Sołtys powinien mieć kupę pomysłów a nie kupę kamienia !

Szanowni  mieszkańcy  gminy  Ryglice.

W naszej  gminie  właśnie odbywają się  zebrania miejskie i  wiejskie.  W  części miejscowości  już  takie  zebrania były i  mieszkańcy  mogli  w  nich uczestniczyć, w części miejscowości  te  spotkania  dopiero  przed  nami. Te  byłe  i  myślę  że  również  te  które  będą możemy i będziemy  mogli  obejrzeć  za pośrednictwem  internetu. Będą  to   mogli  zrobić wszyscy  zainteresowani  nie  zależnie  od   tego  czy  mieszkają  w  danej  miejscowości  czy mieszkają  w sąsiedniej czy  wręcz jak  ja  są z rożnych  powodów poza  naszą  gminą. Od czasu,  gdy  te  spotkania  są  nagrywane  trudniej  jest  w  naszej  gminie  oszukać mieszkańców,  obiecać  coś jednym,  kosztem  innych,  ale  też  dużo  łatwiej  jest  informować mieszkańców o  istotnych dla  nich  sprawach  bez efektu  tak zwanego  głuchego  telefonu . Chyba  wszyscy  w  dzieciństwie  choć  raz  się  w  to  bawiliśmy  i  wiemy,  jak taki  przekaz  z ucha  do  ucha wygląda i  jak  rożni  się to  co powiedziała  pierwsza  osoba od  tego,  co przekazano ostatniej. To,  że w  naszej gminie mamy  tę  możliwość,  to  bardzo  dobrze, ale wykorzystajmy  ją dobrze ,  wykorzystajmy  ją  do  granic  możliwości  dla  dobra  nas wszystkich.

Drodzy  Państwo. Rola  sołtysa,  to  nie  rola kogoś, kto ma dokonywać podziału kamienia i zlecać  kopanie  rowów a  do  roli  właśnie kogoś takiego sołtys  w  naszej gminie i  nie  tylko w naszej  został sprowadzony. Ani właściwy  podział, ani  nadzór  nad  wykonaniem tego podziału czy  to  w  postaci  rozwozu  kamienia czy  udrażniania  rowów  nie  jest  zadaniem sołtysa. Nie jest też  jego  rolą monitorowanie  stanu  dróg i  rowów gminnych, bo  od tego gmina  ma opłacanych z budżetu  pracowników. Czy  zatem  przeznaczenie   w  przypadku Ryglic  20  tys  z 28  tys  funduszu  sołeckiego  na  kamień  i  kopanie  rowów   ma  sens? Czy dzielenie po taczce  kamienia  na  100 dróg  zamiast  wyżwirować uczciwie 10 dróg  ma jakikolwiek  sens? W  kwestii  dróg  gminnych  wymagających remontu  poprzez utwardzenie kruszywem rolą sołtysa  i  mieszkańców  powinno  być  stworzenie  harmonogramu wykonywania  tych  prac tak by  ludzie  wiedzieli  kiedy,  która  droga  będzie  remontowana. W kwestii  wykorzystania środków  z  funduszu  soleckiego  w  art.1 ust 3 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim ustala  się, że: „Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.”  Jak  wynika  z

art. 7 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym  do  zadania należą między  innymi  zadania  z zakresu:
– ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej
– gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego
– wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz
– działalności w zakresie telekomunikacji
– lokalnego transportu zbiorowego
– ochrony zdrowia
– pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych
– wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
– gminnego budownictwa mieszkaniowego
– edukacji publicznej
– kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
– kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych
– targowisk i hal targowych
– zieleni gminnej i zadrzewień
– cmentarzy gminnych
– porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego
– utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych
– polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej
– medycznej i prawnej
– wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej
– promocji gminy
Mamy  więc  znacznie  więcej  możliwości działania bez uwikłania  sołtysów  w decyzje  o podziale  kamienia  i  miejscu kopania  rowów oraz nadzorowania wykonania  tych  prac. O drogach  i  rowach  gminnych  powinni  decydować oraz o nie  dbać drogowcy  zatrudniani przez urząd  gminy. Wystarczy  zapewnić środki na  ten cel z podziałem  na  miejscowości i nazwać je środkami na  drogi sołecki a nie  funduszem  sołeckim  a  sołtysów  przestać mylić z  pracownikami  referatu  drogowego.

Już  samo  wyodrębnienie  środków na fundusz  sołecki,  których  to  10-30% po przekazaniu informacji  o  wielkości  tych środków do  wojewodów, po ich  właściwym  wydatkowaniu  wraca do  gminy jest  bardzo  korzystne dla budżetu gminy. Klikając  w  link  znajdziemy  dane  dla  wszystkich gmin w  małopolskim można   zobaczyć  jaka  to  kwota  w przypadku  naszej  gminy link.Warto  więc racjonalnie i mądrze te środki wydawać, ale  by  to  było możliwe  trzeba  o  tym z  mieszkańcami uczciwie rozmawiać  i to jest rola  sołtysa, radnych  i burmistrza , to  jest  rola  zebrań  wiejskich  i  to  jest  rola gminnych forów na  których  można  dyskutować,  to  jest rola  nagrywania  zebrań  i umieszczania  tych nagrań  w  sieci.

Warto  więc  zmienić  myślenie  bo  to  co  było  dobre  wczoraj  dziś  jest  już  niewystarczające a jutro ?  A  jutro zależy  od  tego  czy  wyciągnęliśmy  wnioski  z  wczoraj.

 

Krzysztof Groch

Podziel się na:
 • Facebook
 • Twitter
 • Blogger.com

Permalink do tego artykułu: https://lepszeryglice.cba.pl/powinien-pomyslow-kamienia/

97 Komentarzy

Skip to comment form

 1. tak mi sie wydaje zę
  bliżej wyborów różne ciekawostki wyjdą ,nawet z przed lat
  musza wyjśc

 2. Widzę że wódz Skrzyszowa nadal realizuje chodnikowe dzieło. A u Nas nadal Święty spokój,nic się nie dzieje.Po co się wychylać skoro i bez tego pensja na koto co miesiąc wpływa.

   • Benek 3.0 on 13 kwietnia 2016 at 22:26
   • Odpowiedz

   Ja Benek 3.0 obiecuję- będą ścieżki rowerowe, będą chodniki. Wszystko będzie. Cierpliwości. W 2018 roku. Kolejny burmistrz będzie spłacał dług.

