XVI sesja Rady Miejskiej w Ryglicach

W dniu 21 .12.2011 r. w Sali narad UM w Ryglicach odbyła się XVI sesja RM w Ryglicach . Już na wstępie z porządku obrad  został wykreślony punkt 4. Informacje dotyczące działalności Stowarzyszenia „Zielony Beskid”. Oraz  na wniosek pani Burmistrz wykreślono punkt 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Ryglic. Należy zatem rozumieć że to Pani Burmistrz była pomysłodawcom i autorem uchwały na mocy której miało wzrosnąć  jej uposażenie. Rada ze względu na niejasności co do wprowadzonych poprawek jakich dokonała na wniosek komisji burmistrz Ryglic zdecydował o odłożeniu głosowania nad budżetem gminy Ryglice na 2012r. Nie było również  odczytania opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, zabrakło też dyskusji nad projektem uchwały budżetowej , odbyła się za to kolejna pyskówka z kolejnym niezbyt fortunnym żeby nie powiedzieć żenującym wystąpieniem radnego Wójcika. Radnemu zdecydowanie sprawy wymknęły się z pod kontroli i być może nieświadomie  powiedział trochę prawdy o okolicznościach pomysłu powstania gabinetu rehabilitacyjnego w Lubczy. Widać było nerwową reakcję Pani Burmistrz po słowach jak się mówiło najwierniejszego z radnych, czyżby radny zapomniał że nagrywają i jego słów wysłucha wiele osób? Kolejny raz, byliśmy świadkami żenująco niskiego poziomu obsługi prawnej  rady, jaką świadczy radca prawny który zupełnie nie orientuje się przedmiocie opiniowanych przez siebie projektów uchwał, oraz  spraw podejmowanych przez rade. Szanowni Państwo na tym posiedzeniu do wiadomości radnych i Państwa podana została informacja o zawiązaniu klubu radnych pod nazwą „Nowa Jakość” to ku mojemu zdziwieniu  ujawniło kilka spraw związanych bezpośrednio z uczestnictwem w posiedzeniu rady. Przysłuchując się dyskusji i wygłaszanym wnioskom,  zapytaniom, nie sposób nie zauważyć kompletnej nieuwagi niektórych radnych którzy pytają o sprawy które kilka minut wcześniej były podawane do wiadomości  ogółu zgromadzonych. Porażającym wręcz spostrzeżenie jest zupełna nieznajomość przepisów prawa, ustaw,  uchwał, regulaminów,  regulujących w sposób bezpośredni zakres kompetencji, i tryb pracy rady, komisji, jak również niezrozumienie pojęć jakimi operują radni Jezior, Kukla, Wojtanowski. Coraz wyraźniej widać że ci radni są zdecydowanie liderami tej rady a zawiązany przez nich klub w skład którego wchodzą  radni  Dębowski Józef, Dudowicz Marek, Dudowicz Tomasz, Andrzej Jezior, Zofia Kukla, Kumięga Mieczysław, Warchał Stanisław, Wojtanowski Grzegorz, mając większość bezwzględną jest główną siłą w RM. Przy założeniu że klub będzie działał sprawnie sytuacja jaka miała miejsce z przekazaniem  sprzętu po ZGK do Tuchowa nie będzie mogła mieć miejsca, radni wnioskują o przerwę klub spotyka się uzgadnia stanowisko wraca i głosuje co ustali a że ma większość  w rzeczywistości ma władzę. Niejako będąc przy temacie, na ostatniej sesji odczytana została odpowiedz wojewody małopolskiego, dotycząca sprawy przekazania mienia ZGK wbrew zapisom jakie znalazły się w uchwale o jego likwidacji. Pan wojewoda nie stwierdza  naruszenia prawa co nie oznacza że  nie miało miejsca działanie na szkodę naszej gminy.  Widać to choćby w dzisiejszym wpisie na stronie  www.ryglice.pl  na której podano  informację  w sprawie opłat za odbiór nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Ryglice. Policzmy ile zapłaci mieszkaniec Kowalowej który zgodnie z podana informacją ma 15 km do Tuchowa a jego zbiornik (szambo) ma 10m3 na wypompowanie których potrzeba 10 minut.  Policzmy ile zapłaci taki mieszkaniec  15 x 8,50zł = 127 zł +  10 x 1,30zł = 13 zł  +  10 x  9,25zł = 92,5 zł razem 232 zł  a przecież usługa ta realizowana jest za pomocą naszego  sprzętu przekazanego do tuchowskiej spółki. To dopiero początek wkrótce zacznie obowiązywać  tzw. ustawa  śmieciowa i to gminy przejmą odpowiedzialność za prządek na swoim terenie . Wówczas to gminy będą ustalać ceny za utrzymanie porządku w gminie,  w przetargu zostanie wyłoniona firma  która będzie realizować to zadanie, zaś według szacunków opłata  za wywóz śmieci  ma wynosić około  10- 14 zł miesięcznie  od osoby. Od 01.01. 2012 r. zacznie obowiązywać również nowy  cennik i regulamin cmentarza komunalnego w Ryglicach  który to również przewiduje wiele opłat które bezpośrednio  czy pośrednio,  poprzez wzrost usług np. kamieniarskich  przełożą się na wzrost kosztów dla mieszkańców. Zgodnie z zapowiedziami po 1 stycznia 2012 mają ulec zmianie wysokości czynszów,  poszukuje się również nowych źródeł finansowania nowozatrudnionych urzędników.  Ciemne Chmury zbierają się nad wszelkiego rodzaju stowarzyszeniami i innymi  organizacjami działającymi na terenie naszej gminy  dla których konieczność płacenia czynszu i mediów  za użytkowane przez siebie lokale  spowoduje konieczność ich opuszczenia a z braku pomieszczeń do dalszej działalności likwidację . To słowo „likwidacja „ pojawia się ilekroć  do sprawy włącza się pan  Ryszard Chmura. Na jakiej podstawie został on zatrudniony w UM w Ryglicach? Jak możemy przeczytać w naborze na stanowisko kierownika ZGK nie spełnił nawet podstawowych kryteriów by zostać kierownikiem, w związku z tym był jedynie pełniącym obowiązki kierownika a później likwidatora ZGK . Ustawa o pracownikach samorządowych  mówi że aby być takim pracownikiem trzeba spełnić kilka istotnych warunków , ustawa ta wymaga odpowiednich kwalifikacji oraz doświadczenia  na danym stanowisku.  