Kto zasłużył i na co ?

W dniu jutrzejszym w Urzędzie Miejskim w Ryglicach planowana jest XVI sesja Rady Miejskiej w Ryglicach. Zgodnie z planowanym porządkiem obrad w punktach 17 i 18 zaplanowano: Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Ryglic oraz w p.18 Podjęcie uchwały w sprawie wysokości diet radnym oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych. Zadajmy sobie pytanie czy stać nas jako gminę na podniesienie i tak wysokiego wynagrodzenia Pani Burmistrz? Czy stać nas na podnoszenie diet radnym, którzy ślepo uwierzyli pełniącemu obowiązki kierownika ZGK Panu Chmurze i bez zastanowienia doprowadzili do likwidacji ZGK w Ryglicach? Czy stać nas na dodatkowe środki dla ludzi, którzy będąc naszymi przedstawicielami, reprezentującymi poszczególne miejscowości nie potrafili skutecznie zadbać o interesy swych wyborców? Zastanówmy się czy mijający rok rządów „Nowej Jakości” to rok, w którym nasza gmina odniosła zapowiadany sukces, czy może raczej wykonaliśmy spory krok w tył. Przecież w 2011r. w naszej gminie, poza odbudową dróg ze środków pochodzących w 100% z budżetu państwa i pozostawionych przez poprzednią ekipę  nie wykonano żadnych znaczących inwestycji. Mało tego, zostały zaprzepaszczone już przyznane środki finansowe, których nie potrafiliśmy zagospodarować. Gdyby nie co najmniej dziwne działania sołtysa i jednego z radnych w naszej gminie byłby 1 profesjonalny plac zabaw dla dzieci. Potrafimy za to wspaniale i z rozmachem się bawić, nie zważając przy tym na koszty, zamawiamy co najdroższe, catering w Bristolu za kilkanaście tysięcy złotych. Tak pod znakiem świąt i jubileuszy z którymi przeplatały się nieudolność, nieefektywność w działaniu i wszechobecna chęć postawienia na swoim, bez efektów ale miło płynął czas. Pół roku, w którym konsekwentnie burzono dotychczasowy dorobek mieszkańców naszej gminy, a konsekwencje i cena nie grały tu żadnej roli. Ten czas to sukcesywna rozbudowa administracji, czym uzasadniona przy braku inwestycji, i co gorsza braku jakichkolwiek racjonalnych pomysłów na przyszłe lata? Tak w białej karecie, zaprzężonej w dwa siwe konie, przy dźwiękach zespołu Zakopower, wjechaliśmy w drugie półrocze. Och co to był za bal, bal którego finał omal nie skończył się wielkim skandalem, skandalem za wielkie pieniądze. Kolejny raz zapłaciliśmy za kampanię wyborczą, Wojtkiewiczów, Czesaków, Rojków. Kolejny raz pozwoliliśmy ogrzać się w światłach sceny naszej Pani Burmistrz, która wspaniale czuje się w świetle reflektorów, w blasku fleszy. Czas zabawy szybko się jednak skończył, pozostał za to niesmak i spora wyrwa w finansach gminy.  Mimo, że dwukrotnie składałem w tej sprawie wniosek o udzielenie informacji, do dnia dzisiejszego nie dostałem pełnej informacji o kosztach organizacji dożynek powiatowych. Po tej, jak to nazwano największej imprezie w dziejach współczesnych Ryglic zostało coś jeszcze. Gdy wszyscy byli pochłonięci przygotowaniami do tej imprezy w zaciszu gabinetu pracowano nad likwidacją ZGK, zaś na drogach zamiast kruszywa do podbudowy używano pospółki, wykonywano kilkumilimetrowe warstwy wyrównawcze i kto wie co jeszcze. A przecież miało być inaczej solidnie, uczciwie, zatrudniono wiceburmistrza odpowiedzialnego za inwestycje, nowego wspaniałego drogowca, nad wszystkim miała czuwać „Nowa Jakość” a wyszło zupełnie odwrotnie. Ciekaw jestem czy tą sprawą zajmą się radni, czy dalej będą udawać, że nie widzą, że nie potrafią liczyć, choć jak pamiętamy w sprawie ZGK do końca twierdzili, że zakład przynosi straty, mimo że w sprawozdaniu finansowym przed cyframi nie było takiej małej kreski oznaczającej minus. Ciekaw jestem czy radni przyjrzą się wzrostowi wydatków na administrację, jaka powstała w ciągu tego roku budżetowego. Ciekawe czy rada wyciągnie wnioski z sytuacji z przekazaniem mienia po ZGK do Tuchowa i działaniem na szkodę naszej gminy poprzez wprowadzenie w błąd rady, jakiego dopuściła się Pani Burmistrz wraz z radcą prawnym. Na jesieni na wskutek zlekceważenia powagi sprawy, fiaskiem zakończyły się kilkunastoletnie starania o to by na terenie naszej gminy powstał zbiornik wodny, zbiornik dający nadzieję na realny rozwój turystyczny naszej gminy. Zaś ślepa wiara i zapewnienia, że wszystko jest na dobrej drodze, okazały się być tylko czczym gadaniem i składaniem obietnic bez jakiegokolwiek pokrycia. Szanowni Państwo na ostatnim posiedzeniu Rady Miejskiej, w czasie głosowania uchwały o zmianie podatku od środków transportu z ust Pani Burmistrz padł pod adresem radnych zarzut, że „służą bogatym”. Niejako w uzasadnieniu i na poparcie tego, sołtys Woli Lubeckiej usłyszał, że w związku z tym, że radni nie poparli projektu uchwały proponowanej przez Panią burmistrz, i przegłosowali uchwałę zakładającą niższy wzrost tego podatku, sali gimnastycznej w Woli Lubeckiej nie będzie. Pozwoliłem sobie porównać te dwie uchwały, z którymi proponuję się państwu zapoznać, kolorem czerwonym zaznaczone są stawki, jakie proponowała pani Burmistrz w autorskim projekcie tej uchwały.