   • szybko i akord? on 14 kwietnia 2016 at 13:24
   • Odpowiedz

   Jednakże jak widzę z autobusu owe chodniki toć one fragmentami mocno sfatygowane choć młode. Se zwróćcie uwagę na to.

 3. Ile ci urzędnicy dla Nas robią jak się poświęcają a My tacy niewdzięczni.
  ; Przywróćmy szacunek ” Taki jakim Nas darzą !

  1. Święte słowa. Niektórzy, jak podają, to nawet nie śpią. Hi, hi, hi…

   1. zdarza sie za przeproszeniem “zmoknąć” , jestem pod wrażeniem, wnioskuję podwyżkę

    1. I jeszcze (cytat) ; zmarznąć ” Wnioskuję o wydawanie posiłków regeneracyjnych i napojów rozgrzewających.

    • Benek 3.0 on 13 kwietnia 2016 at 22:30
    • Odpowiedz

    Z urzędnikami jest problem, bo nie śpią, marzną, pocą się, trudzą a usunąć się ich tak łatwo nie da. Pracują dla wodza dobrze, zagłosują dobrze… tyle, że w nocy jak nie śpią, to pewnie dręczy ich widmo zmian… a te prędzej czy później nadejdą.

   • Anna Gieracka on 13 kwietnia 2016 at 22:42
   • Odpowiedz

   Jutro mam zamiar się wietrzyć w Kowalowej, podobno jest szansa nawet dobrze zmoknąć. A teraz już idę spać, na bezsenność nie narzekam, ale dziękuję za troskę,

    • Karaś 1 on 14 kwietnia 2016 at 22:25
    • Odpowiedz

    No i trafiła pani do Kowalowej? I co tam się udało zrobić?

     • Anna Gieracka on 15 kwietnia 2016 at 22:10
     • Odpowiedz

     A kto pyta bo ryby głosu i widać odwagi nie mają Karasiu.

     1. Zachęcam P. Wiceburmistrz, by jeszcze częściej wypowiadała się na forum, bo przecież nie jest żadną tajemnicą, że grono regularnie korzystających z forum i bloga rośnie, a już na pewno nie maleje. Czasami jedno proste zdanie wyjaśnienia powoduje obalenie kilkudniowej czasami bezproduktywnej anonimowej dyskusji.

      Wydaje mi się, że wzorem osób publicznych (skala kraju), osoby pełniące funkcje publiczne w gminach, również powinny wykorzystywać sieć w swojej pracy/misji. Można śmiało założyć, że zrównuje się skuteczność dotarcia do obywatela poprzez sieć z skutecznością dotarcia tradycyjnego. Z czasem sieć weźmie górę, o ile już ten czas nie następuje.

      Ten sam apel do opozycji i adwersarzy. Nasz blog służy w jednakowym stopniu wszystkim.

     2. Kto to Karaś?

     3. Nie ma co wchodzić w tego typu dyskusje bo wszyscy by chcieli by się stało, pstryk i gotowe tylko nikt nie pisze jak to zrobić. Jakie zaangażowanie ludzi taka gmina, tylko pyskowanie i mówienie drogi są najważniejsze. Jak są żwirowe to powinny być asfaltowe jak są asfaltowe to są za wąskie i nie można cisnąć furą ile się da bo co tam że teren zabudowany że stoi znak ograniczenia prędkości ale nie stoi policja i nikt nie widzi więc dalej po gazie. Potem zaczyna się płacz że wypadki, że niebezpiecznie, że nie ma poboczy i jadąc stówką nie można się minąć, że piesi idą poboczem i trzeba zwalniać by ich ominąć więc trzeba wybudować chodnik. I tak w kółko, a ludzi wciąż ubywa drogi zaczynają prowadzić donikąd chodnikami przestają chodzić ludzie. Gmina powinna opracować plan który pozwalał by centralizować wsie, wyznaczyć tereny pod zabudowę uzbroić i zachęcić ludzi by w tych miejscach budowali nowe domy a jeżeli ktoś świadomie wybiera lokalizacje pod lasem w paryi to musi mieć świadomość że droga gminna prowadząca do jego domu może być w dalszym ciągu żwirowa wąska ale za cenę tego mieszka w pięknym miejscy a droga nie jeżdżą piraci tylko mieszkańcy którzy świadomie wybrali ustronne miejsce. Władza nie powinna się bać skutków słusznych ale niepopularnych decyzji ale powinna jasno mówić ludziom jakie są zamierzenia tak by wiedzieli co ich czeka a nie dowiadywali sie po fakcie lub tuż przed. Warto dyskutować bez obrażania innych bo z takiej właśnie dyskusji może urodzić się pomysł który może zmienić naszą gminę na lepsze.

      • Benek 4. on 17 kwietnia 2016 at 22:11
      • Odpowiedz

      A właśnie, że wystarczy pstryk. Posłuchac ludzi i rozmawiać z nimi. To nie wiele. A siedzenie w gabinecie to mimo oiągnięć i klęsk, zguba. A ścieżkę rowerową sam sobie zrobiłem i jeżdżę po niej. Za tem władza nie jest mi potrzebna i za chwilę ją odwołamy.

    1. W Kowalowej totalna kicha. Nic się nie dzieje. Śpią kowalowskie władze. Może coś się przyśni…

     1. Sam pstryk to może nie,lecz nie znaczy że się nie da.stare jest dobre wino a nie odgrzewany kotlet. http://rdn.pl/?p=11451

 4. Jeśli chodzi o “kamieni kupę”, to akurat mam tutaj takie dość ciekawe doświadczenie, rzekłbym socjologiczne. No bo tak. Na zebraniach o kamieniu zawsze mowa, fundusz sołecki często wykorzystywany na kamień, z Pszenną i innymi drogami ciągły kłopot. Listonosze, radni, inne osoby, jak sondowałem potrzeby drogowe, mocno wspierali – o super pomysł mówili, gdy dowiedzieli się w czym rzecz. No to myślę sobie jest okazja, to zrobię projekt budżetu obywatelskiego – zakup kruszywa na gminne drogi. W trakcie realizacji projektu duże wsparcie sołtysów w sensie rozpisania potrzeb. Wszystko wygląda ok. Przychodzi głosowanie i projekt uzyskuje 27 głosów. Ostatnie zebranie w Lubczy- słyszę kłopot z dojazdem karetki. Nadal temat dróg na zebraniach nie jest tematem mało ważnym. Wnioski?
  ———————-

  Oczywiście w tym roku, gdy będzie organizowany budżet obywatelski również złożę projekt o kamień na drogi.

