RADNY NIEBEZRADNY

Na fb radnego powiatowego Pana Władysława Olszówki czytamy:

Budowa i przebudowa drogi powiatowej oraz mostu w miejscowości Zalasowa na ul. Tarnowskiej będzie wykonana dzięki wsparciu Rządowemu Funduszu Rozwoju Dróg -edycja 2022. Całość zadania to kwota 5661 316.45 zł, dofinansowanie to 80% inwestycji w kwocie 4 529 052.94 zł.

👏 Dziękuję Rządowi Zjednoczonej Prawicy na czele z Panem Premierem Mateuszem Morawieckim za wsparcie wniosku.

👏 Dziękuję Panu Wiesław Krajewski – Posłowi na Sejm RP za wsparcie mojej prośby za życzliwość i wzorową współpracę.

👏 Podziękowanie należy się również Panu Łukasz Kmita – Wojewodzie Małopolskiemu za nieodzowną pomoc i otwartość na potrzeby naszego rejonu.

👏 Dziękuję Zarządowi Powiatu Tarnowskiego na czele z Starostą Panem Romanem Łucarzem oraz pracownikom za przygotowany wniosek.

__________________

No cóż. Wypada Panu Radnemu podziękować za dotychczasowe zaangażowanie i zachęcać do dalszego skutecznego działania.

az

Podziel się na:
 • Facebook
 • Twitter
 • Blogger.com

Permalink do tego artykułu: https://lepszeryglice.cba.pl/radny-niebezradny/

256 Komentarzy

Skip to comment form

  • Stanisław on 27 lutego 2023 at 09:00
  • Odpowiedz

  Olszówka próbuje podpisać się pod każdą inwestycją która jest realizowana w okolicy. Wystarczy jednak przeanalizować chronologię wydarzeń aby dowiedzieć się że jego wkład jest dosyć znikomy a decyzje były podejmowane bez jego udziału.

  1. Widzę to oglądając ostatnią sesję. Poprzedni radny powiatowy tak dbał o Gminę że jak pokazuje Olszówka przepadło nawet pozwolenie na budowę mostu w Zalasowej. To się pytam kto jest ojcem sukcesu skoro ostatnio Powiat robi tyle w Zalasowej.

    • Stanisław on 27 lutego 2023 at 11:58
    • Odpowiedz

    Inwestycje te są realizowane dzięki dobrym kontaktom burmistrza ze starostą,

  • Opamiętajcie się chrześcijanie on 21 lutego 2023 at 21:14
  • Odpowiedz

  Krzywdę można zrobić komuś ucinając mu rękę, ale o wiele większą krzywdę można uczynić bliźniemu słowem. Proponuję dziś pomodlić się i będziemy to robić systematycznie. Poświęćmy parę minut za Adama Zielińskiego i Władysława Olszówkę, prowadzących ten blog, jak i również za piszących tu tyle różnych rzeczy, które ranią wielu mieszkańców. Opamiętajcie się chrześcijanie. Ofiarujmy dzisiejszą Koronkę o nawrócenie i miłosierdzie Boże, dla tych którzy grzeszą słowem.

  1. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
   Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

   1. Ojej to aż tak źle , że moce poza ziemskie trzeba wzywać? Czy to jakaś kpina z religii? Czy za dużo we krwi C2H5OH?

   2. Zaraz chyba zacznę klękać przed laptopem.

  2. Czemu nie da się u Was opublikować modlitwy, a inne rzeczy mozna?

   1. Był kiedyś pogląd że wszelka władza pochodzi od Boga , widać że niektórzy dalej tak uważają.

  3. Pomódlmy się
   https://adonai.pl/modlitwy/?id=koronka

  4. Ktoś się ochlał na śledzika i obraża uczucia religijne niektórych ludzi, mi to nie przeszkadza , nie miszam religii do łajdactw elyt , wstyd kościelniki. Kosmopolita gminny.

  5. że niby kto chrześcijanin?

  • Opamiętajcie się chrześcijanie on 21 lutego 2023 at 19:41
  • Odpowiedz

  Krzywdę można zrobić komuś ucinając mu rękę, ale o wiele większą krzywdę można bliźniemu uczynić słowem. Proponuję dziś pomodlić się i będziemy to robić systematycznie. Poświęćmy parę minut za Adama Zielińskiego i Władysława Olszówkę, prowadzących ten blog, jak i również za piszących tu tyle różnych rzeczy, które ranią wielu mieszkańców. Ofiarujmy dzisiejszą Koronkę o nawrócenie i miłosierdzie Boże, dla tych którzy grzeszą słowem.

  Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

  Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
  Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

  Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

  Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
  Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
  Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
  Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
  Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
  Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
  Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
  Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
  Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
  Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

  Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

  Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
  Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
  Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
  Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
  Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
  Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
  Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
  Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
  Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
  Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

  Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

  Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
  Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
  Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
  Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
  Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
  Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
  Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
  Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
  Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
  Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

  Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

  Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
  Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
  Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
  Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
  Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
  Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
  Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
  Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
  Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
  Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

  Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

  Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
  Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
  Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
  Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
  Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
  Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
  Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
  Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
  Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
  Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

  Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
  Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
  Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

   • Dr Stanisław Januś z Rzeszowa on 26 lutego 2023 at 16:11
   • Odpowiedz

   Odnośnie tej koronki w intencji Adama Zielińskiego i Władysława Olszówki, to mam taką refleksję, że biskup Krasicki powiedziałby: “uchowaj Panie Boże takiej pobożności”.

 1. Od wtorku 21 lutego pracodawca może kazać pracownikowi dmuchnąć w alkomat. Kontrole obejmą nie tylko alkohol, ale także narkotyki. Będą możliwe w zakładach pracy!

  Jako wyborcy gminy Ryglice a więc pracodawcy średniaka proponuję akcję : codziennie sprawdzamy trzeźwość burmistrza!

  1. Ciekawe jak jest rozwiązana ta kwestia. Kto może kazać dmuchać burmistrzom w alkomat? Ktoś wie?

   1. Brygadzista z komunalki.

    1. Ha ha ha🤣🤣🤣

   2. Żona

   3. A może Policja na wezwanie pracodawów?

   4. Kropidłowy specjalista najpewniej sprawdzi na węch.

  2. Ech……Gdzie my żyjemy? Niby XXI wiek, środek Europy a problemem jest to że osoba funkcyjna sprawująca urząd chodzi pod wpływem. A społeczeństwo zamiast zrobić z tym porządek robi sobie śmieszki.

   1. Jaki elektorat taka władza. A będzie jeszcze gorzej bo patrząc na oglądalność mediów publicznych i jakość komunikatu serwowanego tam cudów bym się nie spodziewał w najbliższym czasie.

    1. Pewnie tvn oglądasz ,tam jak to Jarek powiedział-trzy ćwierci do śmierci .

     1. Tiktoka

     2. Wszystko trzeba oglądać od prawa do lewa, kanały tematyczne i historyczne.

       • anonim on 21 lutego 2023 at 22:50

       Powinno się czytać , ale człowiek już chyba niewolnikiem różnych mediów niestety

       • Kanonik on 22 lutego 2023 at 09:31

       Tak, ale niektóre z dużą dozą ostrożności. Pisowska propaganda jest na tyle skuteczna że nawet tak zacne umysły jaka Pana Zielińskiego dają się na nią nabrać.

   2. Przecież Ciebie widzę codziennie naj…

  3. Szef do podwładnych:
   – Tyle razy wam zabraniałem palić w trakcie pracy!
   – Że niby kto pracuje?

 2. PiSbis na blogu to admin. Prawda admin?

 3. Na gminnym FB dowiedziałem się, że na ZALASOWĄ IDZIE 6 MLN PLN. Ale to że inwestycja idzie na Tarnowską, którą do Tarnowa dojeżdża 90% gminy, i na Kościelną, którą regularnie rozjeżdżają lubcoki skracając drogę do stolicy powiatu, to już włodarz nie zauważył.

  1. Aha, czyli źle, że będzie remont tych dróg. Tobie wszystko źle.

   1. Bardzo dobrze, ale wydźwięk tego posta jest taki jakby to tylko Zalasowa miała mieć z tych inwestycji korzyści. Mówiąc wprost: Patrzcie zalasowioki ile ja milionów do was załatwiłem, a wy mnie tak nie lubicie.

 4. Kiedy ruszają prace nad tą nieszczęsną drogą? Wszak jej stan to katastrofa! Wąska, pozapadane studzienki, źle zrobione odwodnienia, stara połatana dziurawa nawierzchnia, bariery do poprawy, słowem droga do generalnej przebudowy. A za te kratki odwadniające w Szynwałdzie to tym ciulom co robili i tym co je odebrali powinni jaja urwac u samej dupy!

