Cudu nie będzie, Augustyn przegra ze “śmieciami”?

Rok 2019 powoli dobiega końca, a wraz z nim obowiązujące stawki za odbiór odpadów z naszych gospodarstw domowych. W zeszłorocznej kampanii samorządowej wiele się mówiło o cenie ich odbioru, która według ubiegających się o nasze głosy ustalona była zbyt drogo.  Pamiętamy, jakie kontrowersje dotyczyły przetargu, który ogłaszał pan Karasiewicz a rozstrzygał pan Augustyn.  Trzeba uczciwie przyznać, że burmistrz Augustyn nie miał wielkiego wyboru i zdecydował podpisać umowę z wyłonionym wykonawcą.  Jakie były stawki każdy wie. A jakie będą opłaty w nadchodzącym roku?

Zgodnie z tym o czym mówił burmistrz na zebraniach z mieszkańcami, opłaty za składowanie odpadów na wysypiskach śmieci wciąż rosną i już dziś niemal ze stu procentową pewnością można powiedzieć, że czeka nas znaczna podwyżka opłat za „śmieci”. Niestety, nie tylko ceny ich składowania będą miały tu znaczenie. Przyjrzyjmy się niektórym zapisom, jakie znalazły się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia do ogłoszonego przez urząd gminy przetargu.  Biorąc pod uwagę fakt , że rzeczywiście znacząco wzrasta ilość oddawanych z naszych gospodarstw śmieci i rosnące koszty ich składowania to, że będzie drożej to już niemal pewne. Niesyty może się okazać, że w trakcie roku czekać nas będą jeszcze inne podwyżki tych opłat wynikająca ze zmian w przepisach prawa. Z zapisów jakie znalazły się w specyfikacji zamówienia ogłoszonego na stronie Ryglic przetargu, jasno bowiem wynika, że ustalona w przetargu cena, wcale nie musi być ostateczna.

Co więc czeka nas w nowym roku „śmieciowym”?

Odpowiedz  na to pytanie nie jest prosta. Nowy burmistrz już wie, że zeszłorocznych obietnic wyborcze w których zapowiadał ich obniżenie nie spełni. O tym jaką cenę  przyjdzie nam zapłacić za „śmieci” zdecyduje rynek  i politycy. Burmistrz z braku wyboru podpisze. A nam? – nam jak zwykle przyjdzie płakać i płacić.   Tania woda, ścieki i śmieci okazały się tanim sposobem by zyskać nasz głos. Augustyn – Cena śmieci 0 : 1  

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Odbieranie, transport i zagospodarowanie
stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Ryglice”
:

ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY)

 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze umowy, zgodnie z Załącznikami Nr 6 do SIWZ (zał. nr 6a – dot. Cz. I, zał. nr 6b – dot. Cz. II).
 2. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie wynagrodzenia dopuszczalna jest w przypadku:
 1. zmiany stawek opłat za przyjęcie odpadów w Instalacji Komunalnej;
 2. zmiany wysokości innych opłat wynikających wprost z przepisów prawa a mających istotny wpływ na koszty świadczenia usługi;
 3. innej zmiany prawa powszechnie obowiązującego wpływającej na zasady odbierania i zagospodarowania odpadów;
 4. wprowadzenia zmian w stosunku do Opisu Przedmiotu Zamówienia w zakresie wykonania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji konieczności zwiększenia usprawnienia procesu realizacji zamówienia,
 5. zmiany wysokości stawki podatku VAT za świadczenie usług.

3. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie sposobu spełniania przez Wykonawcę świadczenia odbierania i zagospodarowania odpadów w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego wpływających na sposób spełnienia świadczenia.

4. Ponadto, wynagrodzenie, o którym mowa w § 10 ust. 1 wzoru umowy zostanie zmienione w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, czyli w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t. j. Dz. U. 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265), zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu niniejszej umowy.

źródło https://bip.malopolska.pl/umryglice,a,1669008,odbieranie-transport-i-zagospodarowanie-stalych-odpadow-komunalnych-z-terenu-gminy-ryglice.html

Podziel się na:
 • Facebook
 • Twitter
 • Blogger.com

Permalink do tego artykułu: https://lepszeryglice.cba.pl/cudu-nie-bedzie-augustyn-przegra-ze-smieciami/

113 Komentarzy

Skip to comment form

  • Anonim on 29 października 2019 at 16:55
  • Odpowiedz

  A mnie i tak najbardziej podobają się teksty, które pisze na stronę gminy pani Marta a podpis brzmi ” Burmistz Ryglic Paweł Augustyn” hahahaha
  Mniej starań Pani Marto- każdy wie że nasz burmistrz nie umie sensownie wypowiedzieć ani pół zdania, tak. 😉
  Ale do zimy jesteśmy gotowi, ehhh.

   • Anonim on 30 października 2019 at 14:34
   • Odpowiedz

   Dziś znów pan burmistrz “skreślił” kilka słów na stronę gminy. Strasznie piśmienny chłop.

    • Anonim on 30 października 2019 at 15:42
    • Odpowiedz

    Kwestia świadectwa niewyjaśniona co pozwala sobie wyrobić jednoznaczną opinię . Wspaniały przykład dla dzieci na tle których trwa promocja.

     • Mega on 30 października 2019 at 17:18
     • Odpowiedz

     Z tym wykształceniem pana Średniego to są jakieś mega jaja a gminne pis śpi.

     1. Za to magistrów w naszej gminie cała chmara, co druga chałpa to magister. Tylko przy maturze w latach 70-80 każdy by padł jak dycha na ladę. Jak widzę jakie niemoty mają doktoraty to wstyd.

       • Anonim on 2 listopada 2019 at 13:01

       Ten dalej nie rozumie sytuacji. Poczytaj o Kwaśniewskim to może załapiesz

      • Cześć Paweł on 2 listopada 2019 at 14:59
      • Odpowiedz

      Co to ja słyszę, kolega nie taki czysty jakiego grał? Dobrze wiedzieć no i cześć do zobaczenia wkrótce.
      Miras

  • Anonim on 22 października 2019 at 14:12
  • Odpowiedz

  Niewiadomski pisze:
  “Co więc czeka nas w nowym roku „śmieciowym”?
  Odpowiedz na to pytanie nie jest prosta. Nowy burmistrz już wie, że zeszłorocznych obietnic wyborcze w których zapowiadał ich obniżenie nie spełni. ”

  Odnosząc się do powyższego nasuwają się dwa stwierdzenia.
  1. Augustyn kłamał z premedytacją w celu odniesienia zwycięstwa w wyborach.
  2. Augustyn jest merytorycznie zupełnie nie przygotowany i nie zna przepisów prawa, dlatego plecie co popadnie.

