Państwu już dziękujemy

 

 

Na internetowej stronie sąsiedniej gminy zamieszczony został ciekawy materiał. Pozwoliłem sobie go skopiować i poddać na forum pod dyskusję.

Mieszkaniec

 

Jak szybko rozwija się Tuchów?

W ostatnim numerze czasopisma „Wspólnota” (lipiec 2014) zaprezentowano ranking najszybciej rozwijających się gmin w Polsce. Obejmował 2479 jednostek samorządu terytorialnego, obrazując pozycję poszczególnych jednostek w wymiarze finansowym, gospodarczym, infrastrukturalnym i jakości życia. Z przedstawionego rankingu wynika, że gmina Tuchów zajmuje wysokie, bo 350 miejsce.

Poniżej przedstawiamy krótkie podsumowanie metodologii raportu oraz sytuację Tuchowa na tle wybranych, sąsiednich gmin – Ciężkowic, Ryglic i Zakliczyna.

Miejsce Tuchowa wśród gmin sąsiadujących, biorąc pod uwagę wszystkie badane obszary równocześnie:
Tuchów: 350 miejsce

Ciężkowice: 477 miejsce
Zakliczyn: 1076 miejsce
Ryglice: 2442 miejsce

1. Wymiar finansowy:
W tym obszarze autorzy rankingu wzięli pod uwagę dynamikę wzrostu dochodów z tytułu podatków lokalnych, dochodów z budżetu Unii Europejskiej, koszty obsługi długu i koszty administracyjne jednostek. W ramach tego obszaru, wysokie miejsce zajmują między innymi gminy, w których nastąpił znaczący wzrost podatków i opłat lokalnych. W gminie Tuchów podatki lokalne wzrastają z roku na rok jedynie o wskaźnik wzrostu cen. Ponadto ranking nie uwzględnia dotacji ze środków Unii Europejskiej dla Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” na modernizację i budowę infrastruktury wodno–kanalizacyjnej, w związku z tym zajmujemy daleką pozycję w rankingu.

Pozycja obszarowa w wymiarze finansowym:
Tuchów: 2284

Ciężkowice: 1033
Zakliczyn: 1903
Ryglice: 2274

2. Wymiar gospodarczy:
W procesie rozwoju lokalnego, wymiar gospodarczy ma największe znaczenie. Opiera się on na wzajemnej współpracy podmiotów z włodarzami, zmierzającej do stworzenia lepszych warunków dla wzrostu ekonomicznego i tworzenia nowych miejsc pracy. W ramach badań analizą objęto działania rozwojowe gmin, mające na celu zapewnienie odpowiednich warunków życia mieszkańcom.
Pozycję każdej jednostki samorządowej w rankingu ustalono na podstawie zmiany liczby podmiotów gospodarczych, wzrostu liczby osób pracujących i zmiany poziomu bezrobocia w gminie. Wskaźniki te świadczą o atrakcyjności inwestycyjnej gmin oraz o skuteczności działań w zakresie tworzenia atrakcyjnych warunków pracy i przyciągania inwestorów tworzących nowe miejsca pracy.

Pozycja obszarowa w wymiarze gospodarczym:
Tuchów: 593

Zakliczyn: 72
Ciężkowice: 832
Ryglice: 1119

3. Wymiar infrastrukturalny:
W ramach zadań własnych gmin mieszczą się sprawy dotyczące gospodarki wodnej, budowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, ujęć wody i oczyszczalni ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku. Brak tej infrastruktury na terenie gminy, oznacza brak możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych mieszkańców.
Pozycję w rankingu ustalono na podstawie zmiany długości sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz zmiany liczby ludności korzystającej z sieci wod–kan.

Pozycja obszarowa w wymiarze infrastruktury:
Tuchów: 295

Zakliczyn: 305
Ciężkowice: 1521
Ryglice: 2412

4. Wymiar jakości życia:
W tej części raportu autorzy wzięli pod uwagę wartości społeczno–kulturowe, na które bezpośredni wpływ ma gmina. Do zbadania poprawy jakości życia w aspekcie społecznym przyjęto takie wskaźniki, jak dynamika zmiany liczby miejsc w żłobkach i w przedszkolach, dynamika zmiany liczby dzieci w szkołach przypadających na 1 komputer, zmiana liczby klubów sportowych i artystycznych, zmiana liczby książek w bibliotekach oraz zmiana liczby ludności i rodzin korzystających ze świadczeń społecznych. Te aspekty wpływają na możliwość podjęcia pracy przez rodziców, wspieranie rozwoju intelektualnego, fizycznego i kulturowego dzieci i młodzieży oraz wspieranie rodzin w trudnej sytuacji finansowej.