  1. A na bocznych drogach też dziur pełno. makabra jak się człowiek zagapi

   • Do anonima on 20 lutego 2023 at 10:58
   • Odpowiedz

   Politycy myślą że ludzie to idioci (poniekąd słusznie) i kupią byle gówno oprawione w opowieść o wielkim rozwoju. Stan dróg o którym piszesz odzwierciedla prawdziwy stan Państwa pod rządami PiS. Balanga na kredyt do spłacenia przez dzisiejszych 20 i 30 latków.

   1. Przecież to historia która od dziesiątek lat się powtarza a dług publiczny w stosunku do PKB maleje. Złe gospodarowanie u nas od dziesięcioleci po prostu trwa .

    1. Zależy jaką metodą liczony – oficjalny dług przedstawiany w budżecie Państwa to jedno, a fundusze BGK które narobił Morawiecki to osobny temat. Poza tym dawniej zadłużanie było tylko na szczeblu centralnym a teraz samorządy zadłużają się dodatkowo na własny rachunek.

     1. Takie pierdolety to tvn i totalni pociskają , nic rząd nie ukrywa . Nie znaczy że jest jakoś cudownie ale covid i wojna za miedzą , szczególnie ta wojna powinna sprawiać że cieszymy się z tego co jest bo może być znacznie gorzej.

       • Do anonima on 20 lutego 2023 at 15:28

       Oczywiście że ukrywa. Zadłużenie BGK z którego są finansowane m.in. przedwyborcze projekty drogowe nie jest wliczone w budżet Państwa i nie jest procesowane przez sejm. Skąd by niby nagle wzięli tyle miliardów na tarcze covidowe, antykryzysowe itp.?

       A PKB to co to za wskaźnik? Jak jakiś żul umrze w szpitalu i lekarze wpiszą w kartę nieodbyte zabiegi i rozliczą z NFZ to jest to wliczane do PKB. Nic ten wskaźnik nie mówi o stanie gospodarki.

       • #PiSbis on 20 lutego 2023 at 16:15

       A czy o stanie gospodarki nie świadczą i to może przedeszystkim niskie wskaźniki bezrobocia? Pracy mamy w Polsce w bród …

       • Do PiSbis on 20 lutego 2023 at 18:38

       Poczytaj czym jest wskaźnik bezrobocia, jak zmieniła się metodologia jego obliczania w ostatnich latach oraz jak zmieniły się warunki jakie musi spełnić bezrobotny aby zostać zarejestrowany w urzędzie pracy. Sam sobie wtedy odpowiedz na swoje pytanie.

       • #PiSbis on 20 lutego 2023 at 19:28

       Po co wskaźniki skoro każdy, kto ma trochę więcej niż powiedzmy 25 lat wie co to brak pracy. Dziś jest tak, że tracisz pracę a jutro masz już ze trzy nowe.

       • Anonim on 20 lutego 2023 at 20:31

       Tak oczywiście pod warunkiem że masz ochotę na pracę a nie jesteś na socjalu u wujka Jarka. Bezrobotny to taki, który ma zamiar podjąć pracę i jest zarejestrowany. I tylko takich podają wskaźniki.

       • #PiSbis on 20 lutego 2023 at 20:47

       Co by nie mówić mamy rynek pracownika. Silne gospodarki mają to do siebie, że pracy dużo. W Polsce pracy w bród, że powtórzę …

       • Wyborca on 20 lutego 2023 at 21:07

       No ale właśnie przez to wskaźnik się poprawił że łatwiej dostać rentę a osoby które wcześniej figurowały w statystykach urzędów pracy teraz są na listach zusu :p

       • Anonim on 20 lutego 2023 at 21:09

       A gdzie masz tą silną gospodarkę? I gdzie masz tą pracę w Ryglicach? Jakoś nie widzę!

       • Wyborca on 20 lutego 2023 at 21:11

       Wprowadzili też dużo obestrzeń:
       https://zielonalinia.gov.pl/warunki-nabycia-statusu-osoby-bezrobotnej-41682
       np. właściciel nieruchomości rolnej nie może się zarejestrować a wcześniej mógł. Samo to poprawia statystyki bezrobocia o kilka procent.

       • Wyborca on 20 lutego 2023 at 21:14

       Jaki rynek pracownika? Ludzie jeszczą w delegacje na drugi koniec Polski za parenaście złotych na godzinę. To jest rynek pracownika? Zejdź na ziemię…

       • #PiSbis on 21 lutego 2023 at 06:36

       Fakty są takie, że za PiS w gospodarce przybyło ponad miljon miejsc pracy. Gospodarka jest w dobrej kondycji co przecież widać jak na dłoni, ale też zagraniczne różne ratingii to potwierdzają.

       • Do PiSbis on 21 lutego 2023 at 08:09

       Za Gierka też były miliony miejsc pracy, ale jak się skończył bufor do zadłużania to wszyscy wiemy jak to się skończyło. Ludzie nie potrafią wyciągać wniosków.

       • #PiSbis on 21 lutego 2023 at 08:35

       Czasy gierkowskie porównywać z dzisiejszymi to spora przesada i nadużycie. Zasadnicza różnica jest taka, że dziś to sektor prywatny daje miejsca pracy no a wówczas …

       • anonim on 21 lutego 2023 at 10:39

       Za Gierka większość wyprodukowanych towarów w tym żywności wysyłaliśmy do ZSRR czyli Rosji. Za towary te płacili nam rublem transferowym. Pożyczki wzięte były w dolarach i w dolarach trzeba było spłacać. Ale skąd wziąć dolary jak zachód wprowadził embargo na handel z krajami rwpg czyli z tymi pod wpływem Rosji. I w końcu pier…. bo musiało.

       • anonim on 21 lutego 2023 at 10:43

       W tamtym czasie jeszcze pośrednio utrzymywaliśmy socjalistyczne Chiny, które wówczas były 3 światem.

       • Do PiSbis on 21 lutego 2023 at 09:21

       No to zobaczysz po wyborach czy rzeczywiście przesada i nadużycie. Już powoli wprowadza się regulację cen. Jak zlikwidują tarcze to inflacja będzie jak na Węgrzech 25%, a to dopiero początek.

     2. Dokładnie

  2. Kratki ściekowe w Szynwałdzie wykonane są zgodnie z zasadami sztuki. Jak nie wierzysz to zadzwoń do UG Skrzyszów i zapytaj czy mieli do nich jakieś uwagi przy odbiorze. Szukasz sobie problemów których nie ma.

   1. UG to żadna wyrocznia. Jak burmistrz ma dobre kontakty z wykonawcą to urzędnik klepnie wszystko. Urzędnicy to nie są ludzie od których wymaga się myslenia.

  • babski comber on 18 lutego 2023 at 15:20
  • Odpowiedz

  W głowie szumi od tych wydarzeń kulturalnych . Zaniepokojenie budzi brak kominiarzy . Może któryś radny w interpelacji zapyta . Może nas wszak szczęście opuścić.

  1. A może kominiarze mają spowodować przyrost społeczeństwa w gminie jak się za guzik chyci , po to się tu ich nagminnie sprowadza na imprezki. Przedszkole nowe ma być, żłobek a dzieciaków mało czytane było w kościele na koniec roku 32 tylko.

   1. Od “chytania” za guzik, dzieci nie przybędzie. Trza by chytać za co inne, prędzej za guziczek :). Czy kominiarze podołają temu ambitnemu zadaniu, tego nie wiadomo, może do spółki z listonoszami 🙂

  2. Imprezy potrzebne są średniemu i jego przydupasom aby się pokazać – fotki na fb oraz wzajemna adoracja. Nie znam osoby z mieszkańców, która pozytywnie wypowiada się o tej osobie oraz jego otoczeniu. Nie wiem co ten typ o sobie myśli oraz kto go zapewnia, że takie działania pozytywnie odbijają się na jego opinii? Moim zdaniem to egoista, który wszystkie działania ukierunkowuje na własne korzyści.
   A tak się zastanowiłam co pracownik zk tak często robi u niego w cepelii? Konflikt interesów czy interes wiązany? Prywata?

   1. Jaki pracownik ZK?Zakładu karnego? Piszcie po polsku jak piszecie.

  3. Ludzie potrzebują igrzysk i darmochy. Będą narzekać na nieodśnieżone, dziurawe drogi ale pójdą najedzą się i będą chwalić.

  • Kocham was. on 17 lutego 2023 at 23:10
  • Odpowiedz

  Jak myslicie? powinienem startować do sejmu? Nie mówię że drogi w Zalasowej zrobiłem, że dobrze wypadam przy Pieczarce, że mam wykształcenie, że umie się zachować i przemówić. Chodzi mi o wasz głos i o dobro gminy. To od was zależy sukses naszej gminy w przyszłych wyborach parlamentarnych. Dlatego głosujcie na moją gminę, nie marnujcie głosów. Wskażcie waszego uczciwego bezpartyjnego kandydata.