   • Waldek z zakrętu on 10 kwietnia 2016 at 18:44
   • Odpowiedz

   Gdy gmina nie zapewnia bezpieczeństwa medycznego to skandal. Co do budżetu to wygrywaly projekty wcale nie pierwszej potrzeby. Dlaczego? Dlatego że elyty gminy tak pokierowały glosowaniami. Głównie chodzi o projekt szkolny w Ryglicach.

   1. Może zrobić projekt obywatelski z którego kasy sfinansuje sie dojazd do Tuchowa chorym ludziom do szpitala?

    1. Czy potrzebny jest ten znak zapytania na końcu zdania? Przychodzę do radcy prawnego w gminie i mówię chcę zrobić to i to proszę mi powiedzieć jak mam to zrobić. Jego w tym głowa by znaleźć przepisy które na to pozwolą a nie tylko iść po najmniejszej linii oporu i stwierdzić że się nie da. Wiele rzeczy się da ale pod pewnymi warunkami i taki transport też się da zorganizować bo ludzie nie chcą jeździć za darmo. Miasta wprowadzają bezpłatna komunikację miejską nie tylko dla swoich mieszkańców ale dla wszystkich więc np. Kraków płaci za Rygliczanina który pojechał do Krakowa i pojechał z centrum do huty autobusem za darmo. Da się ? Da się i pojechać transportem zbiorowym zorganizowanym i prowadzonym przez gminę z Lubczy do Tuchowa. Jestem tego pewien.

     1. Dlatego hasło PiS Damy Radę na taką moc

    • Karaś 1 on 14 kwietnia 2016 at 22:28
    • Odpowiedz

    Pesel w głosowaniu nad budżetem to była fikcja i tyle. Zwykła stalinowska metoda prania mózgu i udawanie, że mamy demokrację.

   • Mówię jak jest on 10 kwietnia 2016 at 20:58
   • Odpowiedz

   Utrzymanie dróg gminnych w przejezdności powinno być zapewnione bez żadnego projektu, głosowania, zapisów na kamień i innych pierduł. To jest taki sam obowiązek gminy jak odśnieżanie, finansowanie oświaty itp. Nie rozumiem dlaczego gmina nie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Jeszcze chyba nie doszło do sytuacji gdy np. nie dojechała karetka po gminnej drodze do chorego, bo jeżeli by taka sytuacja się zdarzyła, to chory lub rodzina powinien skarżyć gminę na 1000000 zł odszkodowania. Tak by było w ameryce, a w polsce? Powiedzą nie skarżcie, bo i tak to pójdzie z waszych pieniędzy. No i jest jak widać, ani drogi, ani porzadku, ani poczucia obowiązku, tudzież jakiejkolwiek i przed kimkolwiek bojaźni.

   1. Więcej jakby zaplanować akcję z karetką i ta niw dojeżdża to odszkodowanie by zgarnął? Że to bandyci jeszcze na to nie wpadli

  • Liberał z Jonin II on 10 kwietnia 2016 at 08:18
  • Odpowiedz

  Prawdziwy sołtys powinien być WODZEM wioski, który wchodząc do urzędu sprawia, że urzędnicy poprawiają krawaty i modlą się czy podołają załatwić jego sprawy. Obecnie sołtys to kolejny urzędnik gminny, który jak słusznie zauważył Krzysztof Groch, wskazuje błoto na drodze gdzie należy utopić kupkę tłucznia.

  1. W naszej gminie wodz może byc tylko jeden, nieposłusznych i umiejących dużo więcej trzeba wykopać, zniszczyć , pomówić. otacza sie dalej miernymi. Robia co chca , za nic mają ludzi. Przywracamy szacunek ale chyba sobie .Nie dociera to do większości????

   1. Pyskujesz tylko i mówisz ogólnikami za miast konkretnie powiedzieć co jest nie tak , kto kogo za co wykopał i dlaczego ten jest mądrzejszy niż tamten.

   2. Racja… zacznijmy od tego, że wódz gminy i cały sztab urzędników nie szanuje ani sołtysów, ani ludzi. Traktuje ich z góry, nie słucha ludzi i delikatnie mówiąc ma ich wszystkich w d… czasem coś wprawdzie obiecuje, ale to tylko obietnice. Może słuchają, ale tylko tych wybranych przez siebie. Trzeba zacząć zmieniać wszystko od góry. Wybory 2018 przed nami. Czas na władzę kreatywną, szanującą i słuchającą ludzi. Czas na władzę, która pomaga obywatelom we wszystkich dziedzinach i pomagającą ludziom którzy wnoszą dużo dobrego, ale władza traktuje ich jako zagrożenie. Tak jest od lat. Czas wreszcie zmienić ten zapleśniały prl w naszej gminie. Dlatego rozglądnijmy się i to już!!! za kreatywnym, wykształconym, kulturalnym, doświadczonym, uczciwym i najlepiej młodym liderem.

  2. Sołtys wodzem na wsi był do czasów średniowiecza do okresu II wojny, później komuna obniżyła znacznie jego rangę i dzieje się tak po dziś dzień. Z obserwacji widać, że w naszej gminie sołtys to raczej persona non grata niż lider lokalnej społeczności. Bo jak inaczej nazwać osobę, która ma być gospodarzem wsi, w sytuacji gdy odbiera jej się odwieczne prawo pobierania podatku? Jak sołtys ma czuć się wodzem kiedy publicznie zbiera połajanki za gospodarowanie pieniędzmi, a to kamień nie tu gdzie trzeba, a to pieniądze wydane na placki, a to na zaprzęgi. No to kto obniża rangę tego urzędu, sołtys?
   Nożna mądrzyć się wklejając wyrwany z kontekstu fragment ustawy i próbować przy tym krytykować działania tych osób, które praktycznie nieodpłatnie służą swoim mieszkańcom. Ale czy ma prawo robić to ktoś, kto przebywa tysiące kilometrów od miejsca, którego rzecz dotyczy? Należy najpierw zapoznać się z realną sytuacją, z ramami w jakie zostali ci ludzie wciśnięci, jak ograniczono ich realną władzę i swobodę działania. Dopiero mając tę wiedzę można realnie oceniać sytuację, bo samo bycie medialną tubą tych, dla których sołtysi są niewygodni nic nie zmieni.
   A ja dziękuję sołtysom za ich pracę na rzecz swoich miejscowości, bo nawet “wskazując błoto na drodze” sprawiają, że te drogi są przejezdne, a rowy drożne.

