X sesja Rady Miejskiej w Ryglicach nie jawna ?

Szanowni internauci, niestety nie obejrzycie zapisu video z przebiegu X sesji  Rady Miejskiej w Ryglicach. Powód mojej absencji jest dość prozaiczny. Powiem szczerze, mimo, że codziennie przeglądam stronę www.ryglice.pl nie wiedziałem o tej sesji. Sposób, w jaki została ogłoszona ta sesja to skandal, coś, co nie mieści się w głowie  i nie powinno pozostać bez echa. Nie chodzi mi tutaj o fakt, że ja nie nagrałem jej przebiegu, ale o fakt, że dla obywatela jest to informacja najwyższej wagi i powinna ona być prezentowana w należyty zgodny z wagą sprawy sposób. W dniu 17.06.2011 r. czyli w dniu kiedy to najpóźniej powinna być opublikowana informacja i sesji (termin ten wynika z paragrafu 26 ust. 7 Statutu Gminy Ryglice, zawiadomienie o terminie obrad Rady podaje się do publicznej wiadomości co najmniej 3 dni przed odbyciem sesji) na stronie głównej Urzędu Miasta Ryglice zamieszczono  dwa wpisy. Pierwszy z tych wpisów dotyczył środków na usuwanie klęsk żywiołowych zaś w drugim wpisie informowano nas o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2011r. Oba te wpisy opatrzone są zarówno czasem dodania, jak i podana jest osoba, która dokonała wpisu . Szanowni państwo, o poprzednich sesjach informowano zawsze na stronie głównej urzędu. Co, a raczej kto zdecydował o tym, aby informacje o terminie  X sesji Rady Miejskiej w Ryglicach  zamieścić w zakładce „Planowana sesja”. Czy umieszczenie w zakładce, która jak do tej pory była martwa, ogłoszenia o dacie i planowanym przebiegu obrad było przypadkowe , czy może w taki zawoalowany  sposób chciano uniemożliwić komukolwiek, a w szczególności mi, uczestniczenie w tym posiedzeniu . Zastanowić się również należy do czego służy  zakładka „Planowana Sesja”? Coś planowanego to przecież coś, co podaje się o wiele wcześniej do wiadomości i ma to dać nam czas na umieszczenie tego również w naszych planach . Czym innym jest ogłoszenie terminu obrad rady.  Taka informacja powinna zawsze znajdować się  na stronie głównej,  mało tego, podawany  porządek obrad powinien być chyba przez kogoś podpisany,  jak również powinna być podana data zamieszczenia wpisu oraz kto tego dokonał . Te wszystkie warunki nie zostały spełnione mimo, że z formalnego punktu widzenia wszystko jest zgodne z prawem –  ale czy jest zgodne z dobrym obyczajem?  Czy stanowi o nowej jakości  jaka była deklarowana we wszystkich dziedzinach życia w powyborczych Ryglicach?   Zastanawiające jest, komu i dlaczego zależało na tym, abyście nie mogli obejrzeć nagrania z obrad tej sesji?  Zobaczymy,  jakich zmian w stosunku do planowanego przebiegu obrad rady dokonano,  poprosimy o udostępnienie stenogramów  i  protokołów głosowań.  Mam nadzieję, że dyktafon na który nagrywane były obrady na których byłem, był włączony i tym razem. Pozostaje mieć nadzieję, że nie uległ lub nie ulegnie on awarii uniemożliwiając tym samym sporządzenie stenogramów.  Za pośrednictwem tego bloga pozwolę sobie poprosić Państwa (oczywiście tych, którzy dostrzegają to, w jaki sposób zostaliśmy jako wyborcy potraktowani) o wyrażenie sprzeciwu wobec takich praktyk. Wszystkich, którzy uważają  że  forma ogłoszenia terminu sesji była niewłaściwa,  proszę o wysłanie e-maila do przewodniczącego Rady Miejskiej w Ryglicach  Pana  Wojtanowskiego  z protestem w tej sprawie. Oto adres: biurorady_ryglice@poczta.onet.pl .

W środę wraz z Panem  Adamem Zielińskim  zamierzaliśmy taki protest złożyć osobiście na ręce Pana Przewodniczącego,  niestety  w godzinach przyjmowania interesantów podanych na stronie  http://www.ryglice.pl oraz drzwiach biura Pana przewodniczącego  w podanym w ogłoszeniu miejscu  i czasie, tj. w Urzędzie Miejskim w Ryglicach, pok. nr 2  o godzinie 16.00  nikogo nie było, zaś Panie sprzątaczki oraz wychodzący właśnie sekretarz Pan Gutkowski nie umieli nam powiedzieć, czy i kiedy będzie Pan Przewodniczący. Tak więc ucałowawszy klamkę wróciliśmy do domu . Taka to obiecywana jawność,  transparentność  urzędu kierowanego przez  Nową Jakość,  jakość, jaką my- naszymi działaniami – chcemy wam pokazywać, jaka jest.

