XXIX Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach

 

Sesja

 

Zawiadomienie o sesji oraz porządek obrad   TUTAJ

Relacja wideo   TUTAJ

                                                                                           az

 

 

Podziel się na:
 • Facebook
 • Twitter
 • Blogger.com

Permalink do tego artykułu: https://lepszeryglice.cba.pl/xxix-sesja-rady-miejskiej-ryglicach/

89 Komentarzy

Skip to comment form

  • Z fb gminy Rygl. on 27 grudnia 2016 at 23:15
  • Odpowiedz

  Podsumowanie inwestycji gminnych na półmetku kadencji samorządowej

  Zmiany sieci szkół w gminie i racjonalizacja wydatków na funkcjonowanie placówek oświatowych, remonty budynków szkół i przedszkoli, inwestycje drogowe, poprawiające standard i bezpieczeństwo, kontynuacja budowy wodociągów i kanalizacji oraz wiele zadań wskazanych przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego – tak samorząd gminy Ryglice podsumowuje połowę kadencji. Znacznie zmniejszyło się w tym czasie zadłużenie gminy. Przyszłoroczny budżet gminy zakłada dalszą redukcję długu i wygospodarowanie pieniędzy, które będą potrzebne na tzw. wkład własny – konieczny do starań o unijne wsparcie na kolejne inwestycje.

  – W ciągu ostatnich dwóch lat zmieniliśmy zasady funkcjonowania szkół i przedszkoli. To pozwoliło zracjonalizować wydatki i zainwestować w modernizację budynków, które służą naszym dzieciom i młodzieży – mówi burmistrz Bernard Karasiewicz. – Trzy placówki są prowadzone przez stowarzyszenia. Gimnazjum i Szkołę Podstawową w Ryglicach połączyliśmy w zespół.

  Na inwestycje oświatowe przeznaczono ponad półtora miliona złotych. W Joninach budynek szkoły poddano gruntownej modernizacji. Za ponad 700 tysięcy złotych wymieniono piec i instalację centralnego ogrzewania, a w części budynku przygotowano pomieszczenia dla przedszkola. Modernizacja kotłowni w Zalasowej kosztowała prawie 400 tysięcy złotych. Modernizacja sieci grzewczej planowana jest w szkole w Woli Lubeckiej. W Ryglicach odnowiono pokrycie dachu nad salą sportową i wyremontowano część pomieszczeń. W ramach zadań wskazanych przez mieszkańców w budżecie obywatelskim, wokół szkoły powstaje park naukowo-dydaktyczny, którego koszt wyniesie 100 tysięcy złotych. Przy przedszkolu w Ryglicach plac zabaw wyłożono kolorowymi, bezpiecznymi matami. Oddziały przedszkolne służą także maluchom z Bistuszowej, Lubczy, Woli Lubeckiej, Kowalowej i Zalasowej. Przy szkołach w trzech ostatnich miejscowościach wybudowano i wyposażono place zabaw. W Lubczy planowana jest budowa nowoczesnej, pasywnej sali sportowej. Podobna sala projektowana jest przy szkole w Bistuszowej. W budynku „starej szkoły” w Ryglicach przygotowano pomieszczenia, które będą służyły jako placówka wsparcia dziennego dla dzieci.

  – Właściwie przygotowana baza oświatowa jest podstawą do inwestycji w rozwój lokalnej społeczności, nie tylko dzieci i młodzieży. Uczniowie naszych szkół odnoszą sukcesy edukacyjne, a mieszkańcy zarówno dorośli, jak i ci dopiero wchodzący w życie są coraz bardziej aktywni – podkreśla Burmistrz Karasiewicz. – Od dwóch lat działa Młodzieżowa Rada Miasta, powstały kluby seniora, wiele ciekawych pomysłów proponują stowarzyszenia, nie bez znaczenia są kontakty międzynarodowe rozwijane zarówno poprzez projekty europejskie, jak i kontakty na poziomie samorządów. Poważne inwestycje w infrastrukturę mamy już za sobą. Jeżeli sięgniemy pamięcią ćwierć wieku wstecz i uświadomimy sobie, jak zmieniły się nasze drogi, budynki i ich otoczenie, a także komfort życia, musimy przyznać, że zrobiliśmy wiele. Teraz czas na to, by korzystając z tego, co udało się wypracować, inwestować w kapitał ludzki. Bo to jest recepta na rozwój w najbliższych dekadach.

