W poszukiwaniu “Nowej Jakości”

Niejako kontynuując temat zatytułowany “Czy działam na szkodę? Czy z czymś walczę ?” chcę zaprezentować Państwu kilka spraw, związanych własnie z  “Nową Jakością” i przestrzeganiem oraz stosowaniem prawa, w naszej gminie. Na zebraniu w Ryglicach w obecności tych naszych przedstawicieli, przy ich aprobacie, naruszono prawo kilkakrotnie, głosując wniosek o usunięcie mnie z sali obrad. Co ciekawe, po tej uchwale nie ma nawet śladu w protokole z zebrania w Ryglicach, a na nagraniu http://lepszeryglice.cba.pl/?p=1159 część pierwsza nagrania czas 1 godzina 6 minut i 40 sekund dokładnie słychać, że uchwałą zebrania mam opuścić salę.  Kolejne naruszenie prawa to zamknięcie na klucz lokalu w którym było zebranie w Woli Lubeckiej, czynna napaść na mnie, kłamstwa jako argumenty za utajnieniem obrad   http://lepszeryglice.cba.pl/?p=1401.  Przedstawiam Państwu   protokół z zebrania mieszkańców Woli Lubeckiej, który pokazuje, jak znają prawo ci, których wielu z nas uważa za „władzę”. Czytając protokół zastanówmy się, czy było utajnienie zebrania? Czy były podstawy do takiego działania ? W oparciu o który zapis w statucie byłoby to możliwe? Odpowiedz jest prosta, samo dodanie do porządku obrad punktu o utajnieniu obrad (nawet gdyby miało podstawy prawne ) nie jest podjęciem takiej uchwały, jest jedynie zmianą porządku obrad. Aby tak było, taki wniosek powinien zostać poddany pod głosowanie i dopiero wtedy, po przegłosowaniu, od chwili podjęcia tej uchwały, zebranie mogłoby być utajnione. W protokole brak takiego wniosku, brak głosowania i brak uchwały w tej sprawie. O czym więc mówi sołtys policjantowi, na co powołuje się pan Augustyn? W tej sprawie złożyłem wniosek do Urzędu Miejskiego w Ryglicach o ustalenie, czy kiedykolwiek w ostatnich 2 kadencjach rady utajniono jakiekolwiek posiedzenie Rady Miejskiej. Oto odpowiedź, jaką uzyskałem, proszę się przyjrzeć, jakie dokumenty tworzy urząd, pismo bez potwierdzenia, pieczątki, podpisu ,co to za dokument, jaka to odpowiedz na wniosek? Zgodnie z rozdziałem VI statusu sołectwa, zatytułowanym : NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA czytamy.

§ 40.
1. Kontrolę nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada Miejska oraz Burmistrz.
2. Kontrola nad działalnością Sołectwa sprawowana jest według kryteriów:
1) zgodności z prawem,
2) celowości,
3) rzetelności,
4) gospodarności.
3. Kontrolę działalności Sołectwa w imieniu Rady Miejskiej przeprowadza Komisja
Rewizyjna lub inna Komisja Rady Miejskiej upoważniona do jej przeprowadzenia w drodze odrębnej uchwały.
4. Burmistrz może upoważnić pracowników Urzędu Miejskiego do dokonania czynności kontrolnych w jego imieniu.
5. Kontrolujący są uprawnieni do żądania niezbędnych informacji i danych dotyczących
funkcjonowania Sołectwa oraz żądania nieograniczonego dostępu do urządzeń i mienia pozostających we władaniu Sołectwa”.

