Tajne szczególnego znaczenia !!!!

Szanowni Państwo w dniu  14.09.11 r na skrzynkę pocztową urzędu gminy w Ryglicach przesłałem moje wnioski o dostęp do informacji publicznej . Po  dokładnie 14 dniach oczekiwania dnia 28,09.11 r o godzinie 15  jak wskazuje pieczęć pocztowa  czyli w ostatniej chwili wynikającej z ustawy, na mój adres pocztowy, zostały wysłane listem poleconym odpowiedzi .  Nie było by w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt że, we wnioskach jako formę udzielenia odpowiedzi, zaznaczyłem formę elektroniczną,  drogą email . Korespondencję listowną  odebrałem w nadziei że, wprawdzie w  inny niż wnioskowany sposób, ale jednak otrzymałem wnioskowaną informację. Tutaj muszę się Państwu przyznać że słowo zdenerwowany  w żadnej mierze nie oddaje stanu w jaki wprawiła mnie treść przesłanych listów . Zamiast informacji otrzymałem wezwanie do usunięcia braków podania w sprawie udostępnienia informacji publicznej. Szanowni Państwo Ustawa o dostępie do  informacji publicznej jasno określa, że udzielenie informacji : art. 10 ust.1 ustawy – następuje na wniosek, zaś w myśl art. 10 ust.2, informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniania w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Jak zatem nietrudno nie zauważyć, wniosek o udzielenie informacji publicznej może przybrać każdą formę, a osoba jej żądająca nie musi być nawet w pełni zidentyfikowana, skoro – według brzmienia art. 2 ust. 2 ustawy – nie musi wykazywać ani interesu prawnego, ani też faktycznego. Zaakcentować jednak w tym miejscu należy, że oczywiście wniosek wszczyna postępowanie w sprawie udostępnienia informacji publicznej, lecz na tym etapie nie mają zastosowania przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego na przepisy którego powołujecie się  urząd  wzywając mnie  do usunięcia braków . Skoro organ posiada taką informację i decyduje o jej udostępnieniu bez opłat, o których mowa w art. 15 ustawy, to – po prostu – udostępnia ją pod postacią czynności materialno – technicznej . Gdy  wniosek o udostępnienie informacji,  złożony jest w sprawie szczególnej wagi, szczególnie  istotniej dla interesu publicznego, nie może już być – co oczywiste – anonimowy. Jak mi się zdaje, informacje o jakie wnioskuję, nie stanowią takiej szczególnie ważnej informacji, a jedynie informacje lokalną, mającą wagę dla szeroko pojętego interesu publicznego mieszkańców gminy Ryglice . Reasumując, dopiero w takiej sytuacji gdy wnioskował bym o szczególnie ważne informacje można wymagać od wnioskodawcy usunięcia braku formalnego np. w postaci podpisu. Godzi się w tym miejscu dodać, że poza wymienionymi wyżej przypadkami, Kodeks postępowania administracyjnego ma również zastosowanie do sytuacji, kiedy organ zamierza wydać decyzję odmowną w trybie art. 16 ust. 1 ustawy, bądź też umorzyć postępowanie na mocy art. 14 ust. 2 ustawy. W konsekwencji w tych tylko sytuacjach procesowych może żądać działań naprawczych, o których mowa w art. 64 § 2 k.p.a., a przy ich nieskuteczności, stosować sankcję przewidzianą w art. 64 § 1 k.p.a. Innymi słowy mówiąc, podmiot zobowiązany do udzielenia informacji publicznej, kiedy nie występują przedstawione już wyżej sytuacje, nie ma prawa żądać – przy formie wniosku przesłanego pocztą elektroniczną – autoryzowania go przez wnioskodawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym, a przy jego braku, pozostawienia owego wniosku bez rozpoznania. Tak więc  pisma urzędu  wysłane w tej sprawie traktować należy jako bezprzedmiotowe . Nie pozostaje mi w tej sytuacji nic innego jak tylko, wszcząć postepowanie, celem wyegzekwowania  usunięcia bezczynności  organu. Z uwagi na trwającą w chwili obecnej kampanię wyborczą, a Pani burmistrz jest  kandydatem do sejmu   postępowanie to zamierzam spróbować  przeprowadzić w trybie wyborczym. Informacje o które wnioskowałem maja bezpośredni wpływ na ocenę dotychczasowego urzędowania poprzez upublicznienie decyzji w sprawie gospodarowania mieniem publicznym, takie postępowanie uważam za zasadne gdyż nieudostępnienie tych informacji spowodowane było właśnie finiszującą kampanią wyborczą. Poniżej prezentuje treść złożonych wniosków jak również odpowiedzi jakie  na nie  uzyskałem .