  To właśnie dlatego gmina Ryglice, wspólnie a z Tarnowem i okolicznymi samorządami, przygotowuje inwestycje dotyczące wspólnej administracji – Centrum Usług Wspólnych.
  Samorząd inwestuje również w rozwój infrastruktury cyfrowej, tak by mieszkańcy mogli drogą elektroniczną załatwić jak najwięcej spraw urzędowych – wyrobić dowód osobisty, regulować podatki, otrzymać potrzebne zaświadczenia.
  W trosce o środowisko naturalne, gmina Ryglice przystąpiła do programów ekologicznych, proponowanych i współfinansowanych przez województwo małopolskie. To m.in. programy wymiany pieców oraz montażu urządzeń wytwarzających energię ze słońca – ogniw fotowoltaicznych i solarów.
  Zarówno poprzez działania własne, jak i prowadzone przez spółkę „Dorzecze Białej”, samorząd Ryglic systematycznie rozbudowuje sieci wodociągową i kanalizacyjną.
  Wybudowano już ponad 100 kilometrów sieci. Projektowane są kolejne odcinki – w Lubczy i Woli Lubeckiej. Pieniądze na te inwestycje gmina chce uzyskać z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jest już pozwolenie na rozbudowę sieci wodociągowej w Zalasowej (przysiółek Stawiska). Trwa aktualizacja dokumentacji projektowej, która będzie podstawą do prowadzenia drugiego etapu budowy kanalizacji w tej miejscowości. W tym przypadku samorząd również zamierza sięgnąć po środki zewnętrzne.
  W efekcie prowadzonych działań, niebawem ponad połowa mieszkańców gminy będzie miała dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Obejmą one centra siedmiu miejscowości gminy oraz obiekty użyteczności publicznej. Tam gdzie nie dotrze sieć, gmina dotuje budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

  Władze Ryglic systematycznie prowadzą remonty dróg. W ciągu dwóch lat wyasfaltowano 8 odcinków dróg, a kolejnych 6 – utwardzono tłuczniem. Udało się to osiągnąć dzięki pieniądzom zarówno z gminnego budżetu, jak i źródeł zewnętrznych. Ostatnie prace w Bistuszowej, Lubczy i Zalasowej kosztowały ponad 580 tysięcy złotych i w większości pokryła je ministerialna dotacja. Przebudowa dróg w Joninach, Kowalowej i Zalasowej (na Poniewierkę) pochłonęła ponad 250 tysięcy złotych – ponad 119 tysięcy udało się gminie uzyskać w postaci dotacji.
  By poprawić bezpieczeństwo pieszych, wykonano kolejne odcinki chodników, przede wszystkim w Lubczy i Ryglicach (ul. Tarnowska) – tu wybudowano go aż 725 metrów. Planowane są następne chodniki wzdłuż dróg powiatowych i montaż oświetlenia ulicznego.
  Corocznie na bieżące utrzymanie dróg – w tym na remonty mostów i przepustów, zakup kruszywa, umacnianie i udrażnianie rowów i dróg gruntowych –przeznaczane jest kilkaset tysięcy złotych.

  Samorząd gminy myśli też o strażakach. Tym razem z inwestycji mogą się cieszyć ochotnicy z Lubczy. W efekcie adaptacji części pomieszczeń w budynku „Perła” w Lubczy powstał drugi garaż dla strażackich samochodów, powiększona została sala konferencyjna, i wyremontowano zaplecze. Koszt prac to 109 tysięcy złotych – z tego niemal 38 tysięcy stanowiło dofinansowanie z programu „Małopolskie remizy”.
  UM Ryglice

  • Techno Jaroslaw on 6 grudnia 2016 at 22:52
  • Odpowiedz
  1. Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro Jaro ….

   1. Podobno budżet na 2017 zaplanowany przez władze PO naszej gminy jest najgorszy od 8 lat. Prawie zero inwestycji. Nie potrafią jak widać zdobywać pieniędzy jak poprzedniczka, tylko trwają i krytykują poprzedników. Poprzedników można było nie lubić ale za rozmach inwestycyjny trzeba chwalić.

    1. Dorota Turczyn najlepszą radną, wspaniale wykonuje swoje obowiązki. Brawo Dorotko!!!

     1. To może pani Dorota niech kandyduje na Burmistrza. Z komitetu TP weszła chyba koleżanki. A faktycznie za TP robiono sporo.

       • Anonim on 17 grudnia 2016 at 18:56

       No a to teraz co się dziejf przypomina czas w naszej gminie jak wygrała POŁOSka to teź trudno bylo źbdzią, bo cały czas było źle. Tak tu wypisywann na nią. No i jeszcze Olszówkom z Zalaśowej się dostało. Chcf się zapytac jak obecna ekhpa spojrzy im teraz w oczy. Myślę teź o byłej dyrektorce szkoly w Zalasowej. z Jonin. Jakie samopoczucie mają obecni na stołkach? Czy ich rodzhnie dobrze się pracuje z blogoslawieostwem burmistrya?

    2. Aha podobno czy na pewno? Podobno w całej Polsce takie kiepskie budżety bo nie ma kasiory z UE i wszystko wzięło w dupę. A może byś napisał o środki na co powinni się postarać? Bo jak widać na przykładzie targowiska nie zawsze to czego nikt nie chce potrzebne u nas.

 1. Znalazłem dziś czas by obejrzeć nagranie z ostatniej rady i nie mogę nie skomentować tego co usłyszałem. Po pierwsze sprawa działki w Lubczy. Szanowni państwo jak to możliwe że działka co do której są roszczenia spadkowe stała się w 2008 r działką której właścicielem jest skarb państwa skoro znane są jak tu słyszę od dawna roszczenia w stosunki do niej? Jak to możliwe że w 2008 roku nasi radni powiatowi zwłaszcza radny z Lubczy nie zadbał w należyty sposób o to by reprezentować interesy swojego mieszkańca w procesie odzyskania jego własności? Po drugie Jak to się stało że ten sam radny mając zapewne wiedzę i świadomość że co do tej działki są roszczenia nie powiadomił o tym kolegów radnych powiatowych którzy w tym roku glosowali przekazanie tej działki gminie Ryglice natomiast powiadomił odpowiednie władze dopiero na etapie sporządzania aktu notarialnego? W chwili obecnej rola gminy jest żadna bo nie jest właścicielem. Zastanawiający jest fakt że o całej sprawie wiedzieli chyba wszyscy a mimo to pojawiła się ona w momencie w którym można najwięcej ugrać na całej sprawie i finansowo i wizerunkowe, szkoda tylko że nikt nie pomyślał o tych dla dobra których obiecywał działać.