  1. Grzeszysz Średni niesłownością. Krótko mówiąc nie próbuj iść w sejmy bo wielu przez ciebie nie zagłosuje na PiS.

   1. ŚREDNI latasz co drugi dzień do kropidłowego , ludzie widzą to i sie śmieją, tylko wszystkiej wody święconej nie wypij i tak ci nie pomoże na kaca moralnego .

  2. Panie Augustyn pańskie kandydowanie do sejmu to trochę tak jak stosowane dawniej upuszczanie krwi tyle tylko, że upuszczamy ją Polsce.
   Proszę nam powiedzieć, co człowiek bez wykształcenia i problemem z prawdomównością może zaoferować Polakom?
   Wydaje mi się, że to z czego jest pan najbardziej znany w środowisku, a o czym wielu ostatnio zapomniało, rozsadzi od środka każdą strukturę, jakiej stanie się pan członkiem. Biada regionowi tarnowskiemu, jeżeli ktoś taki jak Augustyn będzie pociągał za sznurki.
   Biada Gminie Ryglice, w której na fotelu burmistrza zasiądzie “nominat” takiego posła.
   Pańską specjalnością są “opowiastki”, kłamstwa i wojny podjazdowe toczone zawsze i z wszystkimi i aż dziw bierze, że środowisko tarnowskich działaczy o tym zapomniało.
   Nie dziwi mnie jedno- to, że się dogadujecie z panią poseł Pieczarką.
   Zastanawiam się tylko, kto okaże się lepszy w te klocki, bo z całą pewnością dla dwojga takich “posłów” Tarnów i region tarnowski jest za mały.
   Mieszkańcom Ryglic burmistrz Augustyn już wychodzi bokiem i aż strach pomyśleć, którędy wyjdzie “poseł”?

   Pojawiający się w komentarzach rysunek potwierdza przerwanie edukacji przez kandydata na posła na poziomie kredek i kolorowanek.

   1. A niech startuje. Przynajmniej ludzie zagłosują na opozycję haha.

     • Poniemirski on 18 lutego 2023 at 11:50
     • Odpowiedz

     Wiecie co? To jest tak. Nie ważne co piszą byle by pisali i ruch był. Średni na tym jedzie od zawsze.

     Tak więc albo świadectwem zamknięcie jego karierowiczowski smutny los albo zasługujecie na takiego Dyzmę

     1. Niestety zasługujemy ,tak jak na poprzednika zasłużyliśmy .

   2. Panie Niewiadomski trochę mniej o polityce, a wiecej o sprawach gospodarczych. Mam wrażenie, że Panu broda zaczyna opadać i pokazuje się prawdziwa twarz.

    1. Ja to widzę trochę inaczej i jeżeli Niewiadomski nie pisze jako anonim a wydaje mi się że nie to nie da się powiedzieć o nim że uprawia tu jakąś politykę. Dość uważnie czytam tego bloga a zwłaszcza to co pisze Pan Niewiadomski i moim zdanie to bardzo rozsądna i wywarzona osoba.

     1. Jasne, że tak. Ciekawe w jakim wywarze? 🤣🤣🤣 Ręce opadają.

    2. Cóż poradzić mogę na to, że o gospodarce i lokalnych sprawach nikt tu nie chce dyskutować. Masz rację, szczena mi opada, jak widzę i słyszę, czym zajmują się lokalni “gracze” przymierzani do fotela burmistrza, ale zapewniam Cię, że dziś przycinałem brodę i w lustrze twarz była jak zawsze. Ostatnio postanowiłem odpisać na komentarze “Brat Jacek”, “anonim” i “Kocham was” nie dlatego, że pociągnęło mnie ku polityce, ale dlatego, że się z nimi nie zgadzam. Jeżeli uważasz, że moje komentarze były polityczne i sprzyjały komuś, co sugeruje stwierdzenie, że “broda zaczyna opadać i pokazuje się prawdziwa twarz” to się mylisz. Napisałem kilka słów prawdy i kilka słów refleksji na temat poruszonych tematów. Jeżeli dodasz jakiś ciekawy gospodarczy temat gminny, to bardzo chętnie podyskutuję.

     1. Mam cichą nadzieję, że to pisanie przyniesie jakieś efekty przy kolejnych wyborach.
      Doświadczenie mówi, że stawianie na PiS nie przynosi naszej gminie wymiernych korzyści.

     2. To Panie Niewiadomski może coś na temat inwestycji za ośrodkiem zdrowia w Ryglicach.

     3. mam troche wiedzy na tematy zwiazane z rozwojem Ryglic Mozna wymienic poglady

     4. KN dobrze pisze, ludzie mu się skarżą. On potrafi to ująć. Otwiera oczy zwykłym podatnikom na temat tu ominę odpowiedni epitet , ale każdy wie jaki, bo dotyczy naszej władzy i chytrej rady.

  3. Takie przerabianie czyjegoś zdjęcia mocno infantylne mz . Lubczy to chwały nie przynosi.

  4. Myślę że była by szansa, ale wtedy kto na dole będzie nas reprezentować?

 5. A co sądzicie nt. ostatniego kazania naczelnego kropidłowego? Czy podzielacie jego zdanie, że laicyzacja lokalnego społeczeństwa to niechęć do poświęceń, trudów, których niesie za sobą katolicyzm? Że w świecie bieda, cierpienie, wojny itd. a społeczeństwo takie “znieczulone” . A ja mam pytanie czy jazda furą za taką kasę “gasi” wewnętrzne sumienie? A może jakieś dodatkowe funkcje np. hybryda ma wpływ, że to cierpienie bliźnich jakoś łatwiej zignorować? A czy srebrny metalic polepsza samopoczucie przejeżdżając obok żebraków czy lepiej postawić na inny kolor?
  Jak pasterz “słaby” to i owce będą uciekać.

  1. Kto go słucha? Po co gada tym co chodzą, beszta nas za tych laików. Taki kropidłowy, wkurzył mnie tym kazaniem. Ja jeżdżę starym Matisem i też dojadę tam gdzie on tą bryką hybrydą.

 6. Mnie zastanawia NOWY PARKIET w pałacu pod dębami. Został wyremontowany – super, ale dlaczego gdy było zebranie przedsiębiorców czy nawet ostatnio tłusty czwartek, ponad 100 osób mogło bez problemu wejść i chodzić po nim w butach, a garstka dzieci która ma tam zajęcia MUSIAŁA te buty ściągnąć i na śliskim parkiecie tańczyć w skarpetkach? Równi i równiejsi?

 7. Impreza za imprezą. Towarzystwo bawi się na całego. Pawłowi w to graj. Jedz, pij i popuszczaj pasa. Połoskowa wydawała kasę na gwiazdy a Augustyn na gorzałę. I co lepsze?

  1. Karasiewicza był aż skąpy. A tu już w pierwszym dniu urzędowania dziadostwo diety z naszych podatków podwoiło, co przez wiele kadencji miało to być symboliczne , bo każdy radny miał robotę,wycieczki na szkolenia, aż ponoć do Czech . Za czyje się pytamy? Będzie to wszystko policzone i te zarobki kontra ogólna bida i wycieczki i nic niezrobienie. Będzie śmiech w urzędzie ale barani lub ośli. Pół pracowników wypad z urzędu na gospodarkę domową. Drugi zpindala w fabryce lat dziesiat i jest robiony w…..A ile to przeżrą na tych nudnych imprezach gdzie tylko pitolenie rodzimych grajków. Poloskowa choć ludziom kultury dała innej a nie cimci , rymci i jońskie pierogi.Ziom

   1. Przecież tu nie chodzi o to, że diety są wysokie tylko, że radni, którzy je pobierają, są beznadziejni i w żadnym razie nie zasługują na takie diety. Imprezy organizowane są nie dla mieszkańców tylko dla garstki czujących się docenionymi “działaczy”. My mamy już serdecznie dość kapel, “śpiwoków” i jedynych prawdziwych pierogów “jońskich” będących główną atrakcją niemal każdej gminnej imprezy. Teraz nie wiedzieć dlaczego do tego “zacnego” grona dołączyli jeszcze kominiarze. Wygląda na to, że po uciszeniu głosów krytyki na gminnym fb zadbano też oto, by zajęte trzymaniem guzików dłonie mieszkańców nie pokazały tej władzy środkowego palca.

    1. Te koła i śpiwoki aktywni bo finansowani z publicznych środków . Bez tego by nikogo nie było . Ale fakt to już terror pseudofolkloru .

     1. Te KGW i Śpiewaki to kara dla mieszkańców gminy Ryglice. Ile tego jeszcze bedzie? Więcej toy toy pstawcie bo ludzi po tym gna.