Zgodnie z tym złożyłem do Rady Miejskiej w Ryglicach wniosek o przeprowadzenie przez Komisję Rewizyjną kontroli i ustalenia zgodności z prawem działań podejmowanych przez sołtysa jako organizatora zebrania. Wniosek ten został przedstawiony na ostatniej radzie, tu znów wychodzi niewiedza, przewodniczący Komisji Rewizyjnej twierdzi, że nie jest prawnikiem a sołtysi Kumięga i Olszówka śmieją się z wniosku. Czyżby nie znali statutu własnych sołectw, tego, na którego zapisy powoływali się na zebraniach? Kolejną z podejmowanych ostatnio spraw jest złożenie do Urzędu Miasta Ryglice wniosków o udzielenie informacji publicznej (piszę o tym w artykule Tajne szczególnego znaczenia http://lepszeryglice.cba.pl/?p=1480), gdzie zamiast odpowiedzi wezwano mnie do usunięcia braków we wnioskach poprzez ich podpisanie. Na te wezwania odpowiedziałem pismem do Urzędu Miasta, a wskutek lekceważącego podejścia do tej sprawy złożyłem skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Jakież zdziwienie było w urzędzie, gdy przyniosłem skargę, zadano mi pytanie „to do nas pan składa skargę do sądu?” Tak, właśnie taka jest procedura, organ, który skarżymy sam przesyła skargę do Sadu Administracyjnego. Po złożeniu skargi urząd zmienił zdanie,  w dniu 13.10. 2011r.  bez dodatkowego podpisania wniosków czego wcześniej wymagano, przesłano mi odpowiedzi na moje wnioski . Fakt udzielenia odpowiedzi po czasie, jest naruszeniem ustawy o dostępie do  informacji publicznej,  fakt ten  nie zwalnia jednak urzędu od przesłania skargi do sadu administracyjnego,  w dniu 26.10.2011r. otrzymałem odpis odpowiedzi na skargę jaką burmistrz Ryglic przesłała do sadu. Proszę się wczytać w jej treść, bo to kolejny dowód na brak poszanowania prawa oraz wykorzystywania do ostatniej sekundy czasu na odpowiedz. Ustawa określa maksymalny czas na załatwienie danej sprawy  co nie znaczy że ma to tyle trwać , niestety UMR tak interpretuje prawo.   Oczekiwanie z odpowiedzią na wniosek co do minuty , pełne 14 dni i wysyłanie jej o godzinie 15.00  w  14-teym dniu, mimo że odpowiedź jest gotowa w 2-3 dni o czymś świadczy. Wmawianie Wam, że nic dla Ryglic nie zrobiłem że szkodzę – wszystko to jest tylko pokazywaniem, że to, że wiecie o wielu sprawach, o których mówi się na posiedzeniach Rady Miejskiej, zebraniach, stanowi zagrożenie dla osób sprawujących swój urząd. Co zrobiłem dla Ryglic? A co można zrobić nie będąc radnym, burmistrzem i co to znaczy zrobić coś ? Może właśnie razem z Adamem Zielińskim robimy więcej niż sądzicie, czy raczej jak znów sadzą ci mieniący się elitą, władzą. Chcemy budzić w Was świadomość praw, jakie Nam obywatelom się należą chcemy patrzeć i dawać wam możliwość patrzenia na to, jak rządzi się w naszym imieniu. Chcemy razem uczyć się tego, co nazywamy demokracją, tak, aby przyszli nasi przedstawiciele mieli świadomość, w jakim celu i z czyimi sprawami w plecaku startują jako kandydaci na radnego czy do urzędu burmistrza. To może dziś niewiele, ale w przyszłości może okazać się wszystkim.

W kolejnym artykule zajmę się sprawą dróg jakie w ciągu tego roku wykonano na terenie naszej gminy, wszystkich Państwa proszę o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości w tym temacie. Proszę o kontakt  anonimowość gwarantowana .

Podziel się na:
 • Facebook
 • Twitter
 • Blogger.com

Permalink do tego artykułu: https://lepszeryglice.cba.pl/w-poszukiwaniu-nowej-jakosci-2/

35 Komentarzy

Skip to comment form

  • lud on 18 listopada 2011 at 17:51

  Panie Groch czyń Pan swoje bo to co Pan robi jest naprawdę super
  dla nas jest Pan przedstawicielem większości mieszkańców a jak sie komus nie podoba to jego problem i nich Pan nie zapomni o nagraniu sesji

  • Anonim on 18 listopada 2011 at 08:27

  Od kiedy Jakościomierz jest członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich?

