Była agentura SB w naszym urzędzie?


W latach 80 wystarczało mieć średnie wykształcenie i niewielkie poparcie aby mieć kierownicze stanowisko.
Prawdziwą karierę (i oczywiście pieniądze) zaczął robić Chmura dopiero gdy przekształcono HK w spółkę Skarbu Państwa a Dział Socjalny przekształcono w odrębną spółkę podległą hucie pod nazwą HK ZUH Partner sp. z o.o. a Chmura został oczywiście prezesem ww. spółki.
Od tej pory zaczął p. Chmura inwestować, m.in. w Dom Wczasowy “Izabella” w Wiśle, będący własnością spółki wpompowano w remonty kilkaset tysięcy zł, oczywiście podniesiono standard tego domu wczasowego ale jakim kosztem! No i oczywiście miał okazję Chmura wykazać, że DW przez to przynosi straty. Słyszałem jak mówił, że obiekt ten jest deficytowy i że należy się go pozbyć a w tym czasie kierownikiem tego Domu był jego syn Łukasz, którego jedynym zadaniem było jeżdżenie na nartach i uprawianie sportu. Nie zdążył go przejąć bo nagle go odwołano (było to jakieś 4-5 lat temu).
Okres ten opisał anonimowo  jeden z pracowników i rozpowszechnił na HK.

 

W 2010 Czesław Wsół pokusił się i zwrócił się do IPN w Katowicach o odtajnienie pseudonimów osób, które na niego donosiły.  Jednym z konfidentów był nie kto inny jak jego dobry znajomy Ryszard Chmura! TW (tajny współpracownik) o pseudonimie “Szabla”.
Teraz wszyscy zrozumieliśmy , dlaczego tak Chmurze się wszystko zawsze fajnie układało!  Ten układ nadał działa i “koledzy” nie pozwolą aby Rysiu się potknął. Jak ma być w Polsce dobrze jak tacy ludzie nami rządzą!
Link do Wolnego Związkowca:

Źródło http://www.solidarnosc.mittal.net.pl/ZWIAZKOWIEC/wolny-zwiazkowiec_2010_14.pdf (strona 1 i 5 )
Ujawniają tożsamość swoich donosicieli. Domyślałem się, że mam agentów wokół siebie. Nie przypuszczałem, że aż tak wielu mówi Czesław Wsół figurant Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Brodacz”. Po zapoznaniu się z dokumentami, o które wystąpiłem do Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, postanowiłem dowiedzieć się coś więcej o osobach, ukrywających się pod pseudonimami. z mojego dawnego otoczenia. Wiosną br. złożyłem wniosek o odtajnienie pseudonimów. Nie czekałem długo. Zdecydowałem się opublikować ich nazwiska na łamach Wolnego Związkowca. Podobnie uważa sygnatariusz Porozumienia Katowickiego” Jacek Jagiełka. Przed paroma dniami przysłał nazwiska swoich konfidentów. Spełniamy życzenie naszych kolegów. Poniżej odtajnione nazwiska:
Donosili na Jacka Jagiełkę:
1. Jerzy Gutkowski – tw. ps. „Lech” – Zakład Transportu Kolejowego HK
2. Ryszard Kucharski – tw. „Zbyszek” – Zakład Transportu Kolejowego HK
3. Joachim Bartosz – tw „Janek” – Budostal 4 Zarząd Regionalny NSZZ „S” w K-cach
4. Janusz Czerny – tw „012” – UŚ w Katowicach – Zakład Filozofii
Donosili na Czesława Wsóła
1. Zygmunt Leśniak – tw „RóŜa” – technik mechanik – mistrz Huta Katowice,
2. Ryszard Chmura – tw. „Szabla” t- echnik ekonomii – prac. umysłowy Huta Katowice
3. Bogdan Sobczyk – tw. „Misiu” – suwnicowy Huta Katowice,
4. Czesław Kościec – tw „Stif” – elektryk Huta Katowice,
5. Paweł Sprycha – tw „Mateusz” – elektryk Huta Katowice.
6. Kazimierz Sokołowski – tw. „Staszek” – inŜ. elektryk Huta Katowice,
7. Jerzy Rozpondek – tw „Jaros” – brygadzista Huta Katowice,
8. Stanisław Niedziela – tw. „Szczepan” – elektromonter brygadzista Huta Katowice
9. Zygmunt Gajewski – tw „Wiesław” – wsadowy Huta Katowice,
10. Tadeusz Jagiełło – tw „Tadeusz” – mistrz konwertorów Huta Katowice,
11. Zbigniew Raszewski – tw. „Paweł” – operator taśm Huta Katowice,
12. Krzysztof Zięba – tw „Kmicic” – operator Huta Katowice

I kolejna publikacja

Warto poczytać http://www.s.mittal.net.pl/archiwum.htm

Źródło http://www.solidarnosc.mittal.net.pl/ZWIAZKOWIEC/wolny-zwiazkowiec_2009_08.pdf (strona nr. 5 )
Artykuł pt „IPN ujawnia kolejne nazwiska tajnych współpracowników w Hucie Katowice” Każdy przypadek poważniejszej awarii na budowie, czy uszkodzenia instalacji technologicznych, który powodował przerwę w produkcji były sprawdzane operacyjnie przez SB, czy nie nastąpiły w wyniku aktu sabotażu. Odnaleziony w IPN dokument pt „Wykaz czynnych źródeł informacji Służby Bezpieczeństwa i MO – zatrudnionych w Hucie Katowice …”, jest cennym dokumentem, bo potwierdza, że służby MSW od początku budowy kombinatu, dysponowały dobrze zorganizowaną siatką tajnych współpracowników. Na potrzeby różnych pionów i wydziałów resortu, donosiło w hucie aż 152 agentów. Siedmiu z nich zatrudnionych pracowało dla Wydziału II WUSW w Katowicach – czyli kontrwywiadu. Do ich zadań należała obserwacja: zagranicznych delegacji, osób kontaktujących się z cudzoziemcami i ambasadami obcych państw, odwiedzających i utrzymujących kontakty z rodzinami zamieszkującymi w zachodnich krajach. Najliczniejsza grupa 82 agentów w Hucie Katowice działała w ramach działalności Wydziału IIIA KWMO w Katowicach. Głównym celem Służby bezpieczeństwa było wprowadzenie agentów do ścisłego kierownictwa Solidarności huty i w jej struktury. Wśród zadań, które zlecano tajnym współpracownikom były działania dezinformacyjno-dezintegracyjne zmierzające do podkopania wiarygodności przywódców „Solidarności”, skłócania oraz rozbijania jedności związkowej. Osobną i dość liczną grupę tajnych współpracowników z huty stanowiły osoby współpracujące z milicją w ramach Wydziału Kryminalnego Oraz Wydziału PG przestępczości gospodarczej. 26. tw współpracowało z jednostką PG w Dąbrowie Górniczej a 11 agentów z Wydziałem Wojewódzkim KWMO PG w Katowicach. Za szczególne zaangażowanie tajni współpracownicy byli sowicie wynagradzani a wysokość „premii” im przyznawana zależała od wartości merytorycznej dostarczanych informacji. Każdy tajny współpracownik był rejestrowany i przypisywany był mu numer ewidencyjny. Zakładano mu dwie teczki – osobową i pracy. W teczce osobowej gromadzono podpisane odręcznie zobowiązanie do współpracy, pokwitowania przyjętych pieniędzy, pożyczek, podarków. Druga zawierała dowody jego aktywności, a więc meldunki–donosy, charakterystyki figurantów na których donosili czy zdjęcia. IPN ujawnia kolejne nazwiska tajnych współpracowników w Hucie Katowice Kombinat huta „Katowice od początku jego budowy był nadzwyczaj dobrze chronionym obiektem. Świadczą o tym wytyczne MSW, które nakazywały podległym resortowi służbom wszechstronny nadzór nad tą inwestycją. Wytyczne pochodzą z wcześniejszego okresu zanim 6 marca 1972 roku podpisano międzynarodowe porozumienie pomiędzy PRL a ZSRR. w sprawie pomocy gospodarczej i technologicznej związanej z budową huty „Katowice. Większość dostarczanych materiałów i urządzeń hutniczych pochodziła z ZSRR a przy jej budowie pracowało setki specjalistów Kraju Rad. Po przemianach 1989 r. znaczna część akt byłego MSW, a w szczególności teczek agenturalnych zniszczono. Karty tajnych współpracowników usuwano z kartoteki ewidencyjnej. Akt ten nie zawsze oznaczał definitywne zerwanie tajnej współpracy z tymi osobami. Bardzo istotny jest fakt, że w dzienniku rejestracyjnym nie podawano danych personalnych osoby rejestrowanej, co spowodowało, że w fazie masowego niszczenia akt i kart ewidencyjnych, niemal nigdzie dzienników tych nie zniszczono Tak też stało się w przypadku Huty Katowice. Wykaz agentury przetrwał podobnie jak większość materiałów. Dzięki temu możemy poznać, kto sprzeniewierzył się ówczesnej władzy i podjął współpracę przeciwko działaczom Solidarności. Poniżej prezentujemy nazwiska i pseudonimy wszystkich dotąd odtajnionych osób z rejestru TW z katowickim oddziale IPN. Dla ścisłości, kopie otrzymane z IPN zawierają nazwisko tajnego współpracownika, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, jego podpis, nr ewidencyjny, nazwisko i podpis oficera wprowadzającego. Nazwiska tajnych współpracowników w Hucie Katowice zarejestrowanych w ewidencji Służby Bezpieczeństwa.