  Kolejną ciekawą sprawa jest sprawa poruszona przez pana Wojtanowskiego. Jak by nie patrzeć na zapis w regulaminie dotyczący weryfikacji wniosków przez komisje to obowiązek powiadomienia o wszelkich zastrzeżeniach dotyczących wniosków musi być przedstawiony pisemnie i uzasadniony. Pan sekretarz próbował się bronić niestety obrona ta mimo bardzo szerokiej formy była raczej przyznaniem się do winy nie poinformowania w należyty sposób wnioskodawców. Trudno ustosunkować się do informacji podanej tylko telefonicznie. Oczywiście taka telefoniczna informacja to coś bardzo dobrego ze względu na szybkość przekazu informacji ale w ślad za tym powinna pójść informacja pisemna a brak informacji pisemnej jest też chyba umniejszanie wagi i powagi samej komisji weryfikującej wnioski. Myślę że przedstawiać bilingów nie trzeba bo nie dadzą nam one żadnej wiedzy na temat informacji przekazywanych podczas tej rozmowy.

  1. Wojtanowski tak potraktowany dlatego że nie należy do swoich ,ludzie głosują myślą że to wiążące

  2. A mnie zastanawia taka sytuacja. Gdy pojawia się temat spraw lokalnych, niejednokrotnie ważnych, to zaraz potem cała dyskusja przenosi się na inne tematy nie związane z daną sprawą. Dlaczego? Bo temat jest dla jednych niewygodny? Bo wytyka się błędy i zaniedbania? Bo czyjś wizerunek ucierpi?
   Sztuczne budowanie pseudodyskusji nie zmieni faktu, że ktoś coś zawalił i to bez względu na to jaką funkcję piastuje i o jaką zamierza się ubiegać.
   Sądzę, że ten blog powstał właśnie po to by najwięcej uwagi poświęcać sprawom lokalnym, a nie jakieś “Polityczne To i Owo” bo nas mieszkańców wilka polityka g… obchodzi, tamci panowie sobie świetnie radzą. Nas interesuje to co się dzieje w naszej społeczności i nad tym winniśmy toczyć dyskusje.
   Myślę, że mój głos zostanie wzięty pod rozwagę.

   1. Takie właśnie głosy były brane pod uwagę, gdy tworzyłem zakładki Takie i Owakie. W tematach tzw. lokalnych pojawiały się komentarze przeróżne i niejako zaśmiecały dyskusję. Zakładki mają na celu tematyczne kanalizowanie wypowiedzi.

  3. Zastanawiam się czy Przew. rady to tak na serio prowadzi obrady czy może nie? Czasami lepiej nie wypowiadać się.

 2. Co Pawłowi zarzuca się. Tak konkretnie???

  1. Posłuchaj nagrania z sesji, tam wszystko jasne.

   1. Radny z Lubczy? Jest niejeden. Niejeden też burmistrz. W sumie było ich dwóch w proporcji 8:1.

  • Państwo PISIS. he he on 4 grudnia 2016 at 19:27
  • Odpowiedz
 3. i zakładki zlikwidowane ,było tam coś niewygodnego pewnie .az zaskoczony(sic!) ,chłopie za mało atencji do miłościwie nam panujących w gminie wykazujesz . a to wrażliwi (czytaj mściwi) ludzie są

  1. Wróciły jak widać …….

  2. Oj tam. Oczywiście nie panuję (nie czytam) nad wszystkimi komentarzami, bo to by trzeba faktycznie mieć mnóstwo czasu hehehe. Ale już poważnie, nic nie ginie tu na blogu. Przynajmniej ja nie widzę.

   Nie mam konfliktu z władzą, bo i po co by mi to było. Jedynie co, to poglądy polityczne inne mam niż osoby sprawujące aktualnie władzę w gminie. I to tylko tyle. Zdarza mi się na fb tych osób coś polemicznie napisać. Nie wyrzucają mnie za to ze znajomych na fb, ani ja ich. A jeśli miałbym obiektywnie porównywać poprzednią ekipę z obecną w aspekcie mediów, to obecna z mediami (z tym blogiem) nie walczy.

  3. Krzysiek oddaj Adamowi piaskownicę.

 4. A Paweł znów mąci. Wstyd że jest taki radny powiatowy co występuje przeciwko swojej wsi. Lubcza ci to zapamięta. Mało ci jeszcze. Co w przyszłym roku posiejesz na powiatowej działce.