       • Dlatego on 19 lutego 2023 at 09:33

       Dlatego bo nie ma zmiany pokoleniowej tylko sami 45+

       • Anonim on 19 lutego 2023 at 11:08

       W centrum kultury robią w kółko to samo . Czy dyrektorka już wreszcie na emeryturze? Młodych jest cała masa po studiach , w samej naszej Zalasowej kilka kreatywnych i chętnych na to stanowisko. Wiosna idzie .Czas zmian.

       • Anonim on 19 lutego 2023 at 17:32

       Młodzi są bez pracy bo pracownicy majacy prawo do emerytury nadal grzeją stołki w pracy. Dajcie już spokój z tym folklorem, sztucznymi makami i tiulami na scenie. Wymyślcie coś innego a jeżeli nie macie pomysłów to dajcie popracować młodym prężnym chociażby tym z Zalosowej, a osoby z uprawnieniem do emerytury- na emeryturę.

       • Anonim on 19 lutego 2023 at 18:59

       Wynagrodzenia ministerialne i tłuczenie na okrągło szopek i pisanek plus najważniej -promocja burmistrza ,tak było i jest

       • Anonim on 19 lutego 2023 at 19:43

       To już tak nudne , że oprócz samych swoich i zaganianych dyrektorów szkół i ludzi zależnych od sredniaka nikt na to nie chodzi . Chyba że przyjdą, zjedzą co tam jest i chodu. Albo nawiązą kominiarzy.

  2. zdjęć z Walentego , jeszcze z 10 pierwszego rzędu koniecznie

   1. Niedobrze się robi od tych imprez z kołami kół gospodyń tych babów w krakowskich strojach i tego pitolenia zespołów i ich dowcipów ,aż się chce eee. Już Martyniuk i jego oczy zielone i ten Świerzyński co śpiewa majteczki w kropeczki, milsze by były dla ucha.Na górę tam nie chodziliśmy, ale po kościele wystarczyłoby popróbować tej zupy z kotłów i kawałek kiełbasy zjeść. A po co przy takim deficycie gminnym jeszcze żarcie i handel winem. Po zdjęciach widać jakie persony były. Szkoda gadać. Mamy dobrobyt.

    1. Ludzie czują się dowartościowani zdjęciami z plackiem czy serwetką w takim doborowym towarzystwie . Tylko dzieci nie powinny być gonione na takie imprezy.

     1. Niech się uczą pić.

  3. Widać że wielu ludziom pasuje takie imprezowanie. I to przeważnie zawsze tym samym. Dadzą jeść, pić i jeszcze zapłacą. Hulaj dusza póki jeszcze w kasie coś jest. Niech się następni martwią z czego będą to wszystko spłacać. Przyjdą chude lata. A na chude lata to na pewno nie ta ekipa, oj nie. Jeszcze będziecie potem długo Pawełka wyklinać. Niestety.

   1. Też ci kominiarze na każdym kroku to jakiś odlot . Przyszłość gminy w kominiarstwie widzą ? Czy może w szczęściu bez pracy.

 8. Zaś się tu Siemek produkuje.

  1. Ten wałkoń jeszcze siedzi w kulturze ryglickiej?

 9. Brawo średni – przewodnik rowerowy już mamy. To teraz czas na wypożyczalnię rowerów – aby mieszkańcy mogli dotrzeć do Tuchowa do lekarza lub Tarnowa – bo transport publiczny to lipa.

  • Władyslvus II Ol on 15 lutego 2023 at 22:59
  • Odpowiedz

  Zacne od podstawowej podstawy. Wszystkie drogi kture zrobiłem w gmi nie prowadzo do Żymu. Tego się trzymajcie drodzy kochani gminni mieszkjcy.

  1. Zgadzam się, jak gminom bedzie rządził Szuszu, to bedzie ok. Tego sie czymajmy.

   1. Głosujem na Czerwonego Tulipana

    1. Którego z Ryglic czy że Świątników ? Który lepszy?

     1. Z Lubczy oginalnie czerwony

       • Anonim on 16 lutego 2023 at 23:08

       Czerwień z ciśnienia tętniczego a ciśnienie z wina

  • Władyslvus II Ol on 15 lutego 2023 at 22:51
  • Odpowiedz

  Witam wszystkich. Jestem Adam, ale nie tamten. Teraz ja jako nowy Adam będę tu moderował co kto ma pisać. Swoją drogą mam na drugie Władysław Drógi. Od teraz to ja bede nawijał tematy. Adamie z raju, pozwól mi pisać i pozdrawiam Cie, jesteś fajny gość, zmieniasz życie i wszystkie panienki cie kohajo.

  1. oooo, widać, że kac po Walentynkach w Lubcy nadal trzyma. Musiało być ostro.

   1. A propo Lubczyna może by się ktoś zainteresował tymi handlarzami wina, bimbru którzy się wystawiają na imprezach po szkołach i obiektach kultury, nie jest to czasem zabronione.

    1. A pozwolenie na sprzedaż jest?

    2. E papierosy. Wodeczka w szkole w Zalasow.
     … Kl.7Kl 8 gdzie jest nauczyciel czemu nie alarmują!! Rodzice opiekujecie …patrzcie na swoje dzieci …rodzice na inny temat umieją otwierać swoje gęby a swoich nie widzą dzieci ….

    3. Toć radny z Ryglic handluje wińskiem , a nasz felcyk robi karierę na scenie jak Ibisz conajmniej. Czy mu za to płacą? Panie Niewiadomski lub administratorze. Ja też tak kce.

     1. Oczywiście że mu płacą, tak jak wszystkim innym.

  2. Ale debilstwo tu jest. Co to za msciwy czlowiek wypisuje takie baniauki

   1. Tak felcyku obsrywać łatwo i wyśmiewać . Teraz z ciebie się śmieją i kontrolują każdy twój krok.

 10. Tak nie wiele a tyle można powiedzieć o ludziach wypowiadających się na tym blogu 🤭

   • Blog lekiem na ciemnotę tej gminy. on 16 lutego 2023 at 02:02
   • Odpowiedz

   Gdy idzie o sprawy publiczne milczenie i przymykanie oka nie jest wskazane. A o takich tu się pisze sprawach.

   Autor nieznany …

   1. Bo mocnym jest się tylko w internecie. W rzeczywistości ludzie boją się odezwać

    1. Czasami taka anonimowa krytyka wiele dobrego robi. Decydenci mają się bardziej na baczności w uprawianiu prywaty, bo strach przed opisaniem⁶

     1. Myślę że tych co opisujecie po prostu to nie interesuje. Inaczej już dawno przestaliby się zajmować prywatą

       • Pan....... on 16 lutego 2023 at 15:11

       Ta strona to jak narkotyk wchodzą do pracy stronę otwierają kawkę stawiają i czytają …. Później między sobą ej czytałaś widziałaś co by tu napisać. …och ..ach…szlak …widzieli….pisali…. Ktoś podsłuchał….ktoś info wyniósł…. Strona jest dobra … Dużo można dowiedzieć się….

       • Adam on 16 lutego 2023 at 18:01
        Author

       Do Pan…….

       Strona jest dobra Pan stwierdza. A dziękuję. Byłaby jeszcze lepsza, gdyby osoby, które pisały nieanonimowo na gminnym fb zechciały tutaj założyć sobie konta.

       Nie wiem czy to związane z blokadą komentowania na gminnym fb, ale odkąd ona wprowadzana obserwuję tutaj większy ruch.

       • Lolo on 16 lutego 2023 at 18:21

       Bardzo mądra i inteligentna oferta Admina. Jeśli by skanalizował dyskurs gminny na ten blog. Oj to kolejny wynik wyborów będzie dokładnie taki jaki tutaj zapanuje klimat. Póki co klimat sprzyja Władkowi O.

       • 🤣🤣🤣 on 16 lutego 2023 at 19:11

       Idea ok., bo przecież ograniczono wypowiedzi krytykom Średniego. Oj Średni Średni aleś sobie strzelił w stopę. Dałeś wzmocnienie blogowi . 🤣🤣🤣🤣

     2. Dokładnie, na stronie gminy możliwość komentowania poblokowana pod każdym postem. Strach przed prawdą ?

  • Brat Jacek on 14 lutego 2023 at 20:02
  • Odpowiedz

  Wróciłem właśnie z Burkina Faso, gdzie pracuję jako osoba świecka, ale na misji. W tym afrykańskim kraju mieszkańcom jest naprawdę trudno, o czym nie wielu Europejczyków wie. Pomagamy im jak możemy i materialnie i poprzez modlitwę. Bardzo mnie serce boli, jak czytam co tu niektórzy piszą. Tyle wylewacie gorzkich słów na swoich kolegów, znajomych, przyjaciół i współmieszkańców. Macie drogi, macie piękne domy, pracujecie, dzieciaki noszą smartfony, siedzicie przed płaskimi telewizorami, i macie za dużo dobrobytu, czasu, że takie teksty piszecie. Panie Adamie i panie Władysławie, i inni którzy pastwią się intelektualnie nad innymi. Dziś ofiaruję modlitwę brewiarzową o spokój w Waszych sercach. Proponuję wszystkim tutaj odwiedzjącym i piszącym odmówić koronkę do Miłosierdzia Bożego o opamiętanie, o spokój w sercach, a złagodzenie tych przedziwnych tutaj zwyczajów. Ludzie cierpią u mnie w Afryce, cierpią potworne męczarnie na Ukrainie, cierpią w Turcji i Syrii. Pomyślcie o nich, zróbcie coś dla nich, a wylewanie złości na swoich znajomych oszczędźcie sobie. Tym nie zbudujecie ani pokoju w kraju, ani w gminie, ani w Waszych domach, ani w swoich sercach. Modlę się za Was.