Treść_uchwały       Załącznik Nr 1       Załącznik Nr 2    Załącznik Nr 3

Jutro głosowanie w sprawie podwyżki dla naszych władz, podwyżki i tak już wysokiej pensji mam nadzieję że nim się tak stanie sprawowanie urzędu zostanie poddane ocenie a mieszkańcy usłyszą uzasadnienie decyzji rady. Pozostaje mieć nadzieję że wobec faktu nie poparcia wyżej prezentowanej uchwały podwyżka będzie niemożliwa gdyż zgodnie z sugestiami pani Burmistrz nie będzie sali w Woli Lubeckiej to i na podwyżkę braknie.

Jakościomierz

Podziel się na:
 • Facebook
 • Twitter
 • Blogger.com

Permalink do tego artykułu: https://lepszeryglice.cba.pl/kto-zasluzyl-i-na-co/

20 Komentarzy

Skip to comment form

 1. A dlaczego do tej pory nie zweryfikowano zarobków urzędników na kierowniczych stanowiskach w naszym Urzędzie Miasta? To jest niemoralne, aby w obecnych czasach tyle zarabiano, i nieadekwatne do zadań które mają wykonać.

  • Pod choinkę on 23 grudnia 2011 at 11:51
  • Odpowiedz

  CENNIK OPŁAT ZA ODBIÓR NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

  Ryglice, dnia 22 grudnia 2011 r.
  I N F O R M A C J A

  Na podstawie informacji przesłanej ze Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Burmistrz Ryglic zawiadamia, że z dniem 01-01-2012 r. zostaną wprowadzone zmiany zasad naliczania opłaty za odbiór nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Ryglice.
  Jednocześnie informuje , że wprowadzenie stawek opłat nie podlega przepisom ustawy
  z dnia 7-06-2011 r. „ o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” ( Dz. U. z 2006 r. nr 123, poz.858)

  Stawki za odbiór nieczystości ciekłych wprowadzane Zarządzeniem Prezesa Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” od 01-01-2012 r. są następujące.
  1. Opłata za transport ścieków liczona w jedną stronę od miejsca pompowania do zlewni na oczyszczalni w Tuchowie – 8,50 zł/netto za 1 km.
  2. Opłata za czas trwania usługi tj. praca sprzętu, pompowanie, obsługa samochodu, (różny czas trwania usługi wynika z indywidualnych parametrów ścieku, głębokości i liczby osadników dostępności osadników- 1,30 zł/netto za 1 min.
  3. Opłata za pokrycie pełnego kosztu oczyszczenia ścieków liczona wg obowiązującej stawki taryfowej ( koszty reagentów, opłaty środowiskowe, energia , zagospodarowanie osadów
  4. i inne,) – 9,25 zł/ netto za m sześc.
  Wszelkie wyjaśnienia i informacje na temat świadczenia usługi wywozu nieczystości ciekłych można uzyskać u Pana Tomasza Bernala – pracownika SK „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. tel; 14/ 650 62 04, lub 691 804 405

