Drogi dojścia do normalności są grząskie.Czy Ryglice ugrzęzną na ulicy Pszennej i Łyczków?

Szanowni mieszkańcy , niemal we wszystkich wypowiedziach najwyższych władz Ryglic pojawia się temat dróg , pokazuje się wiele  zaniedbań, zaniechań w latach poprzednich sugerując że teraz jest i będzie lepiej. Jak jest przeczytajcie, przemyślcie i odpowiedzcie sobie  sami.
Dziś proponuję spacer po ulicy łyczków

Oraz wyprawę na bukowinę ulicą Pszenną

    Na stronie BIP Urzędu Miasta Ryglice odnaleźć można  informacje  o przetargu  na odbudowę 10 dróg gminnych w ramach środków z rządowej promesy opiewającej na 1 550 000 zł o czym urząd z dumą zawiadamiał mieszkańców .  Z nie mniejszą dumą zawiadamiano że w wyniku oszczędności jakie uzyskano z przetargów na wykonanie tych dróg za zgodą ministra MSWiA za te środki  dodatkowo zostanie wykonana odbudowa jeszcze dwóch dróg.  Nie było by w tym nic nadzwyczajnego nic godnego opisania gdyby nie to w jaki sposób uzyskano te oszczędności.  Postaram się wyjaśnić w jaki sposób w oparciu o jakie wytyczne będą prowadzone prace na drogach na których poczyniono oszczędności i na  drodze  która w wyniku tych oszczędności będzie dodatkowo robiona. Przedstawię po kolei drogi oraz specyfikacje techniczną jaką urząd podał w ogłoszonym przetargu oraz cenę za jaką dana droga zostanie odbudowana . Chcę zwrócić Państwa uwagę na zaznaczoną w tabelach tłustym drukiem specyfikacje wykonania prac ,grubość podbudowy i technologia wykonania poboczy .

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Lubecka – Droga na Dębosia

Cena wybranej oferty: 123932,04

Lp. Opis robót Jednostka Ilość Cena jednostkowa Wartość (zł)
1 Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, zagęszczanym mechanicznie o grubości do 10 cm

(700×2,70×0,10)

m3 189,00
2 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką  bitumiczną wraz z zagęszczeniem oraz dowozem masy do miejsca w budowania t 40,00
3 Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltową o grubości 5 cm

(1172×2,50)

m2 2930,00
4 Uzupełnienie poboczy do niwelety jezdni kruszywem łamanym z zagęszczeniem

mechanicznym

m3 80,00

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ryglice – ul. Biecka

Cena wybranej oferty: 123932,04

Lp. Opis robót Jednostka Ilość Cena jednostkowa Wartość (zł)
1 Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, zagęszczanym mechanicznie o grubości do  10 cm

(780×3,10×0,10)

m3 241,80
2 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką  bitumiczną wraz z zagęszczeniem oraz dowozem masy do miejsca w budowania t 20,00
3 Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltową o grubości 5 cm

(780×2,90)

m2 2262,00
4 Uzupełnienie poboczy do niwelety jezdni kruszywem łamanym z zagęszczeniem

mechanicznym

m3 100,00

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kowalowa – Droga na Góry

Cena wybranej oferty: 219247,00

Lp. Opis robót Jednostka Ilość Cena jednostkowa Wartość (zł)
1 Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, zagęszczanym mechanicznie o grubości do  10 cm

(1365×2,70×0,10)

m3 368,55
2 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką  bitumiczną wraz z zagęszczeniem oraz dowozem masy do miejsca w budowania t 150,00
3 Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltową o grubości 5 cm

(1760×2,50)

m2 4400,00
4 Uzupełnienie poboczy do niwelety jezdni kruszywem łamanym z zagęszczeniem

mechanicznym

m3 110,00

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubcza – Droga na Matela

Cena wybranej oferty: 107290,14

Lp. Opis robót Jednostka Ilość Cena jednostkowa Wartość (zł)
1 Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, zagęszczanym mechanicznie o grubości do  10 cm