Czy pan Chmura ma takie kwalifikacje?  Czy na stanowisko w referacie był ogłoszony konkurs ? Przecież pan Chmura nie był wcześniej zatrudniony w UM w Ryglicach a jako po. Kierownika ZGK został zatrudniony na czas określony.  A zatem chyba nie przysługiwały mu prawa takie ja pozostałym pracownikom zatrudnionym na umowę o prace. Tak więc  na stanowisko w referacie komunalnym  zgodnie z  ustawą o pracownikach samorządowych należało ogłosić nabór. Pozostaje zatem  zapytać   jakie ma wykształcenie pan Chmura,  jakie doświadczenie w pracy w administracji publicznej, oraz ile kosztują nas jego usługi. Chodzi tu już tylko o wysokość jego pensji bo ile kosztował nas likwidując ZGK pokazała wartość utraconego majątku. Wracając do tematy sesji RM niemal na zakończenie przewodniczący rady pan Wojtanowski odczytał pismo w sprawie projektu uchwały SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego w części położonej w Województwie Małopolskim. Projekt ten Ochrona Pogorza Ciezkowickiego  zakłada złagodzenie prawa względem obszarów chronionych co umożliwi wydobywanie skał a zatem powraca groźba powstania kamieniołomu na górze Kokocz. Przy tej okazji głos zabrał sołtys Woli Lubeckiej pan Kumięga najpierw w kilku słowach podziękował radnym później zwracając się do mnie zapytał jak się nazywam. Czyżby nie oglądał materiały na TVN 24  po tym jak złamał prawo na zebraniu wiejskim któremu przewodniczył, miał wtedy okazję by zapytać, kim jestem, dlaczego robię to co robię, tak jak sołtys Jonin będąc gospodarzem zebrania zapytał i otrzymał odpowiedz na zadane przez siebie pytanie. Trochę dziwi mnie że przewodniczący pozwolił na taką sytuację, w punkcie porządku obrad, wolne wnioski zapytania kierowane są do burmistrza oraz obecnych na sali urzędników, wiceburmistrza, sekretarza, skarbnika, nie zaś publiczności. Z panem sołtysem chętnie umówię się na wywiad w dogodnym  dla niego terminie, odpowiemy sobie  wtedy na wszystkie pytania mam nadzieje że zechce z tej propozycji skorzystać . Szanowni Państwo tak jak już pisałem w porządku obrad tej sesji znajdowały się punkty w których rada miała zdecydować o wzroście uposażenia burmistrza oraz wysokości diet radnych, sołtysów, jak również o zwrocie kosztów podróży służbowych i zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży dla przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy Ryglice. Projekty tych uchwał złożone zostały przez panią burmistrz która to na samym początku sesji wycofała projekt uchwały dotyczącej swojego wynagrodzenia, natomiast uchwały regulujące wysokość diet i zwrotu kosztów podróży nie uzyskały poparcia rady. Trudno zrozumieć skąd wziął się pomysł tych podwyżek, zwłaszcza że przez cały rok  przy niemal każdej okazji komunikowano nam że gmina jest zadłużona, że brakuje pieniędzy  niemal na wszystko. Jeżeli dodamy do tego wystąpienie pani burmistrz która referuje zmiany jakich dokonała w projekcie budżetu w którym to poinformowała że zdjęła z działu administracja 50 tyś  zł które przeznaczone były na nagrody pracownicze urzędników UM  i przekazała na zadanie odnowa wsi Joniny II etap. Cóż za sytuacja z jednej strony zabiera się innym nagrody argumentując że jest to jedyna możliwość a z drugiej strony przygotowuje się podwyżkę własnej pensji. Widać można wszystko, można zatrudniać znajomych, można zlecać prace znajomym, można zrobić sobie ekstra drogę, planować jej oświetlenie, można zapewniać o pilnowaniu „naszych spraw” dbaniu o równomierny rozwój całej gminy a w rzeczywistości robić coś zupełnie odwrotnego. Na niemal każdym publicznym wystąpieniu dowiadujemy się że na coś nie ma pieniędzy i że rezygnujemy z realizacji, że coś zlikwidowano, że ten czy tamten z projektów nie będzie realizowany z braku np. działki. A gdzie jakiekolwiek plany na przyszłość, plany realne nie tylko słowa i obietnice wzajemnie się wykluczające, tak jak obawa o przyszłość  szkoły w Kowalowej i budowa orlika, tak jak widmo likwidacji szkoły w Woli Lubeckiej i budowa tam sali gimnastycznej. Zastanówmy się co przyniesie wciąż odkładana dyskusja na temat przyszłości  szkół, co z strategia rozwoju gminy jako gminy turystycznej, w obliczu utraty tak ważnego punktu jakim był zbiornik w Joninach. Zastanówmy się co z ochrona zdrowia i zapowiadanymi w tym obszarze zmianami minął rok  w temacie nie widać żadnych zmian, widać natomiast wzrost dbałości o miejsce wiecznego spoczynku, czyżby miało być to alternatywa dla braku działań rozwojowych i planów na przyszłość. Czy po takim roku w którym nie zrealizowało się żadnego z punktów swych wyborczych obiecanek, po roku który spędziło się na wspaniałych kosztownych imprezach na które wydało się lekka ręką kilkadziesiąt tysięcy złotych można domagać się podwyżki za swoją  pracę? Widać obawa o los tej uchwały były, zapewne była też obawa o dyskusję na jej temat i negatywne głosowanie coraz to bardziej krytycznie nastawionej rady. Rady która wkrótce będzie musiała zmierzyć się z rzeczywistością w której brak realizacji wyborczych obietnic będzie powodować utratę społecznego zaufania, a coraz bardziej widoczny rozdźwięk pomiędzy panią burmistrz a „jej” radnymi może zaowocować wieloma ciekawymi sytuacjami. Szykuje nam się ciekawy rok, rok który da ostateczną odpowiedz na pytanie o słuszność zmian jakie się dokonały w naszej gminie.

