       Proponuję obserwować nagranie kto jak głosuje. Czy zagłosują przeciw programowi burmistrza (miało tanieć) . Ten potem będzie gadał, że radni tak zadecydowali. Już niedługo zebrania wiejskie, ludzie licznie przyjdą.

       • radni on 22 listopada 2019 at 22:01

       dostają grosze w porównaniu do burmistrza i urzędników , za diety mają ich mobilizować do roboty ,zwolnić nie mogą to i władza ich marna

   • dobrze by było on 19 listopada 2019 at 21:29
   • Odpowiedz

   gdyby się P.Andrzej angażował ,bagno jest ,ale i uczciwi mają zwolenników

   • Anonim on 19 listopada 2019 at 21:40
   • Odpowiedz

   Ludzie!!!! O czym wy piszecie??? W Ryglicach mamy jeden nadajnik sieci komórkowej (jakimś cudem oraz kombinacjami postawiony) a Wy piszecie o spalarni śmieci????? Toż od tego krowy zaczną umierać a króliki dupami szczekać. Niestety. Żyjemy w ciemonogrodzie.

    • Andrzej Jezior on 19 listopada 2019 at 21:48
    • Odpowiedz

    Przerwa w meczu na przemyślenia. Rozmowa i dyskusja nigdy nie zaszkodzi zdrowo myślącym. Potrzeba spotkań dialogu i ssssłuchania innych.

     • Anonim on 19 listopada 2019 at 22:19
     • Odpowiedz

     Całkowicie się z Panem zgadzam. Natomiast będzie to bardzo trudne. 1 brakuje edukacji. 2 niestety taka mentalność ludzi. Trzeba rozmawiać na argumenty i przedstawiać korzyści najlepiej te materialne. Pomysł dobry teraz trzeba dotrzeć z nim jakoś do ludzi i poszukać miejsca oraz środków na realizację.

     1. Sama spalarnia nie wystarczy, bo w spalarni nie można spalać absolutnie wszystkiego, ale jedynie odpady będące pozostałością po sortowaniu i te które nie zostają poddane recyklingowi. Dlatego aby skutecznie na rynku śmieci działać musimy mieć nie tylko spalarnie ale i sortownie a w dalszej perspektywie również własne śmieciarki i biogazownie. Wszystko wskazuje na to, że tak jak to ma miejsce na zachodzie sam rynek ewoluuje do takiej własnie lokalnej formy gospodarowania odpadami i właśnie w takim kierunku powinniśmy iść.

   • Anonim on 20 listopada 2019 at 06:37
   • Odpowiedz

   Niektórzy tu piszący już mają swoje własne spalarnie i wcale nie musieli ich budować. Wystarczy wyjść wieczorem z domu i wtedy dokładnie widać i czuć. Jestem z miasta … 🙂

    • Anonim on 20 listopada 2019 at 10:41
    • Odpowiedz

    “Jestem z miasta” była taka piosenka. Jestem z miasta jak to dalej?

  • Anonim on 18 listopada 2019 at 18:21
  • Odpowiedz

  Odnoszę Odnosze wrażenie że chyba tylko Niewiadomski wie co w trawie piszczy ale żeby go nie rozpracowali nie pisze wszystkiego co wie

   • z boku on 18 listopada 2019 at 18:27
   • Odpowiedz

   to raz a dwa admin wie kim jest KN i na dodatek ma w ręku media , media szczególnego rodzaju – nerw gminy waszej

    • anonim on 18 listopada 2019 at 20:59
    • Odpowiedz

    Też mam wrażenie że jest gorzej niż sie tu pisze a właściwie pewność .

   • Anonim on 19 listopada 2019 at 07:51
   • Odpowiedz

   Niewiadomski to gminny stworek bliżej burmistrza niż się nie jednemu wydaje.
   Już poniedziełek wie czym się nasz budżet gminny spina na nowy rok, a w piątek mijał termin na jego złożenie.

   1. Wygląda na to że ten ktoś jest nie tylko doskonale poinformowany ale i ma niesamowitą wiedzę na temat gminy i samorządu bo niezłe się trzeba naszperać żeby niektóry informacje znaleźć a co dopiero sypać nimi tak niemal na bieżąco. Obserwuje to od jakiegoś czsu i na początku myślałem że może sam sobie te pytania zadaje i zaraz ma na nie odpowiedz ale nie, to się dzieje naprawdę bo sam zadałem pytanie i nim zdązyłem poszukać odpowiedzi w google on już odpisał. Mało tego podał link do materiału i jeszcze skubany dodał kilka zdań komentarza od siebie .