wniosek 1                                        wniosek 2                                 wniosek 3

wniosek 4                        wniosek 5

 

 

Podziel się na:
 • Facebook
 • Twitter
 • Blogger.com

Permalink do tego artykułu: https://lepszeryglice.cba.pl/tajne-szczegolnego-znaczenia/

9 Komentarzy

Skip to comment form

  • ryglice on 4 października 2011 at 08:33
   Author

  Szanowni Państwo aż do zakończenia głosowanie w dniu wyborów komentarze pisane
  przez was będą sprawdzane nim zostaną opublikowane. Kroki takie podejmuję po to by nie miała miejsca sytuacja taka jak na blogu Pana Andrzeja Jeziora w ubiegłorocznej kampanii. Od niedzielnego wieczoru po zakończeniu głosowania wracamy do dotychczasowej formy.

   • test on 4 października 2011 at 17:04

   test

  • leonidas papadopulos on 4 października 2011 at 00:34

  OJEJ OJEJ ale czad afera za aferą w tej gminie trzeba powołać komisję śledczą i wszystkie sprawy poruszone na blogu wyjaśnić do końca

   • ojej ojej on 4 października 2011 at 20:55

   czyli wszystko po staremu nawet jak kare zapłaciła Gmin to się okazuje ,że bez potrzeby wydali 40 000 zł a spraw wniesionych 1001.Wszyscy lubimy fantazjować no i jak widać poczytać bo ten blog ma poczytność nie ma co zaprzeczać. Swoją drogą tylko dzięki tym blogom wiemy co się dzieje bo info z gminy jakieś takie zakamuflowane-dla wtajemniczonych tylko.

    • Anonim on 4 października 2011 at 21:11

    No bo nasza gmina choć miejsko – wiejska w zarządzaniu wciąż wiejska.

  • Anonim on 3 października 2011 at 08:11

  Jezior był radnym miał dostęp do wszystkiego to że nie chciał i wykorzystywał to w bezprecedensowej walce o władzę to już inna bajka.Pan Groch jest zwykłym obywatelem , któremu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznych. Dokąd będziecie jeszcze zasłaniać się Karasiewiczem , czyżby tępota blokowała swobodne myślenie ?

  • Anonim on 3 października 2011 at 05:56

  No cóż…. należy tylko dodać, że to wypisz wymaluj sytuacja jak za czasów Karasiewicza kiedy to Jezior zadawał pytania a Karasiewicz migał sie od odpowiedzi, a najczęściej nic nie odpowiadał. Teraz przynajmniej robia to w bardziej cywilizowany sposób.

   • aniołek stróż on 3 października 2011 at 08:56

   jestem niezadowolony wszak Bernard nie był aż tak pobożny i prawdomówny ale obecna władza nie powinna się migać , kłamać,opóźniać- wszak występuje jako orędownik prawa i sprawiedliwości nie wspomnę o absolutnym bezwzględnym zamiłowaniu do dekalogu.

  • Anonim on 2 października 2011 at 22:32

  Manipulacja. Były pytania do B. K. Odpowiedzi brak. Ale jest nowy szlagier. Brawo mistrzu!

Komentarze zostały wyłączone.