  • ryglice on 17 listopada 2011 at 17:59
   Author

  UCHWAŁA NR XII/184/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2011 rok w działach 010, 150, 600, 630, 720, 750, 756, 758, 801, 803, 851, 852, 853, 900, 921, 926

  III. zmniejszeniu wydatków w:
  1. dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01008 – Melioracje wodne w Małopolskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie w kwocie 4 990 000 zł (wkład WM – 622 500 , środki UE – 4 367 500 zł) na zadaniu pn.: Zbiornik Joniny na potoku Wolninka w gminie Ryglice z uwagi na konieczność przeprowadzenia ponownej Oceny Oddziaływania na Środowisko co wymaga wykonania inwentaryzacji przyrodniczej (wytyczne Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska). Czas przeprowadzenia inwentaryzacji to min. 6 m-cy. Z tego względu realny termin uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę zbiornika oraz przeprowadzenie postępowania przetargowego i wyboru wykonawcy robót to I kw. 2012.
  O kwotę 4 367 000 zł zmniejsza się kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami europejskimi.

  http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/root_UM/podmiotowe/Sejmik/Uchwaly/2011/uchwala_184_11_.htm

  • melanż czy co? on 16 listopada 2011 at 21:11

  Wszędzie obniżają wynagrodzenia ,zobacz BIK Kraków zmniejszają zatrudnienie,działania różne podejmowane są redukujące spadki dochodów realnych Gmin a u nas PODWYŻKI no chyba was pogięło! Zarabiają nadzwyczaj dobrze wszyscy z góry na dół- też można pośledzić jak to się ma w innych Gminach. To jest ta nowa jakość.Miejmy nadzieję ,że to tylko plotki lub Rada tym razem tupnie nóżką .Oby.

   • @ on 16 listopada 2011 at 21:59

   wystarczy pospacerowac po urzedzie i popatrzeć ile nowych osób pracuje a za ten rok roboty chyba im nie przybyło podobno nawet do otwierania drzwi do gminy kogoś przyjeli.Jak to dawniej odbywało sie bez takiego otwieracza to nie wiem

  • pół żartem, pół serio on 16 listopada 2011 at 11:58

  Jeszcze trochę a blog przejmie rolę gminnego BIPu.

  • do Jakościomierza on 16 listopada 2011 at 10:06

  Myślę, że warto by zainteresował się Pan sprawą żadanej, przez Panią Burmistrz, powyżki swojego uposażenia. Z nieoficjalnych źródeł slychać głosy, że takowąż chce ona wymóc na Radzie.
  Nasuwa się pytanie, cóż tak spektakularnego uczyniła owa osoba, że domaga się podwyżki swojej pensji? Czy może ma to być nagroda za zlikwidowanie ZK czy też premia za rozrost biurokracji? Miało być taniej i klarowniej a tymczasem najpierw podnosi się podatki (bo taki też jest pomysł) a później swoją pensję.

   • właśnie on 16 listopada 2011 at 10:47

   skany oświadczeń majątkowych gminnych urzędników powinny się na tym blogu znaleźć bo zarabiają jak ministrowie

    • właśnie, własnie on 16 listopada 2011 at 10:50

    Również skany wysokości pobieranych co miesięcznych uposażeń.

   • ryglice on 16 listopada 2011 at 15:16
    Author

   Też słyszałem że pani burmistrz chce podwyżkę, w poniedziałek jest zebranie mieszkańców Ryglic na którym postaram się zapytać czy to prawda i czym uzasadniona ma być ta podwyżka. Mam nadzieję że usłyszymy odpowiedz na to i kilka innych pytań,mam nadzieje że to nie tajemnica.

    • Nie zaszkodzi. on 17 listopada 2011 at 15:59

    Jasne, że zapytać nie zaszkodzi.

  • Anonim on 15 listopada 2011 at 22:55

  Przecież jakby nie ten blog no to byśmy o niczym co ważne nie wiedzieli. Bo to co naprawdę ważne nie znajduje się na str. internetowej urzędu, tam jest tylko propaganda. Też Brawo i nie rezygnować panowie.