  1. Paweł jest zawsze tam gdzie zwietrzy interes dla siebie.

 5. Krzysiu usunąłeś zakładki, które wprowadziłem do obiegu i funkcjonowały czyli To i Owo, Media, Polityczne to i Owo. Teraz jak chcę coś napisać, to nie ma gdzie i np. temat sesji jest zaśmiecany jakby polityką polską. Po co to? Nie ma co ograniczać ludziom wypowiadania się. Tutaj do tej pory byliśmy jednomyślni przecież.

  ————

  Taki temat na sobotni wieczór.

  Niemiecka prasa donosi. Lubię spojrzenie na sprawy Polski sąsiadów (dziennikarzy) z za Odry, bo co najmniej inspirujące analizy prezentują.

  http://wiadomosci.onet.pl/kraj/der-spiegel-kaczynski-obiecuje-polakom-ochrone-przed-globalizacja/0tc5pm?utm_source=fb&utm_medium=fb_detal&utm_campaign=podziel_sie

  —————–

  Dyskusja.

   • to Waść poczytaj - kopia on 3 grudnia 2016 at 16:53
   • Odpowiedz

   Suweren Kaczyński chce bronić Polaków przed globalizacją, którą aprobuje 60 % z ich? Po wtóre, jak, ono chce bronić? Zamknie Polskę na kłódkę? Widzę, że Polska stała się zakładnikiem sumy wszystkich strachów Kaczyńskiego. PiS, które wygrało wybory do rządzenia, próbuje w sposób nieudolny robić to, do czego nie ma mandatu społecznego. Kaczyński w sposób bezczelny wykorzystuje, nie tyle słabość opozycji, ile niemożność zablokowania przez opozycję jego destrukcji. Pomimo, że prawie wszystkie ustawy PiS, przyjmowane tchórzliwie pod osłoną nocy, są niezgodne z Konstytucją, okazało się, że w Polsce nie ma mechanizmów broniących demokracji. Nikt nie przypuszczał, że w Polsce demokracja może zostać wykorzystana do demontażu państwa i przeprowadzenia pełzającego zamachu stanu. To wszystko, może toczyć się do czasu, ale cena jaką zapłacimy będzie jeszcze większy podział w społeczeństwie. A tego ja tej antypolskiej “personie”, nie odpuszczę.

   1. Żadnego demontażu kraju nie będzie ani pełzającego zamachu stanu. Dlaczego? Bo jesteśmy mądrym narodem.

    1. Mylisz się Adam, jesteśmy głupim narodem a Polska głupota aż boli, niestety niektórzy żyją w jakiejś niepojętej hipokryzji zwanej “patriotyzmem” i niczym pijak ledwie trzymający się na nogach twierdzą że nie są pijani. Mniej tych górnych i chmurnych myśli o wyjątkowości narodu polskiego a więcej realizmu. Dziwię się Tobie Adam że nie widzisz tego co się na twoich oczach dzieje i w jaki sposób to się dzieje. Szkoda że uznajesz zasadę że cel uświęca środki i nie ważne jakim kosztem i jak bardzo się oszuka ludzi. Cena tego co się obecnie w Polsce dzieje będzie wysoka i szkoda tylko że pijak któremu wszyscy w około mówią że jest pijany twierdzi że wcale nie jest pijany.

     1. Hmm? Właśnie zamierzam zastrzec nazwę dla wódki polskiej. Mocarstwowa. Kto wie czy nie będą kupować.

      Oczywiście, że widzę potknięcia władzy aktualnej. Ale, gdy drwa rąbią wióry lecą. Taki klimat jakby obecnie w PL.

      1. w Polsce panuje wciąż myślenie o tym że państwo powinno Polakom dać ale mało kto zastanawia się że żeby państwo mu coś dało wcześniej musi mu zabrać a aby zabrać trzeba urzędników i aby dać trzeba urzędników a i tym i tamtym trzeba przecież zapłacić z tych zabranych przez nich pieniędzy. Czy to ma więc sens ? Czy nie lepiej nie brać tylko po to by potem dać tylko część tych pieniędzy?

       • az on 3 grudnia 2016 at 18:30

       Zgadza się. Socjalizm na wzór europejski jakby oczekiwany. Ale powtarzam. Mądrym narodem jesteśmy.

       • Anonim on 3 grudnia 2016 at 18:52

       Adam to jak to jest że ty podatków nie płacisz i drogę ci urzędnicy zrobili. Chyba z moich podatków bo ja płacę i to niemałe. Taki socjalizm ci odpowiada. No ale ja politologii nie kończyłem więc zapieprzać muszę.

       • az on 3 grudnia 2016 at 19:02

       Droga gminna służy wszystkim mieszkańcom gminy nie tylko mi czy mojej rodzinie. Ja uważam, że politycy krajowi, jak i ci nie mniej ważni lokalni, jeśli mówią, że coś zrobią, to to robią. Z Pszenną było tak, że obiecanki cacanki od grubo ponad dekady. Zrobiona i służy gminie.

       • az on 3 grudnia 2016 at 19:06

       Ja podatki płacę. Co mam tutaj przedstawić swoje zeznanie podatkowe? Publiczną osobą nie jestem, ale mogę przedstawić dochody jak jest takie zapotrzebowanie. 🙂

       • az on 3 grudnia 2016 at 19:46

       C.d.
       Politologię skończyłem i z tego mam jak już, to satysfakcję, bo dochodów z tego brak póki co. Satysfakcja też ważna a na blogu gminnym można poniekąd realizować się. By nauka w las nie poszła.