  Zarówno jedno jak i drugie dyskredytuje go jako burmistrza.

   • Anonim on 22 października 2019 at 17:13
   • Odpowiedz

   Poprzednik z takimi zarzutami utrzymał się 25 lat na stołku.

    • .. on 22 października 2019 at 18:01
    • Odpowiedz

    Nie trzeba być specjalnie bystrym żeby widzieć że zaprzańcom z PO wymiar sprawiedliwości zapewniał i zapewnia bezkarność .

     • Anonim on 24 października 2019 at 09:12
     • Odpowiedz

     Wymiar sprawiedliwości jest w rękach Ziobry, więc się nie ośmieszaj.
     Tam gdzie jest za co to ciągają po sądach. Tyle, że niewiele tego jest. Cała reszta to tylko bezpodstawne bicie wyborczej piany, a ty się podniecasz.

      • Piana on 24 października 2019 at 10:06
      • Odpowiedz

      No i bardzo dobrze, że w jego rękach. Sekretarz Generalny PO z zarzutami prokuratorskimi lecz, że bez honoru jak i nasz Średni to nadal w polityce. Ech ta 3 RP

       • Anonim on 24 października 2019 at 11:31

       Takie sytuacje są z jednej i drugiej strony.

  1. Było by pięknie, gdyby to kto jest winien było takie proste i oczywiste. Ale nie jest.
   Obecna sytuacja w jakiej znajduje się burmistrz Augustyn jest sumą błędnych decyzji jakie podejmowali poprzednicy. Faktem jest, że opowiastki o tanich śmieciach i ściekach, czy wodzie z Kokocza i Pożorów były kartkami wyrwanymi z bajeczki dla dzieci. Jenak kontrkandydat nie potrafił przekonać wyborców, że to blef, bo sam nie miał nic sensownego do zaproponowania. Niestety samorząd podjął szereg bardzo niekorzystnych i mających złe skutki dla mieszkańców decyzji wynikających ze złej oceny przyszłych skutków wprowadzanych zmian w zagospodarowaniu odpadów komunalnych. Nie grzeszono też perspektywicznym myśleniem brakiem którego jest obecna sytuacja. Myślę, że w tym wpisie tylko liznę temat, który szerzej zmierzam opisać już po rozstrzygnięciach jakie zapadną w sprawie ceny za odbiór odpadów z naszych gospodarstw domowych.

   Jako gmina mieliśmy pewne doświadczenie w prowadzeniu gospodarki komunalnej na własnym terenie, jednak kompletnie niezrozumienie nowych przepisów wynikających z tak zwanej ustawy śmieciowej spowodował, że pozbyliśmy się tego niewątpliwie ogromnego dziś atutu. Kolejnym wielkim błędem była zupełnie nieprzemyślana lokalizacja PSZOKu który zamiast stać się sortownią naszych odpadów stał się bazą dla komunalnych. Te decyzje oraz brak przyszłościowego myślenia skazały nas na uzależnienie od zewnętrznych wykonawców i ustalanych przez nich cen na które ten czy inny burmistrz ma minimalny wpływ.
   Na dziś to tyle, choć pewnie zaraz pojawią się głosy, że sami jesteśmy sobie winni bo nie zagłosowaliśmy na doświadczonego burmistrza.

   Na koniec odniosę się jeszcze do punktów 1 i 2 z komentarza anonima.
   Na to by wykazać jego braki w znajomości przepisów prawa i kłamstwo mające na celu wygranie wyborów był czas w kampanii. Lecz wówczas chyba również kontrkandydatowi zabrakło znajomości przepisów prawa i wiedzy merytorycznej by to wszystko skutecznie wypunktować. Dlatego uważam, że obu panów ta dyskredytacja w równym stopniu dotyczy.

    • Anonim on 22 października 2019 at 18:20
    • Odpowiedz

    Nazywajmy rzeczy po imieniu. Jaki blef? Kłamstwo zawsze będzie kłamstwem. Jakoś kasa się znalazła na szkoły nie wspomnę o pracy dla “swoich”.

    1. Był czas by to punktować, ale zamiast tych argumentów i merytorycznego pokazania zarzucanego tu kłamstwa, jako argument słyszeliśmy o tym w ilu partiach politycznych był Augustyn i że to Władek Olszówka go promuje. Nie wiem kto był szefem kampanii, ale to były dość słabo merytoryczne argumenty. To, że kasa się znalazła na swoich i swoje nie jest niczym nowym w Ryglicach, bo jak sięgam pamięciom tak było i mimo kilku zmian to jedno się nie zmieniło.

      • Anonim on 22 października 2019 at 18:45
      • Odpowiedz

      Ale podobno PIS spełnia obietnice przedwyborcze. Ceny wody i ścieków mamy bardzo wysokie jedne z najwyższych w kraju. Był to mocny argument przed wyborami. A wyszło jak zawsze.

      1. Naprawdę myślisz, że ktoś jeszcze kupuje tę gadkę? W gminie mammy samorząd i im mniej w nim polityki tym lepiej dla nas. To że mamy takie ceny wynika z kosztów jakie ponieśliśmy na budowę wodociągu i kanalizacji. Co prawda nie wszystko w tym temacie było w 100% zależne od nas toteż jednoznaczne wskazanie winnych tych wysokich cen nie jest takie oczywiste jak się niektórym zdaje.

      • Anonim on 24 października 2019 at 09:31
      • Odpowiedz

      Jakich mamy wyborców takiego mamy burmistrza. Widocznie dla większości taki jest odpowiedni. Jeśli Tobie Niewiadomski to nie odpowiada to go zastąp. Ciągle to samo ble,ble,ble i klikanie w klawiaturę.
      Pokaż co potrafisz zrobić, bo krytykować wszystko i wszystkich potrafi każdy. Na razie nic sensownego nie proponujesz. Wybacz, ale podobnie robił pan Jezior do którego ciągle się odwołujesz. Jezior dostał szansę, miał wszystkie narzędzia żeby czegoś dokonać i co i nic. Piszesz, że punt widzenia zależy od punktu siedzenia. Weź się przesiądź. Pokaż jak według Ciebie być powinno, znajdź ludzi którzy za Tobą pójdą, przekonaj do siebie wyborców i zacznij zmieniać świat na lepsze. Miej jaja. Powodzenia

       • Anonim on 24 października 2019 at 10:44

       Ludzie głosowali raczej na swoje wyobrażenia jak ma być ,na zmianę . Może trochę osób znało osobiście ale to chyba mały procent. Tak po fakcie mogę powiedzieć że według mnie zaangażowanie autorytetu kościoła w kampanii rodzi też jego odpowiedzialność po wyborach.