    • Anonim on 19 listopada 2019 at 19:06
    • Odpowiedz

    A poza tym wcale nie jest z Ryglic tylko z Zalasowej 😉 I nie jest to BK, on nie jest taki wygadany 🙂

    1. myślę że manipuluje

 3. Spółka “Dorzecze Białej” ogłosiła postępowanie konkursowe mające na celu wyłonić nowego prezesa. https://bip.malopolska.pl/umryglice,a,1687170,wybor-prezesa-spolki-dorzecze-bialej.html Co to dla przeciętnego Kowalskiego w Ryglicach oznacza wkrótce się przekonamy. Analizując powody z jakich obecny prezes złożył rezygnację, trudno nie mieć obaw o to co przyniesie nam nowy rok. Nie jest bowiem tajemnicą, że u podłoża konfliktu władz spółki, z jej prezesem była właśnie “niesprawiedliwa” polityka cenowa i trudno spodziewać się choćby utrzymania dotychczasowych cen, a wróbelki ćwierkają, że czeka nas kilkunastoprocentowa podwyżka .

   • anonim on 17 listopada 2019 at 15:52
   • Odpowiedz

   mówiły jaskółki

   • Czy tak miało być? on 17 listopada 2019 at 17:21
   • Odpowiedz

   Ci którzy są zorientowani to wiedzą że Gmina Ryglice w porównaniu do Tuchowa miała korzystne taryfy. Teraz zobaczy się czy Paweł będzie umiał wynegocjować korzystne taryfy względem naszej gminy i w porównaniu do gminy Tuchów. Miało być taniej, darmowa woda niskie opłaty za śmieci itd.
   Tymczasem znowu podwyżki się szykują i to nie tylko diet radnych! Powiedzmy sobie szczerze gdyby dalej Benek rządził zaraz by na niego zwalano podwyżki itd. Gdzie słychać głos Marcinków ? Zawsze optowali żeby być w centrum i po stronie uciśnionych. Kto zajmie sie w końcu interesem nas mieszkańców? Brakuje idealistow i ludzi chętnych do dzwigania naszej gminy a nie tylko dźwignia własnych kieszeni.

   1. Ci którzy są zorientowani wiedzą też, że żaden burmistrz nie miał wpływu na taryfy których wysokość przedstawia spółka a Rada Miejska zatwierdza, co nie oznacza, że radni mają jakikolwiek wpływ na ich wysokość. Pan Augustyn naobiecywał i teraz będzie musiał się z tymi obietnicami zmierzyć, czego szczerze mu nie zazdroszczę. Wydaje mi się, że to nie te śmieszne skądinąd obietnice przesądziły o jego wyborze to jednak słowo się rzekło i może ono drogo pana Augustyna kosztować.

     • Anonim on 17 listopada 2019 at 19:30
     • Odpowiedz

     I tu się pan mija z prawdą. Prawda jest taka, że Karasiewicz doprowadził do zrównania cen we wszystkich gminach, a tym samym płaciliśmy mniej. Za to miedzy innymi prezes Jędrusiak płaci głową, bo naraził się Tuchowowi.

     1. Przeczytałeś co napisałeś? “Prawda jest taka, że Karasiewicz doprowadził do zrównania cen we wszystkich gminach, a tym samym płaciliśmy mniej” ???? To o co Tuchów miał pretensje skoro płacili równo z nami?

       • Anonim on 17 listopada 2019 at 20:00

       Przeczytałeś co chciałeś. Otóż o to ma pretensje, że nie płaci mniej od nas, a tak było wcześniej za rządów burmistrza Rysia i Połoskowej. Karasiewicz doprowadził do tego, że wszystkie gminy płaciły jednakowo, a tym samym Tuchów musiał płacić więcej niż wcześniej. Jasne??????

      1. Czy różnica nie wynikała aby z wysokości dopłat do taryf a problem polegał na wpływie kosztów inwestycji zwłaszcza w gminie Ryglice na ogólne wysokości taryf o co pretensje miały władze Tuchowa?

       • Anonim on 18 listopada 2019 at 17:20

       Nie. Karasiewicz umiał przekonać że równe taryfy będą sprawiedliwe. Tuchów uległ.

      2. Któż by nie uległ perswazji byłego burmistrza choć akurat równe stawki są sprawiedliwe, bo inwestycje spłacamy co rok obejmując nowe udziały w 2019 r. na ten cel zapisano w budżecie kwotę 1201000 zł Zgodnie z WPF na lata 2019-2038 do roku 2026 obejmiemy (wykupimy) udziały w wysokości 8352000 zł a w kolejnych latach kwoty te przedstawiają się następująco. 2020 r. – 1201000 zł rok 2021 – 1101000 zł lata 2022-25 będzie to kwota 401000 zł i ostatni rok 201000 zł

       Zapewniam, że jest to bardziej skomplikowana i ani czar ani siła perswazji byłego burmistrza nie był decydujący.