       • Ja on 5 grudnia 2016 at 11:48

       Idea patriotyzmu to takie trochę robienie niewolników z ludzi. Bo tak na zdrowy rozsądek, jak się urodziłem w Polsce, to mam być patriotą polskim, jak w Rosji, to rosyjskim, a jak w kraju arabskim, to arabskim. Trudno wymagać od Araba, żeby był polskim patriotą i od Polaka, żeby był patriotą arabskim. Wygląda więc na to, że ten patriotyzm, to nic innego jak tylko miejsce urodzenia – i nic poza tym.

       • oj Boże on 5 grudnia 2016 at 16:15

       człowiek dorasta, wychowuje sie w mowie i kulturze rodziców przywiązuję się do tego ,jak dla ciebie tylko miejsce urodzenia to współczuję

       • Anonim on 5 grudnia 2016 at 20:45

       Przecież mówisz, że to przywiązanie do mowy i kultury, gdzie się urodziło – czyli miejsce urodzenia decyduje – nic więcej. Co do Krzyszstofa, to miałem jakieś wątpliwości, co do tego czy Polacy to głupki. ale jak zobaczyłem dzisiaj jak się ustawiają kolejki do totalizatora, bo ogłosili, że akurat na mikołajki kumulacja dwa miliony, to stwierdzam, że chyba ma rację.

     2. Krzysztof jak zwykle celnie.
      A Adam siedzi w swojej skorupie i nic do niego nie dociera.

       • az on 3 grudnia 2016 at 18:08

       Czas oceni nas i nasz polityczny kulturalny spór 🙂

      1. To jest własnie Polska głupota, wiemy, widzimy że jest źle, widzimy jak robią to inni którym jest lepiej i u których z chęcią wykonujemy każda pracę jaka by ona nie była byle by zarobić lepiej niż w Polsce. 70% Polaków przyjęło by każdą pewną robotę za granicą i wyjechało uczciwie godnie zarobić ale nie mając takiej możliwości. Politycy którzy nigdzie wyjeżdżać nie musza ale i ci co są na garnuszku unijnym zgodnie zachęcają Polaków by pluli na wszystkich w około i wmawiają ludziom że Polacy są jacyś wyjątkowi. Jeździmy na zachód widzimy jak ludzie żyją a i tak dajemy sobie robić wodę z mózgów ale prawdziwą tragedia jest to że potrzebujemy czasu by historia oceniła jak bardzo jesteśmy głupi.

       • Anonim on 4 grudnia 2016 at 17:55

       Wodę z mózgu to ty robisz czytelnikom tej strony ,a o głupocie wypowiadaj się w pierwszej osobie

      2. Ha ha ha ha

       • az on 3 grudnia 2016 at 18:43

       Hmm? Zmienia się klimat. Np. w UK, gdzie Polaków sporo, sporo i nie wszyscy na zmywakach. Polacy zaczynają kreować rzeczywistość na wyspach i jak wyczytać już można, i usłyszeć w mediach przeróżnych. Wydaję mi się (wiem) Krzysztofie, że Polska to jednak normalność, a nie jak były premier Tusk twierdził (nie będąc jeszcze premierem) – nienormalność.

      3. Tam gdzie Polacy zaczynają kreować rzeczywistość zaczyna się nienormalność i to jest właśnie powodem tego jak obecnie są traktowani Polacy w UK mimo że politycy starają się pokazać co innego to Brytyjczycy mówią jak jest pokazując Polakom kto powinien się dostosować do czyich reguł. Tak jest wszędzie gdzie jest nas dużo zamiast pracować tak jak miejscowi my staramy się wprowadzać nasz głupi system pracy pokazując że możemy szybciej, dłużej za te same pieniądze co miejscowi i za to wszędzie gdzie jesteśmy wcześniej czy później jesteśmy Persona non grata.

       • az on 3 grudnia 2016 at 18:55

       Różnice naszych poglądów zweryfikuje czas i wynik wyborów w 2019. Obstawiam ze PiS wygra w cuglach.

      4. No i co z tego ? Wygra bo pożyczy by kupić sobie tą wygraną? Wygra bo kupi sobie tą wygraną za pieniądze które zabrało tym szczęśliwie obdarowanym ? Polak mądry po szkodzie, musi rozbić łeb idąc po pijanemu by rano uwierzyć w to co wczoraj mu mówili że pijany.

       • az on 3 grudnia 2016 at 19:13

       Najprawdopodobniej wygra PiS, bo dotrzymują słowa. Nie widzisz wielkiej wartość w fakcie, że politycy dotrzymują danego słowa? Toż to wartość niezwykle ważna i podstawowa.