(950×2,70×0,10)

m3 256,50
2 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką  bitumiczną wraz z zagęszczeniem oraz dowozem masy do miejsca w budowania t 20,00
3 Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltową o grubości 5 cm

(950×2,50)

m2 2 375,00
4 Uzupełnienie poboczy do niwelety jezdni kruszywem łamanym z zagęszczeniem

mechanicznym

m3 85,00

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bistuszowa – Droga na Głaza

Cena wybranej oferty: 105018,55

Lp. Opis robót Jednostka Ilość Cena jednostkowa Wartość (zł)
1 Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, zagęszczanym mechanicznie o grubości do  10 cm

(958×2,70×0,10)

m3 258,66
2 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką  bitumiczną wraz z zagęszczeniem oraz dowozem masy do miejsca w budowania t 15,00
3 Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltową o grubości 5 cm

(958×2,50)

m2 2395,00
4 Uzupełnienie poboczy do niwelety jezdni kruszywem łamanym z zagęszczeniem

mechanicznym

m3 85,00

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zalasowa – ul. Mieszka I

Brak przedmiaru i specyfikacji na stronie BIP !!!!!!!!!!!!

Cena wybranej oferty: 51924,00

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ryglice – ul. Armii Krajowej

Cena wybranej oferty: 75917,64

Lp. Opis robót Jednostka Ilość Cena jednostkowa Wartość (zł)
1 Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, zagęszczanym mechanicznie o grubości do  10 cm

(700×2,70×0,10)

m3 189,00
2 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką  bitumiczną wraz z zagęszczeniem oraz dowozem masy do miejsca w budowania t 10,00
3 Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltową o grubości 5 cm

(700×2,50)

m2 1750,00
4 Uzupełnienie poboczy do niwelety jezdni kruszywem łamanym z zagęszczeniem

mechanicznym

m3 60,00

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ryglice – ul. Tuwima

Cena wybranej oferty: 33627,90

Lp. Opis robót Jednostka Ilość Cena jednostkowa Wartość (zł)
1 Wykonanie rurociągów z rur PCV o średnicy 400 mm na ławie żwirowej wraz z zasypaniem i zagęszczeniem wykopów kruszywem m 6,00
2 Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, zagęszczanym mechanicznie o grubości do  10 cm

(750×2,70×0,10)

m3 202,50
3 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką  bitumiczną wraz z zagęszczeniem oraz dowozem masy do miejsca w budowania t 5,00
4 Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltową o grubości 5 cm

(100×2,50)

m2 250,00
5 Uzupełnienie poboczy do niwelety jezdni kruszywem łamanym z zagęszczeniem

mechanicznym

m3 5,00

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ryglice – ul. Strumieniowa

Cena wybranej oferty: 61261,86

Lp. Opis robót Jednostka Ilość Cena jednostkowa Wartość (zł)
1 Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, zagęszczanym mechanicznie o grubości do  10 cm

(550×2,70×0,10)

m3 148,50
2 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką  bitumiczną wraz z zagęszczeniem oraz dowozem masy do miejsca w budowania t 10,00
3 Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltową o grubości 5 cm

(550×2,50)

m2 1375,00
4 Uzupełnienie poboczy do niwelety jezdni kruszywem łamanym z zagęszczeniem

mechanicznym

m3 50,00

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ryglice – ul. Rolnicza

Cena wybranej oferty: 68425,98

Lp. Opis robót Jednostka Ilość Cena jednostkowa Wartość (zł)
1 Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, zagęszczanym mechanicznie o grubości do  10 cm

(650×2,70×0,10)

m3 175,50
2 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką  bitumiczną wraz z zagęszczeniem oraz dowozem masy do miejsca w budowania t 5,00
3 Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltową o grubości 5 cm

(650×2,50)

m2 1625,00
4 Uzupełnienie poboczy do niwelety jezdni kruszywem łamanym z zagęszczeniem

mechanicznym

m3 60,00

Źródło prezentowanych tabel  załączniki do przetargu  http://www.ryglice.pl/bip/index/open/id/28

Teraz chcę państwu zaprezentować specyfikacja dla wykonania odbudowy ulicy Łuczków  dodam dla tych co niewiedzą że przy tej drodze mieszka nasza Pani Burmistrz .

