Dyrektor czy nie?

Jakiś czas temu zwróciłem się do Urzędu Miejskiego w Ryglicach o informację dotyczącą zatrudnienia i powierzenia panu Władysławowi Olszówce pełnienia obowiązków Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa. Pytałem o to, kiedy i na jakim stanowisku został zatrudniony oraz w oparciu o jakie przepisy zostało powierzone pełnienie obowiązków dyrektora i jaki jest ich zakres.

Nim przejdę do dalszej części i opiszę Wam co wynika z uzyskanej odpowiedzi zapoznajmy się z tym, co w kwestii pełnienia obowiązków mówi prawo.

Jak stanowi art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych pracownicy samorządowi to pracownicy zatrudnieni m.in. w gminnych jednostkach i zakładach budżetowych. W myśl art. 4  powyższej ustawy czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników samorządowych wykonuje burmistrz. Takie samo uprawnienie wynika również z art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym. Artykuł ten mówi, że do zadań burmistrza należy w szczególności zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. W związku z tym, że Dyrektor Olszówka w rozumieniu ustawy jest pracownikiem samorządowym do nawiązania z nim stosunku pracy zastosowanie znajduje przepis art. 3a ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych oraz art. 11 ust. 1 ustawy. Stanowi on, że nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, zatrudnianych na podstawie art. 2 pkt 2 i 4 jest otwarty i konkurencyjny. Oznacza to, że obowiązek przeprowadzenia naboru na stanowisko kierownika samorządowej jednostki organizacyjnej ma charakter bezwzględny i ustawa w tym zakresie nie przewiduje żadnych wyjątków.  Bardzo istotną sprawą jest fakt, że wymóg przeprowadzenia naboru ma zastosowanie zarówno w stosunku do nowo zatrudnianych kandydatów spoza gminnej jednostki organizacyjnej, jak i dla kandydatów już w takiej jednostce zatrudnionych na co wskazuje wiele orzeczeń sadów administracyjnych.  Samo powierzenie pełnienia obowiązków reguluje § 4 art. 42 kodeku pracy który mówi, że pracodawca w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy ma możliwość powierzenia (pełnienie obowiązków) wykonywania innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nie przekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym. Jednak tak tu, jak i w procedurze konkursowej kandydat musi spełniać wymogi odpowiednich kwalifikacji, wykształcenia i przygotowania zawodowego wymaganym na danym stanowisku.

Dotychczas byłem przekonany, że  panu Władysławowi Olszówce w drodze zarządzenia powierzono pełnienie obowiązków Dyrektora. Jednak z otrzymanej odpowiedzi wynika, że został  on zatrudniony wprost na stanowisku, które nazywa się  “pełniący obowiązki Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa”. Ma to ogromne znaczenie, gdyż nie ma żadnej prawnej możliwości zatrudnienia kogoś na stanowisku pełniącego obowiązki dyrektora, ponieważ w świetle obowiązujących przepisów prawa takiego stanowisko nie ma. Oznacza to, że nazwanie tak stanowiska w sytuacji braku przepisów prawa przewidujących taką możliwość stanowią jego obejście. Najistotniejsze jest jednak to, że prawo przewiduje powierzenia pełnienia obowiązków jedynie komuś kto wcześniej był już  pracownikiem danej jednostki organizacyjnej.
Z powyższych przepisów i orzecznictwa wynika,  że w sytuacji braku przeprowadzenia konkursu powierzenia pełnienia obowiązków nie można uznać za sposób nawiązania stosunku pracy. Z tego powodu każdorazowo przy powierzaniu pełnienia obowiązków bez oparcia w przepisach prawa należy liczyć się z możliwością zakwestionowania takiej czynności przez organ nadzoru.

Reasumując. W świetle dostępnych informacji Pan Władysław Olszówka został zatrudniony w wyniku obejścia prawa na nieistniejącym stanowisku co stanowi przekroczenie przez burmistrza Ryglic uprawnień wynikających art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym. Należy też zauważyć, że podjęte już na etapie zawierania umowy działania zmierzające do obejścia prawa w świetle art. 65 § 2 kodeksu cywilnego należy uznać za niezgodne z zamiarem stron, gdyż cel umowy jest niezgodny z prawem. Czynności prawne, podjęte w tym celu są też nieważne na mocy art. 58 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. k.c.jak również art. 300 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. k.p. i art. 43 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych. Ponadto zgodnie z art. 16 ust. 2-3 ustawy o pracownikach samorządowych w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym w jednostkach samorządowych umowę o pracę zawiera się na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy. Tutaj również zostało naruszone prawo, gdyż umowa pana Olszówki została zawarta od razu na rok. Stało się tak zapewne z powodu niezrozumienia zapisów  art. 94 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym który mówi, że: nie stwierdza się nieważności zarządzenia organu gminy po upływie 1 roku od dnia jego podjęcia. Odnosi się on jednak do powołania zarządzeniem.

Czy zatem z uwagi na powyższe umowa o pracę zawarta z panem Olszówką jest ważna?

Chociaż konsekwencje nieważności można wywieść z treści art. 58 ust. 1 kodeksu cywilnego mówiącym, że czynność prawna sprzeczna z prawem albo mająca na celu jego obejście jest nieważna to na miejsce nieważnych czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy. Więc nawet jeśli w oparciu o powyższe przepisy umowa o pracę okazała się nieważna w momencie jej zawarcia to wraz z dopuszczeniem pracownika do pracy na warunkach tej umowy staje się ona obowiązująca.  Należy więc stwierdzić że umowa zawarta z pan Władysławem Olszówką mimo, że została zawarta z naruszeniem prawa jest ważna. Niezależnie od okoliczności zatrudnienia pana Olszówki jest on dobrze zarządzającym choć tylko pełniącym obowiązki dyrektorem.

Rodzi się więc pytanie czy są jakieś konsekwencje zatrudnienia na stanowisku urzędniczym pracownika z naruszeniem ustawowych przepisów dotyczących naboru i kto je ponosi?