Podziel się na:
 • Facebook
 • Twitter
 • Blogger.com

Permalink do tego artykułu: https://lepszeryglice.cba.pl/x-sesja-rady-miejskiej-w-ryglicach-nie-jawna/

17 Komentarzy

Skip to comment form

  • zlubczy on 26 czerwca 2011 at 09:42

  ciekawe kto naszej Marysieńce order przypioł Terenia czy Mariusz?

   • szperacz on 26 czerwca 2011 at 10:00

   a co to ma wspólnego z Panem Mariuszem ?

    • zlubczy on 26 czerwca 2011 at 10:07

    ano ma bo dzięki jej staraniom musiał zmienić prace

     • a jak on 26 czerwca 2011 at 11:49

     Nie kłócić się. Wieczorem będzie nagranie to sobie obejrzycie kto co komu wręczał. 🙂

   • ryglice on 26 czerwca 2011 at 11:11
    Author

   Na nagranie sesji uroczystej zapraszam wieczorkiem

  • Anonim on 25 czerwca 2011 at 22:43

  A bo ponoć na tej sesji miał się odbyć zamach na władzę, radni nie chcieli udzielić pani burmistrz absolutorium. Podczas głosowań na komisjach absolutorium nie udzielono a podczas rady udzielono jednogłośnie. Tak więc czy to źle przygotowany pucz czy też kolejna nieudolność naszych radnych i biedacy na czele z przewodniczącym (bo ponoć to on z Jeziorem byli prowodyrami) pogubili się w swoich knowaniach. Coś wrze w NJ, żadna miłość nie trwa wiecznie a zwłaszcza ta pozorna.

   • Anonim on 26 czerwca 2011 at 00:51

   Wiele pracy ich czeka nim dorównają poprzednikom. A no nich pracują.

  • ryglice on 24 czerwca 2011 at 21:05
   Author

  Witam dziś na email otrzymałem taki list

  Prawdziwy porządek obrad z sesji…

  Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z IX sesji. Interpelacje.
  Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
  Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
  międzysesyjnym.
  Wystąpienie Pana Sławomira Jędrusiaka prezesa spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” w sprawie wniesienia aporetm mienia ZGK do Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” oraz podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej.
  Podjecie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr IV/11/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 31 grudnia 2010 r.
  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/10/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryglice.
  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Ryglice do uczestnictwa i realizacji projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno – gospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej.
  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania przedsięwzięć zaplanowanych w Lokalnym Planie Rozwoju Gminy Ryglice w roku 2010. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Rady Miejskiej w Ryglicach Nr XXIX/193/08 z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie zasad używania herbu i flagi Gminy Ryglice przez podmioty inne niż Gmina (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 856, poz. 6403). )Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XLII/284/09 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 października 2009 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku.
  Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VII/40/l 1 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za odbiór i wywóz ze zbiorników bezodpływowych od mieszkańców miasta i gminy Ryglice wozem (samochodem) asenizacyjnym ścieków komunalno – bytowych na oczyszczalnię ścieków, celem oczyszczenia w okresie od 1.06.2011 r. do 31.05.2012 r. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników sadowych.
  Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/34/ll Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 1 marca 2011 r.
  Podjęcie uchwały w sprawie przyznania medalu pamiątkowego „Zasłużony dla Gminy Ryglice”.
  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Tarnowskim.
  Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Ryglice za 2010 r.
  – przedstawienie sprawozdania przez Burmistrza,
  – przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2010
  – przedstawienie opinii przez komisje stałe Rady Miejskiej,
  – przedstawienie przez Komisję Rewizyjną opinii w sprawie wykonania budżetu oraz wniosku w kwestii absolutorium wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej odnoszącą się do przedmiotowego wniosku, Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ryglice za rok 2010.
  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ryglic z tytułu wykonania budżetu Gminy Ryglice za 2010 rok.
  Omówienie sprawozdania z pozyskanych środków pozabudżetowych za 2010 r. Odpowiedzi na interpelacje. Wolne wnioski. Zapytania.
  Zamkniecie obrad.

  • CNE on 24 czerwca 2011 at 19:17

  Gdyby się tak dobrze zastanowić no to faktycznie jawność obrad na sesji ma sens. Pewnie dla radnych i burmistrza to nie zawsze na rękę. No, ale nasi radni to w przeważającej mierze ludzie Nowej Jakości. Zapewne poradzą sobie z nowym wyzwaniem jakim jest rejestracja video. Jutro na uroczystej sesji, czy się to Wam podoba, czy nie, też będziecie kamerowani i tak już do ostatniej sesji Waszej kadencji. CNE – Człowiek Nowej Ery. 🙂

   • Anonim on 24 czerwca 2011 at 19:37

   CNE weź poprawkę na fakt ze nowi nogą sie dzieki temu wykreować

    • CNE on 24 czerwca 2011 at 19:42

    spoko niech sie kreują. wyborcy to ocenią. chodzi o to tylko lub aż o to , żeby sie nam lepiej wszystkim żyło i tyle.