1. TW ps. :HALINA – Marian Swoboda pracownik Huty Katowice, nr rejestracyjny 54983
2. TW ps. „ADAM” – Eugeniusz Maksymowicz – Huta Katowice, pozyskany 6.06 1982r.
3. TW ps. „SZCZEPAN” – Stanisław Niedziela – Brygadzista Elektromonter, nr ew 50192
4. TW ps. „TADEUSZ” – Marian Muras – Mistrz Oddziału – technolog,
5. TW ps. „CZESŁAW” – Roman Kocot – ślusarz – kierowca Wydział E-37, nr ew 56870
6. TW ps. „SĘDZIA” – Leonard Strzelec – Inspektor BHP w Hucie Katowice,
7. TW ps. „ANNA” – Alfons Ruczyński – cieśla Sosn. Przeds. Bud. Przemysł. nr ew 52995
8. TW ps. „RYSZARD”- Jan Krzysztofek – PBP „Budostal – 4”,
9. TW ps. „FRANEK” – Zenon Krypciak – elektryk ZRP „Damel”,
10. TW ps. „MISIU” – Sobczyk Bogdan – suwnicowy – Huta Katowice, nr ew 62957 ur.
11. TW ps. „AUGUST” – Hutmański Wiesław ślusarz – Koksownia „Przyjaźń”,
12. TW ps. „WERESZYCA” – Kazimierz Ujda – dyŜurny ruchu w HK,
13. TW ps. „LECH” – Jerzy Gutkowski – mistrz wyładunków ZTK HK,
14. TW ps. „RÓśA” – Zygmunt Leśniak – mistrz HK (nr Ew 42661) – pozyskany 22.09.1979 r.
15. TW ps. „HENRYK” – Henryk Merda – elektromechanik HK – pozyskany 11.01.1984 r.
16. TW ps. „ZBYSZEK” – Ryszard Kucharski – dyŜurny ruchu ZTK HK pozyskany 20.01.1975r
17. TW ps. „MAREK” – Andrzej Jaworski – rozlewacz stali HK – pozyskany 1.02.1982 r.
18. TW ps. „ADAM” – Antoni Cudny – kierownik zmianowy HK – pozyskany 22.03.1977 r.
19. TW ps. „ADAM” – Wacław Januszewski – st. mistrz Koksownia – pozyskany 26.11.1981r.
20. TW ps. „GAMBIT” – Michał Bartłomowicz – teleech. UR 21 HK – pozyskany 7.01.1981r.
21. TW ps. „JAROS” – Jerzy Respondek – brygadzista HK – pozyskany 8.01.1982r.
22. TW ps. „WACEK” – Stanisław Mandziej – „Wolny Związkowiec” dr nauk technicznych HK
23. TW ps. „SZABLA” – Ryszard Chmura – prac. umysłowy HK – pozyskany 12.06.1986 r. 
24. TW ps. „HUTNIK” – Franciszek Jamka – operator HK – pozyskany 5.03.1984r.
25. TW ps. „KUBA” – Mirosław Karczewski – ślusarz HK (nr ewidencyjny 42661) –
26. TW ps. „PŁETWA” – Zbigniew Bucki – tokarz Huta Katowice (nr rej.66163)
27. TW ps. „PAWEŁ”- Wiesław śyła pracował na E-37 w Hucie Katowice nr ewid. 51216
28. TW ps. „OLEK”- ElŜbieta Pierzchała – referent (nr rej. 58824)

 

 

 

 

 

 

Podziel się na:
 • Facebook
 • Twitter
 • Blogger.com

Permalink do tego artykułu: https://lepszeryglice.cba.pl/byla-agentura-sb-w-naszym-urzedzie/

193 Komentarze

Skip to comment form

 1. Jak widać proszę Rygliczn, Zalasowian, Lubczn, itd, są inne fora gdzie temat już podięto dawno.

  http://swkatowice.mojeforum.net/temat-vt8385.html

  http://swkatowice.mojeforum.net/temat-vt8428.html?postdays=0&postorder=asc&start=0

 2. Jest wolności słowa i będę pisał co chce i kiedy chce, a co do podpisu ma to w d… Nikt się nie podpisuje na żadnych forach i nikt nie robi z tego problemu. Zakładając ze Burmistrzyni otacza się ludźmi bezpieki i znając sposoby działania bezpieki można postawić tezę, że była próba wmanipulowania przewodniczącego w aferę łapówkarską. Jest oczywiste, że gdyby mu to udowodniono jest skończony i jest droga otwarta do następnych kadencji przez wiadomo kogo. No i tutaj są wątpliwości, bo jest milczenie, co ważniejszych osób. Jeśli natomiast Burmistrzyni jest intrygantką pomawiającą o łapownictwo przewodniczącego no to również nie za ciekawie. Myślę, że dziennikarstwo śledcze konieczne.
  Do RCH w 2 językach – district burned, района сожжен.

   • Podstolina on 30 grudnia 2012 at 15:35
   • Odpowiedz

   jak wieść gminna niesie za Pana Chrząszcza jest już nowy Pan i to tez nie za ambitna postać jak na miasto -gminę Ryglice

   1. Ale nie przyjdzie chyba do pracy za najniższą krajową?

   2. Gdzieś tu kiedyś pisało, ze to sąsiad p. Połoska. Czy tak?

  1. Proszę zapoznać się z oceną NIK w sprawie prywatyzacji Polskich Hut Stali, ciekawy materiał pokazuje ogromną fachowość w zaniżaniu wartości PHS SA , to chyba do tych działań został powołany wysokiej klasy finansista R, Ch. Ukończył przecież technikum ekonomiczne w sam raz nadawał sie do prywatyzowania Polskich Hut Stali przez kogo został do tej pracy powołany mówi w oświadczeniu zaś o efektach tych działań mówi ten raport. http://lepszeryglice.cba.pl/wp-content/uploads/2012/12/PHS_SA.pdf

  2. Anonimowość w internecie to rzecz złudna. Każdego łatwo zlokalizować, na przykład po IP. Na żądanie prokuratora administratorzy serwisu mają obowiązek udostępnić dane tzw. wrażliwe, niewidoczne dla ogółu, zostawiające ślad w wirtualnej pamięci na zawsze.

   1. To dlaczego były Burmistrz nie zlokalizował człowieka, a nawet komputera z którego napisano komentarz ujawniający tzw. wrażliwe dane? Chodzi o wpis na blogu radnego Jeziora w czasie kampanii wyborczej Jak pamiętamy zaprzągnięci byli do działań prokuratorzy i aparat sądowniczy.

 3. Coś nie udają się pracownicy naszej Burmistrz . Chrząszcza trzeba było się pozbyć, choć po co ? Człowiek robotny. Ma natomiast „przyjść” do „roboty” (może przyjdzie) nowy pracownik ds. promocji gminy. Teraz znów kłopot z RCH. Co nas czeka jeszcze?

 4. A radny Jezior milczy. Nic nie pisze na swoim blogu. A taki był mężem zaufania. Gdzie jesteś teraz człowieku prawy i sprawiedliwy gdzie? MŁYNY SPRAWIEDLIWOŚCI MIELĄ POWOLI

  1. moze sam jest w strachu,moze u radnych tez cos ni tak oswiadczeniami i dlatego zabrakło pytań,może za dużo powiązań.zobaczymy

 5. Do mieszkańca.

  A zobacz z uwagą na to. Mnie to przekonuje.

  Zapewne pismo Wolny Związkowiec jest pismem poważnym wobec tego link http://www.solidarnosc.mittal.net.pl/ZWIAZKOWIEC/wolny-zwiazkowiec_2010_14.pdf str. 1 i 5. Link 2 http://www.solidarnosc.mittal.net.pl/ZWIAZKOWIEC/wolny-zwiazkowiec_2009_08.pdf str.5. Oraz http://lepszeryglice.cba.pl/wp-content/uploads/2012/12/SOSNOWIEC-OBWIESZCZENIE.doc i http://www.bip.um.sosnowiec.pl/dokument.php?iddok=25505&idmp=5834&r=r

  Warto zwrócić uwagę na daty publikacji.