      5. Adam wartość była by wtedy gdy do realizacji obietnic wystarczyła by tylko dobra wola i lepsze zarządzanie dostępnymi środkami. Tak się składa że aby zrealizować te obietnice trzeba zabrać ludziom, jednym mniej innym więcej a jeszcze innym całkiem sporo a mimo to i tak nie starcza i trzeba pożyczyć. Rozumienie dosłowne realizacji obietnic jako wartości nie patrząc na to jakim kosztem się to robi jest najzwyczajniej w świecie głupie i krótkowzroczne nakierowane na doraźne korzyści. Idea jest słuszna ale pod warunkiem że tylko brak woli politycznej powoduje nierealizowanie obietnic. Pisałeś tu dużo o poprawie dzietności Polaków ale zapomniałeś dodać że rządzący chcą byśmy “wyprodukowali” więcej niewolników ich systemu w którym płacąc całe życie zawodowe składki emerytalne przyszła emerytura w żaden sposób nie jest gwarantowana tymi przez nas wpłaconymi do systemu emerytalnego pieniędzmi tylko tym czy politycy zdołają kupić sobie u Polaków wyprodukowanie nowych niewolników systemu.

       • az on 3 grudnia 2016 at 20:35

       Emerytury najprawdopodobniej będą za niedługo jak w Kanadzie – emerytura obywatelska. ZUS nawet proponuje takie rozwiązanie.

       Co zaś się tyczy deficytu środków finansowych. Zapewne wiesz jakie przecieki w kwestii watu są. Dziesiątki miliardów zł. państwo traci. Rząd deklaruje uszczelnienie systemu. Jakieś tego efekty już są.

      6. Pstryk i będą jak w Kanadzie !!!! Adam nie powielaj tych głupot emerytury nie biorą się z decyzji polityków i i nie ich decyzje je finansują więc znów można zrobić wszystko nie licząc się z kosztami które ktoś kiedyś będzie musiał spłacić.

       • az on 3 grudnia 2016 at 20:53

       Krzysiu. Nie politycy wyszli z pomysłem tylko ZUS. Prześledzić sobie temat w sieci.

       • kacap on 3 grudnia 2016 at 21:05

       Złodziejski ZUS proponuje bo uratować dupe chce. Prześlizgać się zamiarują pasożyty.

       • Anonim on 3 grudnia 2016 at 21:36

       Adamowi marzy się socjalizm. Czy się robi czy się leży emeryturka się należy. Nieważne czy ktoś ciężko pracował przez kilkadziesiąt lat, czy jak on przelawirował kilka ładnych lat zaczynając kolejne studia za pieniądze tych pracujących, migając się przy okazji od woja. Zieliński niewiele włożył do tego systemu, który tak krytykuje i wie że niewiele dostanie. Wszyscy niewiele dostaniemy, ale nie godzę się żeby jeszcze tym się dzielić z nierobami.

       • az on 4 grudnia 2016 at 08:08

       Standardowo jak zwykle. Bez personalnego ataku by się nie obyło przecież. Mniejsza o to.

       W wojsku oczywiście byłem. Super sprawa. Obowiązek odbycia służby wojskowej powinien wrócić.

       Co do lenistwa, bo do tego sprowadza się atak. Warto poszukać treści w sieci pod hasłem np. lenistwo a wynalazki, lenistwo siłą napędową. I edukacyjnie, i śmiesznie niekiedy.

       Co do ZUS. Przychodzą pocztą wydruki ile na dziś bym miał emerytury. No na liche jedzenie już bym miał. A jakbym z tą emeryturką wybył np. na Ukrainę. O, to bogaczem prawie bym tam był. Miłej niedzieli.

       Cytat:

       Jednakże gospodarcza historia ludzkości nierzadko pisana jest ręką leniuchów. Przecież to jakiś leń wymyślił koło, dzięki czemu łatwiej mu było transportować ciężkie ładunki. Inny obibok zaprzęgł do roboty wołu, a jeszcze inny konia. Ktoś znużony przepisywaniem książek wynalazł druk, a następnie kserokopiarkę. Leniwy rachmistrz wpadł na pomysł liczydła, które z czasem przekształciło się w kalkulator i komputer. Jakiś patentowany leń wpadł na pomysł pilota, aby miliardy leniwych użytkowników telewizorów nie musiało wstawać z fotela. Wybitni leserzy musieli stać za takimi wynalazkami jak silnik parowy, pralka automatyczna, odkurzacz, pralka czy wyszukiwarka internetowa. Wszystkie te urządzenia zostały wymyślone po to, byśmy mogli mniej pracować i więcej czasu spędzać na nicnierobieniu.

       Lenistwo jest bowiem częścią ludzkiej natury. Człowiek jest tak skonstruowany, by zadaną pracę wykonać jak najmniejszym nakładem sił. To jedna z naszych największych ewolucyjnych przewag, kształtująca innowacyjność, oszczędność i będąca jedną z sił napędowych rozwoju gospodarczego.

       A teraz idę kultywować swoje lenistwo, które indywidualnie bywa szkodliwe, ale globalnie z pewnością przysłuży się całej ludzkości.

       Krzysztof Kolany

       Bankier.pl

       • :) on 4 grudnia 2016 at 09:24

       Heee he. To naprawdę trzeba mieć w hu czasu by wpaść na pomysł starości na Ukrainie. Zapewne są kraje bardziej przyjemne z plażami i ciepłym morzem. To jednak jest myśl jakaś. ZUS padnie na ryj. Przedsiębiorcy przenoszą firmy do innych krajów.