   1. Źle pojmujesz krytykę autora tekstu. W gruncie rzeczy podobnie poujmujecie rolę sołtysa.

   2. Z tym nieodpłatnie to nie jest prawda. Zawsze sołtysi mieli płacone i teraz też i chyba nie tak mało. Mówi się nawet o 700 za miesiąc.

    1. Człowieku zastanów się o czym Ty piszesz !!! Uwierz mi nie chciał byś tych 7 stówek bo być dobrze ocenianym sołtysem to trzeba dołożyć jeszcze swoje 7 stówek i czas od rana do nocy siedem dni w tygodniu po to by jakiś urzędnik z gminy dostał na tacy to co sam ma zrobić i czego ma dopilnować.

     1. jak nigdy ale popieram cię jskościomierzu! przecież sołtys jest od innych rzeczy a nie od wyreczania urzednikow gminnych. no ale jak wódz każe, to tak robią. pisaliście ile to zarabiał rocznie poprzedni zalasowski sołtys a teraz co za rarmo pracuję/ ile dostaja/ a tak przewodnicząca rm ryglice pani bochenek, cos przycichla teraz, no ale wypłata co miesiąc jest i to jaka

    2. O co to aj waj, jak tak ciężko być sołtysem to czemu tylu chętnych zawsze jest. Chyba nie byli przymuszani do tego. Jak znam to mają też własne biznesy i obowiązki a nie tylko wsią się zajmują, no bez przesady że tak 7 dni. Sołtys to funkcja społeczna i widziały gały co brały.Wiadomo że wszystkim nie dogodzi, ale też prawdą jest że swoich ulubieńców, zwolenników ma i o nich dba. A z drugimi to różnie bywa.

     1. A gdzie Ty widziałeś tych chętnych walczących o tę funkcję? Ludzie już coraz mniej chcą społecznie działać, a w sytuacji gdy ciągle rzuca im się kłody pod nogi to już wogóle. Wszyscy tylko marudzą i narzekają, a do kogo dzwonicie gdy prze godzinę droga jest nieodśnieżona? Do kogo udajecie się gdy rów zapchany, mostek zniszczony, czy oberwana droga? Widzieliście tam kiedyś jakiegoś urzędasa? To sołtys zakłada gumowce i pomaga Wam w miarę możliwości.
      A dlaczego jeden z drugim nie przyjdziesz na zebranie, nie zabierzesz głosu?
      Siedzisz ciulu jeden za monitorem i używasz sobie po ludziach, a nie ma Cię gdy sprawy się toczą i gdy można coś publicznie powiedzieć, coś załatwić. Czemu Cię nie ma gdy władza przychodzi się z Tobą spotkać?
      Bo nie masz jaj!

       • ryglice on 10 kwietnia 2016 at 14:38
        Author

       Myślę że już czas postawić na ludzi a nie na drogi kamień i rowy! Czas postawić na ludzi bo wtedy przyjdą na zebranie, bo przyjście na to spotkanie będzie miało sens tylko wtedy gdy te 28 tys zł będzie wydawane na cele z których każdy mieszkaniec będzie mógł skorzystać. Niech sołtys promuje wieś i gminę a gmina niech dba o drogi a wszystko będzie miało ręce i nogi.

     2. I sołtys bierze łopate i rów kopie a przy okazji mostek naprawia. No i w zimie odśnieża. Ale jaja jak balony. Wiesz co sołtys wtedy robi, ano dzwoni do gminy i tam się tym już zajmują.

     3. Jak to gdzie widziałem, po 2 a nawet 3 kandydatów było na sołtysów Masz krótka pamięć czy tak sobie piszesz żeby pisać.

   3. Po obejrzeniu zebrania mieszkańców Ryglic i przeczytaniu tego co piszecie zachęcam wszystkich młodych i tych jeszcze w sile wieku, wynoście się z tej zapadłej dziury jaką są Ryglice. Tu nigdy nic nie będzie nie zależnie od tego kto będzie burmistrzem i radnym. Z całym szacunkiem dla zarządu miasta burmistrza, byłego kandydata na burmistrza to o czym prawicie na zebraniu i jak to robicie dobitnie określił Grabowski w filmie kariera Nikosia Dyzmy. “Pierdolicie Hipolicie”

     • uwaga takowa on 10 kwietnia 2016 at 14:34
     • Odpowiedz

     Młódź ani nie chodzi na zebrania ani tu nie czyta. Przez fb taki apel lub z ambony do nich by dotarł bo do kościoła het chodzą jeszcze. Ale kościół akuratnie do emigracji nie zachęca.

      • Benek 3.0 on 12 kwietnia 2016 at 22:36
      • Odpowiedz

      Nawet gdyby Anka miała pomysły, to jest tylko zastępcą szefa i wróci na zarezerwowany wakat w banku. Mogła się postarać coś zrobić dla nas. A tak to tylko zastępca jeszcze przez dwa lata. Beniu też ma wakat w Mordę jeża. Bo przecież ci ludzie mają wakaty na wszelki wypadek.

     • jużnieparaf on 10 kwietnia 2016 at 19:03
     • Odpowiedz

     Niestety ale taka jest prawda. Kompletny brak planu rozwoju dla gminy Ryglice na przyszłość. Władza narzeka, że jesteśmy najbiedniejszą gminą w Polsce ale nic nie robi aby to zmienić. Jedynym rozwiązaniem dla młodych jest nauka języka i uciekać stąd za granicę. Nie ukrywam, że liczyłem na Karasiewicza jako doświadczonego polityka. Miałem nadzieję, że powieje świeżością, pomysłem na rozwój i zaangażowaniem. Myliłem się. Widzę, że chodzi o przeczekanie do emerytury. A we wszystkim wyręcza się niekompetentną Gieracką. Kolejne 4 lata zmarnowane. Pora na kogoś młodego – takiego jak w Skrzyszowie – który będzie tryskał nowymi pomysłami, opracuje plan odbudowy przemysłu (min. drzewnego), rolnictwa (mogą być winnice), wykorzysta walory turystyczne gminy.