       • Ktos on 24 października 2019 at 11:25

       Zakładajac (a chyba tak jest) ze są to autentyczne komentarze czytajacych to nasówa mi się ciekawy wniosek. Nie jestem pewien czy zauważyliście jak ten ktos podprogowo
       ustawia sobie dyskusje na tym blogu.

       • anonim on 24 października 2019 at 13:13

       Pisz coś nadprogowo ,brak tu cenzury psychologu.

       • ........... on 24 października 2019 at 15:43

       ………..

       • Anonim on 24 października 2019 at 21:25

       Brawo. Cała prawda o N. Taki miejscowy hejter. Już jeden taki był. Dużo mówił/pisał…….

      1. Szanowny Anonimie.
       Wydaje mi się, że taka ocena wyborców jest niewłaściwa, bo wielu z nas nie głosowało za wyborem pana Pawła Augustyna na burmistrza, lecz za usunięciem z tego stanowiska pana Bernarda Karasiewicza. Warto sobie to uświadomić, bo jest to bardzo istotne w postrzeganiu i ocenie wyborczych rozstrzygnięć którymi chyba czujesz się pokrzywdzony. Brak obiektywizmu w ocenie rzeczywistości dyktuje Ci wciąż te same wyświechtane i zawężone do “Ja” w relacjach interpersonalnych stwierdzenia, wyrażające się wrogą postawą wobec osób ośmielający się poddać krytyce sprawowanie funkcji publicznych. Odnosząc się do “punktu widzenia w zależności od punktu siedzenia” to jesteś niemal książkowym przykładem określającym to wyrażenie, gdyż jak sądzę mieszkańcy zmienili Twój punkt widzenia co aż bije z twoich komentarzy. Krytykując zawsze staram się pokazać i opisać w maksymalnie szeroki sposób dlaczego to robię, podkreślając przy tym, że jest to mój subiektywny osąd a jak wynika z twojego komentarza nie każdy potrafi to zrobić. Proponując bym się przesiadł – pokazał jak powinno być i zaczął zmieniać świat na lepsze zapominasz, że panów Karasiewicza i Augustyna nikt nie prosił by zmieniali nasz świat na lepszy. To Oni przekonywali nas, że potrafią to zrobić , że są kompetentni, uczciwi i że, nie o własny interes im chodzi. Ten kto z uwagą słuchał kandydatów na burmistrza Ryglic wie doskonale, jak wiele słów krytyki kierowali pod swoim adresem. Czy ta krytyka nie miała pokazać, że to co krytykują potrafią zrobić lepiej od konkurenta?
       Pisząc pokazuję to co umyka uwadze mieszkańców a co może mieć wpływ na ocenę naszych samorządowców nie tylko w czasie kampanii, gdy szanują i słuchają nas wyborców, ale właśnie poprzez systematyczne pokazywanie i ocenianie podejmowanych przez nich decyzji. Pisząc mogę mieć wpływ na wiele spraw równoważąc zwykle jednostronny i nie zawsze prawdziwy przekaz płynący z gminnych mediów i od osób pełniących funkcje publiczne. Ta równowaga w informowaniu i nieocenzurowana dyskusja sprawiają, że ludzie są bardziej świadomi, co żadnej władzy, zarówno tej obecnej, jak i tej byłej nie jest na rękę.

       Podsumowując, panowie “mieli jaja” zabiegać o nasz głos mówiąc, że potrafią zrobić lepiej to co krytykowali. Nie mają jednak “jaj” dziś by wysłuchać krytyki tego co robią krytykując to, że się ich ośmielam krytykować.

       • Panie on 26 października 2019 at 14:03

       Długi tekst pani N a nic nie wnoszący ,jak zachwalanie nagrywania zebrań wiejskich.

       • Anonim on 29 października 2019 at 10:34

       Parking koło cmentarza i przedszkola to nie czasem za Jeziora kiedy był radnym. Odnowa chodników w Ryglicach od szkoły do rynku i Tuchowska chodnik koło starej szkoły i parking koło biblioteki to kiedy. Szkoda pamięć jest krótka i wybiórcza. Pamięta się to co się chce i to co inni pisali i piszą czyli nieprawdę.

       • Anonim on 8 listopada 2019 at 16:50

       Bida.

    • Adwokat on 23 października 2019 at 20:10
    • Odpowiedz

    Wielu ludzi komentując finanse gminy nie do końca zdaje sobie sprawę z istoty tych finansów. Podczas kampanii wielu opowiada bajki dotyczące wprowadzania w życie rozwiązań które w praktyce nie są do zrealizowana. Finalnie potem wychodzi tak jak mamy teraz obiecanki o tanich śmieciach wodzie A tak naprawdę świadomie wprowadzano nas w błąd

  • Piana on 22 października 2019 at 11:01
  • Odpowiedz

  A czy Średni wyjaśni kiedyś swoje średnie .

   • Anonim on 22 października 2019 at 11:47
   • Odpowiedz

   Cała sytuacja budzi obawy czy ktoś nie ma twardych dowodów i tym nie próbuje grać i np wymuszać korzystne dla siebie rozwiązania , nieprzecięcie tego przez PIS dziwne . Noże standardy są u nas niskie ale liczyło sie na ich podniesienie.

    • Piana on 22 października 2019 at 12:00
    • Odpowiedz

    Otóż to właśnie. A Średni też bez zdolności honorowych. Smutne to wszystko

     • Anonim on 22 października 2019 at 14:01
     • Odpowiedz

     Jak widać Augustyn i honor to dwie sprzeczności. Jest to książkowy przykład dyzmy , karierowicza z tupetem ale bez honoru. Tylko co powiedzieć o ludziach, którzy go promowali i popierali?
     Jak widać własny interes ważniejszy od honoru.

      • anonim on 22 października 2019 at 14:26
      • Odpowiedz

      Popieranie sądzę dla wielu wiązało sie z szyldem i poparciem PISu oraz chęcią usunięcia ZŁEGO .