   • bezznieczulenia on 29 grudnia 2012 at 20:39
   • Odpowiedz

   Po pierwsze gdyby p. Chmura był czysty to już wtedy, gdy wyszły publikacje w “wolnym związkowcu” w 2009 i 2010 r. powinien to udowodnić. Jeżeli tego nie zrobił wtedy to niech zrobi to teraz.
   Po drugie. Jak startował w wyborach do rady m. Sosnowca w 2010 r. to nie przyznał się do współpracy, co wynika z załączonego dokumentu. Wybory przegrał więc nikt się nim nie interesował. A jak został radnym w 2002 r. to nie było obowiązku składania oświadczeń lustracyjnych.
   Po trzecie. To, że jak mówi p. Chmura składał oświadczenia lustracyjne i nikt ich nie kwestionował o niczym nie świadczy, bo nie wszystkie oświadczenia lustracyjne zostały zweryfikowane.

    • 400 PLN/m.c on 29 grudnia 2012 at 20:55
    • Odpowiedz

    Oczywiście, wszystko w temacie. To że do kamerek mówi co mówi to teksty dla cienkich bolków, jakimi okazali się być także nasi radni – zamilkli. Dajcie spokój panowie i pani – 400 zł zatyka wam usta i myślenie, zwłaszcza myślenie. Dajcie spokój.

   • mieszkaniec on 29 grudnia 2012 at 20:51
   • Odpowiedz

   Mnie to przekonuje.Myślę, że obowiązkowo powinni się z tym zapoznać wszyscy radni z Przewodniczącym na czele i podjąć działania

   • bezznieczulenia on 29 grudnia 2012 at 21:08
   • Odpowiedz

   Proszę zwrócić uwagę na to, że p. Chmura nie zaprzeczył, że był tajnym współpracownikiem, powiedział tylko, że to mocno naciągane i że on jest w porządku.
   Żeby coś naciągnąć to trzeba mieć co, więc jednak coś było. Również to, że pan uważa iż jest w porządku nie znaczy, że był pan w porządku. Ktoś widocznie uważa inaczej. Każdy ma prawo do subiektywnej oceny własnej osoby.
   Jeżeli to co pisali związkowcy to pomówienia bez podstaw to jest prosta droga aby to udowodnić p. Chmura. Bo inaczej smród pozostanie na zawsze.

    • Gorsze Jutro dla TW on 29 grudnia 2012 at 21:27
    • Odpowiedz

    Jest tak jak pisze Lepsze Jutro zabrakło chłopu inteligencji, mógł spokojnie się przyznać, nie zjedlibyśmy go, a tak to smród pozostanie.

 6. Przewodniczący uznał sprawę za błahą ? nie wymagającą jednoznacznego wyjaśnienia ?

 7. I jakoś pan tajniak się nie przejął za bardzo, że napisano o tym że był TW. I oczywiście jest niewinny. Tak samo zachowuje się większość tw- taka jest ich psychologia. Taki drobiazg mały… i pomówienie też takie małe- niewinne. A jak jest to nieprawda p. Ryszardzie- to prosta sprawa- w IPN da się to sprawdzić i łatwo w sądzie się wygrywa taką sprawę.
  Niewiniątko się znalazło. Gdyby mnie ktoś postawił taki zarzut to bym się zrobił jak galareta z nerwów, zrobiłbym bym wszystko, żeby się uwolnić od oczerniania. Ale dla pana to taka błachostka…

  Więc zamiast czekać na zapomnienie przez lud takiej sprawy podaj się do dymisji jak najszybciej- ratuj swój honor, jeśli go jeszcze masz.

  A jakim drugim językiem władasz? Czyżby umiłowany język, to sowietski?- Передаю привет Мистер Президент, желаю удачи !!!- czytamy na nk.pl- http://nk.pl/#profile/4314961?referer=sz_p

 8. Pod koniec sesji jest oświadczenie p. Cmury. P. Chmura odżegnuje się od jakiejkolwiek współpracy z SB. Materiały zamieszone na blogu nazywa paszkwilami i pomówieniami. Czemu nie żąda sprostowania, wycofania oczerniających go materiałów, itd? Wreszcie jak się ma to oświadczenie do wzmianki o TW Szabla w różnych dokumentach tu publikowanych. A może celowo podesłano info Jakościomierzowi celem kompromitacji. Pytań jest sporo. Też zastanawia czemu radni nie mieli pytań.

  1. Też pomyślałem, że to podpucha na Jakościomierza, ale ptrzecież mamy źródła- np. strona Solidarności. Cyb, że to inny R.Ch., ale zresztą sam Chmura potwierdził, że to o nim mowa.

    • www.@wierzyciel pl. on 29 grudnia 2012 at 19:54
    • Odpowiedz

    Jakościomierz okazał się wnikliwym dziennikarzem śledczym , dzięki swej dociekliwości pozwala czytelnikom tego blogu uwierzyć w misję dziennikarstwa. Co z tego że nie ma kierunkowego wykształcenia ? Myślę że w wielu obecnych mediach takich ludzi jak On brakuje. Czytając jego bezkompromisowe komentarze i przygotowane materiały odnoszę wrażenie że jest człowiekiem WOLNYM pozbawionym konformizmów, których niestety mamy w nadmiarze u dzisiejszych polityków i dziennikarzy. Oby 2013 rok nie zmienił Jakościomierza Prawdę mówiąc cała ta afera obnażyła prawdę o tych ludziach tam na sesji. Trudno by się spodziewać aby współtowarzysze chmury zareagowali oni są tacy sami. Burmistrz powinna być wdzięczna bo dzięki temu tematowi zastępczemu przepchano budżet. Tu przypomina się ostatnia scena z “Wesela” Stanisława Wyspiańskiego ZACZĘLI POLONEZA TAŃCZYĆ. A niegospodarność i zadłużenie wzrasta – no ale samopoczucie i wzajemne adorowanie jest też proporcjonalne do wysokości długu.

   • mieszkaniec on 29 grudnia 2012 at 19:35
   • Odpowiedz

   To że Przewodniczący sciagnął Chmurę z urlopu by złożył pierwsze wyjaśnienie to prawidłowe posunięcie. Trudno też robić sąd nad gościem przed kamerami skoro nie ma pewnych dowodów.Tu należy zachować rozwage by nie zrobic komus krzywdy. Ale znając PIS-owosć przewodniczącego On tego nie przepuści

  • dlaczego on 28 grudnia 2012 at 22:37
  • Odpowiedz

  to wprowadzanie sesji tak długo trwa,to przez wolne łącza?

  1. Może dlatego, że prowadzenie bloga nie jest głównym zajęciem prowadzącego bloga. Zauważ, że urzędowe nagranie również nie wisi na witrynie.

   1. rozumiem ale to wgranie czy zajmuje czasu?

  • blogosfera on 28 grudnia 2012 at 19:36
  • Odpowiedz

  Dziś na sesji p. Chmura Ryszard złożył oświadczenie w sprawie publikacji materiałów na swój temat. Mówił także o swojej przeszłości. Wkrótce zapewne to zobaczymy.

   • czytelnik bloga on 28 grudnia 2012 at 21:56
   • Odpowiedz

   Tylko jeżeli to prawda z tym agentem SB dlaczego dopiero teraz publikuje oświadczenie? Taka osoba powinna być z urzędu odsunięta od pełnienia wszelkich funkcji publicznych!

    • blogosfera on 28 grudnia 2012 at 22:03
    • Odpowiedz

    Sprawa jest dość skomplikowana, raczej przerasta naszych radnych i większość z nas. Zaczekajmy do publikacji oświadczenia słownego p. Chmury.

 9. ta sylwestrowa sesja się zakończyła ,uchwalili budżet?

  1. Budżet uchwalony.

  • Liberał z Jonin on 28 grudnia 2012 at 09:19
  • Odpowiedz

  byli agenci SB to w przeważającej części SZMATY, wazeliniarze i i karierowicze a także tchórze bojący się odmówić agitatorom aby se papierów nie zafajdać,(profesjonalny agent to taki o którym NIGDY nikt się nie dowie, że był agentem!!!!) Teraz po kilkudziesięciu latach nieudolnych agentów rozliczają ci co w porę se teczki popalili, (lub byli profesjonalnymi agentami). Ja jednak zastanawiam się czy tych co teraz publicznie rozgłaszają, że Iksiński czy Igrekowski był agentem SB czyli SZMATĄ, za lat kilkanaście też się do SZMAT nie zaliczy. (przecież agenci też maja dzieci wnuki i prawnuki kochające swoich tatusiów dziadków i przeważnie już śp. pradziadków)
  PS
  patrząc na daty .pisania komentarzy stwierdzam, że część Rygliczan nie nudziła się w święta zajmując się takim gwiazdkowym tematem. Dobrze że święta szybko mijają bo my Polacy nie cierpimy się UŚMIECHAĆ w rodzinnym gronie. Wolimy Dziamrać. – Do siego roku.

  1. Po części się z tym zgadzam, że to szmaty, wazeliniarze, karierowicze i tchórze, itd., którzy mieli jednak odwagę donosić często na swoich kolegów, sąsiadów czy znajomych. Określenie takiej osoby jako agent jest mocno na wyrost bo o prawdziwych agentach rzadko się dowiadujemy. Niestety opinia publiczna osobom tym przypisała niesłusznie przydomek “agenta”, a byli to patrz jak wyżej.