  1. z Lubczy czy tam padre z Jonin , mamy telewizory i wiem jak gdzie ludzie cierpią i z krytyką władzuni nic to wspólnego nie ma , chyba że jakoś w Burkina Faso to przeżywają co jest dość wątpliwe.
   Ps dobrze by było mieć dzieści lat mniej i siedzieć przed niepłaskim telewizorem albo go wcale nie mieć.

  2. Bracie nie pij więcej, bo omamy masz . Połóż się grzecznie spać.

  3. Nie wiem czy osoba powiązana z kk ma moralne prawo wypowiadać się nt. cierpienia, bólu, biedy.

  4. Hm?
   To ja może też tekstem zbliżonym do Twojego. Na początku było słowo. Przez Nie wszystko się stało, a bez Niego ani jedno nie powstało, co jest.

   Płaskie tv oraz inne dobra (generalnie rozwój wszelaki) najwcześniej pojawiały się tam, gdzie wolność słowa i demokracja.

   Pomódlmy się może Jacku o możliwość nieskrępowanej dyskusji na gminnym fb. Jak kiedyś tu pisał KN posiłkując się prawodawstwem organicznie dyskusji na oficjalnych kontach urzędów itp. to łamanie prawa.

    1. Gdy zakładali konto to nawet nie wiedzieli jakie jest prawo.

     Teraz przekaz jednostronny i są heepy.

  5. Bracie Jacku!
   Czyż nie ze słowem Bożym i by głosić Jego słowo kolonizowaliśmy Afrykę?
   Dziś ludzie kościoła szczycą się uczestnictwem w misjach humanitarnych, a to przecież Wy podeptaliście godności tych ludzi, i wyrwaliście 20 milionów synów tej ziemi!!
   Bracie Jacku naprawiaj w pokorze krzywdy, które twoi współbracia uczynili tym ludziom i módl się o to, by Pan Bóg jeszcze raz zburzył świątynie i odsiał ziarno od plew.

  6. Jacku pięknie I prawdziwie napisałeś. Łatwo nam oceniać innych a czy my własne obowiązki w domu, pracy w najbliższym otoczeniu wykonujemy nieskazitelnie??? Niech każdy z nas postara się być lepszym człowiekiem. A tak naprawdę cieszmy się, że są osoby które angażują się społecznie. Jeżeli uważamy, że robią to źle sami ich zastąpmy:) Błogosławieństwa Bożego dla Ciebie Jacku i siły do dalszej pracy misyjnej.

  • Taka zmiana powinna nastąpić on 13 lutego 2023 at 07:46
  • Odpowiedz

  Po kadencji ludzi bez wykształcenia pora na magistrów i doktorów w samorządzie.

 11. Fałszywe cioty!!anonimy każdy potrafi pisać!!moze się ktoś podpisze????komuna i podpier…

  1. A dlaczego sam się nie podpisałeś z imienia i nazwiska tylko jako Anonim wyzywasz ludzi?

   1. Bo cienki bolek.

  • Tak to widać on 12 lutego 2023 at 09:07
  • Odpowiedz

  Tytuł w punkt. W ciągu tych kilku lat radny W. zrobił więcej niż Paw z Lubczy przez wszystkie kadencje. Chodzi o sferę publiczną, bo w prywacie Pawia nikt nie dogoni. Tutaj to on zaradny oj zaradny

  • Do wszystkich czytających on 12 lutego 2023 at 08:41
  • Odpowiedz

  1. Mamy w urzędzie jednostkę odpowiedzialną za obsługę inwestorów – co zrobić aby przyciągnąć tych inwestorów? Gdzie zlokalizować strefę aktywności gospodarczej? I nie chodzi o kolejne sklepy.
  2. Co zrobić z transportem publicznym, którego nie ma? Co może samorząd zrobić (jakie ma narzędzia)?
  3. Czy warto stawiać na turystykę? Podajcie argumenty. Turystyka jednodniowa a taka dominuje u nas – nie powoduje aby ludziska zostawiali tu pieniądze. A na turystykę dłuższą brak zaplecza (noclegi, atrakcje, szlaki itd.)
  4. Co myślicie o ulokowaniu w gminie spalarni śmieci?
  5. Drogi – zamiast łatać stare może warto zainwestować pieniądze w dobrą drogę do Tarnowa albo Tuchowa? Inaczej nikt tu nie zainwestuje pieniędzy.
  Włączcie się do dyskusji.

   • ponury żart on 12 lutego 2023 at 15:43
   • Odpowiedz

   Z tymi inwestorami , płakać się chce. Szczere zadowolenie z nowych sklepów ?

   1. Brak jasnego wyjaśnienia kwestii świadectwa to policzek dla mnie . Za gościa proboszcz ręczył jakby .

    1. jaki proboszcz taka władza

     1. Mt, 7, 15-20
      “15 Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. 16 Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia, albo z ostu figi? 17 Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. 18 Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców. 19 Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. 20 A więc: poznacie ich po ich owocach.”

     2. Kropidłowy coś ostatnio błędnie ocenia kandydatów na spoleczników . WSTYD nie dym ,w oczy nie szczpie.

  • Do Admina on 11 lutego 2023 at 21:43
  • Odpowiedz

  A ja zadam pytanie inaczej. Adminie wspierałeś poprzednika licząc na wiele………Zły wybór. Niedociągnięcia w sprawie wykształcenia (k….średniego hahah), błazenada, brak inwencji twórczej, transport, jedynie to co dostają inni. Jak mamy polegać na Twojej opinii, skoro to co do tej pory wspierałeś to kompletna porażka. Pis w lokalnym wydaniu to DNO. A gość z powiatu to też pisowiec. Kolejna pomyłka? Bo ten artykuł to wsparcie w kampanii?
  Z mojej strony: nie wyjaśnione wykształcenie oraz tryby zatrudniania przez pewną osobę – Adaś nie wspomnę kto to wspierał.
  A tak z czystej ciekawości, może darowali Ci jakąś willę? Lub może któremuś z Twoich “przyjaciół”?
  Ten kraj ‘Umiera” – szkoda. Demokracja umiera – szkoda. Wartości – umarły.

  1. Nie wiem co się dzieje z tym narodem? Jeszcze nie tak dawno, ludzie potrafili wyrazić swoje niezadowolenie. A teraz? Rodzice zrzucają się na papier do ksero a tutaj pieniądze z ME idą na jakieś wille? Afera goni aferę – ale wygląda, że wszystko jest ok.
   Przecież w normalnym kraju wątpliwości dotyczące urzędnika powinny zostać wyjaśnione w 5 min.
   Adamie wiem, że czyniłeś starania aby wyjaśnić tą kwestię, gdzie sprawa utknęła? A może radny powiatowy by coś ruszył?
   W następnych wyborach trzeba stawiać na kogoś niezależnego, który nie jest powiązany z ugrupowaniami politycznymi. Nie jest związany układami, układzikami.

    • Szkoda zachodu on 13 lutego 2023 at 17:13
    • Odpowiedz

    I co to da skoro właśnie Ci powiązani zaczną wylewać fale hejtu.
    Prosty przykład w ostatnich wyborach jak głosowali ludzie na radnych ?
    Połowa wybrala tych powiązanych z partią. Ludzie muszą zmądrzeć i zrozumieć skąd sie biorą pieniądze w budżecie.

    1. A ci się dorwali jak do wora bez dna , jakby kasa była niczyja i hulaj dusza. Ot rozumowanie.

  2. Hm?
   W sumie to liczyłem głównie na to, że ktoś, kogo wspiera w kampanii PiS będzie słowny. No cóż. Wypadek przy pracy z tym wspieraniem. Wybaczycie? 🙂

   No tak czyniłem starania. Widzę, że czytasz co tu piszę, chyba każdy komentarz.