       • ? on 18 listopada 2019 at 17:41

       Czyli były burmistrz Karasiński był autorytetem od sprawiedliwości ? Panie Anonim,daj pan spokój jak mówił prezes.

       • Były radny on 18 listopada 2019 at 18:04

       Prawda jest zgoła inna. Zrównanie stawek proponował Jezior jak był radnym i to za Karasiewicza jak i Poloskowej. Mowy o tym nie mogło być dopóki burmistrzem był Ryś bo gościu wiedział że zmiana w sprawie wyrównania będzie niekorzystna dla mieszkańców jego gminy. Zmiana nastąpiła jak nie wybrali Rysia. Karasiewicz nowym włodarzom Tuchowa i Rzepiennika zaproponował nowe rozdanie w 2015r i tak stawki wyrównali. Na jak długo czas pokarze.

       • Orzech on 18 listopada 2019 at 18:17

       No niech Paweł się wykaże zobaczymy jaki z niego dyplomata.
       W ogóle w gminie ma ktoś pojęcie o tej sytuacji i jak może ona wpłynąć na finanse mieszkańców?

       • Były radny on 18 listopada 2019 at 18:30

       Jeżeli dopłaty będą utrzymane na dotychczasowym poziomie to i tak czeka nas podwyżka bo dla firm drożeje prąd. Można to próbować obniżać poprzez fotowoltaike w dorzeczu białej na budynkach i nie tylko . Może jakieś dotacje na to by się znalazły. Musimy szukać taniego prądu bo wszystkie przepompownie to silniki. Czy będzie można zróżnicowanych taryfy w ramach jednej spółki to też pytanie. Dzisiaj taryfy zatwierdzają Wody Polskie a rada tylko klepie. Będzie ciekawie.

      3. Zgadzam się, będzie ciekawie, ale nie wesoło bo budżet mamy spięty agrafką i byle pierdnięcie a agrafka puści uwalniając kupę smrodu.
       O ile wiem to w kampanii była próba “implantacji” fotowoltaniki pilotowana zresztą przez pana Zielińskiego który zaprosił znajomych profesorów doskonale znających ten temat, ale pan Augustyn olał sprawę i temat upadł.

       Będąc już w tematyce energii to mam takie pytanie do pana burmistrza.
       Czy naprawdę nie stać Gminy Ryglice by zlecić dobrej kancelarii prawniczej sprawę umów z Tauronem w sprawie oświetlenia i je wypowiedzieć?
       Kolejne moje pytanie dotyczy tego kto opiniował i kto zawierał te umowy?
       Kiedy i do kiedy zostały one zawarte?

       • Były radny on 18 listopada 2019 at 19:02

       Za P.Poloskowej wprowadzono zakupy grupowe przez kilka gmin był przetarg było tamiej. Jak to teraz funkcjonuje nie mam pojęcia.

       • Anonim on 19 listopada 2019 at 09:23

       Całe szczęście, że szkoła z Bistuszowej nie wróciła pod skrzydła gminy. Wtedy światło musieli by wyłączać o 19. Dlaczego teraz oszczędza się na mieszkańcach Ryglic kosztem Jonin, Woli Lubeckiej? Gdzie są radni z Ryglic???? Niestety po wspaniałej reformie edukacji moje dziecko wraca późno ze szkoły i wraca do domu w egipskich ciemnościach. Miało być taniej, lepiej…..a wyszło zupełnie odwrotnie.

  1. Może Chmura na prezesa??

    • Anonim on 17 listopada 2019 at 19:15
    • Odpowiedz

    Nawet tak nie żartuj. I bez tego będzie katastrofa.Zapłacimy za wybór Augustyna podwyżkami cen za wodę i ścieki, a także brakiem dopłat z budżetu, bo kasa pójdzie na wypłaty w szkołach.
    W budżecie braknie pewnie ze 2 miliony, więc zapomnijmy o dopłatach.

    1. Macie nauczkę żeby nie wybierać takiego co ma żonę w szkole chociażby nawet była tam woźną. Inaczej tego burdelu nikt nie ruszy.

    • Anonim on 18 listopada 2019 at 00:43
    • Odpowiedz

    Jak najbardziej ma przyjemniej jaja a ty?

    1. O co chodzi w tej wypowiedzi?

  • Anonim on 13 listopada 2019 at 17:40
  • Odpowiedz

  To Wasz błąd,.ten wybór obciąża Was wszystkich którzy głupio glosowaliscie rok temu

  1. A jak tu mądrze zagłosować, gdy o kandydatach wiemy prawie wszystko? Trzeba było zaryzykować, bo 4 latach zaryzykowaliśmy powrót pana Karasiewicza i niestety też się przejechaliśmy, bo kompletnie niczym się nie wykazał więc znów trzeba było ryzykować. Wydaje mi się, że wcale nie była to głupia decyzja, bo choć dobrze nie jest inny wybór wcale nie gwarantował, że będzie lepiej.