  • iron on 14 listopada 2011 at 22:13

  Niech żyje nasza pani Burmistrz

  • BBM on 14 listopada 2011 at 22:04

  Zastanawia mnie, kto organizował “malowanie linii” na skrzyżowaniu w Ryglicach. Przy drodze “od Kościoła” mamy znak ustąp pierwszeństwa przejazdu, a tymczasem na nawierzchni jest linia bezwarunkowego zatrzymania. Oczywiście znaki na nawierzchni są stosowane w pierwszej kolejności przed drogowymi. Dlaczego zatem skoro nie ma “stopu” nie zrobiono linii przerywanej? Według http://drogowe.republika.pl/poz.htm :
  Znak P-12 linia bezwzględnego zatrzymania – stop
  linia ta wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu przed skrzyżowaniem. Stosuje się ją razem ze znakiem drogowym pionowym Stop,
  Znak P-13 linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów
  linia ta wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu przed skrzyżowaniem. Stosuje się ją wraz ze znakiem drogowym pionowym Ustąp pierwszeństwa przejazdu,

  • prasa on 14 listopada 2011 at 18:59

  z protokołu zebrania w Ryglicach “Na pytanie: Kogo Pan reprezentuje pan Groch stwierdził że „prasę”.

   • marcel on 17 listopada 2011 at 21:22

   Jaka to “prasa”?

    • Anonim on 17 listopada 2011 at 21:27

    To jest prasa wysokiego zgniotu dla cymbałów którzy puszczają pieniądze podatników. hi heeeeeee

   • ryglice on 18 listopada 2011 at 16:36
    Author

   To jest niezgodne z tym co było na zebraniu takie zdania nie zostały nigdy wypowiedziane a słowo ‘prasa’ nawet nie padło.
   Na pytanie: Kogo Pan reprezentuje pan Groch stwierdził że „prasę” ( to nie ja stwierdzilem tylko piszący protokół). Wtedy Pan Andrzej Jezior zapytał czy ma licencję. Pytanie pozostało bez odpowiedzi.
   Ponieważ rozległy się głosy oburzonych mieszkańców, że Pan Groch nie zapytał ich
   czy wyrażają zgodę na nagrywanie i nikt nie życzy sobie by ktoś nagrywał ich
   wypowiedzi i publikował je w sieci internetowej oraz zażądali by Pan Groch opuścił
   salę, prowadząca zebranie Przewodnicząca Zarządu Krystyna Bochenek zapytała
   kto udzielił mu zgody na nagrywanie. Te słowa sa nieprawdziwe tak było naprawdę posłuchaj nagrania. http://jakosciomierz.wrzuta.pl/audio/3ub0NvPfwyJ/co_w_zwiazku_z_tym_to_jest_nielegalne

  • No tak on 13 listopada 2011 at 21:03

  Co za ironia losu. Wszystko, o czym piszesz to prawda. Masz w poniższym poście (link) przykład traktowania człowieka i stosunek urzędu, służby publicznej do obywatela. Ktoś powie, że ironizuję lub uogólniam, chciałbym. Ale sami widzicie jak jest. Od podwórka aż po stolicę. I jak tu od policjantki domagać się by reagowała na łamanie prawa, albo od przewodniczącego? Oni wszyscy to jedna rodzina z Corleone, chronią plecy, myją ręce. Zawsze są czyści i o niczym nie wiedzą.