   • MY on 25 czerwca 2011 at 05:50

   A jak utajnią obrady ? Z tego co wiem to szukają powodu by to uczynić. Jakościomierzu podczas nagrywań bądź bardzo ostrożny. Działaj rozważnie nie podejmuj żadnych dyskusji, nie daj się sprowokować itd. itp. Nagrywaj spokojnie i z uśmiechem (od ucha do ucha). Chodzi o to by nie zarzucono Ci, że naruszasz porządek i przeszkadzasz w prowadzeniu obrad. To co robisz ma sens. Coś wymyślimy byś za działania, które podejmujesz nie ponosił własnych kosztów. Powodzenia.

  • tak było on 24 czerwca 2011 at 19:04

  Pisze to jeszcze raz
  Pamiętam jak za Karasiewicza sołtys po mszach w Ryglicach ogłaszał o terminie sesji. Pewnie został do tego zobligowany. A te skurczybyki potajemnie. Przepraszam prawie potajemnie bo ledwie, że w ostatniej chwili na stronie www. Nie każdy jeszcze potrafi sprawnie posługiwać się kompem. Innych obwieszczeń o terminie X sesji niż na stronie www nie było. To musi ulec zmianie !!!!!

  • Czesław z Majorki__ on 24 czerwca 2011 at 10:59

  A w Zalasowej w środę robiono inwentaryzację materiałów azbestowych w ramach środków jakie gmina otrzymała na opracowanie gminnego planu usuwania azbestu oraz inwentaryzację materiałów zawierających azbest na terenie gminy Ryglice.W wyniku konkursu gmina Ryglice pozyskała dofinansowanie w kwocie 14 266,40 zł, co stanowi 80% kosztów zadania niestety zapomniano po raz kolejny o ogłoszeniu przetargu na wykonanie takiej inwentaryzacji i sporządzenie tego planu . Coraz częściej mamy sytuacje że w mnogości zakładek dotyczących ogłaszania przetargów na stronie BIP Ryglice nie są ogłaszane przetargi lub są ogłaszane tak jak informacja o sesji w nieodpowiedniej zakładce. Brak informacji o rozstrzygnięciu przetargów czy wreszcie posługiwanie się forma zapytania cenowego jako formy ukryto udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki , wszystkim tym powinien zająć się SKL i Izba Obrachunkowa . Taka nieudolność nieuczciwość nie miała jeszcze miejsca w Ryglicach . Mimo nieprawidłowości jakie były ale gdzie ich niema nie były to tak śmiałe działania mimo że poprzedni burmistrz sprawował swój urząd 20 lat . Obecna władza w kampanii przedstawiała swoich kandydatów jako wzór cnót wszelkich , cnotliwość tych ludzi jak się przekonujemy jest mitem i należy ja wsadzić między bajki . Dziękuje za przeczytanie i radzę się zastanowić nad tym co robią w naszym imieniu ci ludzie .

  • Draken on 24 czerwca 2011 at 10:40

  Słyszałem że Jakościomierz zamierza zabrać głos w tej sprawie na sesji uroczystej a niech powie niech wszyscy usłyszą jak się z nami w ciuciubabkę władza zabawia . Piszecie że jest 1:0 dla urzędu ale czy to prawda czy można w taki sposób to rozpatrywać ? Mamy prawo uczestniczenia w sesjach więc mamy prawo oczekiwać że na jej posiedzenie będziemy zapraszani w sposób jak najbardziej dla obywatela transparentny , dobry obyczaj tak nakazuje nie dajmy się marginalizować . Do radnych panowie radni jesteście naszymi przedstawicielami w tej radzie co nie oznacza że możecie działać na naszą szkodę bo wam ten mandat odbierzemy. Jeszcze jedno zdanie do Pana Andrzeja Jeziora Panie Andrzeju rozmienia się pan na drobne ,pokazuje pan o co tak naprawdę Pan walczył z tego co starał się Pan nam wcisnąć w tamtej kadencji i kampanii nic nie zostało powtórzę z kimś kto to już napisał jest pan (celowo małą litera ) NIKT.

   • ciekawski on 24 czerwca 2011 at 19:03

   porządek obrad X sesji RM pkt 16 podjęcie uchwały w sprawie przyznania medalu pamiątkowego ” zasłużony dla gminy Ryglice” może ktos wie dla kogo tym razem

    • uśmiech on 24 czerwca 2011 at 20:54

    a skąd my az tylu zasłuzonych mamy?

Komentarze zostały wyłączone.