     1. Byl okres w dziejach naszego regionu kiedy winnice kwitły. Dawno to było jak klimat cieplejszy był. Zdaje się klimat ociepla się

      • przecie on 10 kwietnia 2016 at 20:15
      • Odpowiedz

      To może na Szczepana czas nadejść jeszcze.

     2. Dawno o tym pisałem, że g…. z tego będzie. Nawet kandydata mlodego ne było. Młody, to tak do 40 lat max. Pisano wówczas że taki młody to głupi i bez doświadczenia. No to sami żeście na głupców wyszli, głosy na starego oddali. Dobrze wam tak! Jak to mówi stare przysłowie, Polak głupi przed szkodą i głupi po szkodzie. Bo to już któraś powtórka z rozrywki, nieprawdaż?

     3. Może nadejdzie. Oby.

     4. Coraz więcej opinii, że TP o wiele lepiej poprowadziła by gminę w kolejnej kadencji. Rozpędzała się kobieta. Wyborcy wybrali inaczej.

     5. Nie znajdzie się młody kandydat. Pani Gieracka pociągnie ten wóz.

     6. PIS będzie miał swojego kandydata.

       • ryglice on 12 kwietnia 2016 at 05:45
        Author

       Będzie on młody energiczny znany szerokiej rzeszy wyborców ale pojawi się dopiero 2 miesiące przed wyborami. W Skrzyszowie wójt nie wypadł z kapelusza tuż przed wyborami ale pokazał że potrafi działać dużo wcześniej przed nimi i ludzie to zobaczyli docenili i wybrali. Nie widać w żadnej miejscowości kogoś takiego, a w Ryglicach choćby i sklonować wójta ze Skrzyszowa to i tak by nic nie zrobił taka wieś.

     7. Choć rzadko to w tej kwestii zgadzam się z Jakościomierzem, bo młodzi, wykształceni i inteligentni wiedzą, że nie mają czego tutaj szukać. Poza tym Rygliczanom wydaje się, że są pępkiem świata i potrafią tylko narzekać i wymagać od innych nie dając od siebie nic w zamian.
      Choć z drugiej strony wyczuwa się wielki zawód i zmęczenie materii w narodzie i może dojść do takiej sytuacji, że lepszy będzie każdy inny niż ci co są obecnie.

      • Benek 3.0 on 12 kwietnia 2016 at 22:39
      • Odpowiedz

      Stary cap nie może pachnieć ładnie 🙂 Rację ma Jakościomierz, trzeba działać dużo wcześniej, a nie do wyborów…. niby duża gmina, niby miasto, a miernota jak nic.

      • True story on 12 kwietnia 2016 at 23:13
      • Odpowiedz

      Wtrącając swoje zdanie jestem ciekawy jak ludzie zareagowali by na kandydata młodego max 33-35 lat. Żaden Paweł, Szczepan, itd trzeba ludzi z jednej strony mądrych ale przede wszystkim człowieka rozumnego, dobrze wychowanego i rozumiejącego tutejsze realia. Gmina ma służyć ludziom. Dotychczasowi kandydaci są i wiekowi i ustawieni a walcząc o stanowisko chcą poprawić własne ego. Mądrze wybierajmy. Niestety społeczeństwo gminy słucha pogłosek, pomówień i ma zamknięte oczy.

      • Benek 3.5 on 12 kwietnia 2016 at 23:33
      • Odpowiedz

      Racja.. młody to raz, i doswiadczony, albo umiejący słuchać ludzi. I przede wszystkim słuchający ludzi. Połoska była ok, ale weszła w to samo bagno co jej rywal i w tym tkwiła jej klęska. I tu dodam jedną istotną rzecz – nikt tak bardzo jak Karasiewicz nie przyczynił się do złości, pogłosek, rozrywania jedności… dlaczego? Odpowiedź jest prosta, bo opiera swój elektorat na tzw. swoich i na przeciwnikach np. Połoski. To nie jest droga dla dobrego przywódcy. To droga dla partyjnego karierowicza. Karierowicza Karasiewicza zawsze interesowały medialne występy (Połoska była napiętnowana przez niego za dokładnie te same błędy). Ciągle słuchamy w radiu tych wywiadów… ale prawde mówiąc, kogo te wywiady promują? Polityka z Zalasowej czy gminę? Co gmina dostała w zamian? Nie widzę nic. A reklama w postaci głosu, czy gęby burmistrza, to naprawdę kiepska reklama za kasę podatnika. Weźmy się w garść i próżnych ludzi odeślijmy do lamusa. Burmistrza i jego urzędasów. Bo oni też mają mniemanie, że są wielcy…. ale ciekawe kto zawdzięcza im cokolwiek? Obudźmy się.

     8. Słowa wypowiedziane przez min Błaszczaka można odnieść do działań w poprzedniej kadencji byłego Burmistrza. Szczekanie się opłaciło, oby tak nie stało się w Polsce.
      Widać po naszej gminie, że powroty są bezwzględnie niewskazane. Ludzie w gminie to już wiedzą.

      http://wpolityce.pl/polityka/288586-blaszczak-ci-ktorzy-przez-8-lat-rzadzili-sa-sfrustrowani-tym-ze-narod-wybral-inaczej-nie-moga-sie-z-tym-pogodzic-stad-szczucie

     9. Z osobistego doswiadczenia powiem tak ze nieliczni nowi mlodzi radni sie sprawdzaja. Ja jestem zadowolony. Mieszkaniec Lubczy.

      • Benek 3.0 on 13 kwietnia 2016 at 22:33
      • Odpowiedz

      Który młody radny się sprawdza? Ten A czy ten B? A stary, czyli C się nie sprawdza? 🙂

     • allouette on 13 kwietnia 2016 at 00:59
     • Odpowiedz

     Nie ma się co oszukiwać nie ma młodych, którzy chcieliby się angażować w sprawy lokalnego samorządu . Pokazały to ostatnie wybory , większość młodych radnych wydaje się że znalazła się w radzie z przypadku – stali się maszynkami do głosowania.Druga połowa młodych już dawno za granicą. Kandydat na lidera gminy, był Karasiewicz niby doświadczony polityk ale już wypalony. Połoska nauczycielka bez doświadczenia w samorządzie …. gmina za dużo straciła na jej dokształcaniu na nowym stanowisku. Jeśli nie pokaże się nikt świeży to pewnie Augustyn, w powiecie od kilkunastu lat, doświadczony , ostatnie wybory pokazały że ma charyzmę.