  • ręce opadają on 13 listopada 2011 at 20:38

  Sprawą istotną , a może najważniejszą jest sposób traktowania człowieka . Tym bardziej stosunek urzędu czyli służby publicznej do obywatela , w tym przypadku wyborcy.To że osoby posadowione na stołkach przez wybór demokratyczny nie znają reguł prawa to jedno , natomiast naginanie prawa do swoich potrzeb to drugie. Dlatego jest potrzeba patrzenia na ręce , ale od tego jest komisja rewizyjna i radni , zwłaszcza radna policjantka bo przeto ona nie może się tłumaczyć niewiedzą. Wysoka rado czas na działanie bo materiałów jest coraz więcej i udawanie niewiedzy nic nie da.
  O ile mi wiadomo to również Pan przewodniczący rady i komisji rewizyjnej pracuje w instytucji państwowej . Ciekawe jak zachowają się przełożeni tych panów i pani gdy zostaną powiadomieni o tolerowaniu łamania prawa , kiedy niestety będzie musiała zająć się tym prokuratura. Ciekaw jestem czy zyskają uznanie jeżeli wyjdzie ewidentne działanie na szkodę gminy , a likwidacja ZK. wykonawstwo inwestycji drogowych , szeroko stosowana metoda zamówień publicznych w trybie świadczącym o ich dzieleniu /BiP Urzedu w Ryglicach/ . Widać gołym okiem że Burmistrz ucieka od potwierdzeń na dokumentach zwalając odpowiedzialność na zastępcę i urzędników , lub w ogóle nikt ich nie podpisuje.Rado bierzecie pieniądze za pracę jako diety , a nie za tolerowanie marnotrawstwa.

   • Aleksandra on 13 listopada 2011 at 21:14

   Po prostu BRAWO!! i Ręce w górę a nie opadają! Jest nas wielu ,którzy nie chcą niszczyć ludzi ale po prostu szanować prawo i popierać ludzi pracujących uczciwie . Pani Burmistrz chciała by ,żeby tylko popierać i milczeć a kto się odzywa to wróg społeczny?Rado Kochana obudź się spojrzyj w co wdepnęłaś i wieść się do pracy.Prawość zawsze popłaca.Nie popierajcie nijakości i wymagajcie od ludzi tego za co biorą dobrą kasę.Obiecanki cacanki na zebraniu- ale jak wcześniej pisałam w sprawozdaniach międzysesyjnych jakoś brak informacji na jakim etapie są realizowane plany a jeżeli nie są to dlaczego i kiedy będą.W każdym zagadnieniu -punkcie planu powinien być zasygnalizowany jakiś postęp , co w tej konkretnej sprawie zostało poczynione.Bo o tym żeby flagi na ten przykład wywiesić to się mówi w szkole a nie w sprawozdaniu Burmistrza.

    • rygliczanka on 15 listopada 2011 at 20:38

    Alekszndro! Jestem pod wrazeniem twoich wywodów. Uważam, że trafnie zauważyłaś wszystkie istotne aspekty obecnej władzy. Z uwaga czytam twoje komentarze i popieram Twój tok myslenia.

  • Panie Jakosciomierzu on 13 listopada 2011 at 20:33

  Ta “nowa jakość” to chyba w całej tuskowej polsce teraz jest … sami zobaczcie

  http://www.youtube.com/watch?v=iEJn3SvnQlY&feature=feedfbc

  i kto tu bandyta?

  • ryglice on 13 listopada 2011 at 19:28
   Author

  Zgodnie z tym co mówiła pani burmistrz na zebrania w Kowalowej to w grudniu mają być podpisane porozumienia i ma się zacząć zalew cokolwiek to znaczy. Mowa o tym jest w końcowej części zebrania w Kowalowej.

   • zbiornik Joniny on 17 listopada 2011 at 10:11

   W Dzienniku Polskim dzisiaj napisali że będzie to suchy zbiornik czyli pastwisko. Pieniądze były na ten zbiornik przeznaczone , ale Nowa jakość tego nie dopilnowała , zasłaniając się względami proceduralnymi. To po likwidacji ZK i innej ” hulaszczej gospodarności ” dożynkowo imprezowej krok do niszczenia i tak marnej pozycji gospodarczej tej gminy. Za trzy lata już nie będzie co zbierać po tej zapracowanej Burmistrz.