Zapraszam  od obejrzenia  nagrania z  XVI sesji Rady Miejskiej w Ryglicach

 

Podziel się na:
 • Facebook
 • Twitter
 • Blogger.com

Permalink do tego artykułu: https://lepszeryglice.cba.pl/xvi-sesja-rady-miejskiej-w-ryglicach/

51 Komentarzy

Skip to comment form

 1. How to Unblock Sites in Dubai?

  • Do Lubczan i Wolan on 31 grudnia 2011 at 15:17
  • Odpowiedz

  Cytat ze strony gminy BIP obwieszczenia: “Przebudowa i remont dróg i ścieżek w otoczeniu pałacu w Ryglicach.
  Zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: “Przebudowa i remont nawierzchni dróg i ścieżek w obrębie podjazdu i w otoczeniu budynku pałacu na działce nr 510 położonej w Ryglicach”
  Zamiast kanalizacji pani Burmistrz buduje sobie park koło domu? Za czyje pieniądze, przecież pałac jest Starostwa.

 2. ostatnie nagranie i wolne wnioski- przewodniczacy dał jasną wykładnię p. burmistrz co do kogo należy w kwesti oświaty. Po tym nagraniu widzę tam już nie ma , mówiąc delikatnie ,wielkiej miłości. I bardzo dobrze przewodniczący musi być sobą

  • panna nikt on 30 grudnia 2011 at 13:46
  • Odpowiedz

  Mam wątpliwość czy regulamin pracy Rady Miejskiej zezwala na zwoływanie zwyczajnej Sesji w takim trybie .Obowiązuje termin ogłoszenia wraz z przedstawieniem porządku obrad (…).Panie Krzyśku o posiedzeniu informacja na stronie gminy ukazuje się 2-3 dni przed obradami.Jest to taki kosmetyczny kolejny zabieg ? Tak ważną sesję nie zdołano przygotować i zwołać w jakimś sensownym terminie?

   • panna ktoś on 30 grudnia 2011 at 18:30
   • Odpowiedz

   Tak to właśnie jest, że o sesji informuje się tylko na str. www i to zaledwie na wymagane minimum, czyli 3 dni przed sesją. A przecież można i chyba też trzeba wywieszać ogłoszenia na słupach, itp. Dawniej o sesji informował sołtys przez megafon po mszach w niedzielę. To był dobry obyczaj.

    • sianko betlejemskie on 30 grudnia 2011 at 18:54
    • Odpowiedz

    Czyli kolejne zobowiązanie wyborcze i powód dla którego według Pana Jeziora wymieniono poprzednika jest bagatelizowane i robi się jawne kpiny z wyborców.Nikt nie odważy się pójść na takie zawiadomienie bo będzie traktowany jak intruz i zresztą nie ma przecież wolnych miejsc.Trudno też z dnia na dzień coś prze-planować a bezrobotni pewnie nie za bardzo chcą na sesje pójść i tak fajnie można balansować.Wszystkie informacje są tylko na stronie Gminy-Burmistrz nawet w sprawozdaniu znudzona nie czyta dokładnie tylko zdawkowo mówi “no wszystko jest na stronie” a sprawdzała ile osób ma internet, ile osób potrafi go obsługiwać? Ktoś się pofatygował by poznać realia ? Miały sesje odbywać się w Remizie ale nie wygodnie ! Orzesz-ty jak nas zrobiła ta nowa władza.

    1. W remizie było by idealnie – dużo miejsca.

      • były radny on 30 grudnia 2011 at 19:59
      • Odpowiedz

      Za Karasiewicza jak dostał wiadomość że będą widzowie to sesja była w remizie i wszyscy nawet z Woli Lubeckiej weszli. Niektóre sesje były w Starej szkole w Ryglicach , a nawet w Pałacu w Zalasowej, ale Jezior tego i tak nie tolerował by nagle teraz zmienić poglądy. Teraz pasuje?

      • będzie musieć mu to być on 31 grudnia 2011 at 08:07
      • Odpowiedz

      Jak wejdzie nowa ustawa to będzie łatwiej by zwykły Kowalski mógł zażyczyć sobie stworzenie warunków do komfortowego zasiadania na sesji i będzie musieć mu to być umożliwione.

   • mieszkanka on 30 grudnia 2011 at 22:15
   • Odpowiedz

   Pytałam o to mojego radnego i twierdzi że z rady informacja o sesji wychodzi min. 2 tygodnie przed sesją. Dlaczego na stronie gminy ukazuje się tak póżno należy pytać Burmistrza bo to on odpowiada za stronę i nią zarządza

 3. Jutro godz. 15 00 sesja budżetowa.

   • były radny on 29 grudnia 2011 at 20:09
   • Odpowiedz

   Budżet czyli plan finansowania zadań obowiązkowych , pro rozwojowych i inwestycyjnych , który ma obowiązywać w 2012 roku zostaje uchwalany po gadzinach pracy i w ostatni dzień roku. Toż to kpina Najważniejsza sesja w roku jeszcze pewnie do tego lampka szampana . Lekceważycie wyborców wydając o sobie opinię byle jakości , a nie Nowej Jakości. Wojtanowski ponownie oblewa egzamin jako przewodniczący .

  • Z lubczy on 29 grudnia 2011 at 18:12
  • Odpowiedz

  Powiem tak; smiac mi się chcialo jak na początku młodzi kandydaci z Lubczy startowali na radnych, myślałem, że do glupota itd. ale teraz jak widzę co robią w większości radni z naszej gminy to…ręce opadają. My płacimy podatki a jak oglądam sesje to..widać jak tylko cześć z ludzi zajada się i siedzi i słucha, i ani głosu nie zabiera. Teraz to wiem już na kogo zagłosuje…

 4. Może wkrótce usłyszymy więcej i będziemy mieć więcej do powiedzenia.

  Projekt ustawy http://www.rp.pl/artykul/743182.html?print=tak&p=0

  U S T A W A
  z dnia 2012 r.

  o wzmocnieniu udziału mieszkańców w działaniach samorządu terytorialnego, o współdziałaniu gmin, powiatów i województw
  oraz o zmianie niektórych ustaw

  Rozdział 1
  Przepisy ogólne

  Art. 1
  Ustawa:
  1) określa niektóre formy wzmocnienia udziału mieszkańców i innych zainteresowanych podmiotów w planowaniu i realizacji zadań publicznych w samorządzie terytorialnym, w tym ułatwia samoorganizację społeczności lokalnych dla realizacji celów ważnych dla wspólnot lokalnych
  i regionalnych w duchu zasady pomocniczości;
  2) określa niektóre formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego;
  3) wprowadza zmiany ustaw określających ustrój jednostek samorządu terytorialnego oraz innych ustaw, w szczególności w celu:
  a) wzmocnienia zasady generalnej właściwości jednostek samorządu terytorialnego w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym
  i regionalnym,
  b) określenia przejrzystych zasad odpowiedzialności organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego przed organami stanowiącymi tych jednostek oraz
  c) usprawnienia nadzoru nad legalnością działania jednostek samorządu terytorialnego.
  Art. 2
  1. Organy jednostek samorządu terytorialnego działają na rzecz wzmocnienia udziału mieszkańców i innych zainteresowanych podmiotów w planowaniu
  i realizacji zadań publicznych służących zaspokajaniu potrzeb mieszkańców.
  2. Podejmując działania, o których mowa w ust. 1, organy jednostek samorządu terytorialnego:
  1) inicjują je na możliwie wczesnym etapie prac nad danym zagadnieniem;
  2) stwarzają warunki do powszechnego udziału mieszkańców,
  w szczególności dbając o to by nie utrudniać mieszkańcom uczestnictwa w tych działaniach;
  3) zapewniają rzetelną, pełną i przedstawioną w sposób zrozumiały informację o przedmiocie, zasadach i trybie planowanych działań;
  4) informują o podjętych przy współudziale mieszkańców rozstrzygnięciach.
  Art. 3
  1. Formami udziału mieszkańców w planowaniu i realizacji zadań publicznych służących zaspokajaniu ich potrzeb są: konsultacje, wysłuchanie obywatelskie, zapytanie obywatelskie oraz obywatelska inicjatywa uchwałodawcza.
  2. Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego mogą, w formie uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, ustalać także inne niż wymienione w ust. 1 formy udziału mieszkańców w planowaniu i realizacji zadań publicznych, określając jednocześnie szczegółowy tryb postępowania w takich sprawach.
  3. Przepisy ustawy nie uchybiają przepisom szczególnym, które regulują udział wskazanych w nich podmiotów w opracowywaniu dokumentów lub podejmowaniu określonych decyzji, ani nie wyłączają zastosowania innych form uzyskiwania opinii, sugestii, uwag i wniosków przez organy jednostek samorządu terytorialnego.
  Art. 4
  1. Gminy, powiaty i województwa współdziałają ze sobą mając na uwadze konieczny wzrost poziomu zaspokojenia potrzeb mieszkańców, stałe podnoszenie standardów świadczenia usług publicznych, a także racjonalizację wydatków publicznych.
  2. Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego dotyczy zwłaszcza funkcjonowania tych lokalnych systemów instytucjonalnych, w ramach których stykają się zakresy działania gminy i powiatu, a także samorządu województwa, w szczególności w sprawach: ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, transportu zbiorowego i dróg publicznych, bezpieczeństwa i porządku publicznego, usuwania odpadów i ochrony środowiska.

