Zawiadomienie o XV sesji Rady Miejskiej w Ryglicach

Zawiadomienie

RM.0002.11.2011                                                                              Ryglice, dn. 18.11.2011 r.

 

XV sesja Rady Miejskiej w Ryglicach odbędzie sięw dniu 23 listopada (środa) 2011 roku o godz. 1100 w budynku Urzędu Miejskiego w Ryglicach w sali narad
(I piętro pokój Nr 3).

Planowany porządek obrad:

 

1.      Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z XIV sesji.

4.      Interpelacje.

5.      Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

6.      Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

7.      Informacja Komendanta Gminnego OSP z zakresu działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Ryglice.

8.      Sprawozdanie likwidatora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ryglicach.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr IV/11/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 31 grudnia 2010 r.;

10.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/10/10 Rady Miejskiej
w Ryglicach z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryglice.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Ryglice w 2012 r.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ryglice oraz zwolnień od tego podatku na 2012 r.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatków od środków transportowych na obszarze Gminy Ryglice.

14.  Omówienie stawki podatku leśnego.

15.  Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę nr XLII/284/09 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 października 2009 r. w sprawie poboru inkasa podatku, rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

16.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LIV/391/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na terenie Gminy Ryglice.

17.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Zalasowej oznaczonej nr 1090.

18.  Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości położnej w Joninach oznaczonej nr 604.

19.  Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości położnej w Joninach oznaczonej nr 605.

20.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza komunalnego w Ryglicach oraz ustalenia stawek opłat cmentarnych.

21.  Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Nr XVIII/116/07 z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie zasad funkcjonowania stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w tych stołówkach.

22.  Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Tuchów – Środkowa Biała na terenie Gminy Ryglice.

23.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ryglice na lata 2011-2032”.

24.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Gminy Ryglice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Ryglice na rok 2012”.

25.  Odpowiedzi na interpelacje. Wolne wnioski. Zapytania.

26.  Zamkniecie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady

/-/ Grzegorz Wojtanowski

źródło  : http://www.ryglice.pl

Podziel się na:
 • Facebook
 • Twitter
 • Blogger.com

Permalink do tego artykułu: https://lepszeryglice.cba.pl/zawiadomienie-o-xv-sesji-rady-miejskiej-w-ryglicach/

8 Komentarzy

Skip to comment form

  • zawiadomienie on 20 listopada 2011 at 12:44

  czemuż to tak późno informacja na stronie Gminy i na dodatek nie Zapraszają ?

  • Anonim on 19 listopada 2011 at 17:00

  A w nagłówku zawiadomienia o sesji nadal jest to XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ no i brak słowa ZAPRASZAMY.

   • Spostrzegawczy on 19 listopada 2011 at 18:01

   Tak przy okazji- sesja XV. Zarzad Miasta natomiast “serdecznie zaprasza”.

    • do spostrzegawczego on 19 listopada 2011 at 18:22

    http://lepszeryglice.cba.pl/wp-content/uploads/2011/11/i-co.jpg

     • junkers on 19 listopada 2011 at 21:25

     chochlik się może każdemu wkraść tak że nie ma co robić sensacje

  • Aleksandra on 19 listopada 2011 at 15:18

  parę ważnych spraw !!! .Mataczenie na Sesji doprowadza mnie do stanu co najmniej zdenerwowanej bo o niczym nie mówi się jawnie.Wszystko skrzętnie poustawiane na komisjach i czy oglądam wideo czy w realu usiadłam bym na wolnym krześle ,którego nie ma nigdy “dla zbłąkanego podróżnego” i tak nie wiele wiem. W kwestii formalnej nikt nie zwraca uwagi -komunistyczne zasady morda w kubeł.Czyta się Uchwałę po Uchwale bez żadnego omówienia.Raz Pani burmistrz rzekła -nie ma sensu tłumaczyć wszyscy którzy powinni temat znają wiec mamy jasny obraz demokracji ryglickiej.Jeżeli nie dowiem się od kogoś kto powinien wiedzieć czyli temat zna nie będę po sesji wiedzieć kto i po co i za ile wydzierżawił działkę w Joninach ., ani kto i po co kupi działkę w Zalasowej ,Likwidator powie co powie .Warto może posłuchać interpelacji to jedyny ważny moment żeby jednak poznać dokładniej przemyślenia naszych przedstawicieli. Sprawozdanie z okresu międzysesyjnego zawsze jest podobne -no teraz dojdzie wielkie świętowanie 11.11 bo nie sądzę żeby coś innego ważniejszego dla nas wyborców , przeciętnych ludzi cokolwiek ktoś załatwiał.podatki pewnie podniosą bo w momencie kiedy marzą o podwyżkach nie maja pomysłu na ograniczanie kosztów a skądś te pieniądze trzeba wyczarować.

  • haha do hihi on 18 listopada 2011 at 18:32

  czego się spodziewasz jak kazali zlikwidować zakład i pod tym się podpisali to myslisz ze beda jakies rewelacja .Chmura napisał co mu kazali i bedą nas tymi bzdurami karmic Słyszałes kiedy żeby pies psu ucho ugryzł?

  • hihi on 18 listopada 2011 at 18:08

  punkt 8 powinien brzmieć – bajanie Chmury – z ciekawością posłucham

Komentarze zostały wyłączone.