W naszym przypadku burmistrz Ryglic jako funkcjonariusz publiczny może ponosić odpowiedzialność karną za przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków określoną w art. 231 kk. Jednak choć było to działanie świadome to, to czy tak się stanie zależy od tego czy w tej sprawie zostaną powiadomione właściwe organy.

KN

Podziel się na:
 • Facebook
 • Twitter
 • Blogger.com

Permalink do tego artykułu: https://lepszeryglice.cba.pl/dyrektor-czy-nie/

132 Komentarze

Skip to comment form

 1. Widać że Pedałowice dalej realne, Biedroń na czele. Widać gmina gejami stoi.

  1. No bo burmistrz taki przystojny…..I w internetach go pełno……:) . No A w Ryglicach pod latarnią zawsze najciemniej haha. Ciekawe kiedy spełnią się obietnice i nastąpi jasność A nie pomroczność jasna

  2. Całą tą sondę to o kant rozbić, wygląda na to że ktoś nieźle nią manipuluje. W ciągu kilku minut Duda dostał 46 głosów. A Biedroń to już kpina.

 2. Co z oświetleniem ulicznym? Elektrycy mieli zmieniać. Skąd ci elektrycy jadą? A może kolejne puste deklaracje!

 3. Coś oslabla dyskusja czyżby brakło ,,naboi”

  • Totalni on 17 stycznia 2020 at 22:40
  • Odpowiedz

  https://m.youtube.com/watch?v=yrc3lFCPbn0. Wywiad z Sewerynem Gutkowskim

  1. No brawo. Na prawdę kupa śmiechu 🙂 🙂 i wywiad w puknt. Szacun 🙂
   (Szczerze. Bez ironi tym razem).

   1. taka jest prawda , gość ma receptę na przeżycie

    1. Mi nie chodzi

  2. Szacun dla tego co znalazł ten wywiad. Rzeczywistość w Ryglicach w punkt pokazana. Nie Gutkowski jeden . Inni tez byleby stanowisko było

  3. przecież to pokazany wywiad z typowym pasożytem rodzaju ludzkiego

  4. trwa bo trwa mać

  5. Wypisz wymaluj Gucio. Szacun dla tego kto to znalazł. Benek wychodował tego trutnia.

   1. trwanie to gwarancja braku zmian jakości w sferze uczciwości

  • panie KN on 14 stycznia 2020 at 22:01
  • Odpowiedz

  zarzuć pan jakiś temat , bo głowa moze rozboleć od tych sukcesów urzędu

  1. Skuteczność pisania KN jest żadna. Piana piana piana. KN vel Piana

 4. Czy Niewiadomski to ta sama osoba co Liberał z Jonin? Jakoś dziwnie jeden przepadł gdy drugi się pojawił.

  • Co do sondy WD on 12 stycznia 2020 at 09:16
  • Odpowiedz

  Dwaj najppważniejsi kandydaci jak i obie partie pis psl. Wygra Duda

  1. żartujesz z tym peselem

    • Co do sondy WD on 12 stycznia 2020 at 10:10
    • Odpowiedz

    Nie żartuję bynajmniej nie żartuję. Jako jedyni zagłosowali za 500 plus a w głosowaniach w sejmie najczęściej popierają utawy PIS. Fakty nie mity.

    1. klaskał Jażdzewskiemu gdy katolików do bagna porównywał że o podnoszeniu wieku emerytalnego nie wspomne, śliski karierowicz ten Kamysz

     1. Zapewne w tym PSlu jest więcej rozsądnych ludzi niźli w innych ugrupowaniach bym powiedział

       • i on 13 stycznia 2020 at 14:04

       piszesz coś a do tego klaskania i wieku się nie odnosisz taka mowa trawa, popierasz to ?

       • Bym on 14 stycznia 2020 at 09:11

       Do i.

       Tak samo jak i mową trawą jest wspominać tylko klaskanie i emerytur wiek.

       • i on 14 stycznia 2020 at 10:51

       no ten wiek szczególnie kobietom o 7 lat to nie jest błaha sprawa

       • Bym on 14 stycznia 2020 at 11:10

       No nie błacha nie. Ciekawe, że stażowe prezydent Duda kopiuje i uczyni sztandarowym przekazem w kampanii. Kopiuje myśl PSLu.

       • i on 14 stycznia 2020 at 12:34

       pomysłami można sypać , ten rząd znalazł na wiele pieniądze

       • Bym on 14 stycznia 2020 at 13:14

       To prawda. Lecz Ludowcy przynajmniej nie są totalni jak PO.

       • i on 14 stycznia 2020 at 20:12

       no różnie to bywa

     • Obserwer on 14 stycznia 2020 at 09:52
     • Odpowiedz

     PSL jest niezatapialne co udowodnili w ostatnich wyborach. Druga tura jak w sondzie sugerowana jest możliwa.

  • gninim txet on 11 stycznia 2020 at 20:45
  • Odpowiedz

  Kim jest ktoś podpisujący się „Totalni”?
  Z mojej krótkiej analizy wynika, że osoba o tak brzmiącym niku, jest bardzo mocno zaangażowana w działania będące przedmiotem dyskusji.
  Bardzo emocjonalny i podmiotowy stosunek do krytyki władz gminy wskazuje, że jest to ktoś z jej kręgów, lub co mniej prawdopodobne, ktoś piszący na jej zlecenie.
  Właściwie analizując pod względem stylu i poprawności pisowni teksty „Totalnego” mam niemal pewność, że nie jest to „troll” – bo ci zwykle piszą bezbłędnie i nienagannie stylowo.
  Koślawe formy gramatyczne i styl „luzaka” mają ukryć rozległe luki w odebranym wykształceniu wiele jednak mówią o autorze .
  Ten z pozoru swojsko brzmiący język z uwypuklonymi i dość charakterystycznymi skrótami myślowymi jest, jak celowo rozmazany odcisk palca jednak mimo to zdradza tożsamość właściciela.
  Miałam napisać wprost, ale pozostawię to w domyśle ludzi inteligentnych.