  Rozdział 2
  Konsultacje

  Art. 5
  1. Konsultacje stanowią sposób pozyskania opinii wspólnoty samorządowej
  w ważnych sprawach jej dotyczących, w szczególności wówczas, gdy przepisy prawa przewidują obowiązek przeprowadzenia konsultacji.
  2. W konsultacjach uczestniczą wszyscy mieszkańcy, chyba że ze względu na przedmiot konsultacji uzasadnione jest ograniczenie konsultacji do grupy mieszkańców wyłonionej w oparciu o określone kryterium, w szczególności fakt zamieszkiwania na określonym terenie.
  3. Osoby niebędące mieszkańcami lub inne podmioty mogą uczestniczyć
  w konsultacjach, jeżeli realizacja ich ważnych interesów następuje na obszarze jednostki samorządu terytorialnego przeprowadzającej konsultacje.
  Art. 6
  1. Konsultacje mogą być przeprowadzone z własnej inicjatywy organu wykonawczego, na żądanie organu stanowiącego lub grupy radnych liczącej co najmniej 1/3 ustawowego składu organu stanowiącego, a także na wniosek grupy mieszkańców.
  2. Wniosek grupy mieszkańców o przeprowadzenie konsultacji składany jest do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego przez wskazanego pełnomocnika grupy.
  3. Organ wykonawczy podejmuje rozstrzygnięcie w przedmiocie wniosku grupy mieszkańców o przeprowadzenie konsultacji i informuje pełnomocnika grupy o swoim rozstrzygnięciu.
  4. W przypadku odrzucenia przez organ wykonawczy wniosku
  o przeprowadzenie konsultacji, pełnomocnikowi grupy mieszkańców przysługuje prawo zwrócenia się do organu stanowiącego o ponowne rozpatrzenie przez ten organ wniosku w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji o jego odrzuceniu.
  5. W sytuacji, o której mowa w ust. 4, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego na najbliższej sesji następującej po dniu złożenia przez pełnomocnika wniosku, rozstrzyga w przedmiocie wniosku grupy mieszkańców o przeprowadzenie konsultacji.
  Art. 7
  1. Konsultacje przeprowadza organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego.
  2. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może,
  z uwzględnieniem odrębnych przepisów, zlecić podmiotowi niebędącemu jednostką sektora finansów publicznych, w szczególności organizacji pozarządowej, wykonanie określonych czynności związanych
  z przeprowadzeniem konsultacji społecznych.
  3. Konsultacje przeprowadzane przez gminy mogą w szczególności polegać na zebraniu stanowisk organów stanowiących poszczególnych sołectw. W takim przypadku nie stosuje się innych metod zbierania opinii od osób zamieszkujących w granicach sołectwa, którego organ stanowiący wyraził stanowisko w sprawie będącej przedmiotem konsultacji.
  Art. 8
  1. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji określa organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w formie uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego.
  2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności:
  1) minimalną liczebność grupy mieszkańców uprawnionych do głosowania w wyborach do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego uprawnionych do złożenia wniosku o przeprowadzenie konsultacji;
  2) minimalną treść wniosku grupy mieszkańców obejmującego wskazanie jej pełnomocnika;
  3) kryteria i szczegółowy tryb rozpatrywania przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego wniosku grupy mieszkańców
  o przeprowadzenie konsultacji;
  4) tryb, formy i terminy informowania o terminie i sposobie przeprowadzenia konsultacji;
  5) sposób przeprowadzania konsultacji, w szczególności wykorzystania środków komunikowania się na odległość;
  6) sposób i szczegółowość informowania o wynikach konsultacji.
  3. Uchwała, o której mowa w ust. 1, może określać w szczególności:
  1) katalog spraw, w których przeprowadzenie konsultacji jest obowiązkowe;
  2) obligatoryjność przeprowadzenia konsultacji, jeśli wniosek został złożony przez odpowiednio liczną grupę mieszkańców;
  3) inne niż określone w art. 6 ust. 1 podmioty uprawnione do złożenia wniosku o przeprowadzenie konsultacji.

  Rozdział 3
  Wysłuchanie obywatelskie

  Art. 9
  1. Wysłuchanie obywatelskie to sposób uzyskania opinii mieszkańców i innych zainteresowanych osób i podmiotów o projekcie uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.
  2. W ramach wysłuchania obywatelskiego:
  1) umożliwia się zainteresowanym zapoznanie się z projektem uchwały oraz złożenie opinii o projekcie, które w szczególności mogą zawierać propozycje zmian projektu;
  2) przeprowadza się przynajmniej jedną dyskusję publiczną.
  3. Dyskusja publiczna, o której mowa w ust. 2 pkt 2, jest przeprowadzana na sesji organu stanowiącego albo na posiedzeniu właściwej merytorycznie komisji organu stanowiącego, w obecności organu wykonawczego tej jednostki lub upoważnionego przedstawiciela tego organu wykonawczego.
  4. Przed przystąpieniem do głosowania w sprawie uchwały, której projekt był przedmiotem wysłuchania publicznego, radni są informowani przez przewodniczącego organu stanowiącego o opiniach złożonych w trakcie wysłuchania obywatelskiego oraz o stanowisku organu wykonawczego wobec tych opinii.