    • Liberał z Jonin on 28 grudnia 2012 at 23:33
    • Odpowiedz

    Jak sie pisze o “agenturze” w Ryglicach to wypada TW nazwać “agentem”. Podniesie to rangę Ryglic. Osioł w Shreku też jakiś czas był rumakiem. Dodałem do agenta cudzysłów i jest OK.

    1. Złożenie oświadczenia lustracyjnego dotyczącego ewentualnej współpracy z służbami bezpieczeństwa PRL nie musi być zaskarżane lub badane przez sąd jeżeli zostało złożone zgodnie z prawdą. Czyli jeżeli współpracownik służb przyznał się do współpracy to znaczy że nie zataił prawdy i tyle. Ciekawe jakie oświadczenia składał Chmura ?

      • bujać to my, a nie nas on 29 grudnia 2012 at 17:50
      • Odpowiedz

      Z oświadczenia składanego przez Chmurę na sesji wynika, że składane przez niego oświadczenia lustracyjne nie były nigdy kwestionowane, czyli zapewne były zgodne z prawdą. Mógł się w nich przyznać do współpracy z SB i jeśli jest to zgodne z prawdą to nikt nie miał podstaw tego nie zaskarżyć bo było zgodne z prawdą i dowodami, między innymi przedstawionymi przez Jakościomierza.

      Trzeba było powiedzieć wprost czy był lub ewentualnie nie był współpracownikiem SB, a nie że nikt nie kwestionował jego oświadczeń lustracyjnych. To oświadczenie na sesji gminnej to jawna kpina !!!

      Ciekawe czemu po zakończeniu działalności zawodowej na Śląsku Pan Chmura nie powrócił w rodzinne strony w powiecie dąbrowskim? Czyżby jego działalność w SB była tam znana i został “spalony” przez co nie mógł powrócić w rodzinne strony obawiając się kompromitacji? Osiadł w Naszej Gminie licząc, że nikt go nie zidentyfikuje, ale się po raz kolejny pomylił !!!

      Panie Chmura bujać to my, a nie Pan nas !!!

       • ryglice on 29 grudnia 2012 at 18:09
        Author

       Proszę sobie odpowiedzieć na pytanie od kiedy jest obowiązek składania oświadczeń lustracyjnych to po pierwsze. Po drugie proszę zobaczyć na OBWIESZCZENIE
       MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SOSNOWCU z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Sosnowcu zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.http://lepszeryglice.cba.pl/wp-content/uploads/2012/12/SOSNOWIEC-OBWIESZCZENIE.doc Dla porównania na czerwono zaznaczyłem w dokumencie jak wygląda takie obwieszczenie w przypadku osoby która się przyznała do współpracy i jak wygląda oświadczenia lustracyjne pana Chmury, link do strony bip Sosnowiec http://www.bip.um.sosnowiec.pl/dokument.php?iddok=25505&idmp=5834&r=r

       PS. Proszę zobaczyć jakież to autorytety powoływały p. Chmurę na stanowiska http://pl.wikipedia.org/wiki/Emil_W%C4%85sacz
       http://pl.wikipedia.org/wiki/Wies%C5%82aw_Kaczmarek

     1. Na sesji rady to było swoiste oświadczenie lustracyjne, chyba jedyne w swoim rodzaju. Moim zdaniem, jeśli oświadczający był w przeszłości TW, miał wczoraj jedyną i niepowtarzalną szansę się do tego przyznać “bez bicia”. W naszej gminie ludzie wyjątkowo spokojni. Jednak stracił tą szansę, bo są (z tego co wiem, choć wiem tyle, co wszyscy zainteresowani) poszkodowani i pewnie się ujawnią. No cóż, zabrakło inteligencji. Będę bardzo zdziwiony jeśli się mylę. az

 10. Mało tego że ma dobrą posadkę, rozwalił ZGK w Ryglicach to ma jeszcze założoną działalność gospodarczą w zakresie odpadów komunalnych, ciekawe kto najwięcej zyskał po rozwalieniu konkurencji w postaci ZGK.

 11. Liberałku A GDZIE TY TERAZ? NA NARTACH?

  • No to pieknie on 26 grudnia 2012 at 21:53
  • Odpowiedz

  No i proszę powoli wszystko się rozjaśnia widać dlaczego rozwalono ZGK to kompromitacja Nowej Jakości . Aż się boję pomyśleć co by było gdyby nie ten blog, jak poczynali by sobie ci towarzysze. Słowa uznania dla Pana Grocha DOBRA ROBOTA !!!!!

   • wolne media on 27 grudnia 2012 at 06:55
   • Odpowiedz

   wolni ludzie

   Blog jest niczym Zakład Komunalny – oczyszcza gminę z syfu. Likwidacja bloga to zapewne marzenie Teposki i reszty nepotycznie powiązanych. Nic z tego. Urzędnicy otwórzcie dziś w urzedzie oczy i do roboty na rzecz zmian. Dyktafon i jak jest mobbing słowne groźby itd. nagrywać i na bloga i do sądu pracy.

   • pamiętliwy on 27 grudnia 2012 at 13:35
   • Odpowiedz

   Proszę sobie przypomnieć jakich metod użyto w kampanii przedwyborczej Nowej Jakości i Połoskowej. 1.KŁAMSTWO OBYCZAJOWE Oczernianie byłego burmistrza i jego rodziny blog Jeziora. 2.KŁAMSTWO EKONOMICZNE Posługiwanie się fałszywymi danymi statystycznymi w sprawie kondycji finansowej gminy – zadłużenie użyto metody szeptanej.
   3. KŁAMSTWO NIESPEŁNIONYCH OBIETNIC ulotki i materiały reklamujące Nową Jakość jako dobrze przygotowaną i profesjonalną ekipę. 4.KŁAMSTWO PRAW AUTORSKICH zerżnięty program wyborczy KWW Jedności poszerzony o obietnice bez pokrycia -ulotki. 5.SZANTAŻ Wywieranie nacisku na księży. OTO KILKA METOD KOMUNISTYCZNO- UBECKICH ZASTOSOWANYCH W NASZEJ GMINIE. POLECAM TAKŻE PAMIĘCI PRÓBY ROZWIĄZAŃ SIŁOWYCH PODCZAS NAGRAŃ SESJI ZEBRAŃ WIEJSKICH /Wola Lubecka/ wykonywanych w stosunku do pana KRZYSZTOFA GROCHA .

   1. Warto przypomnieć to zebranie. Osoby, które tam są obecne skompromitowały się ostatecznie. Zwłaszcza mam pretensję do radnego powiatowego Pawła Augustyna, bo raczej znów będzie chciał odegrać jakąś rolę w przyszłych wyborach. Słyszy sie o nim, że jest niezatapialny. Myślę, że zatonie jednak.

    1. Radny powiatowy, który wnioskuje na zebraniu sołeckim o jego utajnienie? Hmmm? To raczej ostatnia kadencja p. Pawle. az

      • powiatowiec on 27 grudnia 2012 at 17:45
      • Odpowiedz

      Jutro 28 grudnia na sesji powiatu tarnowskiego zostanie postawiony wniosek o odwołanie Zarządu Powiatu . Po 30 dniach czyli około 29 stycznia 2013 roku straci prace w Zarządzie Pan Kras i Paweł Augustyn, to są osoby które pomogły obsadzić Panią Połoskową na stołku burmistrza w Ryglicach. Coś zaplecze się naszej burmistrz kurczy. ” Oliwa sprawiedliwa “. Przy tworzeniu nowej koalicji rządzącej powiatem warunkiem stawianym przez koalicjantów było wywalenie Augustyna – no to się wreszcie poznano na tym panu.

      • Pszenna & Sportowa on 27 grudnia 2012 at 17:51
      • Odpowiedz

      Jutro jest również sesja Rady Miejskiej w Ryglicach. Będą obecni ToWarzysze i oczywiście wolne media i wolni ludzie hi hi.

     1. Wnioskował razy kilka zawnioskują i wilka.

  • bezznieczulenia on 26 grudnia 2012 at 21:32
  • Odpowiedz

  Obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego mają osoby urodzone przed 1 sierpnia 1972r. Oświadczenia te składają między innymi:
  – wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek województwa, radni. Kandydaci na szefów gmin lub radnych oświadczenia lustracyjne przedstawiają właściwej komisji wyborczej;
  – członek zarządu, członek rady nadzorczej w spółce handlowej z udziałem jednostki samorządu terytorialnego, w której udział jednostki samorządu terytorialnego przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji;
  – osoby będące przedstawicielem jednostki samorządu terytorialnego w radzie nadzorczej spółki handlowej, innej niż wymieniona powyżej.

  Teraz chyba jasne dlaczego Zakład Komunalny został zlikwidowany, a nie przekształcony w spółkę handlową z udziałem jst, czyli taką która MOGŁABY WYSTĄPIĆ W PRZETARGU NA WYWÓZ ŚMIECI.
  Ciekawe jakie oświadczenie lustracyjne złożył Chmura jak kandydował do rady miasta w Sosnowcu.