  W odpowiedzi na komentarz ? on 10 stycznia 2020 at 18:51

  Twój podszyty ironią komentarz ujawnia pogardę dla ludzi inteligentnych i wykształconych którzy w Twoim przekonaniu muszą być starzy a których panicznie się boisz bo wiesz, że bez problemu przenikają twoją wykreowaną i wypielęgnowaną błyskotliwość i widzą pustkę jaka Cię wypełnia.

  1. ło matko ! po prostu kpina z bufonów to była, gdzież tam pogarda , paniczny strach ? Chyba Kaszpirowski zagościł na blogu.

   • Totalni on 11 stycznia 2020 at 21:33
   • Odpowiedz

   wspaniała analiza, gratuluję wyobraźni 😀

  • Są tacy i dobrze on 11 stycznia 2020 at 09:02
  • Odpowiedz

  Z komentarzy jeden wniosek się nasówa . Nieudolna próba odwrocenia uwagi od pytań i meritum. Te pytania nie gryzą i są potrzebne, bo władzy na ręce patrzyc trzeba i dobrze, że są ludzie którym się chce to robić.

  1. jest człowiekowi głupio że sie nabrał i zagłosował z nadzieją na “pisora”

   1. Smutne i zarazem śmieszne jest to jak wydawałoby się inteligentni ludzie i ze świecznika asystują Średniemu wiedząc, że przecież to średnie jak i u Dyzmy prawie chyba.

    1. Jest korzyść to popierają ,taka to inteligencja.

  • Olewka i tyle on 10 stycznia 2020 at 22:51
  • Odpowiedz

  Ciekawe czy i kiedy Komisja Rewizyjna odniesie się do treści z posta pod którym piszemy. Odniesie się czy nie?

  • Olewka i tyle on 10 stycznia 2020 at 22:31
  • Odpowiedz

  Pyta nie do “Totalni ”

  Powiedz kiedy Średni udowodni że ma średnie?? Aaa i nie myl tego pytania z oczernianiem i obelgą. Na tym blogu jest bardzo merytorycznie. Pytania padają merytoryczne zaś odpowiedzi wskazują jasno, że się e mieszkańca olewa. Powtórzę za kimś. Przynosicie wstyd PiSowi

 5. Skarbeńku, skoro uważasz ten blog za siedzisko platformersów to po jaką cholerę czytasz posty na bierząco i bierzesz udział w dyskusjach. Wróć sobie na Karolkę Olewkę i będziesz znów szczęśliwy wyśmiewając Bena i piejąc peany dla Pafcia.
  Albo po prostu zluzuj. Czasem fajnie poprostu z kimś się poprzekamarzać 😉

   • Totalni on 10 stycznia 2020 at 22:31
   • Odpowiedz

   uwielbiam przekamarzanie dlatego z tobą tu piszę 😀 ciekawe jest też, że twardy elektorat PiS głosuje za PiS niezależnie od podejmowanych decyzji, natomiast tu na blogu wszyscy piszą że głosowali na PiS ( czytaj augustyna) i są bardzo zawiedzeni, przecież to zagłębie zalasowskie manipulujące opinią publiczną tu na tym blogu 😀 zastanawiam sie czasem nad sensem pisania tu na tym opozycyjnym blogu, ale wasze nerwowe reakcje utwierdzają mnie w tym co robię. jestem społecznikiem zainteresowanym losami gminy czemu mnie atakujecie a niewiadomskiego nie 😀

    • Olewka i tyle on 10 stycznia 2020 at 22:46
    • Odpowiedz

    PA to nie PiS. Każdy kto w tej gminie zajmuje się życiem publicznym i bywał na roznych spotkaniach wie, że Paweł o pisie miał zdanie negatywne. No cóż mogło mu się zmienić, ale by chociaż teraz standardy zachowywał pisowskie czego nie widać

   1. Głosowanie na PIS jest bardzo prostym mechanizmem społecznych, o którym na prawdę nie chce mi się rozpisywać 🙂
    Blog ten czytają w większości ludzie związani z gmina i jej instytucjami. większość twardego elektoratu PIS nawet tu nie zagląda. A komentują tacy jak my, nazwijmy się społecznicy 😉
    A osobiście nawet nie zastanawiam się nad sondami, które tutaj są. Przypomnj sobie jak pan Zieliński prosił żeby nie windować wyników sondy (chodziło o przejęcie szkół chyba). Zawsze znajdzie się ktoś, kto uważa, że kreuje rzeczywistość 😉

     • Totalni on 10 stycznia 2020 at 23:04
     • Odpowiedz

     właśnie pytanie do admina : czy jet pan członkiem pis ?

     1. Niżęj wymieniasz ofiary hejtu,nie zauważyłeś zdjęć dwóch pań radnych,czyżby dlatego że sam wstawiłeś ?

     2. Do Totalni.

      Tak, skorzystałem z zaproszenia i gdzieś od ponad roku jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości. A czemu to pytanie?

      Sorry, że nie odpowiadam na bieżąco na wszystkie Wasze pytania, ale mam je zanotowane i odpowiem zbiorczo. Pozdrowienia dla coraz liczniejszej grupy piszących i czytających.

      Zapraszam do kolejnej sondy:
      W drugiej turze (jeśli będzie) wyborów prezydenckich spotkają się Prezydent RP i Prezes PSL?