       • Test on 22 października 2019 at 15:35

       Zapewne. A teraz jest sprawdzam dla ludzi z PiS gminnego. Z Dyzmą trzeba zrobić porządek by wygrywać kolejne wybory

      1. Niekoniecznie będzie tak jak piszesz , bo jest kilka, ale.
       Wszystko zależny od tego, kto będzie przewodził strukturom w tarnowskim PiS, do czego aspiruje kilka osób a jedną z nich jest “wielki przyjaciel” burmistrza. Mam jednak nadzieję, że zwycięży doświadczenie i strukturami pokieruje pan Czesak a wtedy będziemy mieć zupełnie inną sytuację i zupełnie inny układ sił w powiecie i Ryglicach. Wówczas jest możliwe, że PiS zechce tę sprawę wyjaśnić.

       • Żądam! on 22 października 2019 at 17:22

       Zechce , nie zechce. Co to ma niby być? Jako wyborca PiS żądam wyjaśnień w sprawie średniego Średniego i tyle w temacie. Co to za standardy niby.

     • Anonim on 23 października 2019 at 12:47
     • Odpowiedz

     Piana, zajmij się profesorem z podstawówką i kursem kaskaderskim. Średni przynajmniej ma coś więcej.

      • Piana on 23 października 2019 at 13:29
      • Odpowiedz

      Co ma więcej niby? Cwaniactwa?

       • Anonim on 23 października 2019 at 20:43

       Mówię o wykształceniu a sprytniejszy od profesora kaskadera też jest. I jeszcze jedno nie kompromituje się wykładami na uczelniach.

   1. *Może

  • Bip on 20 października 2019 at 21:55
  • Odpowiedz

  No i sprawdza się powiedzenie, kowal zawinił ale bedą wieszać cygana. Niewiadomski ma jednak racje, za realizacje odpowiada szef który dobiera sobie ludzi za ktorych wciąż odpowiada.

 1. Pan Siemek jest pracownikiem i robi to czego od niego wymaga pracodawca więc trudno mieć do niego pretensje jako pracownika. Natomiast przeglądając stronę Ryglic o turystyce można mieć wiele zastrzeżeń, ale jest to stan zastany. Inną kwestią jest, że rok nie wystarczył nawet na to by zmienić obraz strony internetowej promującej agroturystykę.
  Odnośnie pana Poręby to fakty są takie.

   • Anonim on 20 października 2019 at 22:06
   • Odpowiedz

   To może najlepiej w końcu zmienić szefa zarówno pana Siemka jak i pana Poręby? Skoro to nie pracownika wina jak wykonuje swoją pracę tylko pracodawcy. A może po prostu nie zatrudniać swoich popleczników tylko osoby odpowiednio przygotowane do wykonywania ściśle określonej pracy?

   • Wstyd!!!!!!!!! on 21 października 2019 at 21:50
   • Odpowiedz

   Co na to radni?
   Ludzie w gminie ogarnijcie się bo inaczej się kompromitujecie. Wstyd dla lokalnego PiS! Trzeba zgłosić nepotyzm do Jarka!

    • mz on 21 października 2019 at 21:57
    • Odpowiedz

    To całe pisanie jak wyżej to chyba nasza władza kochana sponsoruje dla odwrócenia uwagi od spraw ważnych.

    1. Też mam takie wrażenie, że to przykrywka i odwrócenie uwagi. Ja tam się nie znam, ale słyszałem, że nam się budżet nie domyka czy coś i myślę, że to może być ważne?

      • Anonim on 23 października 2019 at 09:18
      • Odpowiedz

      Ciągle piszesz Niewiadomski że za każdego burmistrza było osadzanie stanowisk swoimi. To wskaż proszę z nazwiska kto i kogo i na jakim stanowisko zatrudnił ze swojej listy na radnych, którzy radnymi nie zostali. W przypadku Augustyna nie ma takiego problemu, bo wszyscy już wiedzą gdzie i kto znalazł bezpodstawnie posadkę, natomiast u Karasiewicza i Połoskowej jakoś nie mogę się dopatrzeć.
      Dziwisz się, że budżet się nie dopina??? A ja nie, bo jak gmina bierze na siebie koszty przekształconych szkół na którą ją nie stać, po to tylko by żona i kuzynka mogły więcej zarobić, to doprawdy nie ma się co dziwić. I ta banda radnych bez grosza wiedzy co powielają głupoty że koszt przekształcenia szkół to tylko 20 tyś. MILION proszę Państwa. MILION!!! Tylko patrzeć jak od przyszłego roku prócz śmieci, wody i kanalizacji dowalą nam większe podatki lokalne.

       • Anonim on 23 października 2019 at 09:55

       No to taczki i wywózka , aut

       • Anonim on 23 października 2019 at 11:54

       Anonim to jaja se robisz. Karasiewicz nie obsadzał. śmiech na sali!!!!!!

       • Anonim on 23 października 2019 at 12:06

       To napisz proszę kogo ze swoich list wyborczych na radnych zatrudnił (tych, którzy nie dostali się do rady) i gdzie ( w jakiej jednostce) ??

      1. Wiele by tu można napisać, ale wystarczy chyba kilka najistotniejszych. Kita, Gieracka, Chrząszcz, Chmura, radcy prawni. Aby napisać o wielu innych trzeba by mieć twarde dowody by nie narazić się na konsekwencje prawne, ale ta czwórka w zupełności powinna wystarczyć. Jeżeli mamy być pietystyczny to nigdzie nie pisałem, że za każdego burmistrza, tymi co nie weszli do rady były obsadzane stanowiska. A tak własnie sugerujesz.
       Skoro poruszyłeś już temat budżetu i szkół, to zapewne wiesz, że nie szkoły lecz długi są głównym powodem niedopinania się budżetu.
       Jest sprawą oczywistą, że decyzja ta była podyktowana własnym interesem a nie dobrem uczniów. Koszty o których piszesz zależeć będą od dynamiki zmian w oświacie i mogą być nawet większe. Jedno jest jednak pewne nie jest i nie będzie to 20 tyś zł.

      • Anonim on 23 października 2019 at 20:14
      • Odpowiedz

      Panie Niewiadomski to chyba niezbyt fortunne porównanie.
      Chrząszcz nigdzie nie kandydował. Kita też nie kandydował do rady, a Chmura to wogóle nie wiadomo skąd się wzioł.
      Gieracka chyba raczej nie szukała zatrudnienia bo miała dobrą fuchę. Obstawiałbym że to raczej Benek jej zaproponował.

      1. A czy ja gdzieś pisałem, że chodzi mi o zatrudnianie tych co kandydowali i się nie dostali? To twoja interpretacja którą uparcie forsujesz.