       • Anonim on 4 grudnia 2016 at 19:10

       Krzysztof, byłoby śmiesznie, gdyby nie było tragicznie prawdziwe.

     3. Jeżeli twierdzisz, że my Polacy jesteśmy głupim narodem a hipokrytą jest ktoś kto uznaje wartości patriotyczne to wierzę w istnienie gorszego sortu Polaków do którego ty pewnie należysz ? Piszesz bzdury, że młodzi z chęcią chcą jechać do pracy za granicą ale nie daje się im takiej możliwości. Pewnie z radością opuszczają swój kraj, swoje rodziny i pracują jak podludzie u potomka Wrmachtu. Weź się chłopie walnij w pustą głowę ale uważaj na echo.

      1. To dowodzi że jednak jesteśmy głupim narodem skoro na obronę przytaczasz takie argumenty. Trzeba Ci wiedzieć że jak polak jedzie do pracy na zachód to pierwsze o co pyta to czy będzie można robić nadgodziny, potem pokazuje że może robić 50% szybciej niż Niemiec, Anglik , Irlandczyk a później pyta czy szef nie potrzebuje więcej Polaków? Jak potrzebuje to ściąga (oczywiście nie za darmo) więcej Polaków wynajmuje mieszkanie a po przyjeździe odnajmuje je tym przybyłym Polakom kwaterując po kilku w jednym pokoju w warunkach w jakich nie mieszkał by nikt inny. I tak powoli staje się pośrednikiem pracy okradając własnych rodaków na każdym kroku. To ci polscy głupole zamiast dostosować się do systemów pracy jakie panują w krajach do których jadą rozsadzają te systemy od środka sami podnoszą sobie normy i wydłużają czas pracy nie rozumiejąc przy tym dlaczego miejscowi ich nie lubią. Nie wiesz nic o emigracji widzisz tylko tych synów wermachtu a prawda jest taka że na emigracji największym wrogiem emigranta jest polak.

       • Anonim on 4 grudnia 2016 at 20:29

       Skoro tak piszesz musisz znać to z autopsji.współczuję ci że dostałeś się do jakiegoś łagru.Ja mam inne doświadczenia widocznie obracam się wśród ludzi o odpowiednim poziomie intelektualnym

      2. To kolejny raz dowodzi że nie masz pojęcia o czym piszesz.

      3. Popatrz dokąd ten błędnie rozumiany patriotyzm doprowadził Polskę razy co najmniej kilak, choć pewnie znasz tylko tą wyimaginowaną wyidealizowaną historyjkę o wielkiej potędze polski i wyjątkowości narodu polskiego. Czas się palnąć w tą pełną frazesów i pierdół pałę a odpowiadające ci po tym klaśnięciu echo zapewne odpowie ci wielokrotnie żeś nie mądry polaku tylko gupi gupi gupi.

       • Anonim on 4 grudnia 2016 at 21:24

       Widzę że masz poważny problem z poczuciem swojej tożsamości narodowej.Plujesz na obecnie rządzących, pluje
       sz na rodaków pracujących za granicą ,wydaje mi się jakby cię polskość uwierała.Wyjechałeś z twojego PO-landu(nie rozumiem dlaczego) i też jesteś nie zadowolony bo spotkałeś na swej drodze głupich Polaków co przyjechali zarobić i przywieźć pieniądze do kraju.Mam radę dla ciebie ,wyjedź na Grenlandię .prawdopodobieństwo że spotkasz tam głupich Polaków znacznie spadnie.

      4. Nie pluję tylko stwierdzam fakty takie jakie one są, nie idealizuje i nie upiększam rzeczywistości, nie kochają nas w europie a jedynie tolerują do czasu kiedy nasza głupota zaczyna zagrażać kulturze pracy jaką oni przez lata sobie wypracowali.No i kto jest głupi ten kto po 10 latach takiej pracy po 12-14 godzin w wieku 40-50 lat jest już wrakiem człowieka czy ten kto spokojnie pracuje po 8 godzin przez 30 lat a po przejściu na emeryturę ma jeszcze siłę i zdrowie.

       • Anonim on 4 grudnia 2016 at 21:21

       Wy tu gadu gadu a Macierewicz już w Majakach armię tworzy.
       Dom wariatów -Polska.

       • Anonim on 4 grudnia 2016 at 21:31

       Antek modernizuje armię. Wraca świetność tarnowskiej zbrojeniówki. Setki rąk do pracy szukają. Śmiejecie się z Antka a Antek z Was i swoje robi i zrobi.

      5. Nie ośmieszaj się, aby twój idol Antek mógł cokolwiek w Tarnowie kupić ktoś musiał zainwestować w opracowanie tej broni a to trwa z testami nawet kilak lat i sporo kosztuje. Antoni doprowadzi w Polsce do tragedii ale polak jak to polak by być szczęśliwym musi machać szabelką i kierowany przez idiotów gotów jest uwierzyć że tą szabelką rozpruje nieprzyjacielskie czołgi, a gdy już pada pokonany szczęśliwie ocaleni zamiast nazywać poległych głupkami mówią że to byli patrioci.

