Czy władza odpowie ?

W dniu dzisiejszym zwróciłem się ponownie   za pośrednictwem poczty email  kierując na adres  Urzędu Gminy  Ryglice  ug@ryglice.pl kopia  do sekretariat@ryglice.pl zapytanie w sprawie strony internetowej  Urzędu Miasta Ryglice  .

Oto treść tego pisma :

Drogi urzędniku czytający ten email !

Na  mocy  ustawy  z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i w oparciu o artykuły Art. 12. 1, 2 / Art. 13.1,2 / Art. 14. 1 tej ustawy . Ponownie zwracam się o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania zawarte w liście z dnia 05.02.2011 r  wysłanego na adres email urzędu gminy .  Oto jego treść:

„Witam . Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej przebudowy strony www . Kiedy planowane jest uruchomienie nowej witryny ? Czy tematy archiwalne zostaną uwzględnione i w jakiej formie to będzie ? Czy nie podpisywanie dodawanych notek to tylko niedociągnięcie czy praktyk jaka będzie się stosować ? Kto administruje tworzoną witryną ? Jaki jest szacowany koszt przebudowy strony ? . Kto z ramienia urzędu gminy koordynuje publikowanie prezentowanych treści ? Kiedy na stronie gminy zostanie zaktualizowana informacja o pracownikach i pełnionych funkcjach? Kiedy można spodziewać się umieszczenia informacji prezentującej sylwetki P. Burmistrz P. Wice-burmistrza  wraz z oświadczeniami majątkowymi ? Bardzo serdecznie w imieniu własnym oraz społeczności gminy Ryglice proszę o udzielenie odpowiedzi na te pytania  treść udzielonej odpowiedzi zostanie opublikowana na blogu WWW.lepszeryglice.pl liczę na szybka i rzeczowa odpowiedz w tej sprawie gdyż jest to sprawa niezwykle ważna dla mieszkańców dostęp do rzetelnej informacji . Niestety w chwili obecnej jest to niezwykle skromny dostęp żeby nie powiedzieć ze go brak. „

Szanowny urzędniku oczekuje odpowiedzi na złożone zapytanie w terminie określonym w ustawie lub udzielenie pisemnej (w sensie odpowiedzi na ten email ) odmowy z uzasadnieniem oraz  wskazaniem formy w jakiej informacja taka może zostać udzielona .

Co szanowny urzędnik zrobi pewnie nie wie nawet on sam wszak  niezwykło się  udzielać takich informacji. No bo po co bo anonimowo  napisany email ? no nie niech się władza nie ośmiesza  email to jak adres tylko że internetowy  nie żyjemy już  w średniowieczu . Może kowalski jest  ciemny ale to właśnie należy zmieniać poprzez informacje co właśnie staramy się czynić . Czekamy ustawowe 14 dni  czyli do końca tygodnia  wszak prawo obowiązuje nawet w Urzędzie Miasta Ryglice.

Podziel się na:
 • Facebook
 • Twitter
 • Blogger.com

Permalink do tego artykułu: https://lepszeryglice.cba.pl/czy-wladza-odpowie/

4 Komentarze

Skip to comment form

  • Anonim on 15 lutego 2011 at 17:15

  Tak na chłopski rozum się wypowiem. Jeśli sie podaje adresy emilowe na które można wysylać zapytania itd itp no to chyba ktoś te adresy czy tam poczte obsluguje w tym przypadku jacys urzednicy. Powim tak: jesli nawet admin nie dokońca trafnie adresuje swe zapytanie to urzędnik powinien nakierować go na właściwą ścieżkę. Było by to takie normalne. Bo tak to wyglada mi to na nierówną walkę petenta z urzędem. W union king jest calkiem inaczej hi hihi . podoba Mi sie tu i nie wroce do Polski bo nie macie pojecia o sprawnym administrowaniu.

  • admin on 15 lutego 2011 at 16:07

  Nie masz racji soroka poczytaj .
  Nie ma jakiegoś specjalnego wzoru i nie Burmistrz udziela informacji a osoba czytająca ma obowiązek jeżeli sam nie ma kompetencji żeby udzielić informacji ma obowiązek przekazać osobie kompetentnej aby to zrobić . Jeżeli nie otrzymam odpowiedzi to sprawa zostanie skierowana do rozpatrzenie przez powołane do tego organy . Jeżeli tak się stanie to o pomoc prawna zostanie poproszone Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich Pozarządowe Centrum Dostępu do Informacji Publicznej .
  Jeszcze tak na marginesie to w jakim trybie została zlecona przebudowa strony . Przetarg czy z wolnej reki ?

  w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

  Art. 10. 1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji
  Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
  2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie
  ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
  Art. 11. Informacja publiczna może być udostępniana:
  1) w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych,2) przez zainstalowane w miejscach, o których mowa w pkt 1, urządzenia umożliwiające
  zapoznanie się z tą informacją.
  Art. 12. 1. Informacje publiczne udostępniane w sposób, o którym mowa w art. 10 i 11, są
  oznaczane danymi określającymi podmiot udostępniający informację, danymi określającymi
  tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji, danymi
  określającymi tożsamość osoby, która udostępniła informację, oraz datą udostępnienia.
  2. Podmiot udostępniający informację publiczną jest obowiązany zapewnić możliwość:
  1) kopiowania informacji publicznej albo jej wydruk lub
  2) przesłania informacji publicznej albo przeniesienia jej na odpowiedni, powszechnie
  stosowany nośnik informacji.
  Art. 13. 1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie
  później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15
  ust. 2.
  2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1,
  podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia
  oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia
  złożenia wniosku.
  Art. 14. 1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie
  zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do
  udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we
  wniosku.
  2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we
  wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o
  przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki
  sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku,
  jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie
  informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie
  informacji umarza się.

  • soroka on 15 lutego 2011 at 08:20

  Czy ten mail wysłał Pan dla samego faktu wysłania? Czy faktycznie chce Pan uzykać jakąś informację? Moim skromnym zdaniem tego typu pismo Urząd może olać.
  Informacji publicznej bowiem udziela Burmistrz (w tym wypadku) lub osoba przez niego wskazana, a nie jakiś “czytający urzędnik”. Pismo jest ułomne, więc jeśli Pan chce uzyskac odpowiedź to proszę zredagować “normalne” pismo skierowane do Burmistrza, a nie uprawiać radosbą twópczość.
  Gdy nie otrzyma Pan odpowiedzi na poprawnie napisane pismo wtedy może pan wystosować do Urzędu wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. Takie maile jak pan wysyła to tylko działania pozorowane.
  Polecam skorzystanie z porad prawnych o których pisze Pan powyżej.

  • Anonim on 14 lutego 2011 at 08:07

  hehhehehehe dobre dobre . Brakuje nam normalności wszędzie. Co to za dziwny kraj. Dobrze ze mieszkom w unim king

Komentarze zostały wyłączone.