Pozycja obszarowa w wymiarze jakości życia:
Tuchów: 107

Ciężkowice: 207
Ryglice: 2327
Zakliczyn: 2419

Pełny ranking jednostek można obejrzeć pod adresem: http://www.curulis.pl/img/download/20140722_ranking_v13.pdf
Dla zainteresowanych przedstawiamy również raport organizacji Curulis, przedstawiający metodologię opracowania rankingu:
http://www.curulis.pl/img/download/20140724_raport_v16.pdf

Źródło: Wspólnota

 

Dziękuję kolejnemu autorowi za nadesłanie tematu do dyskusji. az

 

 

Podziel się na:
 • Facebook
 • Twitter
 • Blogger.com

Permalink do tego artykułu: https://lepszeryglice.cba.pl/panstwu-juz-dziekujemy/

62 Komentarze

Skip to comment form

 1. TP tworzy silną ekipę. Zdziwko zlapie nie jednego. A inne ekipy robią co chociaż? Marcinki Olszówki, Gierackie?

  • inwestorzy on 6 sierpnia 2014 at 18:36
  • Odpowiedz

  Wskaźniki te świadczą o atrakcyjności inwestycyjnej gmin oraz o skuteczności działań w zakresie tworzenia atrakcyjnych warunków pracy i przyciągania inwestorów. Tak oto Jezior i Augustyn przyciągali inwestorów. Wpis z dn. Gazeta Krakowska 2011-03-23
  Góra Kokocz: nie będzie kopalni kamienia?
  Ustanowienie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego ma zablokować plany lokalizacji kopalni kamienia na Kokoczu. Niewykluczone, że uchwała w tej sprawie zostanie podjęta już podczas najbliższej sesji rady gminy.

  1. Przy takich inwestycjach dobrze sobie zadać pytanie. Czy z tego będzie więcej korzyści czy strat? Z oddali to tak ładnie wygląda inwestycja da miejsca pracy i co więcej.

  • Proszę widać jak na dłoni. on 6 sierpnia 2014 at 13:47
  • Odpowiedz

  Pomiędzy 2011 a 2014 rokiem Ryglice na szarym końcu cóż za nieudolność.
  Wymiar jakości życia: w aspekcie społecznym przyjęto takie wskaźniki, jak dynamika zmiany liczby miejsc w przedszkolach, dynamikę osób przypadających na 1 komputer, zmiana liczby książek w bibliotekach oraz zmiana liczby ludności i rodzin korzystających ze świadczeń społecznych. Przyrost rodzin korzystających z opieki społecznej jest większy bo się zakłady zlikwidowało a sprzęt oddano za darmo do Tuchowa. Kto jest winny że w tych latach taka zapaść może te mundurowce z Nowej Jakości i Połoskowa nam wyjaśni.

   • WIELKI WSTYD on 6 sierpnia 2014 at 15:49
   • Odpowiedz

   hhehhhehheheh jacie pierdu co za kolo. Kilka osób z komunalnego wpływa na statystyki wskazujące nasze zacofanie. Jesteśmy gmina z końca ogona i to sie wlecze już ponad 20 jeśli nie 30 i 40 lat. Zejdź na ziemie chłopino, babino. Nasze elyty sa poprosyu zacofane na MAXA. Niedouczone pedagogi od lat i urzedniki w dawnych latach i wlodarze na chybcika z dyplomami. Co za wiocha z tej gminy, WIELKI WSTYD!!!!!!