  Art. 10
  1. Obowiązkowemu wysłuchaniu obywatelskiemu, z zastrzeżeniem ust. 3, podlegają:
  1) projekt statutu jednostki samorządu terytorialnego i zmian w statucie;
  2) projekt uchwały budżetowej wraz z załączonym projektem uchwały
  w sprawie wieloletniego planu finansowego;
  3) projekty uchwał w sprawie planowania rozwoju;
  4) projekt uchwały rady gminy w sprawie tworzenia, zmiany granic, likwidacji oraz statutów jednostek pomocniczych;
  5) projekty uchwał w sprawach udziału mieszkańców w planowaniu
  i realizacji zadań publicznych służących zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej.
  2. Przedmiotem wysłuchania obywatelskiego mogą być projekty innych niż wymienionych w ust. 1 uchwał o istotnym znaczeniu dla wspólnoty samorządowej; decyzję o przeprowadzeniu wysłuchania obywatelskiego podejmuje organ stanowiący w formie uchwały.
  3. Wysłuchania obywatelskiego nie przeprowadza się w zakresie, w którym treść uchwały stanowi wykonanie obowiązku ciążącego na organie stanowiącym jednostki samorządu terytorialnego w szczególności wynikającego z orzeczenia sądu, rozstrzygnięcia organu administracji lub zmian w obowiązującym prawie.
  Art. 11
  1. Zasady i tryb przeprowadzania wysłuchania obywatelskiego określa organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w drodze uchwały stanowiącej prawo miejscowe.
  2. Uchwała, o której mowa w ust. 1 określa w szczególności:
  1) tryb i terminy zarządzenia przeprowadzenia wysłuchania obywatelskiego w przedmiocie projektu uchwały;
  2) tryb i terminy udostępnienia projektu uchwały, zgłaszania opinii do projektu i upowszechnienia informacji o planowanej dyskusji publicznej;
  3) zasady dyskusji publicznej, o której mowa w art. 9 ust. 2 pkt 2, w tym w szczególności osoby uprawnione do udziału w tej dyskusji i limity czasowe wystąpień.
  3. Uchwała, o której mowa w ust. 1, może określać inne niż wymienione w niniejszej ustawie projekty uchwał, w których przeprowadzenie wysłuchania obywatelskiego jest obowiązkowe.

  Rozdział 4
  Zapytanie obywatelskie

  Art. 12
  1. Zapytanie obywatelskie to żądanie przeprowadzenia dyskusji publicznej podczas sesji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego albo na posiedzeniu właściwej merytorycznie komisji organu stanowiącego w obecności organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego w sprawie ważnej dla wspólnoty samorządowej lub jej części.
  2. Elementem zapytania obywatelskiego może być żądanie udzielenie odpowiedzi przez organ wykonawczy lub radnych na pytania związane ze wskazaną sprawą.
  3. Radni mogą uczynić zadość żądaniu, o którym mowa w ust. 2, osobiście lub poprzez upoważnionego radnego.
  4. Możliwość, o której mowa w ust. 2, nie uchybia przepisom ustawy z dnia
  6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 r.
  Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)).
  Art. 13
  1. Zasady i tryb postępowania w sprawach zapytania obywatelskiego określa organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego.
  2. Uchwała, o której mowa w ust. 1 określa w szczególności:
  1) podmioty upoważnione do wystąpienia z zapytaniem obywatelskim,
  w tym grupę mieszkańców uprawnionych do głosowania w wyborach
  do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego;
  2) tryb i warunki odmowy przeprowadzenia dyskusji w odpowiedzi na zgłoszone zapytanie obywatelskie w szczególności w przypadkach,
  w których zapytanie obywatelskie w tej samej sprawie zostało uprzednio rozpatrzone a okoliczności sprawy nie uległy znaczącej zmianie;
  3) terminy przeprowadzenia dyskusji publicznej, o której mowa w art. 12 ust. 1, dążąc w miarę możliwości do zapewnienia jej przeprowadzenia na pierwszej sesji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego przypadającej po upływie 14 dni od dnia złożenia zapytania obywatelskiego;
  4) zasady dyskusji publicznej, o której mowa w art. 12 ust. 1, w tym
  w szczególności osoby uprawnione do udziału w tej dyskusji i limity czasowe wystąpień.