       • Anonim on 11 stycznia 2020 at 17:15

       Aktorz to zapraszał jeśli nietajemnica
       Panie Zieliński

      • Totalny pisior on 11 stycznia 2020 at 19:02
      • Odpowiedz

      Po fb Zielińskiego widać, że pisior totalny od ponad 6 lat co najmniej

   2. Totalnie mnie rozbawiłeś pisząc, że reagujemy nerwowo na Twoje komentarze. Gratuluję samozadowolenia i wskazania, że nie ma się co liczyć ze zdaniem mieszkańców bo i tak zagłosują na Augustyna ” niezależnie od podejmowanych decyzji” więc co tam można się rządzić.
    W jednym z komentarzy piszesz, że nie piszemy nic o dobrych działaniach ekipy burmistrza Augustyna tylko krytykujemy i wytykamy błędy. Zadam Ci więc pytanie. Co jeszcze ponad to czym nieustannie chwalicie się na stronie urzędu i “frjsbukach” mogli byśmy opisać? Czy jest jeszcze coś czego nie napisaliście?
    Ten blog równoważy ten przekaz pisząc o tym co najchętniej chcieli byście przed mieszkańcami ukryć. Dzięki blogowi pana Zielińskiego w mediach gminnych mamy trochę pluralizmu.
    Piszesz o totalnej opozycji, platformie i manipulacji opinią publiczna gminy, ale ani słowem nie odnosisz się do poruszanych tematów sugerując, że jest to stek głupot i kłamstw. Napisz więc o tym precyzyjnie i pokaż te kłamstwa i manipulacje nie w ogólnikach, ale w szczegółach bo póki co wierzy Ci chyba tylko twardy elektorat którego z każdym kolejnym postem Ci ubywa. Mam nadzieję, że stać Cię na napisanie czegoś więcej niż tylko “totalna opozycja, palatforma, zalasowioki, totalna opozycja, platfusy…….

    1. Niemniej sa wątpliwości poważne i nikt nie powie -sprawdzam .Może stąd ten ton totalnego.

    2. Cholera czemu wszyscy muszą być podzieleni????? Jeżeli ktoś nie jest za PO to musi być za PIS. Nie jestem zwolennikiem PO oraz PIS. Nie bawię się polityką, staram się używać głowy i wyciągać wnioski na podstawie tego co widzę, słyszę. Nie byłem zwolennikiem byłego, nie obiecywałem sobie wiele po obecnym. Liczy się dla mnie dobro moje, mojej rodziny, przyjaciół. Ale z tego co widzę burmistrz też ma takie zdanie. Liczy się dla niego dobro tylko jego, rodziny przyjaciół. Mieszkańcy…..no cóż. Obiecał mi, że będzie taniej…….nie jest. Dlatego MAM obowiązek się upomnieć. I nie dlatego, że jestem Z PO tylko dlatego, że kóxxa żyję w demokratycznym państwie i mi się to NIE PODOBA. Żałuję, że nie wyprowadziłem się z Ryglic. Zależy mi na moich dzieciach. Jaka czeka ich tutaj przyszłość? Praca (wolne żarty). Szkoła (Tarnów – tylko jak dojechać?) Apel do młodych, którzy czytają te blog JEŻYLI TYLKO MACIE MOŻLIWOŚĆ SZUKAJCIE SWOJEJ MAŁEJ OJCZYZNY!!!!

     1. Szukajcie,raczej daleko stąd.

     • Totalni on 11 stycznia 2020 at 21:27
     • Odpowiedz

     w żadnym wpisie nie wychwalalem rządów augustyna tak że to co piszesz to nadinterpretacja. Mieliście gminnego facebooka 4 lata mogliście korzystać, to dobrodziejstwo tych czasów. ale z każdym wpisem utwierdzasz mnie w przekonaniu że ten blog zdominowała jedność = totalna opozycja.

     1. Napisz coś sensownego . Zdominuj swoimi argumentami.

       • Misja on 11 stycznia 2020 at 22:00

       By zdominować potrzebny odpowiedni zakres wiedzy i brak interesowności w misji publicznej.

     2. A czy nie możesz normalnie pojąć, że ktoś czuje się zawiedziony. Tak normalnie. Nie dlatego że z PISu, tylko dlatego, że nie spełnia oczekiwań, programu wyborczego. Miało być taniej, miała być transparentność. A co mamy? Śmieci w górę do Tarnowa najlepiej na piechotę ale tylko do 22 bo potem ciemno. No ale może się czepiam bo w Ryglicach w tym roku postawiono dystrybutor paliwa. A P. Bochenkowa się czepia a tu w tym roku już tyle kasy w Ryglicach. Ech szkoda gadać.

       • Totalni on 11 stycznia 2020 at 22:11

       dziwnie ci zawiedzie i odzywaja się zawsze jak benek przegra wybory 😀

       • Anonim on 11 stycznia 2020 at 22:14

       masz chłopie kiepełę nie od parady ,i tak zmyślnie emotikony stawiasz ,szacun

 6. Teraz daliście pokaz i okazało się, że to Wy jesteście totalnie pochłonięci walką o władzę i nic po za nią się nie liczy a wszytko to co robicie służy tylko waszym celom. Żadne inwestycje i myślenie o ludziach – liczy i zawsze się liczyło tylko to jak będziecie dzięki nim postrzegani. Z przykrością czyta się to co piszecie i z jaką zajadłością to robicie.

   • Totalni on 10 stycznia 2020 at 21:15
   • Odpowiedz

   Typowy totalny odwróci kota ogonem i strzeli focha. Jeszcze brakuje żebyś napisał ze demokracja w gminie ryglice jest zagrożona bo jesteś w opozycji i piszący na blogu nie zgadzają się z Twoim tokiem myślenia.

   1. Napiszę tylko, że Ryglice i Połoska pisze się z dużej litery.

     • Totalni on 10 stycznia 2020 at 21:24
     • Odpowiedz

     W dobie internetu, portali społecznościowych ludzi już nie zwracają uwagi na interpunkcje. Ważne że przekaz do szanownego pana dociera i jak widać skutecznie ogranicza argumenty. Bardziej twardy musisz być

     1. Zdaje Ci się,że wygrwasz i w Twoich komentarzach jest jakiś przekaz? Na marginesie podowiem Ci, że pisanie z dużej litery to nie interpunkcja.

       • Totalni on 10 stycznia 2020 at 21:43

       myślę, że podobny przekaz jak w twoich komentarzach. jeśli brak argumentów to można się przyczepić do pisowni jak i do wykształcenia. pomijając twoje emocjonalne wpisy, ciekawa jest sonda na blogu. biorąc pod uwagę fakt że wiejski elektorat jest z reguły w 90 procentach zwolennikiem PiSu to sonda o wyborach prezydenckich jest kontrowersyjna. Pokazuje kto jest użytkownikiem tej strony jednym słowem ekipa zalasowska. 15 głosów przeciw Dudzie, jedynie 4 za. Za kim pan głosował panie niewiadomski 😀 ?