       • Anonim on 24 października 2019 at 08:43

       A pytającemu chodziło właśnie o tych co do rady startowali. Tym samym można wycianąć psiapsiółę Augustyna – Olszówkę, który też pracę dostał.
       A o Chrząszcza czy o Gieracką się nie dziwię, każdy normalnby chce mieć zastępcę któremu ufa i może powierzyć część obowiązków. Dziwi mnie tylko że nikt nie pokwapił się o usunięcie Gucia.

       • Anonim on 26 października 2019 at 09:12

       A Gucio to kto

       • Anonim on 26 października 2019 at 10:07

       To prawa ręka burmistrza Augustyna .

       • Anonim on 28 października 2019 at 15:16

       No to słabo z panem Augustynem jeśli na Guciu opiera rządzenie gminą. Porażka nieuchronna.

       • po prostu on 28 października 2019 at 20:38

       Jest zmiana a miała byc dobra zmiana , trzymają świadectwem za cojones . Dziś bym został w domu zamiast iść głosować.

       • Jawne oszusztwo on 28 października 2019 at 21:15

       Gminne PiS na tron posadził przypilnować teraz nie ma komu. Oszukanie ludzi i tyle.

       • Róbta coś z tym on 29 października 2019 at 08:43

       To nie było jawne oszustwu PiSu, bo raczej w PiSie nie mieli pojęcia o średnim . No ale jak już mleko się rozlało to pis powinien sprawę wyjasnić a nie nic nie robić. Miało być po wyborach wyjaśnione i co?

       • Titanic on 29 października 2019 at 10:58

       Tacy patrioci wszyscy żyjący dobrze na państwowym , jedno drugiemu nie przeszkadza byle sie opłacało .

       • Anonim on 29 października 2019 at 12:01

       Tarnowski pis o wszystkim dobrze wiedział. Wszyscy pracowali nad tym żeby się Pawełka pozbyć z powiatu. To był główny motyw poparcia dla Pawełka w wyborach.

       • ? on 29 października 2019 at 12:36

       Znamienne jest że cała historia z wykształceniem przeszkadza zwolennikom pisu .A wydawać by się mogło że to paliwo dla miejscowej opozycji .Powodów można sie domyślać jedynie.

       • Z elektoratu on 29 października 2019 at 17:19

       Czemu znamienne. PiS rozbudził w ludziach wiarę że polityka może być inna czyli lepsza bez oszukańczych chwytów. I się teraz nie ma co dziwić ze jest nacisk elektoratu na Średniego średnie

      2. Problem polega na tym, że gminne PiS ma bardzo krótką ławkę rezerwowych mogących skutecznie pokierować gminą i dlatego nie będzie żadnych wyjaśnień. Niestety kolejny raz pozwoliliśmy na to by o wyniku wyborów zdecydowała 2 -3 miesięczna kampania wyborcza w czasie której lała się krytyka i prześcigano się w pomysłach. Trudno dziś nie zapytać czemu burmistrz Karasiewicz nie zrobił w zeszłej kadencji tego co obiecywał, że zrobi w tej jeżeli wygra?
       Czemu przez 4 lata minionej kadencji nie widzieliśmy żadnych działań pana Augustyna?
       Nie było nic co należało skrytykować, nie miał żadnych pomysłów aż do kampanii?
       Gdzie był te 4 lata pan Augustyn i co robił?
       Gdzie jest teraz pan Karasiewicz?
       Czeka do wyborów i kampanii?
       Taka jest nasza elita, dla której nie dobro gminy i mieszkańców się liczy tylko ich zwycięstwo w wyborach.

       • ? on 29 października 2019 at 17:45

       Nie zrozumieliśmy się,też głosowałem za uczciwością i to co jest mnie szokuje.

 2. Tytuł wygląda na stwierdzenie a na końcu pytajnik. Dziwna polszczyzna.

  1. Dziwna? Nie napisałem, że Augustyn przegrał, co było by stwierdzeniem, lecz pytam zdziwiony. Cudu nie będzie, Augustyn przegra ze śmieciami?

    • Anonim on 20 października 2019 at 06:26
    • Odpowiedz

    Jeszcze jedna ciekawa sprawa nasz czeka. Są to normy na ścieki narzucone przez UE. Coś podobnego jak ze śmieciami. Do końca 2021r gminy muszą wykazać że wszyscy mieszkańcy oczyszczają ścieki czy to zbiorowo w Tuchowie czy w przydomowych oczyszczalniach
    Jak nie to gmina będzie płacić slone kary.

    1. Otóż w sprawie oczyszczania ścieków nie zostały wydane żadna nowa dyrektywa mająca zacząć obowiązywać jak piszesz w 2021 r. więc nie siej propagandy. Obowiązującą dyrektywą jest Directive 91/271/EEC o której możesz przeczytać tutaj a treść w języku polskim odnajdziesz na tej stronie
     Jak sam stwierdzisz nie ma tam mowy o roku 2021 jako dacie zaistnienia jakichś nadzwyczajnych okoliczności z nią związanych. To o czym coś tam słyszałeś to kwestia rzetelności w prowadzonej sprawozdawczości wedle której za brak należytej kontroli i wynikające z tego nieprawidłowości odpowie właśnie gmina której mieszkaniec naruszył postanowienia dyrektywy.
     Doskonale wiemy jak wygląda jej przestrzeganie, bo niejednokrotnie na zebraniach burmistrzowie bez żadnych konsekwencji mówili, jak to mają obowiązek kontroli, ale nie chcą go wobec swoich mieszkańców stosować. To faktycznie może się zmienić, gdy to gmina poniesie odpowiedzialność za nieszczelne bądź zbyt rzadko opróżniane szamba.

  • Minus on 18 października 2019 at 10:16
  • Odpowiedz

  A niby inne promocyjne materiały spowodują o których tyle się mówi i kosztują . Booking najłatwiejszy i skuteczny. Promocja gminy minus za brak bookingu

  • Anonim on 16 października 2019 at 21:32
  • Odpowiedz

  Ciekawe kto mu teraz podrzuci kukułcze jajo, na kogo zwali odpowiedzialność za podwyżki. Baju baj proszę pana, w tym Paweł jest dobry. Robi dokładnie to samo co Karasiewicz, czyli to co wcześniej tak krytykował i ze swoimi klakierami wyśmiewał. Klakierzy dostali nagrody, a Paweł nadal przykrywa idiotycznym śmiechem własną ignorancję wszystkich tematach. A grunt zaczyna mu się palić pod nogami i w panice będzie robił kolejne głupoty. A Wy jak chcecie to nadal wierzcie w bajki.