       • Anonim on 4 grudnia 2016 at 21:37

       W czym widzisz problem? Wyjedź z kraju .Tylko nie tam gdzie pan „jakościomierz” bo tam też spotkaż rodaków-wariatów,bez wyjątków

       • Anonim on 5 grudnia 2016 at 08:15

       Antonii to bohater

       • Finowie on 6 grudnia 2016 at 19:20

       Finowie widać też machają szabelką . Iwana osaczają.

       http://wiadomosci.onet.pl/swiat/nato-i-ue-zaciesniaja-wspolprace-w-zwiazku-wojna-hybrydowa/rh9byc

  • Polityczne to i owo on 2 grudnia 2016 at 21:17
  • Odpowiedz

  Pan Zbyszek to jest jednak ktoś.

  http://wiadomosci.onet.pl/kraj/ziobro-jesli-nagonka-na-prokuratorow-bedzie-trwala-ujawnie-czesc-materialow-ws/8edlq6

  1. Gdyby pan minister Z. nie miał tak nędznych wyników na studiach a następnie , po zdaniu ( ponoć warunkowo) egzaminu prokuratorskiego w Katowicach choc dzień przepracował jako czynny prokurator wiedziałby, ze na etapie śledztwa prokuratura nie moze ujawniać takich materiałów. Ale cóż, czasu cofnąć sie nie da, ale szpanować przed prostym ludem i rżnąć wielkiego znawcę i szeryfa jak najbardziej. Jego kumpel Kurski w tym temacie obszernie sie juz wypowiedział.

    • Polityczne to i owo on 2 grudnia 2016 at 22:01
    • Odpowiedz

    A co jeśli nastąpi wyciek tych nagrań? Co nie da się? Opinia usłyszy i kolejny minus dla sędziów

   1. przy całym zeszmaceniu wymiaru sprawiedliwości elementarna uczciwość nawet kogoś bez studiów jest lepsza , część oczywiście chce żeby Ćwiąkalszczyzna z bezkarnością dla wybranych trwała i trwała. Ja liczę na Ziobre Kaczyńskiego,Jakiego .

  • Opłaty za śmieci. on 2 grudnia 2016 at 08:43
  • Odpowiedz

  Szykujcie się na podwyżki, przetarg wygrał transformers za cenę ponad 100 tys. wyższą niż MPGK przed rokiem.

  1. 100000:11000= lekko ponad 9 zł. na mieszkańca gminy. Czy to pewne?

  2. po uj wam te nagrania jak nie oglądacie tylko siejecie propagande

    1. I to pokazuje głupotę tych co likwidowali zakład komunalny zamiast go przekształcić w spółkę i teraz realizować wywózkę śmieci być może o 1/4 taniej bez żadnych przetargów bo teraz gmina jeżeli ją ma, może zlecić własnej spółce komunalnej do wykonania zadania własne gminy bez przetargu. Tak oto Chmura i słuchający go jak świnia gromu ludzie zlikwidowali zakład komunalny a dziś krzyczą że śmieci drogie, rowy nie wykoszone itd itp. A swoja drogą nikogo nie zainteresowało jak to się stało że likwidator zakładu komunalnego później przez krótki czas ale jednak jako podwykonawca Dorzecza białej świadczył usługę identyczna do tej jaką realizował zlikwidowany przez niego zakład komunalny?

      • Faktografia on 3 grudnia 2016 at 12:09
      • Odpowiedz

      Głosowali za likwidacją ZK. W tym radni z JEDNOŚCI

       • Jakosciomierz on 3 grudnia 2016 at 13:54

       Głosowali na podstawie tego co przedstawiał im likwidator który chcial zlikwidowania ZK bo mial własny plan na biznes. Inni głosowali bo myśleli że w ten sposób niszcza cos co zrobił Karasiewicz nie mysleli o tym po co zostali wybrani i nie mysleli o przyszłości zamiast rozwijać swoje oddali to do Tuchowa. Nie słuchali nikogo a dziś mówią że jest drogo.

       • Faktografia on 3 grudnia 2016 at 14:01

       Raczej usprawiedliwić trudno rodnych którzy bezkrytycznie popierają wątpliwy projekt. Źle o nich świadczy taka uległość. Jak pamiętamy mieli nawet na tym blogu wsparcie merytoryczne gdy idzie o ZK. Choćby wstrzymał by się który ale nawet i to nie

 6. Burmistrz stracił majątek.
  Porównajcie oświadczenia majątkowe z 2014 i 2015r.
  http://bip.malopolska.pl/umryglice,m,275893,kadencja-2014-2018.html

  • Anonim on 27 listopada 2016 at 13:42
  • Odpowiedz

  Dlaczego nia da się obejrzeć nagrania z sesji?

 7. Będzie siedział działo będzie zabawa

 8. Sesyja

   • Anonim on 21 listopada 2016 at 19:07
   • Odpowiedz

   No tam odnosnie balu charytatywnego. Gdzie ci witani goście. Tak prowadząćy witał. Że z Zalasowej zaprzyjaźniony dyrektor szkoły i co kicha. Wąź w kieszeni. Dawniej u poprzedniów inna kultura i inny gest. Ludzie to widzą

    • Anonim on 21 listopada 2016 at 20:00
    • Odpowiedz

    A jak było teraz u poprzedników?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.

Optionally add an image (JPEG only)