    • Anonim on 13 listopada 2019 at 19:05
    • Odpowiedz

    Augustyna wybrały Ryglice to fakt.
    Z.informacji od radnych wynika że nasze miasteczko w budżecie otrzyma równe
    0!

    1. Nie ciekawie to będzie jak w Dorzeczu za sterami usiądzie ktoś nieodpowiedni, bo wtedy może się to dla gminy i dla nas mieszkańców skończyć nieciekawie. Tego jaką kwotę otrzymają w przyszłorocznym budżecie Ryglice dowiemy się wkrótce i jeżeli faktycznie będzie to 0 zł to będzie porażka “Rygielskiej Jedności” choć szczerze wątpię by tak się stało.

     • Anonim on 13 listopada 2019 at 21:48
     • Odpowiedz

     Zero inwestycji oprócz Lubczy oczywiscie no moze jakis fundamencik pod salke w Bistuszowej i tyle podatki w górę śmieci w górę i no patrzeć jak woda i G….na w też w górę nie wiem jak to zamydla ludowi i jak to ludzie przyjmą oj będą głowkowac na kogo zwalić NIEUDOLNOSC W RZADZENIU.

      • kapliczka będzie on 13 listopada 2019 at 22:23
      • Odpowiedz

      odbudowana ,będzie uroczystość,pierwszy rząd notabli i temat na strone gminyy,ps, na stronie gminy przeczytalam o rozkoszowaniu piesniami granymi przez zalasowską orkiestrę ,lekka przesada z tym rozkoszowaniem

     1. Ktoś te inwestycje na sesjach uchwalił!
      Lubcza z tego co widać ma duże inwestycje które nie wiem jak ale inni radni przegłosowali w poprzedniej kadencji dlatego mamy jak mamy. Swoją drogą jak mówi niektórzy z obecnej EKIPY dobrze,że Ci poprzedni radni nie prześli! Zawsze z Marcinkiem idzie się dogadać a pozostali to nowicjusze. Ryglice powinni wziąć Pawła w obroty i w końcu niech się dzieje w Ryglicach!

       • Anonim on 18 listopada 2019 at 07:57

       Marcinek zbierał ekipę by być burmistrzem , oj marzenia ambitne i ileż to zebrał? A jakież to dogadywania ,żeby Augustyna uwalić , do tego judzenia się nadaje . Święta racja.

       • Anonim on 18 listopada 2019 at 08:36

       Ty Bum, Marcinek miał już w tej kadencji być burmistrzem, zbierał komitet , o zebrał aż dwie osoby z całej gminy , popularny jak… , co to znaczy dogadywać się , przeciw komu?, Augustynowi, jeżeli tak to pojmujesz to na 100 się nadaje . Jezdem za .

   • anonim on 13 listopada 2019 at 19:56
   • Odpowiedz

   Znaliśmy poprzednika i głoswaliśmy za zmianą dobrą zmianą

    • Anonim on 13 listopada 2019 at 20:46
    • Odpowiedz

    tylko kiedy ona nastąpi?????

     • Anonim on 18 listopada 2019 at 15:25
     • Odpowiedz

     na świętego Dygdy

  2. https://businessinsider.com.pl/finanse/tadeusz-koscinski-bez-wyzszego-wyksztalcenia-przyszly-minister-odpowiada/dbcb9fq
   Facet przynajmniej prawdę powiedział A nasz Burmistrz?

    • Edukator on 14 listopada 2019 at 20:48
    • Odpowiedz

    Lecz to jednak nie porównywalna sytuacja do naszej lokalnej

     • Anonim on 14 listopada 2019 at 20:55
     • Odpowiedz

     No dokładnie, żeby mówić prawdę trzeba mieć jaja i być twardzielem. U nas same boidudki…

     1. Wystarczy że powiedziałby albo mam albo nie i tyle. Szanowalbym go za to
      A tak to kojarzy mi się z całym tym cyrkiem zwanym PiS. Szkoda. Dzisiaj brakuje porządnych ludzi.

       • Lipa on 14 listopada 2019 at 21:34

       PiS lokalne niezwykłe traci na braku reakcji na zaistniałą sytuację. Tak samo inteligencja gminy ośmiesza się nie zajmując stanowiska. Lipa.