  1. W tej sprawie zostały złożone wniosek do Katowickiego oddziału IPN czas pokaże czy dostaniemy na niego odpowiedz i jaka ona będzie.

 12. Zastanawiam się czy ta cała akcja z likwidacją Zakładu Gospodarki Komunalnej nie powinna zostać zgłoszona do prokuratury. Odgrzebałem stare artykuły na tym blogu są tam dokumenty gminne z których wynika że zakład przynosił zysk, a przecież na sesji mówiono inaczej. Mówiono o jakichś dotacjach z budżetu dla zakładu, przejrzałem uchwały budżetowe z lat 2009 i 2010 i nie ma tam mowy o żadnych dotacjach dla ZGK z tego co tam widzę to ten zakład realizował zadania własne gminy, administrował mieniem komunalnym i świadczył usługi na rzecz mieszkańców. W świetle informacji o likwidatorze ZGK oraz wprowadzenia w błąd radnych co do majątku, stanu finansowego oraz procedur wnoszenia aportów chyba z dużą dozą prawdopodobieństwa można powiedzieć że ktoś miał interes by ZGK przestał istnieć pytanie jaką rolę odegrał w tym p. Chmura.

   • wolne media on 26 grudnia 2012 at 21:49
   • Odpowiedz

   O To należy pytać i to jest rola radnych. Mam nadzieję ze bedą temat zgłębiać. Odrzucą niepotrzebne ograniczenia układowo-towarzyskie.

   • wolne media on 26 grudnia 2012 at 22:17
   • Odpowiedz

   c.d.

   Zapomniałem dodać – ograniczenia nepotyczne.

 13. Do Ciekawy

  Oj nie sądzisz chyba, że puszczono by info. niesprawdzone, to byłaby kompromitacja. Chodzą słuchy iż na najbliższej sesji bedziemy mieli gości ze Śląska. Coraz ciekawiej się zapowiada. Myślę żecałej sprawie powinna przyjrzeć się komisja rewizyjna i w ogóle radni. Chyba pora zastanowić się nad referendum odwoławczym dla Burmistrza.

  1. ludzie mowią ze R był bardzo zaangażowany w te wybory więc mogli wiedzieć kto to taki a stołek dostał w nagrodę -niebawem się dowiemy

    • Kowalowa on 26 grudnia 2012 at 20:57
    • Odpowiedz

    Jest oczywiste, że należy prześledzic historię naboru na stanowisko w referacie komunalnym.

 14. Powiem szczerze nie bardzo wierzyłem że opisywana w artykule osoba i nasz p Chmura to ta sama osoba. Niestety jednak co do tego nie ma wątpliwości podaje linki sami sobie porównajcie to bez wątpienia ta sama osoba. Sosnowiec http://www.bip.um.sosnowiec.pl/dokument.php?iddok=5929&idmp=5907&r=o Ryglice http://www.ryglice.pl/Upload/userfiles/2010_ryszard_chmura.pdf To niebywałe ale dobrze że zostało ujawnione, ciekaw jestem jakie będzie miało następstwa a wy jak myślicie jak postąpią burmistrz i rada ?

  1. Na najbliższej sesji za 2 dni się okaże jak.

 15. To chyba jednak nie był nikt oto link do teczki osoby na którą donosił TW ps”Szabla”
  http://katalog.bip.ipn.gov.pl/showDetails.do?idx=W&katalogId=4&subpageKatalogId=4&pageNo=1&nameId=27425&osobaId=56280&

  1. ciekawe kogo tu rozpracował.

    • no i kto on 26 grudnia 2012 at 19:21
    • Odpowiedz

    na zmianach skorzystał ?
    co nasi radni na to?

  • Pracownik IPN on 25 grudnia 2012 at 17:57
  • Odpowiedz

  Wiemy, że w stosunku do osób znajdujących się w polu operacyjnego zainteresowania SB próbowano wywierać presję grożąc ujawnieniem materiałów kompromitujących
  np. dotyczących przeszłości obyczajowej lub kryminalnej. Innym sposobem był szantaż i
  grożenie np. wyrzuceniem z pracy, więzieniem, a nawet śmiercią takiej osoby lub
  jego bliskich. Jeszcze innych pracowników w hucie pozyskiwano w drodze przekupstwa,
  obiecując pieniądze, prezenty, wydanie paszportu, pomoc przy awansie zawodowym a
  nawet pomoc materialną w rozkręceniu drobnego biznesy rodzinnego.
  Tajnych współpracowników sowicie wynagradzano. Zależało to jednak od jakości
  dostarczanych informacji. Według IPN, przeciętnie za jeden, dwa, czasem trzy
  donosy w miesiącu TW otrzymywał mniej więcej równowartość pensji pełnoetatowego
  pracownika.

 16. masakra, święta są

   • hej kolęda, kolęda on 25 grudnia 2012 at 14:36
   • Odpowiedz

   Jaka masakra? jak Ci się nie podoba to do kościoła a nie na bloga (hi hi) A najlepiej przebierz się za diabła, osiołka lub inną postac albo gwiazdą kręć i od domu do domu hej kolęda kolęda.

   • bezznieczulenia on 26 grudnia 2012 at 01:37
   • Odpowiedz

   A ile rodzin przez takich towarzyszy świat nie miało? Pamiętam dobrze te czasy i to jak mój szef robił z siebie idiotę żeby świni z siebie nie zrobić. Za to go cenię.

   1. To właśnie była prawdziwa masakra.

   • Podstolina on 26 grudnia 2012 at 17:33
   • Odpowiedz

   pamiętam te czasy : w każdym czasie można być człowiekiem albo po prostu świnia i tyle -jakoś przeżyłam nawet w PZPR nie byłam i nie szłam na żadna łatwiznę a przecież wszystkich nas namawiano i kuszono na rożne sposoby.Dzisiaj mam czasem myśli rożne ,że może to było te 5 minut ale zdecydowanie jednak wolę siebie taka jaka jestem zignorowaną może przez system jeden i drugi ale mam pogodę ducha i świadomość uczciwości,

 17. W Polsce już po zmianach rządzili ludzie starego systemu , premierem był L.Miler ,wybrani zostali demokratycznie . W starym systemie PZPR utrzymywało aparat przymusu i urząd bezpieczeństwa. Część ludzi dla korzyści materialnych część zmuszanych szantażami donosiło .Niewątpliwie wielu ludzi skrzywdzono bardzo . Pan Jakościomierz nie wyraża swojej opinii to nie wiem co myśli .Czy należałoby piętnować wszystkich związanych ze starym systemem ?. Czy uważa że tajni współpracownicy to było to główne zło? . Bo jest taka wrzutka z jakimś anonimem , gościa rozżalonego zwolnieniem z pracy ,sensowne byłoby rozmawianie z tymi na których donosił “Szabla” ich ocena szkodliwości tego człowieka,krzywdy której ewentualnie przez niego doświadczyli .Tak mi się wydaje .

  1. Wielu historyków uważa za błąd, że niedokonano lustracji na wzór NRD i Czechosłowacji. Dlatego dziś jest jak jest. W zasadzie mozna się z tym zgadzić, choć wiadomym jest też, że uwarunkowania były w ówczs dość specyficzne. Dużo by gadać o tym.

    • były radny on 24 grudnia 2012 at 15:43
    • Odpowiedz

    ZAWSZE MOŻNA BYĆ CZŁOWIEKIEM PRZEZ DUŻE C BEZ WZGLĘDU NA OKOLICZNOŚCI SZMATŁAWCÓW I DROBNYCH BYDLĄTEK NIC NIGDY NIE TŁUMACZY. MAM JUŻ SWOJE LATA , ale sądził będzie nas Pan Bóg . Ci którzy w tamtych czasach rządzili a pozostało im trochę przyzwoitości to się wycofali z życia publicznego. Wesołych Świąt.

  2. Skoro zostałem przez “zxc” wywołany do odpowiedzi to oczywiście wypowiem się. Otóż uważam że bardzo źle sie stało że czasy komunistycznej Polski nie zostały należycie rozliczone. Uważam za ogromny błąd wiele kosztujący Polskę i nas obywateli pozostawienie ludzi zhańbionych słógostwem wobec komunistycznego reżimu w spokoju. Wynikiem tego “spokoju” było wykorzystanie nabytych przez lata układów do przejęcia pozostałego majątku który najpierw w wyniku układów doprowadzało się do bankructwa a później wykupywało za grosze. Ci którzy nie mieli dość dobrych “pleców” lub brakło gotówki lokowani byli w wszelkiego rodzaju instytucjach państwowych i spółkach skarbu państwa.Brak rozliczenia tamtych czasów i definitywnego pozbawienia jakichkolwiek wpływów ludzi komunistycznego reżimu doprowadziła nas Polaków i naszą Ojczyznę na skraj ekonomicznej ruiny. Dziś ludzie kiedyś cieszący się z przywilejów jakie dawało im gnębienie własnego narodu, donoszenie na tych którzy się temu przeciwstawiali, nadal trzymają się razem tworząc sieć powiązań towarzysko biznesowych o skali o jakiej nam się nawet nie śni. Dziś ci dawni sekretarze i ich sługusy mając w ręku biznes nadal gnębią własny naród, śmiejąc się nam w twarz. Brak tego rozliczenia unicestwił także Polskie związki zawodowe w szeregach których ze szkodą dla nich działali i do dziś działają ludzie komunistycznego aparatu bezpieczeństwa. To z powodu braku tego swoistego oczyszczenia dziś pracownik z pogarda patrzy na związki zawodowe które kojarzą się niestety ze zdradom interesów pracownika.