  1. Bodajże w 2009 lub 2010 na wykładzie, jeśli dobrze pamiętam z administracji samorządowej mieliśmy do wglądu już opracowane i wyświetlane rzutnikiem materiały Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie dotyczące gmin w Polsce. No niestety gmina Ryglice w tych danych naukowych była zakwalifikowana jako gmina zacofana. W sieci tych materiałów brak, ale jeśli zajdzie potrzeba zdobędę je i opublikuję. az

  2. Przyszłość gminy zależy od jej mieszkańców.
   Pewnie tym stwierdzeniem co niektórzy obrażą się, bo według nich zależy to wyłącznie od władzy gminnej.
   Teraźniejszość i przyszłość zależy od Was tutaj piszących również. Zamiast obrzucać się błotem weźcie się do roboty. Zamiast narzekania włączcie własne myślenie. Zadajcie sobie samemu pytanie: co tu robić aby zarobić? Łatwo jest narzekać, kpić, pluć itp…
   W innych gminach ludziska pracują otwierają własne biznesy i wpłacają podatki do gminy, a ta środki te inwestuje dla dobra ogólnego. Manna z nieba nie spadnie nikomu. Zmęczeni i zniechęceni poszukiwaniem swojej drogi życiowej powiedzą, że tu na niczym nie można zarobić, aktywni wyjadą na emigrację i tak dalej będziemy jako gmina bez kasy bo manna…….
   Co robić ? Szukać alternatyw tak jak jeden z mieszkańców Ryglic sprzedaje drewno opałowe. Grunt to dobry pomysł, a głowy macie przecież nietęgie patrząc po treściach komentarzy!!!!

    • Przeszłość on 6 sierpnia 2014 at 17:45
    • Odpowiedz

    Aby coś zmienić dobrze jest wiedzieć i znać fakty. Tu się kłócą o to czy zacofanie powstało w ostatnich latach, w co oczywiście nie wierzą nawet sami piszący o tym. Zacofanie jak i rozwój zależą od pokoleń i od włodarzy. Przytacza się Tuchów, no widać miał i ma dobrych włodarzy.

    1. Tuchów w czołówce gmin w Polsce, bo włodarze mądrzy. Gmina silna PiSem. Robią i mają. U nas ogon, bo od lat kiepskie zarządzanie zasobami ludzkimi. Obecnie również lipa. Doskonale ktoś przytoczył zawirowania kadrowe w naszej gminie tuż po wyborach.
     Cyt.:
     Chrząszcz ( spec od karabinow) Chmura (spec od broni białej), Jałocha( spec od linii drogowych pod Kielcami ), Czermak ( pierwszy w historii stracil kase i na chodnik i na droge )gość od inwestycji zdaje się ze tez juz odpadł!

     1. Chrząszcz nie był zły. Robił chłopina, starał się mocno. Mógł do dziś spokojnie robić. Kto wie czy on nadal aby nie jest zatrudniony i na jakim chorobowym se jest. Odprawa tez nie licha sie mu dostał. I tym innym zwolnionym też.

     2. W Tuchowie Rys nie jest w PiSie!
      A z pustego i Salomon nie naleje,
      to nie zarządzanie jest kiepskie
      u nas tylko kadry.
      Nie starczyło odwagi szefowej
      na wysłanie emerytek do domu!
      Zatrudniała słabe osoby i taki jest efekt.

     • z Tuchowa on 7 sierpnia 2014 at 21:50
     • Odpowiedz

     Tuchów dopiero w ostatnich czterech latach się rozwinął jak Burmistrz zaczął walkę z zacofanym PiSem czyli Wojtkiewiczem. Wcześniej to Ryglice wiodły prym w postępie wystarczy wspomnieć światłowód Tuchów otrzymał go 2 lata później niż Ryglice. Gazyfikacja też była wcześniej u Was .Kultura ludowa i domy kultury drogi itd. Przykład Tuchowa uwolnienie się z pod władzy Wojtkiewicza i klasztoru spowodowało powołanie strefy przemysłowej z którą walczył klasztor i postęp.

      • Z Ryglic on 7 sierpnia 2014 at 21:55
      • Odpowiedz

      A firma Vimed to aby nie klasztorne błogosławieństwo i majątek na start? A Toruń tu nie ma swoich 5 gr? Zapewne masz wiedzę i tu. Napisz.