    • ryglice on 17 listopada 2011 at 12:20
     Author

    Cytat z artykułu jaki ukazał się w Dzienniki Polskim we wtorek, 08 listopada 2011r całość pod podanym linkiem . “Należy również zauważyć, iż w trakcie Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski przy Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji, które odbyło się w Bukowinie Tatrzańskiej we wrześniu 2011 r. Wojewoda Małopolski podkreślał niezbędność powstania przedmiotowej inwestycji dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla lokalnej społeczności – dodaje.
    Do całej sprawy niechętnie odnosi się burmistrz Ryglic Teresa Połoska, która podkreśla, że nie otrzymała jeszcze żadnego oficjalnego pisma w tej sprawie.”
    http://www.mzmiuw.krakow.pl/index.php/publikacje/91-przegladprasy/5067-co-dalej-ze-zbiornikiem-joniny

    • kowalowa on 18 listopada 2011 at 19:43

    ciekawe co na to Zbyszko i ten wasz radny bezradny po którym tak dużo żeście sobie obiecywali .Pewnie Burmistrz dogadała sie z Wójcikiem i bedziecie mieć stadnine koni w Joninach a u nas na orliku białym pewnie tez bo nasz radny taki jak i wasz

    • Anonim on 21 listopada 2011 at 15:57

    Czyli z tego co na stronie urzedu dziś umieścili wnioskować mam ,że zbiornika w Joninach nie będzie?Jaka alternatywa zatem?

     • Olek on 21 listopada 2011 at 16:42

     No tak ZGK do Tuchowa zbiornik do Szynwałdu plac zabaw teraz drogi co jeszcze nas czeka ? Wkrótce okaże się że Kokocz również rozkopią przecież plan zagospodarowania leży w szufladzie a tylko to może uchronić tę górę wkrótce okaże się że trzeba zapłacić odkodowania ludziom i Jobo marmi . Pięknie nam pilnujecie naszych spraw no to teraz jest powód do podwyżek gratulacje.

     • ryglice on 21 listopada 2011 at 17:26
      Author

     Pani Burmistrz zapewnia Kowalowian że wszystko jest na dobrej drodze . Patnie tylko czyja to droga i dla kogo dobra.

  • Anonim on 13 listopada 2011 at 19:06

  Zajmij się Pan sprawami istotnymi dla ludzi a nie jakimiś za przeproszeniem pierdołami. Dla mnie jako miszkańca gminy ważne jest: bezpiczeństwo (policji nie widać, przejść dla pieszych nie ma,w niedzielę na podkościele to najlepiej pieszo po nie da się koło kościoła przejechać), opieka zdrowotna (jest jaka jest – chociaż ostatnio mamobus był) – ale ostatnio w przedszkolu rozdawali kartki o badanie wzroku dla dzieci 12zł – szkoda że UG nie organizuje tej akcji (pewmnie kasa poszła na zakopower. Dlaczego tyle płacimy za przedszkole? Może tym finansujemy imprezy Pani Burmistrz.? Zobaczymy co będzie z odśnieżanie w zimie bo podobno dostawcy usług się zmienili. To jest dla mnie istotne a nie to czy Grocha wyrzucili z pieczątką czy bez.

   • Anonim on 14 listopada 2011 at 14:52

   No to niech się Pan(ni) zajmie za przeproszeniem nie pierdołami. Niech sobie Pan(ni) stworzy własnego bloga i pisze o sprawach istotnych i niech będzie wiadomym kto Pan(ni) jest. Dla Jakościomierza to są sprawy istotne i pisze o nich i mu wolno. Jest tylko jego dobrą wolą, że Pan(ni) i wszyscy inni mogą sobie tutaj komentować. Właśnie bardzo istotne jest czy z pieczątką i solidnie sprawa załatwiona czy zbyta. Pozdro.

  • mArCo on 13 listopada 2011 at 18:59

  A ja jestem ciekaw co nasze władze robią w kierunku budowy zbiornika retencyjnego w Joninach. Bo coraz więcej słyszymy, o błędnych decyzjach czy to w sprawie ZGK czy jakieś dotacje na place zabaw dla dzieci. Niosą się jakieś wieści, że w rezultacie może w ogóle nie powstać a to wszystko przez słabe zaangażowanie władz. I tak to przepadnie kolejny sposób na pozyskanie pieniędzy na rozwój gminy jak i ochronę przeciwpowodziową

   • jan on 13 listopada 2011 at 20:34

   odnośnie ZGK co odpowiedział radnym wojewoda ,moze ktoś wie

  • Anonim on 13 listopada 2011 at 18:54

  Brawo !!! Czekamy na ciąg dalszy.

Komentarze zostały wyłączone.