   • Zły on 16 października 2019 at 21:45
   • Odpowiedz

   Obiecywał że ma tanieć wszystko A tutaj odwrotnie. Może zamiast uprawiać politykę weźmie się z radnymi do pracy!
   Pieniądze na wyższe diety dla rady się znalazly tak samo jak etaty dla pewnych osób!
   Lubcza nie miała kogo wystawić do wyborów tylko taka osobę? Widocznie tacy są tam ludzie.

    • Podatnik on 16 października 2019 at 21:58
    • Odpowiedz

    Wstyd.
    Gmina nie ma dobrego gospodarza. Mało tego radni nie są merytorycznie przygotowani i świadomi roli jaka pełnią w tym samorządzie. Mieszkańcy już ponoszą efekty tej gminnej polityki. Najważniejsze że 2 szkoły wróciły na gminny garnuszek.

    1. Z przykrością trzeba to powiedzieć, ale jest z nami dość kiepsko. Burmistrz zdaje się łapać wszystkie sroki za ogon pozując do wizerunku człowieka merytorycznego i bezkompromisowego co dość komicznie mu wychodzi. O paniach i panach radnych już kilka razy pisałem w różnych okolicznościach i kontekście spraw w jakich podnoszą rękę za lub przeciw często nie mając pojęcia dlaczego “za” i czym to “za” skutkuje. Brak wiedzy nie jest tu rzeczą najistotniejsza, ale fakt, że w tej niewiedzy trwają całymi latami. Nie będę się zagłębiał i podawał od kiedy w Ryglicach nie mamy sołtysa, którego zastąpiła funkcja Przewodniczącego Zarządu Miasta, bo nie w tym rzecz. Zdziwiło mnie jednak, że pani przewodnicząca Bochenek po ponad 8 latach sprawowania tej funkcji poddając pod głosowanie wniosek o nienagrywaniu zebrań mówi tak “rozmawiałam z panią Elą i prawdopodobnie w statucie nie mamy zapisanego obowiązku nagrywania…….” https://youtu.be/8RPUbXuNrPw?t=374 Moi drodzy statut Ryglic liczy sobie raptem 16 luźno zapisanych stron zawierających 56 paragrafów. By nauczyć się całego statutu wystarczyło nauczyć się troszkę ponad połowę paragrafu na miesiąc. Jeżeli mamy taki obraz w tak elementarnej kwestii to co jest głębiej?

      • Anonim on 16 października 2019 at 23:11
      • Odpowiedz

      Oj Niewiadomski stąpasz po cienkim lodzie. To nie wiesz, że pani Krysia tupnie nogą i tak ma być jak ona chce. A tak na poważnie, to oni wszyscy nie wiedzą nawet tego, jak ogromnie rażą niewiedzą, jak bardzo brak im elementarnej wiedzy . Bo ten co wie, że nie wie, jest mimo wszystko mądry, czego o naszych radnych powiedzieć nie można.

      1. Pani Krystyna jest samorządowcem i osobą publiczną mającą duży wpływ na to co się w Ryglicach dzieje dobrego, ale i złego. Trudno drżeć stąpając po lodzie na kałuży, gdy pod nim kilka stup wody, nawet gdy się wie, że pani Krysia potupuje nogą nie ma się czego bać. Podejmując decyzję o kandydowaniu trzeba sobie zdawać sprawę z własnego potencjału, bo sprawowanie takich funkcji to nie tylko reprezentowanie nas i naszych spraw, ale bycie liderem społecznym. Niestety, by dobrze się z tego wywiązywać trzeba mieś wiele pokory i umieć zapominając o swoim JA rozmawiać i z władzą i z ludźmi. Wydaje mi się, że nasi radni dają się nam poznać niezwykle powierzchownie będąc milczącymi wykonawcami woli liderów którzy nie uznają jakiejkolwiek polemiki ze swoim zdaniem. W radzie panuje przekonanie, że każda próba poddania w wątpliwość sens i zasadność tego co zostało poddane pod głosowanie spowoduje, że odbije się to na sprawach o jakie zabiegają. Więc lepiej się nie wychylać. Są to ludzie którzy sobie wzajemnie nie ufają grający na własną bramkę.

       • Anonim on 18 października 2019 at 16:40

       Za to tuptanie to chyba ma płacone diety ?

      • Komuna on 27 października 2019 at 20:43
      • Odpowiedz

      Ciekawe ile Olszówka zarabia na swoim etacie wie kto??????
      Miały być duże oszczednosci A tu kadry w gminie się rozrastaja. Szkoda że tylko od zarządzania a nie od pracy.

   1. Nie chodzi o to, że ten czy tamten kandydat czy burmistrz obiecuje, bo nawet żony nam czasem obiecują a nie zawsze dotrzymują obietnic. Chodzi o tą naszą naiwną wiarę w to, że to od osoby burmistrza zależny.
    Brzydko tak osądzać mieszkańców Lubczy tylko dlatego, że poparli swojego mieszkańca, zwłaszcza po tym jak się tu nawoływało, że solidarnie nie bacząc na partię powinniśmy poprzeć kandydatkę do sejmu bo jest stąd. Pieniądze diety i etaty, nie są żadnym novum w Ryglicach takie standardy się tu przez lata propagowało i takie też po latach mamy.

     • Amen on 16 października 2019 at 22:13
     • Odpowiedz

     Niewiadomski to ze tak było nie oznacza że tak dalej ma być. Jeśli ktoś jest ambitny i chce mieć szacunek lub co zdobyć to postępuje uczciwie, mówi prawdę, ma szacunek do dobrych pomysłów poprzedników.
     W gminie trzeba zmiany ale pokoleniowej. Wówczas nie będzie kumoterstwa. Problem polega na tym aby przekonać osoby w naszej gminie żeby wystartowały w wyborach bo nadają się do tego (przynajmniej kilka). Inaczej choćby i PiS dalej rządził to nic w naszej gminie nie zmieni się.

      • anonim on 16 października 2019 at 22:59
      • Odpowiedz

      Głosowało sie za zmianami a tu zonk. Ani prawdy ani sprawiedliwości . Mam wrażenie układu z poprzednią władzą.

   • Anonim on 16 października 2019 at 21:52
   • Odpowiedz

   jakie nagrody?

  • mz on 16 października 2019 at 20:43
  • Odpowiedz

  Jak szaleć to szaleć niech gmina bierze kolejne pożyczki i nam dopłaca. Nie widzę powodów do zahamowań.

   • Anonim on 16 października 2019 at 21:30
   • Odpowiedz

   Czy aby tylko ze smieciami ?

    • Anonim on 17 października 2019 at 14:34
    • Odpowiedz

    Szykują się również niemałe podwyżki wody i kaalizacji. Jak na razie Dorzecze to tygiel wrzacej wody. Jak sie rozleje to się dowiecie.