     1. Zacofany PiS i Wojtkiewicz a ludzie glosują wysoko i głosować będą.

     2. Co Tuchów tak milczy na temat Vimedu?

      • Rafałek on 8 sierpnia 2014 at 22:48
      • Odpowiedz

      Klasztor ci gościu przeszkadza ale w ławeczce, wielce zamodlony widzę tam siedzisz. Szczyt obłudy w tym PO i nic więcej

    • W ogonie on 6 sierpnia 2014 at 23:08
    • Odpowiedz

    Jaki ojciec taki syn. Jaka mać taka nać. W administracji urzędniczej od pokoleń klany. Po matce niedouczonej, wchodzi córka, wszędzie pociotki. Zero świeżej krwi, to nie dziwota iż zacofanie i w ogonie gmin polskich.

     • co ty gadasz? on 7 sierpnia 2014 at 07:53
     • Odpowiedz

     Połoskowa nowa niespokrewniona co prawda nie młoda ale czy ze świeżą krwią? Sekretarz i skarbnik młodzi większość dobrze wykształconych , to może w ludziach coś nie tak.

      • Fakty stwierdzone on 7 sierpnia 2014 at 16:08
      • Odpowiedz

      TP nie wliczaj pracuje w gminie dzięki wygranym wyborom. Sekretarz głupi nie jest, ale z kredytami i brak z tego powodu samodzielnego myślenia. Skarbnik, fakt solidna osoba, ale niestety z naleciałościami po 20 letnich. Jest do dupy i tyle. Jeżeli 2 krakowskie uniwerki naukowo potwierdzają zacofanie znaczy musi być coś na rzeczy.

     1. Moze i tak jest, ale juz raz poprawiliście dobre na lepsze w ostatnich wyborach na burmistrza! A próby zmian kadrowych okazał się klęską: Chrząszcz ( spec od karabinow) Chmura (spec od broni białej), Jałocha( spec od linii drogowych pod Kielcami ), Czermak ( pierwszy w historii stracil kase i na chodnik i na droge )gość od inwestycji zdaje się ze tez juz odpadł!….. Oni wszyscy byli mocni w gebie….

     2. Jakie dobre? Jak już to chcieli poprawić złe na lepsze. Może tym razem ludzie zagłosują rozsądnie i nie będzie rozczarowania.

    • DO ANONIMA on 8 sierpnia 2014 at 22:45
    • Odpowiedz

    Przyszłość gminy zależy od jej mieszkańców,ale od urzędasów też. Mamy w naszej gminie duzo drobnych firm, jak się słyszy przeszli ze skarbówki, sypnęli mandatami słusznymi i nie słusznymi ale odwrotu nie było, przecież nie wszyscy znają przepisy więc można wiele wmówić i mandat przyjmą. Teraz znów chodzi “inspektor pracy” wymyślając sobie przepisy, bo kto go sprawdzi? na dodatek każe się odwozić od firmy do firmy, pytam jakim nakazem albo prawem? a to takim że zastraszeni ludzie nie mają nic do powiedzenia bo on jest całym panem. Więc skąd będzie lepiej jeśli wszystkie drobne firmy wykończy i kto będzie płacił podatki do gminy?!!

 2. Państwu już podziękowano na jesieni 2010. Dziadostwo zacofanie bylo jest i będzie. Jakie elity taki klimat. 50 miejsce od końca na ponad 2400 gmin? M A S A K R A!!!!!!!!

  1. nie inaczej

  • Liberał z Jonin on 2 sierpnia 2014 at 08:38
  • Odpowiedz

  Międzyzdroje, Poronin,Wolin,Skierniewice,Zawoja,Pabianice i…Siemiątkowo. Co to za miejscowości? To miejscowości z samego końca listy rankingowej. Czyli są gorsze od …Ryglic.
  Taki ranking jest tak samo miarodajny jak mój ranking dni w roku.

  1 miejsce – 28 styczeń (płacenie trzynastki)
  2.miejsce- 28 czerwiec – premia półroczna
  3.miejsce – 28 grudnia – najwyższa wypłata
  4.miejsce- 1 wrzesnia – przyjazd do Ryglic na urlop
  ….
  288 miejsce – wielkanoc

  305 miejsce Boże narodzenie

  361 – miejsce – (???) – rachunek prezent urodzinowy dla żony
  362 – 20 lipca (ubezpieczenie samochodu)
  363- 31 grudnie (sylwester w Wiedniu)
  364- 15.wrzesnia (rachunek za wczasy)
  365 – 12 czerwca (rachunek za węgiel)
  PS
  Najgorze jest to, że większość Polaków się takikmi idiotycznymi rankingami bardzo przejmują i wpływa to na ich…samopoczucie.

