PLAN PRZEDSIEWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2011 ROKU

 

    Tabela    nr 6 do Uchwały Nr IV/11/10
       Rady Miejskiej w Ryglicach
       z dnia 31 grudnia 2010 r.
         
         
PLAN  PRZEDSIEWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2011 ROKU
         
Sołectwo Dział Rozdział Określenie Kwota
Lubcza       48 395,30
  600   Transport i łączność 45 395,30
    60016 Drogi publiczne gminne 45 395,30
      Wydatki bieżące 30 395,30
      Wydatki majątkowe 15 000,00
  754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 000,00
    75412 Ochotnicze straże pożarne 3 000,00
      Wydatki bieżące 3 000,00
Bistuszowa       18 811,83
  600   Transport i łączność 14 011,83
    60016 Drogi publiczne gminne 14 011,83
      Wydatki bieżące 14 011,83
  700   Gospodarka mieszkaniowa 1 500,00
    70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 500,00
      Wydatki bieżące 1 500,00
  750   Administracja publiczna 700,00
    75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 700,00
      Wydatki bieżące 700,00
  921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 300,00
    92195 Pozostała działalność 2 300,00
      Wydatki bieżące 2 300,00
  926   Kultura fizyczna i sport 300,00
    92695 Pozostała działalność 300,00
      Wydatki bieżące 300,00
Joniny       22 138,00
  600   Transport i łączność 18 138,00
    60016 Drogi publiczne gminne 18 138,00
      Wydatki bieżące 18 138,00
  700   Gospodarka mieszkaniowa 4 000,00
    70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 000,00
      Wydatki bieżące 4 000,00
Wola Lubecka       23 173,35
  600   Transport i łączność 16 173,35
    60016 Drogi publiczne gminne 16 173,35
      Wydatki bieżące 8 173,35
      Wydatki majątkowe 8 000,00
  754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 000,00
    75412 Ochotnicze straże pożarne 7 000,00
      Wydatki majątkowe 7 000,00
Uniszowa       10 353,00
  600   Transport i łączność 5 053,00
    60016 Drogi publiczne gminne 5 053,00
      Wydatki bieżące 5 053,00
  700   Gospodarka mieszkaniowa 400,00
    70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 400,00
      Wydatki bieżące 400,00
  750   Administracja publiczna 1 700,00
    75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 700,00
      Wydatki bieżące 1 700,00
  900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 500,00
    90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 500,00
      Wydatki bieżące 500,00
  921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 300,00
    92195 Pozostała działalność 2 300,00
      Wydatki bieżące 2 300,00
  926   Kultura fizyczna i sport 400,00
    92695 Pozostała działalność 400,00
      Wydatki bieżące 400,00
Kowalowa       26 587,68
  600   Transport i łączność 23 000,00
    60016 Drogi publiczne gminne 23 000,00
      Wydatki bieżące 23 000,00
  750   Administracja publiczna 1 000,00
    75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 000,00
      Wydatki bieżące 1 000,00
  758   Różne rozliczenia 1 587,68
    75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 587,68
      Wydatki bieżące 1 587,68
  900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 000,00
    90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 000,00
      Wydatki bieżące 1 000,00
Zalasowa       73 220,74
  600   Transport i łączność 56 000,00
    60014 Drogi publiczne powiatowe 14 000,00
      Wydatki majątkowe 14 000,00
    60016 Drogi publiczne gminne 42 000,00
      Wydatki bieżące 42 000,00
  700   Gospodarka mieszkaniowa 15 000,00
    70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 15 000,00
      Wydatki majątkowe 15 000,00
  750   Administracja publiczna 2 220,74
    75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2 220,74
      Wydatki bieżące 2 220,74
Ryglice       68 220,40
  600   Transport i łączność 41 220,40
    60016 Drogi publiczne gminne 41 220,40
      Wydatki bieżące 27 220,40
      Wydatki majątkowe 14 000,00
  700   Gospodarka mieszkaniowa 9 000,00
    70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 9 000,00
      Wydatki bieżące 9 000,00
  750   Administracja publiczna 12 000,00
    75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 12 000,00
      Wydatki bieżące 12 000,00
  754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 000,00
    75412 Ochotnicze straże pożarne 6 000,00
      Wydatki majątkowe 6 000,00
      Razem: 290 900,30

 

 


Podziel się na:
  • Facebook
  • Twitter
  • Blogger.com

Permalink do tego artykułu: https://lepszeryglice.cba.pl/budzrzet-dla-solectw/