       • anonim on 10 stycznia 2020 at 21:55

       Pisanie nazwiska z małej uważane jest za brak kultury panie Totalny . I to cały przekaz.

       • Totalni on 10 stycznia 2020 at 22:00

       oczywiście w stosunku do obelg, kłamstw i oczerniania na tym oto blogu pisanie nazwisk i nazw miejscowości z małej litery jest i słusznie w waszej ocenie TOTALNYM brakiem kultury. pozdrawiam wszystkich członków i zwolenników Platformy Obywatelskiej (tu z dużej) piszących na tym blogu.

       • anonim on 10 stycznia 2020 at 22:09

       Jakie to obelgi i kłamstwa ,pisz wprost a nie szukaj zwolenników PO bo tak nie jest .Taką sobie wygodną wymówkę przyjąłeś.

       • Totalni on 10 stycznia 2020 at 22:16

       trzeba by było sięgnąć czasów radnego jeziora, żeby wrócić do waszych wpisów z obelgami. później dostawała od was połoska, teraz augustyn. po drodze ośmieszaliście jeszcze olszówkę , szczepana marcinka no i księdza proboszcza z ukochanych ryglic pana niewiadomskiego. ostatnio wzieliscie na muszkę dorote turczyn no i wasz popisowy nowy pokaz “felcyk”.

       • Anonim on 10 stycznia 2020 at 22:19

       Siemek daj już sobie d.pie siana.

       • Totalni on 10 stycznia 2020 at 22:22

       Pudło 😀 w sumie siemek to też jeden z celów waszych ataków to już przez szanownego bernarda atakowany.

       • Wstyd on 10 stycznia 2020 at 22:50

       Nie ma to jak obiektywny dziennikarz na gminnym garnuszku….

       • anonim on 10 stycznia 2020 at 23:05

       Największym hejtem jest pytanie o wydatki i wykształcenie . Jak kogoś to interesuje to jest wrednym peowcem . Wiesz co ,kup sobie blaszkę…

       • obszczymurek on 11 stycznia 2020 at 13:06

       Totalny i karolka olewka to niedouczony językoznawca z lubczy niejaki “fircyk” https://youtu.be/9SQa2YH1B_4?t=10114

       • a on 11 stycznia 2020 at 13:33

       na fb porównanie KN do hieny ,wyszło przy okazji pewne porównanie do padliny

  1. Mam dziwne wrażenie że obecnej ekipie Augustyna nie można nic zarzucić nic powiedzieć bo od razu odczytywane jest to za swoistą atak. Tymczasem Panowie robicie z pisu pośmiewisko w gminie. Podwyżka diet, wydatki na 2 malutkie szkoły A raczej na pensje dla nauczycieli, klamanie ludziom w żywe oczy. Mialo być taniej i bardziej dla ludzi ….

    • Wstyd dla PiSu on 10 stycznia 2020 at 22:15
    • Odpowiedz

    Dobrze powiedziane. Pośmiewisko z Pisu robicie. Nie na taki PiS głosowałem. Podpisujacy się TOTALNI jest totalnym wstydem dla PiSu.

    1. Był na wybory szyldem,ściemą dla ludzi którzy czekali uczciwości. Moja prośba żeby str gminna mniej nachalna propagandę prowadziła bo trochę wstyd

     1. Nawet profesor, który kilka chwil przed wyborami został mianowanym przez Prezydenta Dudę na profesora zaangażował się w kampanię ze swoim ojcem znanym profesorem i z tego co powszechnie wiadomo zostali olani przez wygranych w wyborach. Wstyd i słoma z butów .

       • o on 10 stycznia 2020 at 23:34

       kim piszesz

   1. Ha ,Ha , Ha . ale obecny burmistrz ma swojaków . W Ryglicach na opłatku nawet jeden radny , wielki członek Pisu myślę , zrobił seprajza Pawełkowi i witał pana posła , chyba w swoim imieniu jeszcze nim ten przybył,aż gały ludziom z orbit powyłaziły , że taki ważny jest, nawet Władka głównego tarnowskiego Pisowca nie było, ale za to duchem poprzedni burmistrz był i wywołał burzę oklasków ludzi. Brawo , Brawo M jak i B.

    1. A to Władka nie zaprosili? A drugi radny powiatowy Płaczek był?

 7. Skopiowane ze strony urzędu:
  ” Wydział Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa działający przy Urzędzie Miejskim dysponuje rozległymi zasobami sprzętu, który dotychczas tankowano na stacjach paliw działających w sąsiednich gminach. Dojazd do stacji wymagał pokonywania sporych odległości co przekładało się na generowanie dodatkowych kosztów zużycia paliwa oraz marnowanie czasu pracowników”

  Brawo, stacja paliw ” za plecami” a ten gonił samochody do tankowania po innych gminach.
  No brawo, na prawdę brawo.
  Chyba burmistrz powinien wiedzieć, że należy dawać zarabiać przedsiębiorcom miejszkającym na terenie gminy Ryglice bo tylko wtedy podatki wracją do naszej gminy.

  1. Anonimie, Twoja wiedza sięga najgłębszego dna, chcesz wykpić Burmistrza ale marnie to wyszło. Poszukaj informacji co mówią przepisy o przetargach i ofertach cenowych i wtedy się przekonasz jak jaka jest rzeczywistość. Pewno sam sobie zatankujesz, chyba oleju.

   1. a gdyby najniższa cena była ze Szczecina ?