Odbudowa ulicy Łyczków

Cena wybranej oferty: 196221,91

Źródło załącznik do przetargu  przedmiar robót załącznik do przetargu  przedmiar robót    http://www.ryglice.pl/Upload/bip/VXBsb2FkL2JpcC9rMg==-1308313405.pdf

Proszę zwrócić uwagę na podkreślone pozycje , grubość  podbudowy  dolna 25 cm i górna 15 cm oraz  na specyfikacje wykonania pobocza . Jak wynika z tych dokumentów  oszczędności  jakie poczyniono  to głównie oszczędności na podbudowie i poboczach  .   Na drogach do mieszkańców podbudowa 10 cm a przecież po tych drogach mają w założeniu poruszać się ciężkie maszyny rolnicze ma być prowadzony transport  do produkcji  z drewna.  Na drodze Pani Burmistrz  podbudowa z kruszywa 40 cm pobocza z kruszywa 15 cm po zagęszczeniu wraz z zaklinowaniem destruktem i skropienie emulsją  !!!!! na drodze do mieszkańców podbudowa 10 cm pobocza tłuczeń zagęszczony mechanicznie .  Widać skąd i na co idą te „zaoszczędzone” pieniądze piszę zaoszczędzone ale ta sytuacja wymaga mocniejszego słowa. Te  drogi  które zostały by  odbudowane przy wykorzystani  pełnych środków były by zrobione  porządnie można by liczyć  że wytrzymają  ciężar pojazdów jakie będą się po nich poruszać .  Uprzedzając niejako komentarze że po tej ulicy( łyczków) poruszają się pojazdy jadące do oczyszczalni ścieków  wiozące fekalia i śmieci , wszystko prawda tylko zapytać trzeba skąd się biorą te śmieci i te fekalia na tej drodze  z rynku ? Przecież ta droga to tylko ostatni odcinek drogi jaką te nieczystości  pokonały od gospodarstwa do oczyszczalni . Proszę również zauważyć  że przy tej drodze nie ma żadnych innych zakładów a  w najbliższym czasie również  oczyszczalnia przestanie istnieć, mówił o tym prezes Dorzecza Białej. Zwrócimy się  do Urzędu Miasta Ryglice z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej dotyczącej podanych we wnioskach pomocowych uzasadnień  do wybranych lokalizacji dróg wybranych do odbudowy . W mojej i nie tylko mojej ocenie wybrane lokalizacje mimo że znajdują się na wskazanych drogach to nie w miejscach wskazanych i udokumentowanych zniszczeń dokonanych przez powódź (ulewne deszcze ). Przykładem takiego dystrybuowania środków jest ulica Pszenna która remontowana będzie w części biegnącej od ulicy Piastowskiej, gdzie teren jest płaski, gdzie droga biegnie szczytem wzniesienia. Nieremontowany zostanie nieprzejezdny fragment tej drogi znajdujący się od ulicy Tarnowskiej gdzie woda podmyła most (wyremontowany na wiosnę środkami urzędu  ) i gdzie droga wznosi się w kierunku szczytu bukowiny a jest w części 300 m  nawet nie utwardzona kamieniem .  W tej sprawie zostanie zapytany organ pomocowy niech on dokona oceny wykorzystania przyznanych przez siebie środków.  Szanowni Mieszkańcy  oszczędzanie  na waszych drogach po to by za te pieniądze zrobić drogę do siebie i to jeszcze wykonaną tak jak bez tych oszczędności  powinny być wykonane wasze drogi to kpina .  Jeżeli dodamy do tego wypowiedz  Pani Burmistrz   że ulica Łyczków jest remontowana nie za środki gminne,  ale za środki extra zdobyte przez Panią Burmistrz to już zakrawa na demagogię. Te środki pochodzą ze zubożenia waszych dróg i jeżeli chce się je nazywać extra to nie są to extra zdobyte ale extra wycyganione .