     1. tak zgadzam się , wrócił beniu i co / NIIIIC! smichu kupę

     2. W Ryglicach wciąż tylko mowa o drogach, rowach, asfaltach,chodnikach, geodetach. Ale czy to jest najważniejsze dla ludzi ? Otóż wszyscy tak mówią drogi drogi, chodniki i jeszcze raz drogi ale? Ale dokądś te drogi muszą prowadzić, no chyba że mają tylko umożliwić szybsze opuszczenie Ryglic. Mówią tak ci co nie maja jaj by zrobić coś więcej dla większej liczby mieszkańców. Drogi to worek bez dna i temat nie do wyczerpania natomiast bardzo wyczerpujący dla budżetu i nic nie poprawiający doli mieszkańców. Dużo bogatsze kraje maja gorsze w sensie wizualnym drogi ale dużo lepsze bo prowadzą one do mniejszych i większych biznesów w miejscach przy których gmina Ryglice to nie żadne zadupie tylko centrum. Niestety choćby i kto nowy i mądry i doświadczony w Ryglicach się nam objawił to lud go w drogach i chodnikach utytła. Co do Karasiewicza to mylą się ci co oceniają jego powrót negatywnie bo ani Połaskowa nie była w stanie ani Augustyn nie był by w stanie przekształcić szkół i to jest wielki sukces i zasługa Karasiewicza że te szkoły udało się przekształcić a mówiąc wprost uratować. Ja bym jeszcze nie podsumowywał tej kadencji bo jeszcze jest czas wiele zrobić.

     3. Pewnie że szkoły przekształcił . nawet wieloletniej dyrektorce Cieslikowskiej nie mial kto z urzędu podziekowac, nie mówiąc o panującym nam milościwie. Przywracamy szacunek hahahihi

       • ryglice on 13 kwietnia 2016 at 17:39
        Author

       Polacy mają jakąś manię wręcz fobię, chcą by mówić do nich per panie, dyrektorze, panie kierowniku, panie, burmistrzu, prezesie,sołtysie itd. Chca by im dziękować za to że uczciwie wykonywali swoją pracę a przecież podziękowaniem za pracę jest comiesięczna pensja, wiec czy potrzeba jeszcze specjalnych podziękowań.

     4. Kultury drogi Jakościomierzu to nie nauczyli Cię ani w domu ani w szkole. Zdarzają się w przyrodzie takie przypadki mówią na to grochem o ścianę.

       • ryglice on 13 kwietnia 2016 at 19:01
        Author

       Też mi kultura mówić do kogoś pan a myśleć o nim śmieć. Mówisz grochem o ścianę i Czujesz się lepiej, ale Ty już dostałeś tym grochem rykoszetem. Więcej grochów i była by nadzieja że rykoszet trafi nie tylko Ciebie.

     5. Najgorzej z drogami na Lubczy i to jest problem gdy drogi brak.

     6. Tak to jest jak przez lata byly robione w innych miejscach a w Lubczy glownie nakladka byla nakladana na nowo a nowych drog malo.

      • efekt zaniechań on 13 kwietnia 2016 at 20:53
      • Odpowiedz

      Cholera bierze jak przychodź dowieść polecony do Lubczaninów. A do Grocha. Na drogach ugrać można wiele i Paweł ugra za dwa lata.

     7. “Drogi to worek bez dna i temat nie do wyczerpania natomiast bardzo wyczerpujący dla budżetu i nic nie poprawiający doli mieszkańców. ”

      Zupełnie z tym zgodzić się nie można.

     8. Powiatówka tak hucznie była otwierana a już dziury były i oberwania na Woli Lubeckiej. Oglądałem sesje rady gminy jak był Pawel i najbardziej rozbawiło mnie jak porównuje ile powiat wydał na drogi a ile gmina. Takie info to kupuje ciemny lud a nie my w Ryglicach i w gminie.

     9. Droga powiatowa Ryglice – Tarnow jest jakoś dziwacznie naprawiana, czy poprawiana. Jak zwał tak zwał, wyrzucanie pieniędzy w błoto a nawet stwarzanie niebezpieczeństwa. W tamtym roku na zakrętach dołożono trochę asfaltu na poboczach, co z tego jak pobocza bez podbudowy i asfalt tzw zimny. Czyli masa bitumiczna z puszki. Wytrzymało to chyba pół roku i praktycznie śladu po tym nie ma. Teraz komuś do głowy przyszło sypnąć jakiś czerwony gryz na tych zakrętach. Gorszego rozwiązania chyba wymyślić nie można, po paru dniach 1/2 tego gryzu była na jezdni – pozdrowienia od motocyklistów i rowerzystów! Toż to było stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym, podobnie jak plama oleju na drodze. Czy remonty i naprawy tej drogi nadzoruje jakiś inżynier? Zatwierdza czy zleca roboty? Coś chyba z jego kompetencjami nie tak.

      • Benek 3.0 on 13 kwietnia 2016 at 23:31
      • Odpowiedz

      Czy młody wykształcony, czy doświadczony Paweł? Nie wiem. Świeża krew musi być, bo zgnijemy. Jak nie ma nikogo, to Paweł i już. Tylko, żeby wcześniej zapowiedział, co chce zrobić, wcześniej powiedział, że chce zmian. I jedno- niech realizuje to co zapowiedział, a nie wpada w szpony urzędników i dziwnych doradców. Jak się spodoba program, to zagłosujemy. Niech robi coś dla nas, szanuje nas i słucha… To znaczy więcej niż asfalt, ściek itd… Bo nie tylko o asfalt chodzi, ale o szacunek.

      • Benek 3.0 on 13 kwietnia 2016 at 23:33
      • Odpowiedz

      Jesli chodzi o przekształcenie szkół, to ile zaoszczędzi gmina? A ile z tego będą mieć obywatele? Póki co nie ma z tego nic, oprócz tego, że Benek dał palec środkowy nauczycielom, których nie cierpi. Jakoś nie widać, żeby dał palec swoim urzędasom… Nigdy nie słyszałem o takim precedensie. Wszyscy są tacy świetni? Dyrektorzy szkół się zmieniają. A dyrektorzy swoich departamentów są idealni? Widocznie są wybrani przez wodza, który z natury rzeczy jest nieomylny.