  Rozdział 5
  Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza

  Art. 14
  1. Mieszkańcy mający prawo wybierania do organu stanowiącego danej jednostki samorządu terytorialnego mogą wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.
  2. Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza nie może dotyczyć uchwał, dla których ustawy zastrzegają wyłączną właściwość innych podmiotów do wniesienia projektu uchwały.
  3. Projekt uchwały wniesiony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej powinien odpowiadać warunkom projektu uchwały właściwym dla projektu stanowiącego inicjatywę uchwałodawczą radnych danej jednostki samorządu terytorialnego.
  Art. 15
  1. Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały, jego rozpowszechnianiem, kampanią promocyjną, a także organizacją zbierania podpisów osób popierających projekt, wykonuje grupa inicjatywy uchwałodawczej, zwana dalej „grupą inicjatywną”.
  2. Grupa inicjatywna liczy co najmniej:
  1) 1% uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy albo powiatu,
  nie mniej jednak niż 100 osób – w przypadku inicjatywy kierowanej odpowiednio do rady gminy albo rady powiatu;
  2) 0,1% uprawnionych do głosowania mieszkańców województwa
  – w przypadku inicjatywy kierowanej do sejmiku województwa.
  3. Organ stanowiący właściwej jednostki samorządu terytorialnego może
  w formie uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego zmniejszyć wymaganą liczebność grupy inicjatywnej.
  Art. 16
  Grupa inicjatywna składa przewodniczącemu organu stanowiącego danej jednostki samorządu terytorialnego wniosek zawierający:
  1) dane członków grupy inicjatywnej ze wskazaniem ich imion, nazwisk, adresów zamieszkania oraz numerów ewidencyjnych PESEL;
  2) pisemne oświadczenia osób, o których mowa w pkt 1, o przystąpieniu do grupy inicjatywnej;
  3) wskazanie pełnomocnika grupy inicjatywnej i jego zastępcy, z tym że pełnomocnikiem i zastępcą może być wyłącznie osoba spośród członków grupy inicjatywnej;
  4) projekt uchwały.
  Art. 17
  1. W terminie 21 dni od dnia otrzymania wniosku przewodniczący organu stanowiącego bada poprawność formalną wniosku, w pierwszej kolejności sprawdzając odpowiednią liczebność grupy inicjatywnej a następnie, jeżeli grupa inicjatywna okaże się odpowiednio liczna, zgodność projektu uchwały z wymogami, o których mowa w art. 14 ust. 3.
  2. W przypadku stwierdzenia uchybień przewodniczący organu stanowiącego wzywa wnioskodawców do ich usunięcia wskazując na czym polegają uchybienia oraz proponowany sposób ich usunięcia.
  3. Wnioskodawcy w terminie ustalonym przez przewodniczącego organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, nie krótszym jednak niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania, są zobowiązani złożyć wniosek bez wskazanych uchybień, pod rygorem jego odrzucenia, z zastrzeżeniem ust. 3. Odrzucenia wniosku dokonuje organ stanowiący właściwej jednostki samorządu terytorialnego w formie uchwały.
  4. Ponownie złożony wniosek może nie zawierać usunięcia uchybień,
  w odniesieniu do których grupa inicjatywna wystąpi o weryfikację do organu stanowiącego.
  5. W sytuacji o której mowa w ust. 4, organ stanowiący właściwej jednostki samorządu terytorialnego rozstrzyga o zasadności wskazania kwestionowanych uchybień podejmując, na pierwszej sesji przypadającej
  po upływie 14 dni od dnia wystąpienia, o którym mowa w ust. 4, uchwałę
  o odrzuceniu wniosku lub o jego przyjęciu.
  6. Jeżeli w wyniku procedury, o której mowa w niniejszym artykule, wniosek nie został odrzucony przewodniczący organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego bezzwłocznie wydaje grupie inicjatywnej potwierdzenie przyjęcia wniosku, od którego to momentu grupa inicjatywna uprawniona jest do zbierania podpisów poparcia pod projektem uchwały.
  Art. 18
  Przewodniczący organu stanowiącego przekazuje organowi wykonawczemu danej jednostki samorządu terytorialnego przyjęty w trybie art. 17 wniosek grupy inicjatywnej.
  Art. 19
  1. Nie później niż po upływie 60 dni od dnia przyjęcia wniosku grupy inicjatywnej w trybie art. 17, pełnomocnik wnioskodawców przedkłada przewodniczącemu organu stanowiącego danej jednostki samorządu terytorialnego listę zebranych podpisów.
  2. Organ stanowiący jest zobowiązany rozpatrzyć przedłożony projekt uchwały, jeżeli uzyskał on poparcie co najmniej:
  1) 15% uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy albo powiatu nie mniej jednak niż 600 osób – w przypadku inicjatywy kierowanej odpowiednio do rady gminy lub rady powiatu,
  2) 5% uprawnionych do głosowania mieszkańców województwa
  – w przypadku inicjatywy kierowanej do sejmiku województwa.
  3. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w formie uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego może przewidzieć niższe niż wymienione w ust. 2 poparcie wymagane dla rozpatrzenia projektu uchwały.
  Art. 20
  1. Przewodniczący organu stanowiącego właściwej jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest wprowadzić projekt spełniający warunki,
  o których mowa w art. 19 ust. 2, do porządku obrad sesji tego organu przypadającej nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia przedłożenia przez pełnomocnika grupy inicjatywnej listy zebranych podpisów.
  2. Pełnomocnik grupy inicjatywnej jest informowany o miejscu i terminie posiedzeń organu stanowiącego i jego komisji poświęconych rozpatrywaniu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w terminie nie krótszym niż termin, w którym o posiedzeniach tych zawiadamiani są radni.
  3. Pełnomocnik grupy inicjatywnej może uczestniczyć z prawem zabierania głosu we wszystkich pracach organu stanowiącego i jego komisji nad obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.
  4. Głosowanie nad projektem uchwały wniesionej jako obywatelska inicjatywa uchwałodawcza odbywa się najpóźniej w terminie sześciu miesięcy od dnia przedłożenia przez pełnomocnika grupy inicjatywnej listy zebranych podpisów. Przed głosowaniem radni są zapoznawani z opinią organu wykonawczego o projekcie uchwały.
  Art. 21
  1. Na niedotrzymanie przez organ stanowiący terminu określonego w art. 20 ust. 1 lub ust. 4, wnioskodawcom działającym poprzez pełnomocnika służy skarga na bezczynność organu do sądu administracyjnego w terminie 14 dni od dnia upływu terminu do rozpatrzenia projektu.
  2. Sąd administracyjny rozpatruje skargę w terminie 14 dni od dnia wniesienia skargi.
  3. Skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego wnosi się
  w terminie 14 dni.
  Art. 22
  Do trybu uzyskania przez wnioskodawców informacji o liczbie mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego uprawnionych do głosowania, prowadzenia działań informacyjnych oraz zbierania podpisów osób popierających inicjatywę, a także trybu sprawdzenia spełnienia warunku uzyskania odpowiedniego poparcia stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r.
  o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985, z późn. zm.)).
  Art. 23
  Wniesienie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej nie uchybia możliwości przeprowadzenia referendum lokalnego w sprawie objętej projektem uchwały.

  Rozdział 6
  Stowarzyszenia i komitety aktywności lokalnej

  Art. 24
  1. Stowarzyszenie aktywności lokalnej jest stowarzyszeniem zwykłym utworzonym w celu niezarobkowego prowadzenia działań służących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb lokalnej wspólnoty samorządowej,
  w szczególności poprzez realizację inicjatywy lub inicjatyw lokalnych,
  o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241 i Nr 209, poz. 1244).
  2. Stowarzyszenie aktywności lokalnej, w zakresie realizacji inicjatywy lokalnej, może we własnym imieniu nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane.
  3. W stosunkach zewnętrznych stowarzyszenie reprezentuje pełnomocnik wskazany w regulaminie stowarzyszenia.
  Art. 25
  1. Stowarzyszenie aktywności lokalnej może otrzymywać:
  1) dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji objętych inicjatywą lokalną, o której mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  2) darowizny pieniężne i niepieniężne od osób fizycznych niebędących członkami danego stowarzyszenia inicjatywy lokalnej;
  3) darowizny od osób prawnych innych niż jednostki samorządu terytorialnego.
  2. Darowizny pieniężne, o których mowa w ust. 1 pkt 2, o ile oświadczenie darczyńcy nie zostało złożone w formie aktu notarialnego, mogą być przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem rachunku bankowego.
  3. Odpowiedzialność z tytułu prawidłowego wydatkowania środków, o których mowa w ust. 1, ponoszą solidarnie, całym swoim majątkiem wszyscy członkowie stowarzyszenia inicjatywy lokalnej według stanu:
  1) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 – na dzień złożenia wniosku o realizację zadania publicznego;
  2) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 – na dzień przyjęcia darowizny.
  4. Wystąpienie ze stowarzyszenia nie zwalnia z odpowiedzialności, o której mowa w ust. 3.
  Art. 26
  1. Komitet aktywności lokalnej jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem utworzonym w celu niezarobkowego zrealizowania przedsięwzięcia służącego zaspokojeniu zbiorowych potrzeb lokalnej wspólnoty samorządowej, polegających na realizacji inwestycji i remontów,
  a w szczególności na budowie, rozbudowie i remontów obiektów, o których mowa w art. 19b ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
  2. Do komitetów aktywności lokalnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące stowarzyszeń aktywności lokalnej, z zastrzeżeniem ust. 3.
  3. Komitet aktywności lokalnej ulega rozwiązaniu z mocy prawa po zrealizowaniu celu, dla którego został powołany.