   1. Ale czemu nie zostało to wyjaśnione? Czy to takie trudne w demokratycznym kraju?

   2. Wybaczamy i prosimy o wybaczenie

   3. Wybaczamy, ale obserwujemy bacznie co też Pan nam zaserwuje tym razem.

  • Boni porządku broni on 11 lutego 2023 at 09:37
  • Odpowiedz

  Widzę blogiem można robić porządki. W pewnym sklepie samoobsługowym w gminie pewna damusia kasuje i dodaje towar czyli odbija np. dwa razy dany produkt. Sprytne co nie? Klient płaci a ona ma towar. W razie czego zawsze może powiedzieć, że się pomyliła. W sumie mało kto sprawdza co kupił. Wiem która to i zrobię z tego duży dym. No chyba że się opamięta. Jak macie znajomych w sklepach lub rodzinę to przekażcie im, że się o tym wie i pisze. Niech w miejscu pracy o tym mowią.

  1. Jedna swego czasu już wyleciała za kradzież. Czerwone delikatesy Ryglice

 12. Jest gość w naszej gminie , który załatwia sobie w gminie co zechce.

  Bo jak nie to macha Średniemu przed nosem papierami o jego szkolnym kłamstwie.

  Tak się buduje legendę

   • Ale cyrk i jaja on 11 lutego 2023 at 08:21
   • Odpowiedz

   Idealna metoda na uzyskanie decyzji np. o umorzenie podatku.

    • Mieszkaniec on 11 lutego 2023 at 09:26
    • Odpowiedz

    Zmienić pracownice i nie bendą wynosić info bo za dużo się teraz słyszy co dzieje się w pokojach wynoszą informacje. Dogadują jak tak może być albo urząd albo plotkarnia …. Chcą niektórych upokorzyć ,zniszczyć bo słowami nie prawdy dużo można człowieka poniżyć,zniszczyć życie nie pasuje niech znajdzie inną pracę bo ciągle wypływają jakieś info na miasto Gdzie jest burmistrz !!co on ślepy ?kilka paniusiów już dawno powinno wylecieć nie podaje nazwisk bo rodo ale tak sypią informacjami od a do z pracują nab róznych stanowiskach za które my im dajemy kasę co miesiać

    1. A co to za tajemnice mogą być w urzędzie. To, że Paweł chodzi nawalony, że na niczym się nie zna i że potrafi tylko głupkowato rechotać to wszyscy dawno wiedzą.

 13. Jaki pokorny 😂

  1. Całą prawdę wcześniej napisał. Tyle, że w formie mało kulturalnej. A przeprosiny wolał podpisać takie jakich sobie Paweł życzył niż po sądach ze średniakiem chodzić.

  2. Domagamy się nie infantylnego tekstu , który został podyktowany chłopakowi , tylko nagrań z zebrań wiejskich z Lubczy i informacji o sądach i przeprosinach przedstawicieli mieszkańców naszej gminy, radnych lubeckich skoro na fb gminnym bzdury jakiegoś smyka się publikuje , o których nikt nie pamiętał ,a tam chyba o większą aferę chodziło niż o bluzgi. Czy ktoś to wytłumaczy?

  3. screen tego co napisał ktoś ma ?

   1. Krąży w sieci na fb cały czas.

    1. Co zebrania wiejskie w Lubczy? Krążą po internecie.

     1. Zebrania nie krążą, ale będzie krążyć za chwilę wersja bez obrazu. Ktoś nagrał dyktafonem. Wersja video ocenzurowana przez urząd. Zwyklinali tam Średniego że hej i za ch …ja nie przeproszą , jak ten młodzik

       • Anonim on 12 lutego 2023 at 07:17

       W takim razie jeżeli młodzik musi czołem bić i wychwalać burmistrza , na stronie gminy,to dlaczego pewne afery dotyczące radnych , nie tylko tych dwóch asów z Lubczy co dorwali się do urzędowania przy kobitach od pierogów, o sądach sza na stronie, co narobili , czy oby tylko bluzgali . Gdzie wyjaśnienie dla podatnika i przeprosiny , a inne rzeczy krążące o radnym lovelasie też pięknie. Może ploty ,idą od domu do domu. Ale idą. Pytam się jako robotnik , zwykły po zawodówce,co ważniejsze bluzgi ,czy to co pozamiatane pod dywan. Niech każdy to przemyśli o ile jest rozsądnie myślący.

  • Po prawdzie on 9 lutego 2023 at 08:35
  • Odpowiedz

  Po prawdzie to most był w planach do przebudowy zanim Władek był radnym powiatowym i tylko odświeżono wniosek i dobrze ale te laudację to już pokazuje słabość gościa taki sam w chwaleniu jak August a z charakteru jeszcze gorszy tylko Ja…………… i długo nic

  1. To prawda. Żadna to Olszówki zasługa.

    • Zaczyna się on 10 lutego 2023 at 16:46
    • Odpowiedz

    Ocho. Zaczyna się umniejszanie.

 14. Tylko patrzeć jak Augustyn będzie się chwalił jaki to super gospodarz i co znów dla gminy robi. Przecież w przypisywaniu sobie cudzych zasług jest mistrzem

  • jedno pewne on 7 lutego 2023 at 17:14
  • Odpowiedz

  W tej gminie trzeba dać szansę komuś innemu niż poprzednicy i obecny . Skończyć z układami i durnymi wydatkami na malutkie szkoły .Kasa wydana na Bistuszową, Joniny i Wolę (szkoły) powinna być wydana na działania rozwojowe . Teraz dzieci mają troche bliżej do szkoły za to jak dorosną to będą musiały daleko od domu szukać miejsca do życia .

  1. Tylko co powiesz jak taki Pawełek powie w kampanii ze ten czy tamten źly bo chce szkoły zamknąć .
   Myślenie trzeba zmienić i tyle

  2. Dokładnie. Komuś kto weźmie się za to całe bagno. Czemu np. pani dyrektor przedszkola w Ryglicach w czasie pracy ciągle jeździ do domu lub odbiera sobie dzieci ze szkoły? Jakieś szczególne warunki zatrudnienie ma ? nie obowiązuje ją czas pracy? w zakresie obowiązków ma jazdy do domu kilka razy dziennie? może ktoś ustali czas pracy dyrektorom i tego przypilnuje, a nie ciągłe załatwianie prywatnych spraw w czasie pracy. I to się dotyczy niestety wszystkich dyrektorów i pracowników szkół !!!

   1. Trzeba było uczyć się na dyrektora ,.a nie teraz szpiegować ludzi z powodu braku zajęcia.

    1. Może nie brak czasu tylko jak się jest w pracy to się widzi …

    2. Taki komentarz mógł napisać niestety tylko … dyrektor. A na jakiej to uczelki można wybrać kierunek – dyrektor? W naszej gminie co poniektóre sprzątaczki mają wiecej w głowie niż “Panie” “dyrektorki”. Fakt. Nie opinia.

   2. Z twoim stopniem inteligencij będzie miejsce w nowym żłobku dla ciebie to zobaczysz na miejscu jak wygląda praca pani dyrektor!

    1. Ale ja pracuję i widzę to się dzieje na ryneczku

     1. Na ryneczku sklepiki się zamykają bo nie są w stanie udźwignąć zusu, cen energii i czynszów dla gminy.
      Taka jest teraz pomoc dla przedsiębiorców. A Augustyn robi pokazówkę w Zalasowej wraz z pisowskimi urzędnikami jak to niby wspiera przedsiębiorczość. Fałsz i obłuda. Spędził dyrektorów i pracowników urzędu, żeby frekwencję zrobili. No i oczywiście obowiązkowo telewizja. A i jeszcze kominiarze, czyli najwięksi przedsiębiorcy na terenie gminy. Augustyn ma mieszkańców w głębokim poważaniu.

       • Anonim on 10 lutego 2023 at 14:04

       A co do pani dyrektor przedszkola. Przedszkole prowadzi wzorowo. Ciągle coś jest nowego, nowe pomysły, ciekawi ludzie. Z pożytkiem dla dzieci. Ma nienormowany czas pracy. Nie musi siedzieć zamknięta 8 godzin w przedszkolu.

       • Anonim on 10 lutego 2023 at 14:16

       To co się dzieje w przedszkolu to jest norma w dzisiejszych czasach. Nie robi niczego nadzwyczajnego. Ludzie byli tylko przyzwyczajeni do tego, że nic się nie dzieje. Po drugie chyba nie rozumiesz pojęcia nienormowany czas pracy i nie odróżniasz od załatwiania prywatnych spraw w czasie pracy, a już na pewno nie wiesz co to karta nauczyciela i co dyrektor i w jakich godzinach powinien robić. Poza tym dostaje wypłatę aby wykonywac swoją pracę wzorowo, więc nic ją nie upoważnia do wycieczek prywatnych w czasie pracy. Jakoś inne przedszkolanki nie latają do domu co chwilę, a też wykonują swoją pracę wzorowo.