  Burmistrz Ryglic
  /-/
  Teresa Połoska

   • ZGK wróć !!!!!!!! on 23 grudnia 2011 at 11:59
   • Odpowiedz

   Uchwała Nr VII/41/11
   Rady Miejskiej w Ryglicach
   z dnia 29 marca 2011 r.

   w sprawie: ustalenia dopłat do taryfy za odbiór i wywóz ze zbiorników bezodpływowych wozem (samochodem) asenizacyjnym ścieków komunalno – bytowych na oczyszczalnię ścieków, celem oczyszczenia, realizowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ryglicach.

   Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 w związku z art. 7, ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. ) oraz art. 24. ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolity DZ. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ) Rada Miejska w Ryglicach uchwala, co następuje:

   § 1

   Ustala się dopłatę do taryfy za odbiór i wywóz ze zbiorników bezodpływowych wozem (samochodem) asenizacyjnym ścieków komunalno – bytowych na oczyszczalnię ścieków, celem oczyszczenia, realizowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ryglicach zatwierdzonych uchwałą nr VII/40/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 marca 2011 roku, w wysokości:

   Lp. Taryfa grupowa odbiorców Wyszczególnienie Dopłata (do wartości taryfy brutto ) Jednostka miary

   1. ścieki zgromadzone w zbiornikach bezodpływowych, odbierane i transportowane przez ZGK wozem (samochodem) asenizacyjnym do zlewni celem oczyszczenia cena za 1 m ³ odebranych ścieków

   12 zł/m ³

   § 2

   Zobowiązuje się Zakład Gospodarki Komunalnej w Ryglicach do podejmowania działań ograniczających koszty odbioru i wywozu ze zbiorników bezodpływowych ścieków komunalno – bytowych na oczyszczalnię ścieków, celem oczyszczenia.

   § 3

   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ryglic.

   §4

   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.06.2011 r.

   Przewodniczący Rady
   /-/
   mgr inż. Grzegorz Wojtanowski

    • były radny on 24 grudnia 2011 at 11:10
    • Odpowiedz

    Koszty obsługi dla mieszkańca wynosiły około 60 zł za 5 m. sześciennych z wywozem i oczyszczeniem gmina dopłacała drugie 60 zł. Koszty po wyliczeniu w.g. nowej taryfy zakładając tę samą ilość ścieków przy odległości średniej z Bistuszowej 5 km z Lubczy 25 średnio przyjmijmy 15 /każdy niech wyliczy swoją odległość/ będzie wynośić około 190 zł. Czyli likwidacja Zakładu Komunalnego dla jednokrotnego wywozu ścieków będzie kosztować 70 zł więcej . Niech żyje pani burmistrz i nowa jakość wesołych świąt. Przypominam że ZK wykazywał dochód na działalności co by powodowało że nie było by podwyżek za tą usługę.

  1. dziękujemy P.Burmistrz za prezencik pod choinke mysle że nie jest to jedyny następnym są opłaty cmentarne i będą jeszcze inne czego jestem pewien

    • Znający temat on 24 grudnia 2011 at 13:45
    • Odpowiedz

    Następne będą podwyżki cen wywozu śmieci. Ludzie!!! Przecież to było do przewidzenia że jeśli Dorzecze Białej przejmie sprzęt to nie będzie dla nich konkurencji i bedą robić co chcieć. To dopiero początek… Wesołych świąt.

  • wspaniale on 22 grudnia 2011 at 16:56
  • Odpowiedz

  Co dzień tu zaglądam na bloga i nie wyobrażam sobie by go nie było. Ileż to się można dowiedzieć i zero cenzury i te filmiki z sesji. Co prawda urząd też już je puszcza no ale i tak bardziej wierzę tym na tym blogu. Pozdro na św BN.