  1. Ustawa znakomicie wpisuje się w potrzeby naszej gminy, gdzie są osoby aktywnie biorące udział życiu społecznym gminy.

   1. Rany to ile wtedy będzie trwać sesja?

    1. Tyle ile będzie trzeba

  2. Skoro jesteśmy już przy śmieciach i szambie (a może w szambie zafundowanym nam przez nową Panią Burmistrz) to mam pytanie co z kanalizacją na Woli Lubeckiej i Lubczy. Kilka(naście) miesięcy temu za kadencji Burmistrza Karasiewicza zrobione zostały plany wodociągów i kanalizacji między innymi w Lubczy. Niestety od tej pory jest cisza w tej sprawie. Może warto by się tym zainteresować, bo kilkadziesiąt tysięcy złotych wydanych na projekt tej kanalizacji i wodociągów okaże się pieniędzmi wyrzuconymi w błoto. Po pewnym czasie plany staną się nieaktualne i pieniądze wydane na nie okażą się zmarnowane. Tym bardziej, że obecnie w Ryglicach przy ul. Tarnowskiej buduje się ciąg dalszy kanalizacji w Ryglicach. W Joninach także, a w Lubczy, można powiedzieć że prawie rodzinnej miejscowości Pani Burmistrz nic się nie dzieje. Radni z sołtysem zajęci są organizowaniem Sylwestra, a problemy wsi zeszły im na drugi plan. Piszę o tym bo krew mnie zalewa, po tym jak czytam, że za jednorazową wywózkę szamba będę musiał zapłacić kilkaset złotych. A wszystko przez niekompetencje Pani Burmistrz (długi czas mieszkającej w Lubczy) oraz jej (bez)radnych i sołtysa zajętego prywatną działalnością gospodarczą w Warszawie, a nie sprawami wsi. Czyżby to była ta “nowa jakość”?

   1. Odpowiedz na twoje pytania zawarta jest w nagraniu z XV sesji RM w 22 punkcie obrad . Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Tuchów – Środkowa Biała na terenie Gminy Ryglice. Polecam warto obejrzeć i posłuchać na własne uszy. Mowa o przedmiotowej sprawie jest w 3 części nagrania od 46minuty link http://lepszeryglice.cba.pl/index.php/2011/11/24/nagranie-z-xv-sesji-rady-miejskiej-w-ryglicach/ obejrzysz i już wiesz co jest w sprawie grane.

    1. Jakościomierzu jesteś niesamowity dzięki i szkoda że nie jesteś z Lubczy .

    2. Lubczcanie sami zgotowali sobie taką przyszłość dotyczącą kanalizacji. Wybrali sobie Kumięgę i Połoskową to oni opiniują wyłączenie Lubczy z zakresu zadań pozytywnie. Co obchodzi gminę że jakiś rząd Polski w Unii zobowiązał się do skanalizowania 80% aglomeracji niech teraz rząd negocjuje wydłużenie terminu. Właśnie wyrażenie zgody na wyłączenie Lubczy cofnie tą miejscowość o dziesięciolecia. Umowa na dofinansowanie przez fundusze europejskie była podpisana na obowiązujący stan prawny i niech Was nie kłamią że będziecie płacić kary za to że czegoś nie zrobiono na co nota bene państwu brakło pieniędzy. Trzeba mieć silną osobowość i znać się na tym co się robi. Gmina to nie przedszkole.

     1. No i proszę jak jakościomierz podał link i czas do tematu to zaraz wiemy co i jak było dzięki Grochu bez ciebie bylibyśmy ślepi i głusi i nadal pewnie głosili byśmy chwałę Połoskowej. Pozostaje tylko mieć nadzieję że będzie to trwało że nie stracisz animuszu, nie wiem co z tego masz jakie masz powody że robisz to co robisz ale chłopie robisz to BARDZO DOBRZE !!!

    3. Widzę że jedynie rozsądny głos w sprawie kanalizacji Lubczy zabrał były sołtys tej miejscowości Pan Marcinek, na którym wielu “psy” wieszało. Reszta radnych ma, gdzieś swoją wioskę. A powinno im zależeć. Przynajmniej radnemu Kumiędze, bo co większa powódź to zalewa go woda niosąca zawartość przydomowych szamb. Widocznie mu jednak nie przeszkadza “kąpiel” w szambie.

 5. Oto mądrość naszych władz http://biznes.onet.pl/for-alarmuje-w-sprawie-smieci,18554,4983226,1,news-detal

  1. Jeśli dobrz zrozumiałem co piszą na onecie no to najtaniej dla mieszkańca było by gdyby nasz była Komunalka był nadal nasza. Przecież ustawa tzw śmieciowa była juz dawno znana i wiedziano, że ma wejść w życie z 1 stycznia 2012. To co ? P. Burmistrz i jej doradcy nie umieją czytać ustaw? Oj ci co będą płacić więcej niż by mogli raczej nie będo zadowoleni gdy po wielu podwyżkach cen od nowego roku dojdzie im i większa opłata za śmieci.

   • Smichu warte on 29 grudnia 2011 at 15:37
   • Odpowiedz

   Ster władzy przejęła grupa pod dowództwem druha
   z dodatkiem psychiatrycznym do emerytury ………..który
   na wszystkim zna się znakomicie i prawa nie łamie ,
   dlatego dwóch jego podwładnych jest przy Abrachamie.

  • piernik miodowy on 28 grudnia 2011 at 12:27
  • Odpowiedz

  Jeżeli wygrywa wybory jakaś opcja -u nas NOWA JAKOŚĆ po poznaniu potrzeb gminy i walce trwającej kilka lat to nie powinno dochodzić do takich sytuacji w Radzie jak obecnie to ma miejsce a współpraca z Burmistrzem powinna być wprost sielanką. Czy na prawdę już tak jest ,że gdzie tylko włoży swoje raczki PIS musi być zawiść i walka? Wprawdzie nie można się było spodziewać obiektywności i lojalności po radnych przechodzących z Jedności niemniej całość budzi niesmak i Wyborca czuje się oszukany.!!! Pan Wojtanowski miał podobno wypłynąć na fali zmian ale jak na razie to ‘trafiony zatopiony’. Na tym wszystkim straci tylko nasza gmina bo jak widać do niczego nie dojdą a już na pewno nie do współpracy. Tracimy czas i pieniądze.Stoimy. Pewne pomysły i inwestycje nawet bardzo dobre mogą popłynąć. Rygliccy radni tradycyjnie niczego dla Ryglic nie chcą i będzie jak za poprzedniej kadencji inni na tym skorzystają.Szkoda słów. Może jednak warto dla dobra sprawy zakopać toporek?

  1. Słuszne spostrzeżenie, że do objęcia władzy Nowi przygotowywali sie co najmniej 6 lat i że powinno iść teraz z górki to też fakt. No cóż , czas pokaże.