  • Totalni on 10 stycznia 2020 at 18:57
  • Odpowiedz

  Osoby interesujące się życiem politycznym w naszej gminie zarejestrowały zapewne blog który pojawił się po przegranych wyborach przez Benia, którego autorem był zapewne Niewiadomski miał on rozliczać Augustyna z jego obietnic wyborczych i pojawił się tam też wpis o wykształceniu a więc ulubione tematy Pana N. Niestety nie był on popularny dlatego Niewiadomski przeniósł się tutaj, dlatego jest wnioskuję że jest on z totalnej opozycji przegrabego obozu. Jak sam przyznał na początku zadał jedno pytanie o rządy Benia zapewne dla podpuchy. Konstruktywna opozycja popiera dobre decyzję rządzących, gani te nierozsadne. Dając również pomysły na rozwój w tym przypadku gminy. Nie zaobserwowałem takiego podejścia u niewiadomskiego. Natomiast totalna opozycja wszystko neguje, przeszkadza w rządzenia i jest zawsze przeciw nie dając pomysłów na nowe lepsze rozwiązania. Nie widziałem ani jednego wpisu pochwalajacego obecne rządy jedynie krytyka stąd też nie można nazwać działania niewiadomskiego jako opozycji konstruktywnej a jedynie totalnej opozycji, która nie pogodziła się z przegranymi wyborami to taki styl Benia ciężko znosi porażki.

  1. uważasz że urząd może nie odpowiadać na pytania o finansowe wydatki ?

    • Totalni on 10 stycznia 2020 at 19:11
    • Odpowiedz

    Uważam że zadawane pytania przez niewiadomskiego są tendencyjne i mają na celu osłabiac obecną radę i burmistrza. Nie mają nic wspólnego z dobrem naszej gminy.

    1. Rejs mi sie przypomniał

     1. o tu https://www.youtube.com/watch?v=yIzFJNIk9xg

    2. Do totala.
     A ja uważam że odpowiedzi na pytania osłabiają władzę . Pytania jak pytania.

  2. A nie przyszło Ci do głowy skarbeczku, że póki co to nie ma co chwalić. Burmistrz nie podjął póki co żadnej własnej dobrej decyzji nie wspominając o radzie. Wszystki decyzje są nakierowane na dobro prywatne a buta z jaką obchodzą się Augustynowie i spółka przekracza wszelkie granice możliwych akceptacji.
   A żeby osłabić czyjąś pozycję to najpierw trzeba ją mieć. Wygrane wybory jeszcze o tym nie świadczą, poprostu ludzie myśleli, że wybierają mniejsze zło, teraz głęboko tego żałują. Mieli dość Benka, co nie dziwi, bo co za dużo to nie zdrowo, ale niestety w gorszym bagnie jeszcze żeśmy się nie taplali. Rada natomiast… takich karykatur tośmy jeszcze nie mieli 😉

   1. jak sprawnie przewodniczący deklamują ze nie mają zastrzeżeń ! poezja normalnie

    • Totalni on 10 stycznia 2020 at 20:04
    • Odpowiedz

    No jeśli jak narazie nie ma co chwalić to i nie ma co ganić skoro według Ciebie podejmowane decyzje teraz to wszystko poklosie Benka. To karykatura pół obecnej kadencji jeszcze odbijają się jego rządy 😀

     • Totalni on 10 stycznia 2020 at 20:05
     • Odpowiedz

     P. S. Skarbuniu :*:*:*

     1. A gdzie to Skarbeńsku zostało napisane że podejmowane decyjze to pokłosie Benka?
      Albo ja nie umiem pisać, albo Skarbeniek czytać ze zrozumieniem 😉

       • Totalni on 10 stycznia 2020 at 20:20

       Wynika to z takiego sformułowania jak “ciągłość władzy samorządowej” po jednym burmistrzu przychodzi kolejny.

       • Anonim on 10 stycznia 2020 at 20:24

       Ale każdy podejmuje własne decyzje. I po to zmieniamy burmistrza bo oczekujemy czegoś innego niż do tej pory. Odwołując się do Twojego toku myślenia nie należało zmieniać Karasiwicza skoro Augustyn i tak – nie umie/nie może/ nie chce – podejmować własnych decyzji.

       • Totalni on 10 stycznia 2020 at 20:26

       Niestety pojęcie “ciągłość władzy samorządowej” jest dla Ciebie obce.

       • Anonim on 10 stycznia 2020 at 20:26

       szyld PISu człowieka zmylił

  • pytanie do admina on 10 stycznia 2020 at 09:06
  • Odpowiedz

  Skoro zna pan dane KN , mozę pan potwierdzic jedną rzecz-że nie manipuluje on i jest mieszkańcem Ryglic a nie innej miejscowości ?

 8. Z mojego punktu widzenia Niewiadomski to kryptonim za którym kryje się grupa ludzi, która stara się o przejęcie władzy w gminie w 2023r. To przegrani w wyborach 2018r poprzez stratę swojego pryncypała. Uwaga część tej grupy pracuje nadal w urzędzie na intratnych stanowiskach.

  1. Cos w tym jest. Pamiętacie jak było za Połoski. Tak samo pisali, szczuli na blogu. Przypomnijcie sobie Jeziora z Ryglic, siostre Wladka Łępową ! Zniszczyli ludzi i udaja ze nic sie nie stało

   1. Byłem przekonany że ci niszczeni po wygranej PISu zostaną docenieni , a tu zonk , autor “Jedruś lutuj” śmieje sie pewnie za plecami pryncypała

    1. AJ sie nie wypowiada ,pisał chyba że popierał w wyborach PA ,ciekawe jakie ma dzisiaj zdanie

   • gninim txet on 10 stycznia 2020 at 15:51
   • Odpowiedz

   Miałam podobne odczucia bo w Ryglicach nie ma ludzi z taką wiedzą o których byśmy nie wiedzieli.
   Też myślałam, że jest to raczej grupa ludzi.
   Jest jednak jedno ale.
   Styl pisania świadczy jednoznacznie, że pisze to jedna i ta sama osoba.
   Zdecydowanie wiem co piszę, od kilku lat zajmuję się zawodowo Data i Text Miningiem” dla dużej ogólnopolskiej firmy zarządzającej danymi.
   Muszę przyznać, że zasób wiedzy i jej wszechstronność wskazuje na bardzo dobrze wykształconego i posiadającego doświadczenie 55-65 latka.
   Jestem młodą osobą i przyznam się, że nie znam chyba nawet 1/4 ludzi w Ryglicach, a w tym przedziale i z taką wiedzą znam tylko jedną osobę.
   Jest jeszcze coś o czym warto wspomnieć.
   Teksty “niewiadomskiego” nie przyjmują formy atakującej, lecz niezwykle precyzyjnego wskazania istoty rzeczy przez co są odbierane jako atakujące.
   Mamy tutaj raczej do czynienia z osobą która pisze z pasją, a nie pod dyktando i w czyimś konkretnym interesie co czyni ją jeszcze bardziej interesującą jako autora i bardzo niewygodną dla elit.