      Natomiast podziękować zasłużonemu dyrektorowi dobrej szkoły po prostu wypada. A burmistrz nie zna czegoś takiego jak podziekować komuś…. On tylko w radiu powie ile to zrobił….

      • Benek 3.0 on 13 kwietnia 2016 at 23:58
      • Odpowiedz

      Per “pani”, per “pan” to piękny staropolski zwrot. Jeśli ktoś tego nie akceptuje i nie lubi, to jego wolny wybór. Szanowne panie i panowie, mówmy od teraz bez fobii i bez mani, ale grzecznościowo, jak chce tego druga strona – Towarzyszu Groch.

       • ryglice on 14 kwietnia 2016 at 05:40
        Author

       Piękny staropolski zwrot opierający się na fałszywie (po polsku) pojmowanej grzeczności lub (po polsku) wazeliniarstwu nie użycie go powoduje u zakompleksionych na punkcie własnej pańskości popuszczenie zwieraczy. Wszyscy wszystkich panują ale się nie szanują to tak po polsku. Ale to taka nasza cecha mówimy że jesteśmy wychowani bo zwracamy się per pan, pani. Mówimy że jesteśmy katolikami bo chodzimy do kościoła. Mówimy że jesteśmy mądrzy bo jesteśmy po studiach.

     10. Zrozumieć człowieka to poznać jego osobowość. Mamy nowego Guru, który nas uczy kultury po nowemu.

     11. Do Jakościomierza. Czy przekształcenie szkół naprawdę uważasz za sukces? Czy nie widzisz, że to jest oszczędzanie kosztem dzieci i ich nauczania? Kosztem nauczycieli, których traktuje się z pogardą? Kosztem zwalnianych pracowników obsługi? A cóż my mamy w tej naszej cudownej gminie innego ważniejszego niż szkoły??? Kamień na drodze-rzecz ważna. Drogi zostaną ale ludzie stąd wyjadą tymi właśnie drogami, bo nic tu nie będzie! Nic! Szkoła to od najdawniejszych czasów- Najważniejsze miejsce każdej społeczności!!! Każdej, ale nie nasze ryglickiej! Gratuluję postawy i sposobu myślenia!

      • Do Benek 3.0 on 14 kwietnia 2016 at 14:47
      • Odpowiedz

      Benek 3.0 masz płacone od posta? Masz chyba jakiś problem sam ze sobą pisząc 3 – 4 posty jeden pod drugim. Odpowiadasz sam sobie, czy jak mamy to rozumieć? A może przykrywasz to co niewygodne, też metoda.

      • Benek 3 on 14 kwietnia 2016 at 23:00
      • Odpowiedz

      Benek 3 pisze oddzielnie wątki tak dla porządku. Więcej tematów, więcej wątków… to moja sprawa. Nie lubię czytać takich dużych wywodów jak co niektórzy, że jak się zacznie czytać, to się człowiek znudzi i leci gdzie indziej…

      • Karaś 1 on 14 kwietnia 2016 at 23:06
      • Odpowiedz

      Zwieracze powinny się zamknąć w stosownym momencie, zwłaszcza jak się zrobi wtopę drugi raz w tej samej rzeczce. Lud wie o tym doskonale.

      • PanDerecki on 17 kwietnia 2016 at 22:16
      • Odpowiedz

      Oszczednosci na oświacie? http://ryglice-okolice.pl/wiadomosci/item/6370-wydatki-na-oswiate

    1. jaki “hero” się znalazł opinia na każdy temat, moralizatorstwo , mnóstwo uwag a gdzie to groch płacisz podatki że się tak ciskasz?? Piszesz zapadła dziura a kto to spowodował jak nie karasiewicz który tu rządzi ponad 20 lat? A to właśnie ty niszczyłeś starą władzę i Karasiewicza mocno promowałeś przed ostatnimi wyborami na tym forum czyli pośrednio przyczyniłeś się do tego że gmina Ryglice to zapadła dziura. Możesz sobie pogratulować!!!!

     1. Widać Ci wspaniali nauczyciele mimo tego że na pewno bardzo się starali nie byli w stanie nauczyć cię rozumieć tego co czytasz . Napisałam “Dużo bogatsze kraje maja gorsze w sensie wizualnym drogi ale dużo lepsze bo prowadzą one do mniejszych i większych biznesów w miejscach przy których gmina Ryglice to nie żadne zadupie tylko centrum” więc nie wtykaj mi w usta czegoś czego nie powiedziałem. To gdzie płacę podatek dochodowy to moja sprawa ale płacę podatek w towarach i usługach tak jak każdy bo moja rodzina kupuje jedzenie , ubrania korzysta z telefonów itd. itp w Polsce. Wracając do tak tu bronionych nauczycieli i ich ciężkiej pracy to pomyśl sobie jaką pracę mają pielęgniarki, trzeba podetrzeć pupe, umyć, nakarmić, trzeba patrzeć na cierpienie i umieranie, trzeba pracować w nocy w świątek piątek i niedzielę. Nie da się powiedzieć jęczącemu z bólu pacjentowi proszę o ciszę proszę robić to co każę bo jutro wezwę mamę czy tatę do szkoły. Porównaj teraz płace i przywileje tych dwóch grup zawodowych i nie czyń z nauczycieli ludzi lepszych niż są. Nie stracili pracy tylko część przywilejów o jakich inni mogą tylko pomarzyć więc nie bajdurz tu o krzywdzie jakiej doznali.

    2. jedyne co cie znamionuje oprócz totalnego braku rozumu to obrażanie wszystkich na tym forum gdy nie masz najmniejszych argumentów w polemice co zresztą jest nagminne bo ty w polemikę czy dyskusje nie wchodzisz tylko od szczała opluwasz bo to prostsze

     1. I kto tu kogo opluwa i już na wstępie obraża, gdzie Twoje argumenty ? Gdzie polemika z Twojej strony? Wiesz mam tę możliwość by prześledzić wszystkie Twoje wpisy nie zależnie jak je podpisałaś i wniosek mam jeden Jesteś obrotowym i często zmieniasz zdanie oraz nik pod którym piszesz. Biedny Ty wszyscy Cię obrażają, więc nie pisz tu nie wchodź nie czytaj skoro Ci to nie odpowiada . Trudno dyskutować z kimś kto wstydzi się podpisać pod tym co napisał.