 6. Ciekawe czy klub radnych NJ to jest w opozycji do p. Burmistrz ? Bo to w sumie nie do konca wiadome jest. Jak będą mądrzy to przedłużą swoje władztwo w gminie.

   • Do Ktosia on 27 grudnia 2011 at 19:57
   • Odpowiedz

   Klub powinien dbać przede wszystkim o dobro wspólne nie o własne stołki i przetrwanie przy władzy ile się da “ktoś” chyba nie wiesz w jakim celu wybiera się radę i co taka rada powinna robić .

   1. Masz racje, że chodzi o dobrą robotę. Jak jest dobra robota to i stołki się zachowa. Jedno z drugim może współgrać

    1. Ja to wiem ty to wiesz ale czy wiedza oni?

     1. Czas pokaże

     2. To mądra decyzja radnych i myślę że przyniesie wiele dobrego mieszkańcom. W końcu to radni podejmują najważniejsze decyzje w gminie w postaci uchwał a burmistrz- o czym ludzie często nie wiedzą- jest tylko realizatorem tych decyzji.Aby mogli podejmować mądre decyzje muszą byc niezależni a nie prowadzeni na sznureczku przez niepewnego i pomyrdanego przewodnika

     3. Dlatego nie zapominajcie że to radni podjęli uchwałę na mocy której pomyrd…… darowali majątek do Tuchowa , a dzisiaj za usługi wykonywane za pomocą tego majątku będziemy słono płacić.

     4. Spoko ci co zapłacą będą pamiętać i rozliczą.

 7. Ja chcę pracować u Wójcika. Tam to dopiero pacownicy muszą zarabiać kasę – skoro tak walczy o innych pracowników to u niego co tydzień premia za premią.

   • ubawiony on 28 grudnia 2011 at 19:37
   • Odpowiedz

   ja nie polecam -dobrze się wydaje czyją ms kasę, swoja już o wiele gorzej

 8. No to Sępka i Wójcika zrobili po rogach. A tak po chałupach latali i kopa w tyłek od jakości teraz dostasli.

 9. Coraz wyraźniej daje się zauważyć kto tak naprawdę dba o interesy swoich mieszkańców. Według mnie są to sołtys Woli Lubeckiej – Kumięga i radny z Lubczy – Marcinek, jedyni którzy twardo stawiają żądania mające na celu poprawę życia mieszkańców swoich społeczności. Brawo Panowie.

  1. Ha ha ha sołtys Kumięga ? Jakie warunki komu postawił chyba nie wiesz co mówisz.

  • Czytelnik on 27 grudnia 2011 at 11:42
  • Odpowiedz

  Za burmistrza Karasiewicza ludzie narzekali, że jest źle teraz za burmistrza Połoskowej widać, że powodów do narzekania jest jeszcze więcej. Myślę, że nie dotrwa ona do końca kadencji, skoro nawet jej własni radni obrócili się przeciwko niej. To tak jak z komunizmem, ludzie narzekali że jest zły. Nadeszła demokracja i jest jeszcze gorzej, a ludzie tęsknią za komunizmem. Bernardzie wróć !

   • Śp. Tadeusz B. śpiewał on 28 grudnia 2011 at 13:27
   • Odpowiedz

   Słuchaj wójcie jak Cię błaga lud.

  • też mieszkaniec on 26 grudnia 2011 at 17:51
  • Odpowiedz

  aniołki aniołkami -ale kryteria (kategoria) ulic do doświetlenia powinny obowiązywać
  ul. Piastowska czeka na oświetlenie z 10lat, a tu nagle oswietlona ulica do jednego
  domu (Jastruna).Slepa ulca (Łyczkow) jest doświetlana. Życzę takiego TUPETU
  i takiej HARYZMY przez całą kadencję a może zostanie pani ministrem oświaty

  1. no Panowie Radni uczcie się piosenek bo P.Burmistrz odpyta na następnej sesji.
   to następna kpina w wykonaniu P.Burmistrz. Moze komisja rewizyjna powinna sprawdzić ile kasy gminnej poszło na te śpiewniki .Kpina kpina i jeszcze raz kpina.

    • uśmiech on 26 grudnia 2011 at 21:58
    • Odpowiedz

    Wójcik tak zaciekle broni P.Burmistrz że zaczyna ją wkopywać zresztą posłuchajcie sami.

  • Znający temat on 26 grudnia 2011 at 12:31
  • Odpowiedz

  Panie Krzysztofie, z całym szacunkiem dla Pana muszę stwierdzić że pańskie obliczenia ceny wywozu ścieków mijają się z prawdą. Już tłumaczę dlaczego-przykładowo podał pan ilość ścieków 10m3 z danego gospodarstwa, dobrze. Teraz taka informacja dla pana: Samochód asenizacyjny marki Star przekazany do spółki ma beczkę o pojemności 7m3, natomiast przyczepa asenizacyjna ciągnięta za traktorem ma poj. 5m3. Czyli spółka nie jest w stanie jednorazowo zabrać całej ilości ścieków, czyli koszt dojazdu automatycznie wzrasta. Mało tego, liczy pan 10 min. na wypompowanie 10m3 ścieków, NIEREALNE. Czas napełnienia beczki o poj. 7m3 to min. 20 minut, czas uzależniony jest od gęstości ścieków, odległości zbiornika od pojazdu i głębokości zbiornika. Zatem czas pracy może się wydłużyć nawet do godziny. W związku z tym mieszkańcy naszej gminy powinni się dobrze przygotować finansowo do takiej usługi bo niestety Nowa Jakość zafundowała nam niezłą niespodziankę która była do przewidzenia. Tylko teraz zobaczymy ile będzie wywożonych ścieków do oczyszczalni a ile do lasów i ile zastanie wypuszczanych do rzek i rowów, ze względu na to że ludzi po prostu nie będzie stać na taką przyjemność jak wywóz nieczystości. Pozdrawiam serdecznie.

  1. Oczywiście że masz rację dane użyte do obliczeń zostały użyte tak by obliczenie było proste, każdy kto wywoził ścieki wie ile beczek po ile m3 miał i ile czasu zajmowało ich wypompowanie. Zdaję sobie sprawę że mijam się z rzeczywistością bo nie zagłębiałem się w sprawę pojemności szamb, beczek oraz parametrów dotyczących czasu pompowania. Masz wiedzę szczegółową podaj na email uszczegółowimy i poprawimy. Pozdrawiam

 10. Przepraszam że głosowałem na Połoskową.

  1. Też sie zawiodłem i to bardzo. Teoretycznie jeszcze 3 lata “napraw”.

 11. Asfalt ma, oświetlenie robi – ludzie wywalcie ją ze stołka bo kościół sobie pod domem zbuduje. Zamiast aniołki stawiać może by tak chodniki posypać bo ślisko.

Skomentuj Anonim Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie będzie publikowany.

Optionally add an image (JPEG only)