   Ps do zxc
   W ostatnim zdaniu twojego wpisu czytamy: “Bo jest taka wrzutka z jakimś anonimem , gościa rozżalonego zwolnieniem z pracy ,sensowne byłoby rozmawianie z tymi na których donosił „Szabla” ich ocena szkodliwości tego człowieka,krzywdy której ewentualnie przez niego doświadczyli” otóż patrząc na datę zwerbowania TW Szabli (pozyskany 12.06.1986 r.) są to lata gdy właśnie rodziło się to cwaniactwo tym bardziej jest to godne potępienia by w tym czasie przyczyniać się do ostatniej próby utrwalenia sowieckiego reżimu.

   1. Wszystko w temacie

   2. zgadzam sie z nikt że łatwo zniszczyc człowieka złym slowem ,pomówieniami,ale co do p.Ryszarda niestety sa dowody w IPN i tego wymazać sie nie da.szczucie na drugiego i donosicielstwo to najgorsze co moze byc

     • nie on, to ktoś inny... on 25 grudnia 2012 at 11:15
     • Odpowiedz

     Tak złe słowo sieje spustoszenie, nikt w to nie wątpi. Sugerowanie, że jakościomierz złym słowem niszczy jest co najmniej grubym nieporozumieniem. Jakościomierz PUBLIKUJE OGOLNODOSTĘPNE MATERIAŁY. NIE ON, TO KTOŚ INNY WCZEŚNIEJ CZY PÓŹNIEJ BY TO ZROBIŁ. TO OCZYWISTE – TAKIE OCZYWISTE .

     1. pomyśl jaka krzywdę musiał wyrządzić tym ludziom na których donosił ,ze postanowili go odszukać i nam otworzyc oczy,a kto wie na kogo i do kogo teraz donosił.zastanów sie dobrze a potem pisz,myślisz że teraz tak nagle postanowił sie poprawić? bo ja nie sądzę.

  3. Cóż wy młodzi na ten temat możecie powiedziec Cały czas zakłamuje sie historie naginajac ja do własnych potrzeb ambicji wygodnictwa Czy tak nie jest? kto jest bez winy niech pierwszy rzuci kamieniem Nie staje w obronie pana Ryszarda ale wszyscy pamietac musimy ze łatwo zniszczyc człowieka złym słowem Nie Tobie to rozliczac Krzysku Przez takie postępowanie jestes zupełnym odbiciem tych ludzi z przed lat Pomyśl zebys nie dostał pseudo “Zielony”pozdrawiam

   1. No i proszę takie słowa: “Cóż wy młodzi na ten temat możecie powiedziec Cały czas zakłamuje sie historie naginajac ja do własnych potrzeb ambicji wygodnictwa” i kto to mówi – po co to mówi? Pytasz kto jest bez winy? Uwierz są tacy- żyli w tamtych czasach i nie usługiwali SB i UB – nie rozkradali Polski przejmując zakład po zakładzie, nie zostawali prezesami, członkami rad nadzorczych, dyrektorami. Nie byli prawnikami biorącymi udział w tworzeniu pierwszych przepisów prawa wolnej Polski które trudno nazwać prawem, była to raczej furtka do zrobienia – umożliwienia innym zrobienia interesu. Nie byli bo byli uczciwi !!! Odbierasz mi prawo oceny – nie osądu, tyko oceny – dlaczego? Dlaczego mam nie mieć takiego prawa, prawa by ocenić postępowania osób którym udowodniona została współpraca z okupantem bo takim była cała komunistyczna władza w czasach PRL ? Pytam czy ci którzy donosili zastanawiali się że łatwo zniszczyć człowieka złym słowem? Trudno bronic “Szabli” bo jak czytamy został zwerbowany w 1986 r. nie był to zatem okres w którym panował tak jak w latach 50-siątych stalinowski terror, był to czas gdy szczególnie na Śląsku żywe powinny być wspomnienia stanu wojennego, ( wyobraź sobie że pamiętam jego wprowadzenie) wydążeń w kopalni Wujek, a mimo wszytko zdecydował się na współpracę. Kontynuacja tej współpracy jest sprawowanie funkcji radnego Sosnowca z list SLD a więc świadoma dalsza współpraca ze spadkobiercami PZPR. Czy to co pisze jest rzucaniem kamienia? Czy tylko zrzuceniem maski i odsłonieniem prawdziwej twarzy?

  • Liberał z Jonin on 24 grudnia 2012 at 11:26
  • Odpowiedz

  Wielkie gratulacje za wyszukany bożonarodzeniowo-noworoczny temat!!! Mam nadzieje, że dyskusja odbywa się tylko na tym “poczytnym” blogu a nie przy choince.Wesołych Świąt.

  1. hmm? Obawiam się, że Twe nadzieje są płonne.

   • nie blefuj liberale on 24 grudnia 2012 at 12:28
   • Odpowiedz

   To powoli staje się jasne i niemal pewne kto podpisuje się jako Liberał z Jonin skoro uważasz ze nie jest to dobry temat i ludzie nie powinni o tym wiedzieć to podpisz się możne od razu R. Chmura a nie ściemniaj o jakimś liberale z Jonin.

    • Liberał z Jonin on 24 grudnia 2012 at 12:54
    • Odpowiedz

    jestem agent moze być TW Chmura – (nie pamętam).Działałem w latach 70-tych jako kilkulatek. Donosiłem na starszych kolegów z 2 klasy podstawówki w Joninach.

    1. Rocznik 56 jeśli już. 1974 rok pelnoletność, chodzi o lata 80. Zawsze miałam Cię za człowieka który bazuje na faktach.

      • Liberał z Jonin on 24 grudnia 2012 at 14:23
      • Odpowiedz

      ????????

      • Liberał z Jonin on 24 grudnia 2012 at 15:03
      • Odpowiedz

      No faktycznie ja to nie Chmura. do 50-tki mi daleko.
      PS
      A może juz czas zasiadać do pierogów?!

     1. Zatem smacznego, też zaraz zasiadam. Ślę wirtualnie opłatka.

      • wolne media on 26 grudnia 2012 at 00:26
      • Odpowiedz

      Wirtualny opłatek chyba poraził Liberła, bo nie odwzajemnił, a taki kulturalny wydawał się być koleś.

  • gminna cyberprzestrzeń on 24 grudnia 2012 at 09:46
  • Odpowiedz

  Jak tam wigilijny poranek w krainie PZPR i SBecji? Ciekawe czy społeczeństwo podzieli sią z kierownictwem opłatkiem? Raczej wątpliwe. Zwierzęta o północy zaczną też blogować i zacznie się FOLWARK ZWIERZĘCY. Atrakcje dopiero przed nami, a raczej wami.

  • dyktafon on 23 grudnia 2012 at 22:05
  • Odpowiedz

  Nie tak dawno Sbomat teraz PZPR, aż sie boję co po nowym roku tu sie stanie.

  A jeśli urzednicy jak pisze Katowiczanin są mobbingowani, no to weźcie jeden z drugim dyktafon do roboty i zróbcie z tym porządek.

  • Katowiczanin on 23 grudnia 2012 at 16:56
  • Odpowiedz

  Drodzy rodacy jak się czyta i ogląda to co na tym blogu pokazują to aż włos się jeży na głowie ( ha ha choć ta głowa prawie łysa) co się dzieje z Ryglicami łapówki pomówienia teraz wychodzi na jaw że lokuje się u nas Ubecja co się dziej? Faktycznie Ryglicami rządzą obcy, jak czytam tylko obcych przyjmuje się do pracy w urzędzie, tylko obcym firmom chce się zlecać wykonanie roboty. Moja bratowa pracuje w urzędzie to co sie tam dzieje w czasie pracy to jakaś paranoja. Mobing wymuszenia potwierdzenia jakichś wymyślonych sytuacji wypowiedzi wszędzie panuje strach by nie zostać wezwana do p. Burmistrz. Jedni podkładają nogi innym donoszą kupczą z szefowa, atmosfera jest ponoć fatalna. Wcale nie dziwią takie marne efekty ich pracy jak nie wiadomo co robić by Burmistrz była zadowolona jak zawsze na pierwszym miejscu jest odegranie się na poprzednikach, liczy się ponoć tylko zemsta na byłym burmistrzu. Zal tego słuchać, żal to czytać,żal na to patrzeć.