     • Anonim on 17 października 2019 at 15:42
     • Odpowiedz

     Ale dlaczego mają być podwyżki skoro Pan prezes Jedrusiak rownowazyl ceny w spółce i wydaje mi się że wszędzie mniej więcej były takie same

    1. To oczywiste, że czekają nas również podwyżki rachunków za wodę i ścieki a ich skala uzależniona będzie od tego co zdecyduje nie pan prezes Jędrusiak tylko politycy. Dotąd dorzecze miało dość stabilną sytuację jeżeli chodzi o oddziaływanie polityków na to co się tam dzieje, ale to się od pewnego czasu zmienia a wybory i ich wynik stały się katalizatorem tych procesów. Kto śledzi to co się w naszym otoczeniu dzieje zapewne słyszał pojawiające się fake newsy, że pan Jędrusiak nie jest już prezesem dorzecza. Niestety w powyborczy poniedziałek obudziliśmy się w nieco innej rzeczywistości w której wszystko jest możliwe.
     Wkrótce zaczniemy poznawać szczegóły przyszłych zmian, tak by dozować i przyzwyczajać nas do tego o czym się dowiemy w odpowiednim czasie.

      • Anonim on 17 października 2019 at 20:12
      • Odpowiedz

      To ciekawe a komu to podpadł prezes no jeśli to prawda to będzie po spółce bo jak przyjdzie jakiś polityk lokalny słabego garnituru to a nie daj Boże ktoś z tuchowa to 100 procent że Ryglice i gmina będą w..u ..c ..ane .

       • Anonim on 17 października 2019 at 20:18

       No to wydaje mi sie ze Pawełek chciał wodę z koķocza ciągnac iwygadywal jakies dyrdymaly na temat spolki

       • Anonim on 21 października 2019 at 15:26

       A kiedy popłynie obiecywana w kampanii darmowa woda z Pożorów?

       • Anonim on 21 października 2019 at 19:25

       Podobno na świetej Dygdy .

     • Anonim on 17 października 2019 at 20:25
     • Odpowiedz

     Woda i ścieki już podrożały. Co prawda nieznacznie bo po kilkadziesiąt groszy na m3, ale wkrótce może być po kilka zło na m3.

     1. Postanowiłem dziś sprawdzić jak się ma nasza agroturystyka na rzecz której pracowało trzech burmistrzów i kto wie ilu urzędników. Zapewne wielu z was, albo i wszyscy słyszeli o powiedzeniu, że jeżeli czegoś nie ma w internecie to najprawdopodobniej to nie istnieje. Mając w głowie to zdanie postanowiłem, wykorzystując znane i doceniane narzędzie jakim jest platforma do rezerwacji pokoi booking.com i zobaczyć co uda mi się w gminie znaleźć. Po kilku próbach wyszukania tego co oferuje największa i najpopularniejsza wyszukiwarka i wpisaniu wszystkich naszych miejscowości muszę przyznać, że “jesteśmy zakonspirowani totalnie”

       • Anonim on 17 października 2019 at 21:09

       a prezesem gminnego koła agro jest chyba kolega burmistrza Paweł Wójtowicz

       • anonim on 17 października 2019 at 21:25

       Raczej ludzie wzięli kasę jak dawali i nikt nie liczył że liczniej tu ktoś przyjedzie inny niż rodzina z miasta.

       • Do KN on 18 października 2019 at 01:36

       To jest temat na post Panie KN o tej agro i bookingu

       • anonim on 18 października 2019 at 09:15

       raczej booking nie spowoduje że staniemy się atrakcyjni turystycznie , szkoda czasu na takie tematy

      1. Do anonima i Minus. Przez kilkanaście lat promujemy naszą gminę jako miejsce do wypoczynku, nie małe pieniądze wydając na promocję poprzez rożnego rodzaju organizacje turystyczne do których przystępowaliśmy. Wydawaliśmy foldery, a niektórzy z naszych mieszkańców korzystając z rożnych programów i projektów założyli gospodarstwa agroturystyczne. Zdawać by się mogło, że mając piękne i czyste tereny, których walory reklamowane są w folderach i ulotkach turystycznych,i mając bazę w postaci gospodarstw agroturystycznych, powinniśmy odnieść sukces.
       Moi drodzy wszystko to, cala ta promocja traci sens, gdy naszego produktu nie możemy w łatwy i powszechnie wykorzystywany sposób zakupić. To tak jakbyśmy produkowali towar i go reklamowali a nie byłoby go w sklepie. Takim sklepem jest własnie serwis do rezerwacji booking.com, gdzie wyniku wyszukiwania miejsc noclegowych w poszczególnych miejscowościach naszej gminy nie wyświetla się nic. Zadajmy sobie pytanie, w jaki sposób ten turysta ma do nas trafić skoro nawet gdy o Ryglicach słyszał nie może w prosty i powszechny dziś sposób wyszukać i zarezerwować oferty z naszego terenu?
       Tego za właścicieli pensjonatów i gospodarstw agroturystycznych nie zrobi gmina !!
       To oni muszą dodać swoje obiekty do bazy obiektów do wyszukania.
       W trakcie próby wyszukania obiektów z naszej gminy zamiast nich w wynikach dostajemy wiele obiektów tuż obok i być może to tam ostatecznie lądują osoby które w zamyśle miały odwiedzić nasze okolice ale nie znalazły oferty.

       • anonim on 18 października 2019 at 17:53

       Zakłada pan sens i logikę tego pomysłu nie wiem na jakiej podstawie , na zbiornik w Joninach też poszły miliony .Bez sensu większość pewnie uważa ale kto miał zarobić to zarobił bez względu na ostateczny efekt. Choć może pan przekonać do swojego zdania i bookingu ,tylko trzeba udowodnić że w tych obiektach ” tuz obok”jest powiedzmy gości choć przez 3 miesiące w roku .