  1. Tym razem z nagraniami Adaś jest szybszy :(.

   1. Adaś to robi to pewnie w pracy i ma za to płacone. A nasz Jakościomierz robi to po pracy zawodowej najczęściej nocami i społecznie. Zresztą nikt tu z nikim nie rywalizuje i nie o rywalizacje chodzi 🙂

    • niemrota on 22 grudnia 2011 at 19:14
    • Odpowiedz

    mam prośbę do przewodniczących komisji czy moglibyście wyrażniej wypowiadać te swoje opinie bo to w jaki sposób teraz robicie to jest bełkot a wy jesteście na sesji rady a nie w knajpie przy piwie

  • z Łyczków on 22 grudnia 2011 at 10:34
  • Odpowiedz

  na naszej jest 8 domów ale jacy właściciele i to się liczy i o to chodzi .hahha dobrze wybieraliśmy,

  • z Zielonej on 22 grudnia 2011 at 10:29
  • Odpowiedz

  Cytuję ze strony BIP urzędu gminy “Burmistrz Ryglic zwraca się do wszystkich zainteresowanych z zapytaniem o ofertę cenową na realizację zadania p.n. „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Łyczków w m. Ryglice”

  Pani Burmistrz robi do siebie drogę i zaraz oświetlenie, a w urzędzie leżą projekty oświetlenia w innych miejscach i nic się nie robi, pomimo próśb mieszkańców.
  Na przykład ul. Zielona w Zalasowej. Gdzie są nasi radni zalasowscy.

 2. Podobno widzac że nawet swoi nie zagłosują za proponowaną dla siebie podwyżką, wycofała złożoną uchwałę z sesji. Śmiechu warte

  1. Toto Nas reprezentuje .

 3. Bardzo dobry tekst , pisany w dobrym tempie i niezłym stylu , którego pozazdrościł by nie jeden rasowy dziennikarz. Szkoda tylko że ciemnogród tego nie zrozumie , bo czterech proboszczów to tałatajstwo pobłogosławiło dając jednocześnie przyzwolenie na takie praktyki które opisuje Jakościomierz.

  1. Tekst niezły to fakt i widać, że Jakościomierz z każdym tekstem podnosi ich jakość.

 4. Minął rok rządu Pani Burmistrz oraz Rady Miasta. Wszyscy obiecywali sobie po tych zmianach konkretych decyzji, działań mających na celu poprawę naszego bytu. Niestety jak narazie widocznych zmian na dobre nie widać a wręcz odwrotnie. Likwidacja ZK , organizowanie drogich imprez (Pani Burmistrz promowała chyba tylko i wyłacznie własną osobę bo na turystykę bez odpowiedniego zaplecza nie ma co liczyć). Nawet Pan Jezior który był wielkim przeciwnikiem Pana Karasiewicza musi przyznać, że jednak nie było tak źle (dziwny spokój panuje na jego blogu). Ale jedno muszę przyznać Pani Burmistrz – “jaja to ona ma” (sposób jak potraktowała Radę Miasta co do sprzętu ZK) ale czy to jest wystarczający powód do podwyżki swojej pensji?????

  • wściekły on 21 grudnia 2011 at 10:49
  • Odpowiedz

  JAK MOŻNA TRĄBIĆ NA CAŁY POWIAT ŻE GMINA ZADŁUŻONA, PO CZYM NIE ROBIĄC NIC BO SZANOWNA PANI BOI SIĘ PODEJMOWAĆ JAKICHKOLWIEK DECYZJI, NIE MAJĄC POMYSŁÓW NA ROZWÓJ GMINY WNIOSKOWAĆ O PODWYŻKĘ, MYŚLĘ ŻE TO BABSKO ZAWSTYDZIŁO NAWET TURBO DYMO MENA.

  • zupełnie obiektywny on 21 grudnia 2011 at 09:27
  • Odpowiedz

  podwyżka w obecnej sytuacji gminy i perspektywy gdzie żadna firma nie planuje wzrostu obrotów a więc i wpływy do gminy będą niższe lub w najlepszym razie takie same , oraz braku jak na razie jakichkolwiek zasług-osiągnięć podwyżka byłaby ośmieszeniem się całej Rady i miejmy nadzieję ,że jednak do tej sytuacji nie dojdzie i nasi “wybrańcy” zachowają twarz.Jeden z radnych ryglickich twierdzi,że on na pewno startując na radnego nie sugerował się tzw dietą ani o nią nie pytał.Trzymam go za słowo!

 5. Czyli dla pojazdów powyżej 9 ton i poniżej 12 ton było 500 zł podnieśli na -600 zł a Poloakowa chciała , żebyśmy zapłacili 900 zł ? Ta sama osoba ma czelność domagać się podwyżki za co ? Teraz widać na co były potrzebne te podwyżki .

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.

Optionally add an image (JPEG only)