  • oto anty bohaterowie on 1 sierpnia 2014 at 20:53
  • Odpowiedz

  Warto zapamiętać te osoby Teresa Połoska, Andrzej Jezior, Grzegorz Wojtanowski, Zofia Kukla, Kumięga Mieczysław , Sępek Tadeusz, Józef Dębowski to reżyserzy i wykonawcy którzy tak upodlili gminę 2442 miejsce w kraju taki wstyd. Nigdy więcej takich psujów! Jeszcze Tuchowowi dołożyli majątku za pół miliona likwidując miejsca pracy w ZK dlatego Tuchów się wybił.

  1. A co najgorsze za ścieki i wodę zapłacimy najdrożej w całym powiecie.
   Oddali Dorzeczu nie tylko majątek ale i władze decydowania o opłatach,
   a Jędrusiak nas rujnuje, bo zabija punkty w Tuchowie!

    • najstarszy syn proboszcza on 2 sierpnia 2014 at 08:37
    • Odpowiedz

    Za cywilizacje się płaci. Wiem że co poniektórzy dalej woleliby odprawadzać ścieki do rzeki – ale niestety nie te czasy. Rozsądni inwestowali i montowali przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków, reszta się z nas śmiała bo przecież kanalizacje zrobią za darmo… teraz ja się smieję z reszty 🙂

    1. Za chwile Dorzecze bedzie sprawdzać co wypuszczasz ze swojej śmiesznego oczyszczAlni i jak oraz jak często utylizujesz osad, wtedyto Tybedziesz łosiem

      • najstarszy syn proboszcza on 2 sierpnia 2014 at 13:14
      • Odpowiedz

      Ciekawe jakim cudem dorzecze bez nakazu wejdzie na moja posesję…
      Raz w roku muszę wypompować osad, tak glosi specyfikacja techniczna, a potwierdza to deklaracja zgodności. Śmieszne to są szamba wypuszczane do rowów melioracyjnych.
      Dorzecze może się serdecznie pocałować w pompkę w moim przypadku.

    2. Za głupote rządzących się płaci szczeólnie.

  2. Tuchów kanalizację i wodociągowanie robił od 10 lat a u nas mostki i przepusty. Dopiero w tej kadencji ruszyły te inwestycje. To zacofanie to wina niestety poprzednich gospodarzy, którzy specjalizowali się w mostkach i przepustach. Może warto sprawdzic ile w ostatnich 4 latach te gminy pozyskały środków finansowych a ranking będzie zapewne nieco inny.Zaszłości nie da się w 4 lata nadrobic.

   1. Piszcie do Wspólnoty może się pomylili w 2010 roku było 30 km kanalizacji i 2 oczyszczalnie, teraz niema oczyszczalni jest 30 km kanalizacji i wodomat w Ryglicach z szopami na strażackie auto i Jaja radnego. Wyrok jest uniewinniający dla wszystkich urzędników , ale czy po zmianach jesiennych sąd będzie wyrozumiały do nowej bylejakości to się okaże.

  3. Mi prostemu chłopu się wydaje że jeszcze gorsi są ci co weszli w swych działaniach w kolizję z prawem. To oni obniżyli punktację w tym rankingu naszej gminie, i wielu inwestorów boi się Ryglic. W zasadach tej punktacji / pkt42/ jest mowa o ujemnych punktach za wyroki czołowych osób w gminie

   1. może i racje mosz

  4. poprzednika było wspaniale tera spadliśmy w rankingu ,jestem wszcząśniętny tym jak to niektórzy przeżywają , pewnie liczą że jak sie zmieni wadza to im się poprawi ,większość liczy na siebie

    • WitStwosz2 on 3 sierpnia 2014 at 23:32
    • Odpowiedz

    Fajnie, że Połoskowa i jej ulubieńcy teraz tu piszą. Oto właśnie chodziło – o anonimowe wspisy tych co się kiedyś tak bardzo burzyli, że o nich piszą. Hehe

  5. oj to bardzo niepełna lista.
   czołowe miejsce zajmuje sekretarz gminy – bufon, arogant i kompletnie nie znający się na niczym

 3. Tego oczywiście nikt głośno nie powie… brawo…takich mamy włodarzy w gminie…hm żal…

  1. pewnie kanalizacje robili 20 lat temu ,zacofanie u nas

  2. Wstyd zapewne jest, ale i przed 2010 lepiej nie było. Przypomnijcie sobie te rankingi rożne, gdzie gmina Ryglice w ogonie gmin Małopolski ale i Polski. Oczywiście lud ciemny i łyknie, że w ciągu blisko 4 lat spadliśmy na łeb na szyję. To proszę przedstawić, niech autor przedstawi dane z przed 2010 goda. Bądźmy obiektywni.