  2. Mylisz się, że niewiadomski jest “magnum opus” jakiejś grupy ludzi i jest działaniem nakierowanym na przejęcie czy jak sądzisz odzyskanie władzy. By choćby czuć się przegranym trzeba być w grze, lub mieć w niej pryncypała co w obu przypadkach nie ma pokrycia w rzeczywistości. Jestem jednak zdania, że po 30 latach wolnej Polski moje rodzinne Ryglice zasługują na więcej, nie ze względu na to, że to centrum gminy, ale dlatego, że inni w gminnie mają znacznie więcej. Podobnie jak Ty uważam, że w urzędzie pracuje nadal spora grupa ludzi którzy mimo zachowywanych pozorów znaleźli się tam dzięki koneksjom. Jeszcze do niedawna podobnego zdania był obecny burmistrz, jednak po wygraniu wyborów zmienił zdanie nie tylko w tej, lecz w wielu innych kwestiach. Mam nadzieję, że poruszane publicznie sprawy dotyczące naszych gminnych władzy i sposobu jej sprawowania przyczynią się do uaktywnienia mieszkańców Ryglic i zaowocują dobrymi kandydatami na naszych reprezentantów.

 9. To z ciekawości niech KN zapyta kto za poprzedniej wladzy i l ile czasu pelnil obowiązki dyrektora?????

 10. Nie rozsmieszajcie mnie odnosnie pracy w urzedzie, wybierania dyrektorów za czasów Benia.

  1. Za Benia każdy radny , koleś kogoś swojego do gminy wetknął , gdy kompletowała się załoga pracowników , każdy mu coś winien i to normalne , inny człowiek na stanowisko burmistrza nie ma szans by się utrzymać , zostaną zgnojeni , taka prawda Panie Niewiadomski.

 11. Dziwna sytuacja. Co na to obsługa prawna urzędu?

   • Nie żart on 10 stycznia 2020 at 07:07
   • Odpowiedz

   Obsługa prawna z tego co wiadomo uczy się prawa na tekstach z tego bloga. To nie żart.

 12. Uwielbiam styl wypowiedzi niewiadomskiego nawali paragrafów i jego wypowiedź brzmi jak wyrok sądu 😀 zwykły mieszkaniec myśli że gość się zna 😀 a polskie prawo jest tak skonstruowane że jest 1000 wyrokow które będą mówić że takie procedury są zgodne z prawem :p

  1. Zwykły mieszkaniec wie, że miał być konkurs, ale ze względu na niespełnianie wymogów przez kandydata który miał wygrać obeszło się prawo. Ja też uwielbiam ten bagatelizujący wszystko styl z którego płynie jedno przesłanie. Mamy władzę i cokolwiek zrobimy możecie nam naskoczyć.

   1. W dorzeczu tak samo “konkurs” w6gral swój….. PiS robi wszystko żeby przebić platformę.

   2. Każdy myślący dobrze wie że Niewiadomski to człowiek przegranych w wyborach w 2018 roku. Benek nienawidził Olszówki to teraz anonimowo na blogu go faworyzuje żeby Augustyn go zwolnił 😀 i radziłbym mu to uczynić i wybrać w konkursie kompetentnego dyrektora. Ludzie zastanówcie się Benek rządził ponad 20 lat z przerwą na poloskowa i nagle pojawia się Niewiadomski po przegranych wyborach Benka dlaczego nie był aktywny 4 lata wcześniej gdy w gminie nic się nie działo… Ciekawe. Niewiadomski = totalna opozycja, platformers

    1. nie iteresuje mnie kto od kogo ale jak padają pytania o sprawy publiczne to bym oczekiwał odpowiedzi .kto te pytania zadaje to nieistotne .

     • widzący on 10 stycznia 2020 at 13:17
     • Odpowiedz

     Piszcie sobie co chcecie. Na pewno najlepiej to wszystkich skłócać, a nam się wspólpraca Burmistrza z Olszówką podoba. Oponęci piszą że nic się w gminie nie robi nie widząc co przez ostatni rok zostało zrobione . Trudno żeby wszelkie zaległości z poprzednich lat nadrobić w jednej sekundzie. Patrzac na prace w terenie myślimy że radni sołtysi jak i mieszkańcy doceniają to i kibicują dalszej współpracy tych Panów, a efekty niebawem.

    2. Pan Olszówka doskonale wie co robi bo to inteligenty człowiek który w gminnej polityce jest od początku samorządu w obecnej formie i ktoś taki, jak ja nie musi go dowartościowywać a tym bardziej nie jest w stanie zdeprymować bo wszyscy pana Władka Olszówkę znają i mają o nim własne zdanie. Wbrew temu co piszesz pan Augustyn doskonale wiedział czym ryzykował zatrudniając pana Olszówkę i jaka będzie retoryka w opinii publicznej i decyzja ta wydaje się być przemyślana i słuszna. W brew temu co “Totalni” stara się sugerować bardzo pozytywnie oceniam pracę pana Olszówki nie dlatego, że zazdrosny Augustyn Go zwolni, ale dlatego, że dobrze wykonuje swoje obowiązki. Zastanawia mnie jeden fakt jaki przemawia z tego komentarza w którym wymieniłeś z imienia bądź nazwiska 4 osoby, lecz tylko jedno nazwisko napisałeś na małej litery i z błędem co nie jest chyba przypadkiem i zastanawia mnie dlaczego.
     Zdecydowanie się zgadzam co zresztą pisałem wielokrotnie, że ostatnia kadencja pana Karasiewicza była z wielu względów kompletną porażką i przesądziła o jego przegranej w wyborach. Muszę też przypomnieć, że jeden z pierwszych wniosków jaki wysłałem do gminy dotyczył własnie zamówień z wolnej ręki z czasów gdy urzędował pan Karasiewicz. Niestety nie udzielono mi odpowiedzi i nie ujawniono tych wydatków z powodu którego mogę się tylko domyślać. Gdybym był totalną opozycją i osobą której zależy na przejęciu władzy to pogrążył bym ją jej własną bronią. Nie jest to moim zamiarem który mi przypisaliście ustawiając mnie w opozycji którą rzeczywiście jestem, ale wbrew temu co piszesz nie totalną lecz konstruktywną. Pozostaje jeszcze dotychczasowe milczenie które uważane jest za przejaw przynależności do grupy przegranych i powód mojej obecnej aktywności co nie jest prawdą. To że, pojawił się niewiadmski jest zasługą i sprawą pana Zielińskiego który “wybudził śpiocha” deklarując, że będzie pośredniczył w przekazywaniu anonimowych pytań do urzędu i się z tego wycofał. Jednak dopiero fakt, że mogę tutaj bez skrępowania pisać o tym co uważam za istotne przekonał mnie, że aby za 5 lat mieć coś do powiedzenia rzeczywistość należy oceniać systematycznie, co staram się czynić.