 18. Do wszystkich czytelników !!!!!!
  Odnotowałem pierwsze próby unicestwienia bloga widać prawda bardzo kole w oczy. Można próbować usuną tego bloga i jego zawartość, ale nie da się usunąć tego o czym tu piszemy z waszej pamięci. Nasza strona w czasie rzeczywistym tworzy backup i w każdej chwili można ja przywrócić. Pozdrawiam i proszę się nie martwic.

  1. Rób kopie zapasowe, tak na wszelki wypadek. Ubecja niestety ma się jeszcze całkiem dobrze i zapewniam że będą próbować. Może nie własnymi paluchami, ale mają sługusów aż nadto.

  • Likwidator on 23 grudnia 2012 at 13:17
  • Odpowiedz

  To nie jedyna likwidacja jaka przeprowadził w naszej gminie Chmura jak się mówi w sklepach upada firma Jękota z Jonin która w wyniku koneksji Chmury dostała robotę na śląsku. Robota zrobiona a pieniędzy nie ma sytuacja jest ponoć poważna , p. Jękot wyprzedaje ponoć maszyny by ratować firmę.

  • No prosze on 23 grudnia 2012 at 13:07
  • Odpowiedz

  Ja słyszałem że pan Chmura już dawno kręciła się wokół urzędu jeszcze za Karasiewicza ale ten nie dał się nabrać na jego gadanie i niestety nie dostał żadnej posady. Po przegranych wyborach do rady Sosnowca Chmura wkręcił się do naszego urzędu, dzięki temu blogowi znając jego przeszłość można inaczej spojrzeć na likwidację ZGK i na to co robi w gminie Chmura .

 19. “Dopóki nie zejdzie z tego świata ostatni co komunę pamięta, nic się w Polsce nie zmieni”. Powiązania między nimi są dosłownie wszędzie, wszechmogące cienie. Możecie się oburzać ile wejdzie, i tak żadna krzywda się im nie stanie.

  1. Najpierw likwidacja Zakładu Komunalnego w oparciu o nieprawdziwe dane co do zysku jaki przynosi. Wprowadzenie w błąd radnych którzy oddali majątek zakładu do sąsiedniej gminy, i to w sytuacji kiedy jasne było że nowa ustawa pozwoli wykorzystać ten potencjał dla rozwoju ZGK. Teraz ta sama osoba ustala regulaminy wylicza stawki jakie powinniśmy płacić za śmieci. Czyż nie jest to ciąg zdążeń które trudno określić inaczej jak działanie na szkodę mieszkańców naszej gminy? Likwidujemy Zakład Gospodarki Komunalnej pozbywamy się sprzętu i tworzymy referat komunalny, po co??? A no chyba tylko po to by ciepłą posadkę zapewnić panu Chmurze.

   1. Bo pocztą pantoflową krążą plotki, że wywóz śmieci w naszej gminie przygotowywany jest wyłącznie pod jedną bardzo zaprzyjaźnioną spółkę – dlatego tak drogo. Dowiedzcie się jakie stawki uchwaliły inne gminy (nawet te sąsiednie) to uwierzycie, że to prawda. U nas musi być drogo by udziałowcy spółki napchali sobie kieszenie.
    Zlikwidowali ZK a teraz chcą się brać za szkoły, co jeszcze pozostało do zlikwidowania? Uważam, że co najmniej kilka etatów w urzędzie.
    Błagam aby tych kilku kandydatów, którym nie udało się poprzednim razem znów stanęło do walki wyborczej w nadchodzącej kampanii, tym razem Was nie zawiedziemy.

     • mieszkaniec on 23 grudnia 2012 at 20:49
     • Odpowiedz

     Ośmieszasz się koleś. Stawki jakie uchwalili nasi radni sa najniższe w powiecie, warto sprawdzić. Może choć raz napisz Anonimie coś prawdy, a nie siej kłamstwa bo to ochydne ale widać do ciebie pasuje..Może podasz propozycje gminy i stawki zaproponowane przez klub a następnie przyjęte przez radę ,bo warto by ludzie wiedzieli

      • recykling on 23 grudnia 2012 at 21:58
      • Odpowiedz

      Nie wiem czy 27 zł miesięcznie to tak tanio wziąwszy pod uwagę, że część śmieci to surowce wtórne, które zakupiłem wraz z towarem za swoje pieniądze i które z powodzeniem mogę sprzedać. Jednak nasza władza chce je brać od nas za darmo i jeszcze chce aby im za to płacić. Są też punkty, gdzie za darmo można oddać niektóre surowce wtórne. Czy w takim wypadku mam płacić 27 zł, jeśli we własnym zakresie oddam do punktu zbiórki lub sprzedam moje surowce wtórne? Robię tak do kilku lat i jakoś nikogo to nie interesowało co robię z moimi surowcami wtórnymi. Teraz nagle zainteresowanie urzędasów moimi śmieciami i surowcami wtórnymi, czy też moimi pieniędzmi?

     1. To sprawdź sobie również w innych powiatach i województwach- koleś.

    1. Zainteresowani są jednym i drugim. Nawet jeżeli nie oddasz im surowców wtórnych które chętnie sprzedadzą, to musisz im płacić.

      • recykling on 23 grudnia 2012 at 22:47
      • Odpowiedz

      Jeśli nie wezmą wszystkich moich śmieci, a w zasadzie surowców wtórnych (bo im nie oddam, tylko sobie sprzedam) to ich wątpliwej jakości “usługa” nie została w pełni wykonana, więc nie mogą za nią domagać się pełnej zapłaty.

 20. to mamy NJ w nowym wydaniu,popieraną przez PIS i kościół,co na to ks. Franciszek czyżby popierał SB przecież ks.Popiołuszko zginął z rąk SB.A tak nasuwa się pytanie skąd u nas znalazła sie taka osoba i to przy samej władzy za czyim poparciem bo przecież to jest człowiek nam bliżej nieznany

   • ?????????????? on 23 grudnia 2012 at 11:07
   • Odpowiedz

   To już wiadomo dlaczego za wszelką cenę doprowadzono do postawienia zarzutów prokuratorskich Karasiewiczowi i pracownikom Urzędu . Wiemy już teraz że budowane i remontowane remizy i ośrodki zdrowia bez właściwych procedur administracyjnych znalazły się w sądzie. Trzeba było użyć powiązań służb bezpieczeństwa żeby za takie głupoty kogoś niewinnego oskarżyć. Skorzystano z ” wybitnej inteligencji” Radnego strażaka aby pozbyć się ludzi których znamy od dziecka i zastąpić ich ludźmi z taką przeszłością. Ciekawe czy radny był tego świadomy komu służył czy zrobił to ze swoich ambicji a Ubecy wykorzystali jego zajadłość.

   1. Tak się właśnie podziało, że kierownictwo gminy i “najważniejszy” radny nie są z naszej gminy w sensie, że od dziecka. Należy jak najszybciej w sposób demokratyczny pogonić to towarzystwo. Oczywiście nie mam nic przeciwko “obcym” na urzędach, tylko niech nie traktują nas i naszych proboszczów w taki sposób. Ciekawe jak nasze TRIO odniesie się do tych sensacji. Lepiej będzie dla TRIO i reszty tzw. klubu radnych, aby sprawę nie zamietli pod dywan. Wiem skądinąd, że od ich zachowania w tej sprawie zleży czy światło dzienne ujrzą jeszcze inne sprawy, które mogą spowodować ogromne przetasowania na naszej scenie. Osobiście uważam, że radnych nie należy oszczędzać, bo nie wiedzą co to wdzięczność, a są tacy i takie.

   2. Burmistrz chyba bezpowrotnie straciła szansę na podwyżkę . Warto rozważyć opcję obniżki płacy do minimum. Radny, który wyjdzie z takim wnioskem może sporo zyskać wśród społeczeństwa. az

     • bezznieczulenia on 23 grudnia 2012 at 17:23
     • Odpowiedz

     Może radnych zaciekawi również to ile pani Chmurze płaci za to doradzanie i robienie radnych w nie powiem co. Mieszkańcy też powinni się dowiedzieć ile nas kosztuje głupota p. Burmistrz.