       • Anonim on 14 listopada 2019 at 23:17

       Inteligencja gminy ???
       Której, bo o ryglickiej chyba nie mówisz

  • Anonim on 12 listopada 2019 at 18:51
  • Odpowiedz

  Dorzecze Białej to jest nasz zakład komunalny. Pytanie dlaczego nie zbierają śmieci we wszystkich gminach a tylko w Tuchowie.

  1. zbierają ? i co z nimi robią ?

  • Anonim on 11 listopada 2019 at 13:39
  • Odpowiedz

  kto wie co to pszok tak naprawde tylko nieliczni

  • Anonim on 11 listopada 2019 at 13:38
  • Odpowiedz

  kto wie co to pszok

 4. Zaniedbania powstały już w samym Tarnowie. Miano wybudować spalarnię śmieci, wykonano plany, dostano pozwolenia środowiskowe, były wstępnie dwie lokalizacje Azoty EC II i MPEC. Ale nasz czcigodny Ciepiela olał sprawę i do inwestycji nie doszło pomimo załatwienia wszystkich spraw urzędowych. Teraz nasze śmieci wożą jak te warszawskie po całej Polsce byle zutylizować, cena nie gra roli bo nowa ustawa nie ma żadnego kagańca. Za chwile dowiecie się że ceny wzrosną 1000% bo śmieci będą wozić na Białoruś i możecie ich w d… pocałować! Co do przetwarzania na miejscu, nie bardzo to widzę bo niby co z tych śmieci robić? Są instalacje do termicznego rozkładu plastików i produkcji paliwa – diesla, benzyn i oleju opałowego w zależności od frakcji. Tu jednak wkracza Polski Rząd i mówi że nie pozwoli na takie przetwarzanie bo nie złupi nas z akcyzy za takie lewe paliwo. Więc pozostaje wywieźć te plastiki na drugi koniec Polski, składować na kilkudziesięciu hektarach, a jak się miejsce będzie kończyć to to wszystko w pizdu podpalić! Taka to jest gospodarka odpadami w naszym pięknym kraju! Wszyscy o tym wiedzą, każdy pierdzi że segregować trzeba, ale po co?

  1. Jak to jest, że dzieci w szkołach potrafią zebrac i sprzedać butelki,nakrętki, makulature a nie potrafi tego majacy do dyspozycji lepsze narzedzia niz szkoły burmistrz? Chyba lekko przesadzasz oczekując, że ja podam gotowy plan działania. Mamy burmistrza za 12 tys na miesiąc dyrektora za 6tys? pietnastu radnych za 10tys miesięcznie oraz rzeszę urzędników za kto wie ile, niech oni myślą. wcale nie jest tak, że nic się nie da, ale oni mają to gdzieś bo gmina za smieci nie płaci, robią przetarg, płaczą że drogo, dzielą na mieszkańców i mówią, że nic nie mogą. Nie z diet tylko z realizacji zadań powinnismy ich rozliczać.

    • Anonim on 11 listopada 2019 at 10:18
    • Odpowiedz

    Przestań pieprzyć ogólniki. Są za podwyzki odpowiedzialne są konkretne osoby. Za śmieci odpowiada referat komunalny na czele z Olszówką. Miał rok na załatwienie tematu.

    1. ‘załatwienie tematu” , takie ujęcie zdradza głębokie pojęcie o problemie

      • I co Wy na to???? on 11 listopada 2019 at 21:35
      • Odpowiedz

      A co jak Benek by był to już inna gadka by była no nie?
      A jak Władek i Pawełek to co ?

       • Anonim on 11 listopada 2019 at 22:31

       Do poprzednika zło może wróci bo zasługuje , los czasem odpłaca z opóźnieniem,ale miało pis rządzić a tu kontynuacja całą gębą.

     • śmiecik on 14 listopada 2019 at 07:22
     • Odpowiedz

     Piszecie dyrdymały, nie znacie podstaw prawnych. Stawki śmieci ustalają radni, a koszty wywozu zależą od firm zewnętrznych składających oferty w przetargach . Mam pytanie czy referat komunalny jest od zbierania śmieci ???

    • Anonim on 12 listopada 2019 at 22:39
    • Odpowiedz

    Diety to przecież pieniądze, na ulicy nie znajdziesz. Niech ci ludzie nie zwą się spolecznikami , bo co miesiąc kasę dostają. Na razie są szkodnikami . Nie wyliczajcie burmistrzowi czy dyrektorowi komunalki bo oni pracują.

    • Anonim on 13 listopada 2019 at 13:48
    • Odpowiedz

    to dajcie namiar gdzie butelki i makulature sprzedam?