     1. Brak odpowiedzi na pytanie o te zamówienia z wolnej reki w moich oczach dyskwalifikuje pana Augustyna . Pan Zieliński udostepnia tablicę , sensem jest jedna to co na niej napisane.

       • Obserwer on 10 stycznia 2020 at 17:28

       Jedno jest oczywiste. Zielińskiego olano a bardzo dobrze popracował w kampanii . Coś takiego jak niewdzięczność ma krótkie nogi. Że Zieliński dysponuje tym blogiem i który to blog już ma opinie, że zmienia rządzących w gminie, to ja stawiam , że tutaj będzie niezwykle barwnie i tym samym korzystnie w aspektach przywracania normalności. Niewiadomski no cóż. Ten ktoś jest niezatapialny i mu się chce a nawet bardzo chce.

       • mz on 10 stycznia 2020 at 17:37

       Pan Zieliński mógłby otwarcie3 wystąpic o dane które urząd ukrywa .To byłoby godne szacunku.

       • anonim on 10 stycznia 2020 at 18:00

       Trzeba nam takich jak pan Jezior którzy sprawdzali jak jest a tak to gmina nie odpisała i koniec . Inna sprawa że takim sie gebe dorobi itd.

      1. Niestety masz rację pan Andrzej przez potyczki z panem Karasiewiczem wiele stracił i wiele odpuścił. Nie pomogła Mu też kadencja z burmistrz Połoska która kompletnie odjechała w drugiej połowie swojego burmistrzowania.
       Jeżeli miałbym typować człowieka na którego powinny postawić Ryglice i nie tylko Ryglice, to jest nim właśnie pan Andrzej który jako jedyny miał jakiś spójny pomysł na Ryglice.

      • Cztajcie ze zrozumieniem on 10 stycznia 2020 at 18:35
      • Odpowiedz

      Do szukających grupy chcącej przejąć władze w gminie.

      Wypowiedzi KN na temat panów Olszówki i Jeziora jednoznacznie wskazują, że te dwie osoby są lub były na właściwym miejscu (samorząd).

      Polecam czytać ze zrozumieniem tekst , który dziś się pojawił i który kopiuję i daje Wam do poczytania aż zrozumiecie w czym rzecz.
      ———————-
      gninim txet on 10 stycznia 2020 at 15:51 #

      Miałam podobne odczucia bo w Ryglicach nie ma ludzi z taką wiedzą o których byśmy nie wiedzieli.
      Też myślałam, że jest to raczej grupa ludzi.
      Jest jednak jedno ale.
      Styl pisania świadczy jednoznacznie, że pisze to jedna i ta sama osoba.
      Zdecydowanie wiem co piszę, od kilku lat zajmuję się zawodowo Data i Text Miningiem” dla dużej ogólnopolskiej firmy zarządzającej danymi.
      Muszę przyznać, że zasób wiedzy i jej wszechstronność wskazuje na bardzo dobrze wykształconego i posiadającego doświadczenie 55-65 latka.
      Jestem młodą osobą i przyznam się, że nie znam chyba nawet 1/4 ludzi w Ryglicach, a w tym przedziale i z taką wiedzą znam tylko jedną osobę.
      Jest jeszcze coś o czym warto wspomnieć.
      Teksty „niewiadomskiego” nie przyjmują formy atakującej, lecz niezwykle precyzyjnego wskazania istoty rzeczy przez co są odbierane jako atakujące.

      Mamy tutaj raczej do czynienia z osobą która pisze z pasją, a nie pod dyktando i w czyimś konkretnym interesie co czyni ją jeszcze bardziej interesującą jako autora i bardzo niewygodną dla elit.

       • ? on 10 stycznia 2020 at 18:51

       i co? ta analiza ma na kolana rzucać ? jestem osobą młodą ale niesamowicie inteligentnym analitykiem Data i Text Miningiem 🙂 i skromnym bardzo

       • ... on 10 stycznia 2020 at 19:41

       A to co wyżej analizy to niby nic?

   3. Niewiadomski .. A Ty też ubiegałes się o to stanowisko? I co ? Przegrana boli?

 13. Ile prawnicy w gminie kasują ?

 14. Łyso Wam trochę?Nie tak miało to wyglądać. Patrząc na nowe rozdanie to szczerze???zatesknilo mi się za Benkiem, jaki był ale nie obnosil się tak i przynajmniej mówił jak jest A nie opowiadał farmazonów

  1. Nie ulega wątpliwości, że mimo powszechnie panującego przekonania wynikającego z krytyki jaką pod adresem byłej władzy wygłaszali dziś rządzący. W latach ubiegłych w tym obszarze działania były znacznie bardziej transparentne, czego o obecnej władzy powiedzieć nie można. https://bip.malopolska.pl/umryglice,m,260097,praca-w-urzedzie.html

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.

Optionally add an image (JPEG only)