     1. Zgodnie z tym co podaje p. Chmura w swoim oświadczeniu majątkowym za okres od 06.04.2011r. do 05.10.2011r (jest to czas likwidacji Zakładu Komunalnego) uzyskał 35400 zł brutto. Policzmy ile p. Chmura zarabiał netto przez te 6 miesięcy pełnienia funkcji kierownika ZGK 35400 brutto to 24732,46 netto dzieląc to na 6 miesięcy wychodzi około 4122 zł miesięcznie. link do oświadczenia majątkowego http://www.ryglice.pl/Upload/userfiles/2010_ryszard_chmura.pdf

  1. mam nadzieję że Wojtanowski przetarł oczy ,czy też w to wszystko wlazł i się juz nie wydostanie

   1. Przewodniczący po ostatnich akcjach łapówkowo-pomówieniowych jest umoczony i raczej ciężko będzie się wybielić.

    1. ja uważam ze to jest ten właściwy moment dla Przeowdnizącego jezeli to były pomówienia zeby się oczyścić bo ludzie mimo wszystko jeszcze wierzą w jego niewinność,a jeżeli to zaakceptuje no to będzie wiadome jak było

      • zalasowianin on 23 grudnia 2012 at 18:21
      • Odpowiedz

      został podobno przy świadkach przeproszony przez Panią i dlatego zaprzestał dalszych działań.Swoim wystąpieniem zyskał sobie u ludzi niesamowite uznanie. Ludzie uczciwi są niezmiernie niebezpieczni dlatego podkłada się im świnię by ich zdyskredytować. Jestem Zalasowianinem ale uważam że jest gościu OK. I zawsze będę Go popierał

      • bezznieczulenia on 23 grudnia 2012 at 18:34
      • Odpowiedz

      Był gościem dopóki nie związał się z NJ i poparł Połoskową. Mógł się nie zgadzać z Karasiewiczem, bo każdy ma takie prawo, ale kiedy wszedł w to bagno stracił wszystko. Inna sprawa, że pani robi co może żeby go zdyskredytować. Takie są dla p. przewodniczącego konsekwencje podjętej przed wyborami decyzji. Jak się przystało do tych co podkładają świnie to trzeba się liczyć z tym że mnie też podłożą, bo tacy są z natury. Czym się wojuje od tego się ginie.
      A szkoda p. Wojtanowski bo miał pan szacunek.

  2. Tak p. Cmura jest w ścisłym kierownictwie gminy. Powinni wszcząć bunt urzędnicy a nie bać się, Jestem pewien, że społeczeństwo stanie za nimi w razie czego. Praca ważna, ale tak sie zaprzedawać? Ludzie was urzędniczki obserwują. Nie bądźcie takie płaszczące się.

 21. dziwne bo jak kliknąc w internecie to sie pokazuje szybko (teraz patrzyłem ) to powinien gość się liczyc z tym że prawda wyjdzie ale jest tak że gen, Jaruzelski to człowiek honoru dla niektórych , partyjnioacy mają się dobrze na ogół , sie zastanawiam co ludzie u nas myslą w wiekszosci ,czy potępiaja ze ktoś donosił na kolegów z pracy? Boni minister obecny to też TW

  • Nie dla UB on 22 grudnia 2012 at 22:37
  • Odpowiedz

  Musze przyznać że Groch ma odwagę, ma chłop jaja. O tym że Rysio był w jakichś służbach mówiło się w Ryglicach od dawna. Sam próbowałem znaleźć w internecie jakieś informacje na ten temat ale nic, do dziś. No proszę a jednak są źródła i to pewne źródła które o tym piszą, dzięki Jakościomierzowi możemy się z tym zapoznać. Takich ludzi trzeba piętnować , eliminować z władz gdziekolwiek się lokują. To właśnie tacy ludzie sa dziś milionerami kiedyś donosili na kolegów później korzystali z przywilejów o jakich zwykły obywatel ( jak lubowała się nazywać nas komunistyczna władza) mógł tylko pomarzyć. A gdy przyszedł czas transformacji powiązania pozwoliły tym ludziom uwłaszczyć się na majątku jaki pozostał. Dziś wypłacają nam marne grosze i śmią nazywać je pensją, sami pławią się w luksusach. Teraz powoli staje sie jasne dlaczego zlikwidowano ZGK w Ryglicach dzięki Jakościomierzowi widać więcej, dziękuję i oby starczyło ci zapału by to kontynuować.

  1. Zaszłunane na burku. P. Ryszard dostaje emeryturę nie przez Pocztę Polską? A z urzedu wypłata nie licha. Aż sie klnąć chce choć święta

  2. likwidacją ZK powinien zająć się NIK i sama Połoskowa powinna o to zadbać jezeli oczywiście nie wiedziała kim jest chmura

    • fakt oczywisty on 23 grudnia 2012 at 12:38
    • Odpowiedz

    Jak mogła nie wiedzieć kim jest chmura? Nie sprawdzała kogo przyjmowała do pracy?

 22. najlepszy prezent dla naszej Pani pod choinkę ;p —- to ten tekst
  wesołych świąt : )

  1. Krzysiu Krzysiu Jak łatwo rzucic oskarżenie zniszczyc kogoś Co Ty wiesz o tych czasach Pewnie niewiele więc po co gadać po próżnicy No po co

   1. Rysiu Rysiu jak coś to Krzysiu publikuje ogólnodostępne materiały. Co w tym złego? Ktos tu mówił o skrawkach prawdy i nieprawdy ……

    1. Krzysiu może tych czasów nie pamięta ale starsi pamietają i wiedza co to było UB czy SB.w Ryglicach w dawnych latach tez działali i też wiodło sie im dobrze.też niewinni ludzie gnili przez takich w więzieniach a byli tacy co zgineli i nikt za to nie odpowiedział.Jezior jak nie pamięta to niech zapyta teścia.Teśc porządnym człowiekiem był to mu opowie prawdę.

   • Wiesław on 22 grudnia 2012 at 22:13
   • Odpowiedz

   ja pie…le to przecież prawa ręka Połoskowej ciekawe czy wiedziała ?

    • nie dla kobiety on 22 grudnia 2012 at 22:36
    • Odpowiedz

    Mogła nie wiedzieć i mogła wiedzieć. Zobaczymy jak się sprawy potoczą. Wiesław “odszedł” bo wiedział jak było. No zobaczymy czy chmurę rozwieje wiatr. Jak rozwieje to nie wiedziała. Swoją drogą kobieta zajmuje się nie tym czym powinna. Polityka proszę kobiety nie dla kobiety.

     • bezznieczulenia on 23 grudnia 2012 at 17:12
     • Odpowiedz

     Polityka jest jak najbardziej dla kobiety. Ale nie takiej co nie ma pojęcia o gospodarce, ekonomi, nie zna podstawowych zasad rachunkowości i taki ktoś jak Chmura może jej wszystko wmówić. Chmura potrafił to perfekcyjnie wykorzystać wmawiając jej, że ZK jest nierentowny i trzeba go zlikwidować, co zresztą głosiła również NJ w kampanii wyborczej.
     Tak jak utwierdzał panią w przekonaniu, że gmina dofinansowuje ZK, a ona nie umiejąc czytać budżetu uwierzyła w to. To również Chmura utwierdził panią w przekonaniu, że majątek ZK nie jest nic wart i nikt go nie kupi i że trzeba go oddać do Tuchowa i podziękować że łaskawie wzięli.
     Chociaż sama jest niezłą intrygantką i wydaje się jej, że z tym daleko zajdzie to Chmura bije ją na głowę i zrobił z niej skończoną idiotkę.
     Jaki miał w tym interes to chyba jasne.

     1. Oczywiście miałem na myśli tą konkretną kobietę.

  2. Powiem tak. Jeżeli Go do tygodnia nie wywali na zbity pysk z Urzedu .to myślę że nie ma co liczyć na absolutorium. od NJ. To wielki cios dla Pani ale też niektórych radnych

    • fakt oczywisty on 23 grudnia 2012 at 12:47
    • Odpowiedz

    Jeśli go nie zwolni to może oznaczać, że o wszystkim wiedziała i świadomie i z rozmysłem zatrudniła chmurę w urzędzie/

    1. Pani Burmistrz powinna pujść za ciosem i ujawnić nam w trakcie najbliższej sesji nazwisko drugiego agenta który nakazał jej umiejscowić Ryszarda Ch. w urzędzie. Radni powinni wiedzieć.

    • bezznieczulenia on 23 grudnia 2012 at 18:16
    • Odpowiedz

    Możecie być pewni, że pani absolutorium dostanie.
    Nieudzielenie absolutorium byłoby jednoznaczne z tym że radni NJ przyznają się do totalnej porażki a tego nigdy nie zrobią. Nie przyznają się przecież do tego że stracili kontrolę nad figurantką jaką w ich mniemaniu miała być Połoskowa. Myśleli, że będą robić co zechcą, a tu taka klapa i taki obciach. O konsekwencjach nieudzielenia absolutorium nie wspomne bo oddzielny temat.

 23. No temat – wielki kaliber. Jeśli w kilka godzin tekst nie zniknie z bloga to będzie wiadomo, że to prawda. Wesołych Świąt Wam Ryglicznie. Miejcie siłę obalić obecną ekipę przed czasem. Nie zasługujecie na takie traktowanie przez psudowładzę.

 24. Rysiu? Przecie on taki słodki – niemożliwe!

 25. Ale jazdy macie. Że to w mojej gminie takich cyrków brak. hhehe Jeśłi to prawda no to wesołe święta bedą mieli przekręciarze.

 26. Ryszard Chmura tajny współpracownik, a nowy nabytek ds. promocji Kamil Wszołek bumelant? No to piękne otoczenie. Aż sie klnąć chce.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.

Optionally add an image (JPEG only)