      • poszlaka jedynie on 17 kwietnia 2016 at 10:39
      • Odpowiedz

      To poszlaka. Moja woomen za TP była ja na Benka głosowałem. Razem z jednego kompa piszemy różne komentarze. IP pewnie takie samo. I co?

 5. Teraz też się kupuje. Ciekawe co na to sołtys.

  1. Pisałem już o tym ale warto o tym poczytać bo za 8 dni to prawo zacznie obowiązywać w Polsce. Zgodnie z tym samorządy zyskują prawo wykonywania własnych zadań własnymi siłami bez konieczności ogłaszania przetargów . Czyli mając spółkę komunalną która tworzy gmina by realizować zadania jaki nakłada na nią ustawodawca nie musi ogłaszać przetargów np. na: odbiór śmieci utrzymanie dróg, remonty dróg np. łatanie dziur żwirowanie, organizacji transportu zbiorowego i to nie tylko na terenie gminy ale tak spółka może realizować ten transport po za terenem gminy. Gmina ma prawo w oparciu o spółkę komunalna realizować swoje zadania taniej solidniej ale przede wszystkim z wykorzystaniem własnych mieszkańców. Warto o tym wiedzieć i w tym kierunku działać bo to jest szansa byśmy nasze pieniądze wydawali w naszej gminie tak jak to czynią samorządowcy w dożo bogatszych krajach UE gdzie jak gospodarz ma traktor to nie musi ogłaszać przetargu by ktoś inny zaorał pole traktorem bo on sam mając traktor nie może tego zrobić. http://prawodlasamorzadu.pl/2014.04.11-nowe-dyrektywy-unijne-%E2%80%93-rewolucja-w-zamowieniach-publicznych.html

   1. Dyrektywa plus to http://www.rynekinfrastruktury.pl/mobile/morawiecki-zamowienia-publiczne-musza-wspierac-polski-przemysl-53373.html

    spowoduje sukces kraju. Tylko robić

 6. Dawniej kamieniem kupowano głosy, upraszczając temat. A urzędnik od drug jakby czasem dotlenił się to i zdrowszy by był.

   • Anna Gieracka on 10 kwietnia 2016 at 20:12
   • Odpowiedz

   Szanowni Państwo, zainspirowana pewnym telefonem piszę kilka zdań wyjaśnienia.
   To urzędnik gminny od dróg przygotowuje przetarg, zleca jego dostawę i kamień odbiera na placach składowych. Równocześnie wyłania wykonawcę na rozwóz kamienia na drogi i zleca jego rozwóz zgodnie ze wskazaniami sołtysów. Sprawdza i dokumentuje każdy transport. Urzędnik własnym podpisem kwituje wykonanie usługi i bierze za to odpowiedzialność.
   Urzędnik od dróg objeżdża i obmierza rowy, które sołtys chce udrożnić i przygotowuje dokumentację a następnie przeprowadza przetarg i zleca oraz nadzoruje wykonanie.
   Urzędnik od dróg objeżdża drogi w okresie zimowym i zleca odśnieżanie i posypywanie. Zdaje mi raport o tym każdorazowo nawet w środku nocy. Urzędnikowi od dróg należy zgłaszać ewentualne problemy z drogami.
   Urzędnik od dróg dokumentuje i nadzoruje w terenie każdy remont drogi, mostka, przepustu, rowu, każdy projekt zjazdu.
   Ja każdą taką czynność nadzoruję osobiście, każde zlecenie robót podpisuję osobiście i w każdym przypadku jestem w terenie, jak trzeba to i po kilka razy. I powiem więcej, lubię pracę w terenie bardziej niż w papierach. Zapewniam, że okazji do przewietrzenia, a nawet przemoknięcia nie unikamy.
   Państwo sołtysi i radni są Waszymi przedstawicielami w terenie i z racji tych funkcji to również do nich, a nie tylko do gminy zgłaszacie problemy drogowe. Ale każda taka sprawa trafia następnie do urzędu i urząd się nią zajmuje. Radni i sołtysi wiedzą jak jest i o czym piszę.
   Dziękuję radnym i sołtysom za pomoc, szczególnie w tych rejonach gminy, które mniej znam.

   1. Szkoda gadać!!!!!!!!!!!!!!

   2. Dlatego szkoda gadać, dlatego, że w wielu przypadkach drogi przebiegają po terenach prywatnych i nikt przez 25 lat tego nie wyregulował.

    • Benek 3.0 on 14 kwietnia 2016 at 00:10
    • Odpowiedz

    Pani Aniu, mam prośbę, chcę zamiast do urzędnika, czy sołtysa, zgłosić problem bezpośrednio Pani. Chodzi mi o to, że u mnie kamień już utonął trochę, nie widać go po prostu. Część kamienia trochę jest przysypana czymś brązowym, część jest porosła mchem. Wszystko to nie służy zbyt dobrze moim podopiecznym i brzydko wygląda. Dwoję się i troję, ale nikt nie chce im pomóc. Wołam jak prorok na pustyni i cisza. To bardzo boli. Dobrze, że chociaż woda jest w studni, to trochę polewam kamienie i moje skarby żyją i mnożą się. Chcę być im jak najlepszy towarzysz. One nie mają głosu, więc ja za nich mówię. Proszę im pomóc. Moje akwarium jest maleńkie, mniejsze niż to od Wiktora Suworowa, ale potrzebuje bezwzględnej pomocy, zresztą tak, jak cała nasza społeczność. Boję się, że moje rybki któregoś dnia zdechną w tym zaduchu. Choć liczę na to, że przeżyją po 2018 roku będzie już normalnie. Pozdrawiam Panią Anię. 🙂

   3. 100 metrów od pani domu rozpada się ogrodzenie cmentarza żydowskiego – zauważyła Pani? Zrozumiałe jest że liczne “obowiązki” w kole pań z zalasowej i troska o tą miejscowość powoduje ze nie widzi pani innych potrzeb w tej gminie ale to miejsce akurat odwiedzane jest przez nielicznych turystów trafiających do tej gminy więc może warto wreszcie coś zrobić???

    1. Zadaj sobie trud i obejrzyj zebranie to będziesz miał odpowiedz bo widać teraz kogo “znamionuje oprócz totalnego braku rozumu to obrażanie wszystkich na tym forum” to chyba Twoje słowa.

Skomentuj Anonim Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie będzie publikowany.

Optionally add an image (JPEG only)