      2. Otóż odsiewając całą otoczkę górnolotnych wizji o turystyce, jako lokomotywie ciągnącej i mającej rozpędzić gospodarczo naszą gminę, nie pozostaje wiele dobrego do powiedzenia. Podstawiając do wzoru jeszcze sens i logikę otrzymamy rzeczywistą siłę ciągu z jaką ta lokomotywa może się poruszać. Musimy sobie otwarcie powiedzieć, że nie mamy nic co pozwoliło by z optymizmem patrzeć na powodzenie tego projektu, którego nakłady są niewspółmiernie wysokie do skali i realnych korzyści dla społeczeństwa naszej gminy. Wydajemy rocznie sporo publicznych pieniędzy na promocje kilkunastu prywatnych “biznesów” których właściciele sami chyba nie wieżą, że to ma sens.
       Patrząc na to co na swojej stronie zamieszcza urząd gminy aspirującej do miana bycia gminą turystyczną, trudno powstrzymać się od łez i spazmatycznego śmiechu http://ryglice.pl/noclegi.html Mówiąc poważnie, jeżeli to ma być lokomotywa dla Ryglic to obawiam się, że wagoniki mogą zacząć wykolejać się na postoju.

       • anonim on 18 października 2019 at 19:20

       Czy przypadkiem nie jest tak że pani od Filipówki została za poprzednika zatrudniona w gminie .Jak sie zajmuje promowaniem agroturystyki to mamy jasność 🙂 🙂 co się kalkuluje .

      3. Stan rzeczy w naszej gminie powala na kolana i każe wołać o pomstę do nieba.
       Co przeciętny Rygliczanin ma z tej gminy turystycznej?
       Kto tutaj zawita i po co, jakie atrakcje tu na przybyszów czekają? Co możemy zaoferować najmłodszym by się u nas nie nudzili?
       Czy tylko tyle ? opis pochodzi ze strony http://ryglice.pl/noclegi.html “Do dyspozycji gości parking, pokój wypoczynkowy (TV, radio, biblioteczka) i kuchnia gospodarzy. Dla dzieci huśtawka i piaskownica. Na życzenie gości – ognisko, grillowanie, gospodarze zapewniają przewodnictwo po okolicy, wypożyczają rowery, narty, sanki i leżaki.” brakuje tylko strzelby żeby sobie palnąć w łeb.
       Na tej samej stronie pod linkiem GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE „WILCZÓWKA” w opisie podany jest adres strony gospodarstwa http://www.wilczowka.pl/ ale o dziwo zamiast kupić wczasy możemy tam kupić buty.
       Cała ta strategia to jedna wielka fikcja i sposób na promowanie za publiczne pieniądze prywatnych interesów garstki mieszkańców, reszta nie ma i nigdy nie będzie mieć z tego żadnego pożytku.
       Obsada personalna stanowisk promotorów ma znaczenie chyba tylko dla nich.

       • Anonim on 18 października 2019 at 19:28

       Nie zgodzę się z Niewiadomskim, że nie można wyszukać hoteli w Ryglicach. Przykładowo tutaj jest duża liczba ofert: https://e-turysta.pl/lista-noclegow/Ryglice,175541,0,1,l,li,iu,m.html

       • anonim on 18 października 2019 at 20:42

       Obsada zbędna to zbędne wydatki .

       • Anonim on 18 października 2019 at 22:30

       Promocją gminy zajmuje się chyba niejaki Siemek. Paweł dał mu etat w goku zaraz po wyborach, pewnie w nagrodę za plucie na Karasiewicza i w obawie o własny tyłek, żeby nie zaczął pluć na Pawła. Taki dil.

       • Anonim on 20 października 2019 at 18:09

       Pan Siemek (obrażony zresztą na wszystkich w gminie za brak poważania i dlatego pisze tylko o ościennych gminach) jest nadwornym dziennikarzem jaśnie panującego . Turystyką nie zajmuje się pani z Filipówki bo ona już dawno poszła wyżej niż nasze gminne bagiennko(zresztą nigdy się turystyką nie zajmowała), a Pan Poręba, również jeden z kandydatów na radnego z list AP.

      4. Niestety, ale sprowadzanie tematu turystyki do obsady stanowiska promotora gminy jest jakimś nieporozumieniem. Turystykę mamy jako gmina zapisaną w strategii rozwoju, którą obowiązany jest realizować burmistrz. To jakie siły i środki na to przeznaczy staje się udziałem naszej Rady Miejskiej, bo to ona podejmuje decyzje, więc mówienie, że ten czy tamten pracownik jest winny jest po prostu śmieszne.

       • asd on 20 października 2019 at 20:51

       Sens by miało organizowanie turystyki ale dla nas mieszkańców tej gminy, turystyka po naszej gminie to jakieś mrzonki

       • Anonim on 20 października 2019 at 21:31

       Ojjj, bardzo się mylisz Niewiadomski. To, kto zajmuje stanowisko zajmujące się turystyką jest bardzo ważne, bo jeżeli nie będzie to osoba kreatywna, z pomysłem i chęciami to równie dobrze Rzepka może się tym. On przynajmniej na Rynku jest stale i może chociaż pokierować na drogę na Brzankę turystów, bo np. ostatnio się tacy kręcili i drogi szukali.
       I śmieszne jest mówienie, że pracownik nie jest winny źle wykonywanej przez siebie pracy. Czasem to Ty się jednak Niewiadomski zastanów co piszesz, bo niestety nie zawsze trafiasz w sedno.

      5. Mamy tak bidną ofertę, że to kto ja promuje ma marginalne znaczenie. Brak jest przede wszystkim atutów w postaci infrastruktury turystycznej mogącej nie tylko przyciągnąć, ale i zatrzymać u nas na dłużej niż kilka-kilkanaście godzin rzeczonego turystę. Co więc ten pracownik ma promować? Gmina promuje to co oferują podmioty na jej terenie, a jaka jest oferta każdy widzi. Dlatego uważam, że nawet najbardziej pomysłowy urzędnik nie jest w stanie wypromować tych co sami o atrakcyjność swojej oferty nie zadbają.
       Będzie już pewnie z 15 lat jak promujemy naszą gminę jako miejsce atrakcyjne turystycznie, wydając na tę promocję trudną do oszacowania sumę pieniędzy i co z tego jako mieszkańcy mammy? Tam gdzie jest potencjał i atrakcje są i turyści a wraz z nimi co rok nowe obiekty mające przyciągnąć ich jeszcze więcej. A u nas?

       • Anonim on 21 października 2019 at 15:43

       https://e-turysta.pl/gospodarstwo-agroturystyczne-pawel-wojtowicz-ryglice-121262.html

       Toż to totalna antyreklama gminnej agroturystyki, chore wyobrażenie właściciela na temat przyjmowania gości. I to pisze prezes stowarzyszenia agroturystycznego w gminie. Czy to ktoś weryfikuje? Śmiech na sali można by powiedzieć, gdyby to było śmieszne, ale to raczej jest tragiczne.
       Urząd nie powinien reklamować prywatnych, a w tym przypadku przynoszących wstyd biznesów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.

Optionally add an image (JPEG only)