   1. Nie kłam! Gmina Ryglice miała 21 miejsce
    spośród ok 200 gmin w Malopolsce w 2010
    za pozyskane pieniądze z UE!!!

    1. nie kłamie. No chyba, że Krakowska kłamie. Jescze przed wyborami . oto link

     Niepołomice – tu według naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego najlepiej się żyje w Małopolsce. Eksperci nie polecają natomiast Grybowa i Ryglic. To miasta, które w zestawieniu zajęły ostatnie miejsca.

     Czytaj więcej: http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/311607,wiemy-gdzie-zyje-sie-najlepiej-w-malopolsce,id,t.html

     1. lat jednoścowcy zarządzali a tak uniwersytety wybadały, że dno

     • wilczy bilet on 1 sierpnia 2014 at 23:30
     • Odpowiedz

     Takie środki miała wielkie a ranking się nie podniósł a jeszcze opadł? Znaczy tak wielkie było zacofanie gminy? Rany Boskie kto nami rządził i rządzi. Wilczy bilet dla wszystkich tzw elit gminy. Dajcie spokój jaki wstyd na szarym końcu. Dajcie spokój.

     • cała prawda dziennikarska. on 4 sierpnia 2014 at 07:08
     • Odpowiedz

     Ranking Samorządów w.g. Rzeczypospolitej Oto Małopolskie gminy w ZŁOTEJ SETCE SAMORZĄDÓW. Małopolska wypadła korzystnie w rankingu: wśród miast na prawach powiatu na drugim miejscu znalazł się Kraków a na 25 Nowy Sącz, co też należy uznać za sukces. Mniejsze małopolskie miasta okupują trzecią dziesiątkę listy. Na 20 miejscu znajduje się Krynica, 21 Andrychów, 23 Gorlice, 26 Ryglice, 28 Dąbrowa Tarnowska, 33 Nowy Targ, 40 Brzesko, 42 Sułkowice, 48 Krzeszowice, a w pierwszej setce na 96 miejscu są jeszcze Dobczyce.

      • cała prawda dziennikarska. on 4 sierpnia 2014 at 07:21
      • Odpowiedz

      Oczywiście za 2006 rok

     1. Za 2008 rok znowu gmina w ZŁOTEJ SETCE tym razem miejsce 99 http://www.zmigrod.com.pl/asp/pliki/pobierz/rzeczpospolita2009.pdf
      Gdyby nie zniszczono stron internetowych lat 1996 do 2010 r. nie trzeba by było wyszukiwać. Połoskowa zacierała ślady świadczące o dobrze kierowanej gminie to teraz wyszło że zgnojono gminę pod każdym względem.

     2. To może TP użyła jakiś wpływów na uczelni UJ by ranking w GK w 2010 był tak niekorzystny dla naszej gminy.

     3. Złota setka. !!!!! CHA CHA CHA
      należy się od kelnera o 3 nad ranem w porządnym lokalu.

     4. Czy UJ robi takie badania cyklicznie czy może była to praca licencjacka nieopierzonego wykształciucha. Proszę opublikować dane UJ z ostatnich lat. może za 2012 i 2013r. Bo Wspólnota i Rzeczypospolita jako wydawcy czynią to kilkanaście lat oceniając nie tylko samorządy.

     5. Co z rankingami tzw. UJ. czyżby jeden artykuł pisany pod zamówienie Tposki ale ściema i na to ktoś się powołuje.

     6. Popatrzcie tylko ile km dróg zrobiono ile inwestycji ze środków zewnętrznych- poprzednik tego nie zrobił przez dwie kadencje.Nie przepadam za tą facetką ale tak patrzę i widzę że zrobiła dużo. To samo mówią moi znajomi, dlatego chyba wygra te wybory

      • gdyby babcia miała wąsy on 5 sierpnia 2014 at 07:31
      • Odpowiedz

      Wiadomą rzeczą jest pozostawienie przez Karasiewicza planu usuwania skutków powodzi za 2010rok. Proszę podajcie ile kilometrów dróg zostało zrobione poza systemem planowanym i zakontraktowanym przez poprzednika.