       • Anonim on 10 lutego 2023 at 18:55

       Przedszkolanki nie są z układów, pani dyrektor już tak i ma szczególne prawa

       • Anonim on 11 lutego 2023 at 21:10

       A ja zastanawiam się jak pracuje dyr komunalnej. Może pod średnim takie standardy? Od czego jest rada? Są kamery. Wszystko można sprawdzić. W przypadku przedszkola jeden radny ma lepszy widok niż kamery 🙂

       • Anonim on 12 lutego 2023 at 12:44

       Były radny, czy obecna radna?

     2. To co to za praca że płacą za patrzenie kto co robi na ryneczku może i mi się uda tam zatrudnić

       • Anonim on 10 lutego 2023 at 14:36

       Taka sama co jeżdzenie sobie do domciu i po dzieci w czasie pracy . Może jakieś zakupy przy okazji?

     3. To jak pracujesz skoro wszystko widzisz? Co Twój szef na to?

     4. A co na to Twój pracodawca? Pracujesz oczkami na rynek?

    2. No właśnie widzimy na co dzień jak wygląda hahahaha też byśmy chcieli do domku co chwilę pędzić , dzieci ze szkoły odbierać a nie musieć angażować babcie np.

     1. Hahaha to rusz dupe zrob magistra i zgłoś swoją kandydaturę ciekawe co pokażesz hahaha!!!

       • Anonim on 10 lutego 2023 at 14:01

       A może mam😁i co??

       • Anonim on 10 lutego 2023 at 14:09

       Sorki, ale magister w dzisiejszych czasach to żadne mycyje. Każdy bardziej ogarnięty ma, więc sorki nie udało Ci się “pani dyrektor”. Niektórzy tylko umieją zrobić ze swojego mgr pożytek a nie pchać się na gminne posadki i za NASZE do domku się wozić co chwilę.

   3. Jeżeli to prawda to powinno być zwolnienie dyscyplinarne . Inaczej nigdy nic się nie zmieni . Oczywiście nie chodzi o jakieś pojedyncze losowe sytuacje , tutaj podejrzewam że to standard i codzienność.

   4. Pisać lub zadzwonić do kuratorium tam już będą wiedzieć

    1. Zazdrość i nienawiść jak zwykle . Trzeba było startować nieuku lub gryzipiórku z urzędu, co krzesło Średni ci dostawił, bo obiecał etat jak wygra by z gęby nie robić d… i tak ciasno i nudno, że w okna tylko patrzycie gdzie kto i z kim. Wku….y Podatnik. Jest nas więcej wk….ch na to , bo robota w zimnie i ciężka, place marne np w sklepach spożywczych.

     1. Od razu zazdrość i nienawiśc. A może po prostu szukanie sprawiedliwości? A kto jest niby UKIEM – paniusia ze stanowiskiem z przedszkola? Wam się na prawdę wydaje, że jak ktoś został dyrektorem to jest kimś wiecej ? nie żartuj. To, że jest się dyrektorem na jakimś wypizdowiu nie uprawnia do robienia prywaty w czasie pracy. Koniec. Kropka.

   5. Ciekawa jestem czy każda z osób tu pisząca zabiera też swoją pracę do domu tak jak to się ma w przypadku dyrekcji chociaż by przedszkola czy miała styczność chociaż raz z tym ile jest spraw do ogarnięcia zwłaszcza po przejęciu placówki po innym dyrektorze ile godzin po pracy poświęca się w domu nad papierami pismami by coś osiągnąć dla dobra dzieci z placówki gdzie ma to by być czas dla rodziny i siebie oczywiście że nie bo w naszym państwie zawsze widzi się to co się chce by móc drugiemu dopiec nie widząc przy tym swoich spraw cudze życie jest przecież takie ciekawe i urozmaicone a nasze nudne proszę Panie i Panowie startować w najbliższych wyborach na stanowisko dyrektora szkoły przedszkola i pokażcie jak to się robi a my popatrzymy i też ocenimy do Boju nie tylko buzią ale czynem.

    1. A kto nas dopuści, jak posadki zaklepane dla swoich i lizusów. Nepotyzm. Ja olewam to , wolę dojeżdżać do Tarnowa.

    2. A może jakby tak mniej prywaty i ploteczek w trakcie pracy to byłby czas zrobić wszystko bez zabierania pracy do domu ? Jak ktoś sobie nie radzi niech wróci na poprzednie stanowisko i się nie ośmiesza.

     1. Oj niestety ale co poniektórzy wszystkie rozumy po zjadali proponuje spróbować sił i pogadamy za rok urzędowania jak dużo czasu Pani Panu zostanie dla rodziny i dla Siebie ja nie zazdroszczę tego stanowiska ale wiem jedno zmieniło się dużo na plus w tym przedszkolu a mam tam dzieci od 2018 roku i widać różnicę gołym okiem ale jeszcze się taki nie urodził co by wszystkim do godził proponuje zająć się własnym życiem i własnymi problemami jeżeli nie zna się sprawy od środka łatwo jest oceniać niż być ocenianym życzę więcej pokory do cudzego życia i więcej czasu do spędzania z rodziną a nie w oknie patrząc kto kiedy i gdzie (w czasie pracy która nie opiera się na patrzeniu w okno) spokojnego weekendu.

       • Anonim on 10 lutego 2023 at 21:45

       No tak, siedźmy cicho, udajmy, że nic nie widzimy bo jakaś koleżaneczka dyrektorki zarzuci nam, że mamy nudne życie itd itp. A może właśnie wręcz przeciwnie droga matko polko, może właśnie dlatego, że wiemy ile potrzeba pracy by coś osiągnąc nie zgadzamy się na to aby za publiczne (czytaj nasze) pieniądze, ktoś sobie robił prywatne wycieczki. I nikt nie odbiera nowej dyrektorce tego, że w placówce dzieje się inaczej, wszak każdy nowy włodzarz chce wprowadzać swoje plany i bardzo dobrze. Natomisat nie upoważnia to ją do tego aby w trakcie pracy załatwiać prywatne sprawy. Także jeżeli w trakcie pracy nie przeznaczy na te rozjazdy np. dwóch godzin to te dwie godziny będzie mogła przeznacyć popołudniu na życie rodzinne, to chyba proste, czyż nie tak droga obrończyni? I gdybyś nie miała tej wiedzy,to bardzo wiele osób mających pracę nazwijmy “biurową” zabiera ją do domu, i jakoś w trakcie wykonywania czynności słuzbowych nie robi sobie wyjazdów prywatnych. Miłego weekendu 🙂

    3. Bez przesady poprzednia Pani Dyrektor była w porządku i myślę że, nie zostawiła gnoju. Przedszkole funkcjonowało od dekad.

     1. Chyba przedmówczyni chciała powiedzieć, że musi się nauczyć jak zarządzać placówką i dlatego ma tyle pracy. No cóż, jak się nie wiedziało z czym to się je to trzeba było się za to nie brać, a jak się już wzięło to nie narzekać.

       • anonim on 10 lutego 2023 at 22:36

       W pracy prywata , to przede wszystkim brak uczciwości bo wynagrodzenie leci . Zły przykład . Małe dzieci też wiele łapią . Założyć prywatne i można z domu zarządzać .

  3. Ja osobiście uważam, że pan księgowy kilku szkół w gminie dużo bardziej się panoszy. Taki niby zagoniony a w domu już przed 12… skandal.

   1. Mowią głośno o tym panu księgo. Ale to też się kiedyś skończy nie opisują narazie …. Glośno głośno huczy po zalaso.

    1. A skąd ten Pan księgowy? O kim piszecie?

     1. Z ryglic. Jedyny taki co wszystkie rozumy pozjadał i uważa się chyba za niewiadoma kogo

       • Anonim on 12 lutego 2023 at 11:57

       W Ryglicach jest jakiś księgowy? A gdzie on mieszka?

       • Paw on 12 lutego 2023 at 13:04

       Proszę wpisać szkołę np.w zalas.i zatrudnieni wyskoczy czarno na biały księgowy🤣tutaj szkoda pisać …. O tej szkole pół kadry do zmiany zaznaczę nie jestem z Zalas…… A na każdym kroku się słyszy jak radzicie ,pracowniceee nie zadowoleni

       • anonim on 12 lutego 2023 at 15:52

       Taki jakiś dziwny ,może od księgowości bo to obłędnie nudne zajęcie

       • P on 13 lutego 2023 at 10:14

       A żeby tak się znał na tym 🤣ręce opadają

       • Anonim on 13 lutego 2023 at 14:20

       Najwidoczniej robi tylko za pośrednika plotek między szkołami

       • Szpieg on 13 lutego 2023 at 15:13

       Rodzice skarżą się na intenden. Aktualną w Zalasow. robi bardzo zamieszanie … zero zmian posiłków naprawdę nawet dziś w szkole była gadka między mamami tylko katering ratuje dyr zmienić kilku z kadry i szkoła wróci jak dawniej a o tym to wiemy plotki numer jeden u tego pana tylko szkoły ploty gmina ploty a żeby tak na siebie popatrzył …

       • Anonim on 13 lutego 2023 at 15:19

       Będzie catering to będą narzekać na ceny. A i teraz mamy narzekają ze drogo chociaż jest tylko 2,20 za posiłek.