 5. pan Niewiadomski pisze ” W naszej gminie nie zrozumiano idei selektywnej zbiórki którą mając PSZOK powinna prowadzić sama gmina a pozyskane w ten sposób surowce powinny być odbierane przez przetwarzające te surowce firmy a nie firmę odbierającą śmieci. Pomniejszona w ten sposób masa i uzyskane ze sprzedaży surowców wtórnych środki miały by wpływ na cenę śmieci. ” .Proszę w takim razie napisać gdzie zrozumieli i gdzie to działa !!!!!! .Takie teoretyzowanie niby logicznie brzmi ale jak nikt nie dopłaca i to dużo do tego wszystkiego to jest bzdura bo nic wartościowego w tych śmieciach nie ma w odpowiedniej skali.Gdyby było to tak jak ze złomem nie trzeba by nikogo prosić ,chętni do zbierania by sie znaleźli. Takie dyrdymały jak to pięknie by mogło być .

   • Zauważ on 10 listopada 2019 at 19:29
   • Odpowiedz

   Zdaje się działa to na Zachodzie. Zauważ jak tam będziesz urządzenia do skupu plastykowych butelek. A twój tekst nasączony pesymizmem i niewiarą. Nic nie wnosi sensownego.

   1. nasącz więc swój tekst analizą ekonomiczna,koszt zatrudnienia ludzi do segregowania,co ma byc odzyskiwane i spodziewana skala tego ,ewentualne zyski z tego , chyba że uważasz że kwestia wiary powinna decydować.No i ponawiam pytanie -gdzie to jest tak dobrze robione że podwyżek nie ma ,albo są dzieki temu małe ,byłby to powód do optymizmu .

   2. Nie wszystko musi przynosić kokosy i tak własnie miało być ze śmieciami które miały się w znacznym stopniu finansować z recyklingu. Niestety nadarzyła się wyjątkowa okazja by pozbyć się wszelkiej konkurencji na rynku wypracować podobne tobie myślenie, że nic się nie da bo nic się nie opłaci i teraz dowolnie dyktować ceny. Gospodarując odpadami sami nie transferowali byśmy sporych pieniędzy po za gminę bo taka gospodarka to tez miejsca pracy. Wiele się o nich mówi, ale obserwując nasze władze w działaniu oczekują raczej, że spadną one z nieba.

    1. Przeoczył pan pytanie gdzie sie to udaje , oczywiście patrząc na koszty bo nie patrząc to różne optymistyczne plany można snuć . Nie jesteśmy w Niemczech a nawet jak na Polskę to raczej też nie krezusi. A pana pomysł to jak mi sie wydaje nie przyniesie kokosów tylko zwiekszenie kosztów.

     1. apropo zdania “ale też wzrasta liczba podmiotów które gotowe są własnym transportem odbierać materiały wtórne płacąc za nie co raz to większe pieniądze” można prosić o nazwy kilku takich firm ?

       • Anonim on 11 listopada 2019 at 17:12

       W niektórych parafiach naszej gminy, księża ogłaszają zbiórki zużytego sprzętu AGD i RTV. Dochód przeznaczany jest podobno na Caritas. W ciągu kilku dni na przykościelnym placu znajduje się spora sterta “rupieci” przyniesiona przez mieszkańców. Komuś opłata się po te rupiecie przysłać ciężarówkę i jeszcze na tym zarobi. Jak widać można zarobić na rupieciach i surowcach wtórych tylko trzeba chcieć i umieć. Niestety przekracza to możliwości i umiejętności “naszych” urzędników.

     2. Nam zawsze potrzeba możliwości ściągania od kogoś a jezeli takiej możliwości nie ma to uznajemy że jest to niemożliwe bo sami nic nie potrafimy wymyslic.

       • ? on 11 listopada 2019 at 16:49

       A co tu wymyśli ,znajdziemy paryje i będziemy wysypywać do niej nasze śmieci ? Jesteśmy chyba zwiazani przepisami i dowolności tu ne ma . Ekologia to zabawa dla bogatych .

      1. Ekologia to nie zabawa lecz biznes dla mądrych i umiejących perspektywicznie myśleć. http://www.rewolucjawsmieciach.pl/baza-wiedzy/dobre-praktyki/kalkulacje-kosztow-i-oplat/

       • Anonim on 11 listopada 2019 at 19:27

       Normalnie na śmieciach mafie się bogacą też. To biznes dla ludzi z głową a nie sianem w głowie

       • anonim on 11 listopada 2019 at 20:42

       Nie takie to proste ,lepiej uczciwie róbmy to na co mamy wpływ.Ale już w to nie wierzę . Żadnej dobrej zmiany ,zapomnijmy.

  1. To po co idziecie do samorządu jak mocni jesteście tylko w kampanii wyborczej a później nic się nie da.

   1. To do mnie ? Kula w płot ,odruchowa reakcja na głupoty moim zdaniem,można je obalić wyliczeniami .a nie okrągłymi zdaniami.

