Zebranie mieszkańców Woli Lubeckiej

Zebranie mieszkańców Woli Lubeckiej choć pewien co do tego, co to było, nie jestem.