     7. plan to może zrobić stażysta sztuką jest załatwić pieniądze i to duże. Pod tym względem Ona bije poprzednika na łeb i szyję. Taka jest niestety prawda

      • historia pieniędzy 10 mil. zł. on 5 sierpnia 2014 at 13:11
      • Odpowiedz

      Takie są fakty wykaz i wycena szkód spowodowała dotację dla gminy już w 2010 roku Ryglice z tego otrzymały 2,6 mln zł na usuwanie szkód. Reszta w latach 2011 do 2014 r i jest to pokłosie pracy Urzędu w 2010 roku. Wyciąg z ówczesnej prasy poniżej.
      “Ogromne szkody odnotowano w infrastrukturze komunalnej. Ponad 63 kilometry zniszczonych dróg oznacza stratę w wysokości ponad 6 milionów złotych. Uszkodzonych zostało 37 mostów, z tego 6 zostało zerwanych. Ich odbudowa lub remont to koszt ponad 3 milionów złotych. Zniszczeniu uległy 2 kładki na kwotę 25 tysięcy złotych, przepusty – ponad 63 tysiące złotych, obiekty i urządzenia sieci kanalizacyjnej – 140 tysięcy złotych, sieć kanalizacji sanitarnej – 60 tysięcy złotych, oczyszczalnia ścieków – 30 tysięcy złotych, obiekty komunalne, m.in remiza OSP w Ryglicach i Budynek Wielofunkcyjny w Lubczy – 394 tysiące złotych. Łącznie straty w infrastrukturze komunalnej wyceniono na 10 250 599,95 złotych . Burmistrz Karasiewicz już wystąpił o środki do wojewody i wielu instytucji”
      Sprawa wodociągów i kanalizacji oto prawda wynikająca z historii spółki .Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” zawarła 31 maja 2010r. umowę o dofinansowanie projektu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Umowę w imieniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie jako Instytucji Wdrażającej podpisał Prezes Zarządu Krzysztof Bolek, natomiast w imieniu Beneficjenta Prezes Zarządu Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp.z o.o. Sławomir Jędrusiak. Wartość projektu wynosi 157 823 685,72 mln zł, przy czym dofinansowanie ze strony Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko wynosi 95 313 646,23 mln zł.
      Jakie PIENIĄDZE ZAŁATWIŁA POŁOSKOWA?.

     8. astronomiczna kwota 95 313 646,23 mln zł ,miliony milionów

      • alternatywy4 on 5 sierpnia 2014 at 13:37
      • Odpowiedz

      wychodzi chyba na to że pieniądze załatwiła powódź , nawiedzeni uważają powódź za sukces “gospodarza gminy”

      • Lubię to on 5 sierpnia 2014 at 15:49
      • Odpowiedz

      Módlmy się zatem o klęski żywiołowe bo to spowoduje rozwój gminy. O matko jaki musi być ktoś zacofany, że argumentuje w ten sposób. Alternatywy 4 – lubię to

  • wyszlo szydło z worka on 1 sierpnia 2014 at 18:51
  • Odpowiedz

  Badano dynamikę przyrostu dóbr i okazuje się że w stosunku do 2010roku przyrost dóbr który świadczy o wzroście i rozwoju gminy jest ZEROWY a wręcz świadczy o ujemnym bilansie w działaniach byle jakości. na 2479 gmin w Polsce tylko w 50 żyje się gorzej. Połoskowa i banda nowej bylejakości cofnęła tę gminę o lata wstecz. Kto to naprawi? Okazało się że po 2010 roku nic nie zrobiono oprócz hucznych i kosztownych zabaw. To sobie wyborcy zafundowali Wilkowyje.

 4. rankingi dobre na sezon ogórkowy wychodzi że im wyższe podatki tym ludziom lepiej

 5. A co to? Ktos wypatruje ptoka ???

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.

Optionally add an image (JPEG only)