  • Anonim on 10 listopada 2019 at 18:11
  • Odpowiedz

  Ceny śmieci rosną między innymi dla tego, że wstępnie posegregowane przez mieszkańców śmieci zamiast zostać przetworzone czy odzyskane surowce wtórne zalegają na wysypiskach śmieci, a za to się płaci coraz większe z roku na rok stawki. Ostatecznie zgodnie z modą „w chmurze” nie tylko się archiwizuje dane, ale też utylizuje śmieci. Czyli pełne wysypiska śmieci się podpala, winnych najczęściej brak i tak wygląda cała ta ekologia.

  Odnośnie PSZOK to powinny one być nie tylko w Ryglicach, ale w każdej miejscowości naszej gminy. Można by je nazwać „miniPSZOK”. Tak aby każdy mieszkaniec nie musiał jechać np. ze spaloną żarówką LED do PSZOK Ryglice lub do LASU(!!!), tylko mógł ją oddać np. w „miniPSZOK” w Zalasowej. Taki „miniPSZOK” powinien być raz w tygodniu otwarty np. do godz. 18:00, aby ludzie po pracy mieli możliwość oddania posegregowanych surowców wtórnych.

  W ten sposób można by oddawać nie tylko „śmieci”, ale zużyty sprzęt RTV czy AGD, który stanowi źródło surowców wtórnych, które da się sprzedać z jakimś tam zyskiem. Warto również wprowadzić jakiś system premiowania mieszkańców, którzy systematycznie oddają posegregowane „(elektro)(i)śmieci” do PSZOK i na tej podstawie nieco obniżyć im opłatę za wywóz śmieci.

  Przy okazji tworzenia PSZOK w każdej miejscowości naszej gminy można utworzyć ileś tam miejsc pracy.

  1. Posegregowane odpady powinny być zbierane przez pracowników PSZOK-u dopiero wszystko to czego sami nie możemy zagospodarować powinno być odbierane przez zewnętrzną firmę. Gdyby punkty zbiórki w których można za darmo oddać posegregowane śmieci były w każdej miejscowości to mieszkańcy mogli by je sami do takich punktów dostarczać. Czasu by się przygotować było sporo, bo jasnym było że tak to się właśnie skończy a skończy się blisko 70% wzrostem cen ale nasi samorządowcy zapewne nie będą mieli sobie nic do zarzucenia.

   1. a co możemy sami zagospodarować ? nic mi do głowy nie przychodzi

     • Anonim on 10 listopada 2019 at 19:46
     • Odpowiedz

     Szkło, plastik, metal?

     • Anonim on 11 listopada 2019 at 09:18
     • Odpowiedz

     Sami możemy “zagospodarować” choćby plastik. Odpowiednio posegregowany sprzedać. Pierwszy lepszy cennik skupu plastików to ceny od 0,30 do 1,00 zł za kg plastiku w zależności od jego gatunku.

      • Anonim on 12 listopada 2019 at 06:32
      • Odpowiedz

      przykładem Pan z ul.Bat.Barbary, który zbiera i wywozi
      cały kontener plastiku i tektury

       • Średnio on 12 listopada 2019 at 11:12

       Brak w kierownictwie Pszoku i gminy pomyślunku i się idzie na łatwiznę. Średniego kalibru wszystko

       • Anonim on 12 listopada 2019 at 12:56

       Pan Golec zabiera tylko złom i tekturę bo tylko to może sprzedać.

      • Anonim on 12 listopada 2019 at 17:10
      • Odpowiedz

      Plastik też można sprzedać i być może nawet lepiej na tym zarobić niż na zwykłym “żelaznym” złomie. Przykładowy link do cennika skupu plastików:

      http://www.chemplast.pl/skup-tworzyw-sztucznych-cennik/

      1. Tego typu ofert jest sporo, dotyczy to również szkła w wielu postaciach, kartonu, gazet itd.
       Opony https://www.recykl.pl/Odbior-zuzytych-opon.html
       Biogazownie https://www.recykl.pl/Odbior-zuzytych-opon.html
       Elektro śmieci https://www.elektroeko.pl/punkty-zbierania.html
       Wystarczyło coś robić przez ostatnie 4 lata a cen śmieci może byśmy nie obniżali, ale na pewno byśmy ich nie podnosili i jeszcze mieli byśmy tak oczekiwane w gminie miejsca pracy.

       • Marcin on 23 maja 2022 at 20:56

       Przedsiębiorstwo przemiały tworzyw sztucznych to w dzisiejszych czasem to bardzo szybko rozwijająca się branża. Wystarczy odwiedzić https://skupplastiku.pl/ aby się o tym przekonać. Skup plastiku to nie butelki plastikowe czy korki to wiele odpadów z fabryk, które dzięki takim firmą zostają przetworzone i wykorzystane powtórnie w produkcjach różnego rodzaju.