Jak miało być jeżeli chodzi o drogi proszę posłuchać wnioski przyjdą same.

Podziel się na:
 • Facebook
 • Twitter
 • Blogger.com

Permalink do tego artykułu: https://lepszeryglice.cba.pl/drogi-dojscia-do-normalnosci-sa-grzaskie-czy-ryglice-ugrzezna-na-ulicy-pszennej-i-lyczkow/

109 Komentarzy

Skip to comment form

  • do Anity on 7 sierpnia 2011 at 19:43

  Pozdrawiam

   • kapuśniaczek on 8 sierpnia 2011 at 22:32

   Ciągle pada, pada i pada…………………………a tu niedługo dożynki.

  • a propos ul.Polnej on 7 sierpnia 2011 at 14:13

  na Polnej jest oczywiście super asfalt zrobiony po latach starań za Karasiewicza, a niedoinformowanych w którym miejscu mieszka P.Pikus członek Zarządu Miasta zapraszam na wycieczkę zwłaszcza zimą.
  Piękna okolica.

   • Anonim on 7 sierpnia 2011 at 21:12

   Macie rację polna zrobiona a P Pikus nie mieszka przy tej ulicy a zima to wszędzie jest tak samo więc nie ma się co użalać.

  • dzia on 5 sierpnia 2011 at 19:28

  dawaj dzia dawaj

  • IP - 32 on 4 sierpnia 2011 at 23:12

  Zamykamy dyskusję, było nawet miło. Może nie dla wszystkich, no cóż . Pora na sen. Może kiedyś wszyscy spotkamy się na piwie na jakimś festynie, czy dożynkach. Pa.

  • Anonim on 4 sierpnia 2011 at 23:05

  Nie używaj takich określeń ‘jak używanie zwieracza”. Jest to dowód, że brak ci argumentów i nerwy puszczają. Tak nie zachowuje się “wytrawny” dziennikarz. Miłego zakończenia tygodnia.

  • Anonim on 4 sierpnia 2011 at 22:26

  Skoro pytasz mnie o radę to pamiętaj granie ujęciem ścieżki musi wprowadzać element GROZY, fatalnie podłożony głos. Z tobą na spacerze
  szedł “Wermaht”? Narracja bez efektu. Przed wypowiedzią konieczny
  jest spokojny oddech.

  • Wiem to on 4 sierpnia 2011 at 21:55

  To stara zapomniana droga bo Niemiec / Orlewski zrobił po swoim polu na wprost Tadka Małeckiego świeć Panie nad jego duszom . Tak to jest mieszkam dziś z dala ale pamiętam bo chcę pamiętać . Tadka Grocha też znam a jak sie dowiadywałem to syn jego prowadzi te strone Tadku jak czytasz to pozdrawiam i przypominam kto ci Barka załatwił . Żeby wyjaśnić słowo “Barek ” to Tadek miał takiego psa co króliki z sideł (za okupanta to było ) wybierał . Pozdrowienia z Ameryki .

   • Anonim on 4 sierpnia 2011 at 22:04

   Szkoda czytac te brednie

    • Anonim on 4 sierpnia 2011 at 22:06

    To nie czytaj kto ci każe

    • Anonim on 4 sierpnia 2011 at 22:08

    komentarze bez celu i pożytku zadnego po co zamieszczac komentarz jak nie mamy Ty i ja żadnych konkretów

  • Wiem to on 4 sierpnia 2011 at 21:42

  Ta droga o której piszę łączy się z podkarpacką pod wasylem (kto wie kto to buł wasyl ten wie ) przebiega koło już nieżyjącego Jakubowskiego a po dzisiejszemu to pod Nalepkom i Benkiem Bogdanowiczem. Mam nawet stare mapy bo kiedyś miałem tam pole .

Komentarze zostały wyłączone.