       • Rodzic on 13 lutego 2023 at 17:05

       W niektórych szkołach w Zalas. 2.6 i jedzenie beznadziejne jeden ma porcje jak dla dwóch a jeden malutką a płacą tyle samo pisze że będzie zupa a są pierogi i w kółko to samo jadłospis powtarza się jak już ktoś wyżej pisał zero nowych dań dlaczego??pani nie umie wymyślić obliczyć kalorii ??? jakie są w przedszkolu dania ,jakie śniadania nie do opisania …dzieci małe ale powiedzą a catering coś drożej ale porcje jednakowe podkreśle urazmaicone chcesz kupujesz świeżeee rodzice są teraz wymagający wolą dopłacić a mieć dobre ładnie podane smaczne a nie jedno w kółko

       • Rodzic on 13 lutego 2023 at 17:28

       Nie sądzę. To intendent ustala posiłki nie ważne czy catering czy kuchni gotuje. Także niekoniecznie mogą być te posiłki super urozmaicone…

       • P on 13 lutego 2023 at 17:57

       Najpierw muszą intende zmienić bo bardzo narzekają z tego co się słyszy ja już niemam dziecka w tej szkole ale mam styczność z rodzicami i bardzo ,psioczą, ta pani chyba nie ma doświadczenia w tej pracy i zawodu tylko leci to co było powtarza jadłospisy ,jak by przyszło ustalić nowy obliczyć wszystko myślę ,że nie umiała by a zalaso.nie da sobie w kaszę napluć😁

       • Anonim on 13 lutego 2023 at 20:20

       Na tą wcześniejszą młodą tez narzekali a z tego co słyszałem to doświadczenie miała. Na Panią Marysię też skargi były więc myśle ze kto by nie był i tak nie będzie zbyt „dobry” w oczach rodziców

       • P on 14 lutego 2023 at 07:59

       Z tá panią Mar… Osobiście pracować…. Była super kobita. Wtedy tam był porządek a teraz ręce opadają

       • Sciana on 14 lutego 2023 at 10:59

       Młoda jako intend.nie miała doswiad. To jej pierwsza praca ….Przekręt….Chyba w czym innym miała doświadczenie🤣 …jak cała rodzna…. Oj szkoda tutaj słów pisać bo ludzie swoje wiedzą i widzieli a na temat tej własnie dziewczyn…. I szkoł….szkoda ….nerwów…. Słów …każdy wie 🤪

       • Ojojoj on 15 lutego 2023 at 20:42

       Ktoś tu chyba nigdy nie zaglądał do słownika języka polskiego. Jedna osoba pisząca tymi samymi skrótami pod każdym wpisem na blogu. Oj nie ładnie. Ale czegóż się można spodziewać po osobie bez wykształcenia

       • Ojej on 15 lutego 2023 at 20:43

       Ktoś tu chyba nigdy nie zaglądał do słownika języka polskiego. Jedna osoba pisząca tymi samymi skrótami pod każdym wpisem na blogu. Oj nie ładnie. Ale czegóż się można spodziewać po osobie bez wykształcenia

       • Anonim on 15 lutego 2023 at 20:44

       Ktoś tu chyba nigdy nie zaglądał do słownika języka polskiego. Jedna osoba pisząca tymi samymi skrótami pod każdym wpisem na blogu. Oj nie ładnie. Ale czegóż się można spodziewać po osobie bez wykształcenia

       • Tatuś on 15 lutego 2023 at 21:27

       Mi się wydaje że specjalnie tak piszą jak by coś… żeby były skróty

       • F on 15 lutego 2023 at 21:28

       Tam nikt nie zna się taka prawda

       • Anonim on 14 lutego 2023 at 07:36

       W Ryglicach intendenktka na emeryturę idzie, ciekawe czy choć raz dadzą ogłoszenie o prace normalne czy znowu pociotki bez doświadczenia i wykształcenia zostaną zatrudnione.

       • Anonim on 14 lutego 2023 at 10:10

       Intendentja już dawno poszla na emeryture, masz nieaktualne informacje.

       • Anonim on 14 lutego 2023 at 17:22

       Szkola w ryglicach hm… to co elity ksztalci a dzieci bez ,, szlacheckich nazwisk ” to wierszyka na akademie nie dostana. Bakcyl nierownego traktowania dzieci bez nazwisk ( tj. z domow niekoniecznie z podjazdem wylozonym kostka ale z gleboko zakorzenionymi wartosciami) szans na zaistnienie nie maja.

       • Anonim on 14 lutego 2023 at 10:30

       Aktualne, aktualne, nic sie nie bój 🙂

 15. tytuł powinien brzmieć – RADNY BEZNADZIEJNY
  Co zrobił gdy był w komunalce?

  1. Ha ha ha. Za w tydzień zrobił więcej niż to co dziś jest robione

   1. Następczyni Wladka albo choro albo przy kołach kobitek od pierogów jońskich czy tam wie jakich. Taka duża gabarytami.

    1. Panna Lulik ?

  2. Zamiast cieszyć się że coś ktoś zrobił mimo że w gminie go wyśmiewali to parę osób chce go poniży.
   Takim działalaniem tylko powodujecie to że nikt normalny nie będzie chciał kandydować ani do rady ani na fotel burmistrza!

   1. Gadacie tak od lat a kandydatów zawsze w bród

   2. Ludzie mówią o Olszówce jako dobrym kandydacie na fotel burmistrza. Zalasowa i Ryglice na pewno. Dać mu szansę. Dość wyśmiewania przez podstawlaka cwaniaka i napuszczania ludzi na niego. Jeden syf się robi.

    1. Pan Olszówka to pracowity człowiek. Jako mieszkaniec miasta Ryglice mogę pozytywnie ocenić Jego pracę w komunalce. Był widoczny nie tylko w mediach ale przy wykonywanych pracach. Dopilnował, wysłuchał znalazł kompromis. W obecnej chwili nie widzę takich ludzi związanych z urzędem. A nowy dyrektor komunalki to jakaś porażka. Widoczna jest tylko w mediach społecznościowych – tak jak średniak. W mojej ocenie nie dbają o interes mieszkańców. Inwestycje są nieprzemyślane, brak dbałości o dobro mieszkańców. Buduje się przedszkole ale pod ośrodkiem zdrowia nie ma gdzie zaparkować. A gdzie mam parkować? Na rynku? Gdybym był zdrowy to pewnie nie byłby to problem.
     Pan Olszówka ma tylko jedną wadę – jest związany z PiS.

     1. Z całą sympatia do Władka ale sam tego nie ogarnie. Musi mieć kogoś na kim może polegać, za dużo jest do posprzątania. Pytanie kim się obstawi jak wygra?
      Oby nie kolegami z partii.

     2. Niestety WAD ma znacznie więcej…..

       • Anonim on 8 lutego 2023 at 23:48

       Przecież nie jest pijakiem.

     3. Panu Olszówce dać łopatę do śniegu i drogi w gminie odśnieżanie!!moze praca fizyczna zmusi go do myślenia DNO!!!

       • Anonim on 12 lutego 2023 at 15:21

       Po pierwsze myślę że się łopaty nie boi, po drugie pracuje w innej gminie gdzie drogi są lepiej utrzymane niż u nas, po trzecie wręczyć łopaty tym co odpowiadają za odśnieżanie a o jego myślenie to się nie martw.

  3. Tytuł jest w sedno w sam punkt

 16. Gdyby nie zaangażowanie gminy to Władziu dalej byłby zainteresowany swoimi Szerzynami. Obraził się na Ryglice?

  1. Piszesz głupoty, największe dofinansowanie z powiatowych zadań Zalasowa 4,5 mln, jedynie dla gminy Ryglice to ul. Kościelna Zalasowa 435 tys. zł. Nic Ci to nie mówi
   Średni znowu się będzie chwalił.

 17. Dostali przykaz z góry że trzeba coś temu głupiemu społeczeństwu pokazać żeby nas wybrali na kolejną kadencję. Polityka rozdawnictwa powoli bankrutuje – trzeba jednak jakiś konkret na ostatnią chwilę przed wyborami pokazać. A ciemny lud jak zwykle to kupi.

 18. Super, praca i konsekwencja na pewno zostanie zwieńczona sukcesem.

 19. Nie dobrze się robi od tej wazeliny.

  1. Jeszcze się taki nie urodził ….

   Bardzo dobrze, że jest informowane o tym co się robi.

 20. Zaraz Średni zacznie pisać 🐵

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.

Optionally add an image (JPEG only)