  • Cesiek on 10 listopada 2019 at 17:27
  • Odpowiedz

  Konstanty zspytaj obecnego Przewodniczacego Dudowicza i np Marcinka A. dlaczego za Poloskowej głosowali za likwidacja zakładu komunalnego. Byli tam mieli wpływ na decyzję.

  1. Nie muszę pytać bo odpowiedz jest oczywista brak myślenia perspektywicznego a po dzisiejszemu nie ogarniali tematu więc prościej było zlikwidować niż dostosować do zmieniających się realiów. Niestety kolejna rada nie wyrobiła się z zapowiadaną reaktywacją zakładu mimo że miał i burmistrza i większość w radzie to większą część kadencji przespała tudzież spędziła na wzajemnej adoracji. Dziś znów, jak zresztą zawsze w Ryglicach, jest trochę zbyt późno i znów budzimy się z ręką w nocniku. Nasi “gminni krezusi” nigdy nie słuchali rad jakie mieli dla nich mieszkańcy uznając, że skoro wyborcy oddali na nich głos to oni wiedzą najlepiej. Czas jednak pokazuje, że w bardzo wielu przypadkach podejmowane przez tych wybrańców decyzje drogo nas kosztują.

   Odnosząc się do wczorajszych komentarzy, w którym sugerował ktoś że chcę podnieść diety radnym nie pozostaje mi nic innego jak tylko pomodlić się za lepszy wzroki i jaśniejszy umysł, bo nigdzie nic takiego nie sugerowałem. Moim zdaniem wystarczy równiej podzielić te środki jakie są, bo to co jest zyskiem dla emeryta, czy bezrobotnego już nie koniecznie opłaca się gdy radny pracuje. Wprawdzie pracodawca zobowiązany jest zwolnić go na czas wykonywania obowiązków radnego to jednak nie oznacza to, że za ten czas otrzyma on pensje, dieta właśnie ma zrekompensować mu te utracone dochody.

    • jak już on 10 listopada 2019 at 18:49
    • Odpowiedz

    Dokładnie tak samo jest z pracą w komisjach wyborczych. Przysługuje z tego tytułu zdaje się 5 dni wolnych od pracy, ale żaden nie jest płatny. ktoś kto ma w miarę dobrze płatną pracę nie skusi się na kasę za radzenie czy liczenie głosów. Inne czynniki niż kasa są tutaj brane pod uwagę jak już.

    • Anonim on 11 listopada 2019 at 02:13
    • Odpowiedz

    Nie pieprz Pan, 5stowek lub w przypadku radnych w biednej gminie więcej, to przez rok niezła sumkę dla zaoszczędzenia, wara od emerytów , którzy powinni godnie żyć . Widzę z rynku , że posiedzenia darmozjadow po południu mają, prawie kawka , ciastko i do domciu. I jaka rekompensata jak po pracy są, a rencistka po ma full czasu. WSTYD w stosunku do ludzi pracujących uczciwie. Co do komisji wyborczej to jest odpowiedzialność i zapieprz całą prawie dobę i jeszcze zebrania z komisarzem. Zupełnie za pracę te 350 zł się należy za czas niedzielny.A o 22 ciemności jak w grobowcu, na podkarpackiej bodaj skakać do rowu gdy coś jedzie. Głośno ludzie mówią w kolejkach w przychodni, sklepach oby nie skończyło się dla średniego,, konia, konia, królestwo za konia,,

  • Obietnica on 10 listopada 2019 at 17:25
  • Odpowiedz

  Czekamy na realizację obietnic obecnego że ceny będą spadać. Więc jakie podwyżki? Paweł mówił że wszystko obniży. Diety radnych co roku idą w górę zgodnie z przyjętym modelem ich wynagradzania więc skoro gminę na to stać to dlaczego mieszkańcy mają drożej płacić za śmieci?

   • Anonim on 10 listopada 2019 at 17:35
   • Odpowiedz

   podatek na diety dla radnych , zawsze było mówione , że za takie grosze radzą , że chętnych nie ma na to by być radnym , a średni jeszcze wycieczkę im zrobił , płaćmy , kwiczmy i płaćmy , nawet Niewiadomski w tych swoich wypocinach nie umie się odnieść do krezusów gminnych

 6. chyba znacznie więcej śmieci produkują ludzie zamożni ,nie zazdroszczę , ale jednak to jakoś sprawiedliwiej byłoby gdyby np od objętości było płacone a nie ile kto wystawi

Skomentuj Anonim Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie będzie publikowany.

Optionally add an image (JPEG only)