Zgłoś inicjatywę

 

2014_02_20_inicjatywa

 

Zamierzamy zgłosić  bloga do konkursu o Nagrodę Obywatelską Prezydenta RP organizowanego przez Kancelarię Prezydenta. Konkurs, jak czytamy ma na celu  wyróżnienie wybitnych, nowatorskich i efektywnych działań obywatelskich na rzecz dobra wspólnego, które mogą stanowić wzory do naśladowania.

Zgłosimy naszą działalność w kategorii: Obywatelska Inicjatywa Lokalna – dla organizacji obywatelskich lub poszczególnych osób, które w szczególny sposób zasłużą się w pracy na rzecz dobra wspólnego.

Więcej szczegółów –  tutaj

Warto też zapoznać się z witryną inicjatyw i projektów, gdzie można zobaczyć ostatnio dodane projekty.

Liczymy na Państwa sugestie i podpowiedzi w zakresie wypełnienia wniosku zgłoszeniowego.

                                                                                                                              Adam Zieliński

 

WNIOSEK
O UMIESZCZENIE NA WITRYNIE OBYWATELSKIEJ PROJEKTU
W KATEGORII „OBYWATELSKA INICJATYWA LOKALNA”

 

Część I

 

 1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis

nazwa inicjatywy
nazwa podmiotu
dokładny adres
gmina
powiat
województwo
telefon
adres strony internetowej
faks
adres e-mail
 1. Charakter podmiotu

Obywatele zorganizowani (zaznacz):

o

w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne

o

w radach i komitetach zorganizowanych z inicjatywy mieszkańców

o

zebraniach wiejskich i sołectwach

o

w organizacjach pozarządowych

o

nieformalnych grupach obywatelskich

o

indywidualne osoby

 1. Rodzaj(e) podjętych działań na rzecz realizacji potrzeb społeczności lokalnej (zaznacz):

  o

  realizacja zadań publicznych na zlecenie władz lokalnych

  o

  działalność charytatywna i opiekuńcza

  o

  działalność edukacyjna i wychowawcza

  o

  działalność wspierająca rozwój społeczności lokalnej

  o

  działalność na rzecz podniesienia warunków życia

  o

  działalność na rzecz zachowania i rozwoju lokalnych wartości kultury i tradycji

 2. Przedmiot działalności

(Należy syntetycznie przedstawić przedmiot i charakter przeprowadzonych działań. Ten punkt znajdzie się na Witrynie jako skrócony opis dobrej praktyki. Max 500 znaków)

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

 1. Opis działań

(Należy podać opis oparty na faktach, bez ocen. Treść powinna być przedstawiona w sposób łatwy dla zrozumienia dla osób i instytucji, które chciałyby wykorzystać opisane działania. Opis powinien zawierać m.in.: przyczyny i cele, dla których podjęto działania, inicjatorów działań, przebieg
i organizację działań, uczestników działań)

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

 1. Ocena efektów wdrożenia projektu dla zaangażowania mieszkańców w realizację zadań publicznych

(Należy scharakteryzować efekty bezpośrednie i wtórne w nawiązaniu do kryteriów wymienionych w §12 Regulaminu. Należy ocenić trwałość uzyskanych efektów, jak i zakres ich oddziaływania na społeczność lokalną. Należy podać własną ocenę stopnia realizacji zamierzonych celów, a także przedstawić informację o opiniach innych podmiotów (prasa, organizacje społeczne itp.). Do wniosku mogą być załączane pełne teksty tych opinii, a także publikacje prasowe zawierające oznaczenie ich autora i ew. źródło publikacji)

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

 1. Oszacowanie nakładów poniesionych na organizację i realizację projektu

(Należy podać nakłady finansowe i wskazać źródło ich pokrycia. Należy też podać opisowo, bez wycen, wszelkie inne poniesione nakłady, jak czas pracy, użytkowanie pomieszczeń i urządzeń itp.)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Czy napotkali Państwo trudności, z którymi należało się zmierzyć, aby zrealizować projekt?

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

 1. Zalecenia dla innych podmiotów zainteresowanych wdrożeniem projektu

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Część II

 1. Dane podmiotu zgłaszającego

nazwa Wnioskodawcy

imię i nazwisko osoby prowadzącej/do kontaktu

dokładny adres

województwo

telefon

adres strony internetowej

faks

adres e-mail

 1. Dodatkowe informacje o podmiocie

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

 

 1. Czy zgłaszali już Państwo wniosek o umieszczenie inicjatywy na Witrynie Obywatelskiej?

o tak, nazwa inicjatywy lub data jej zgłoszenia na Witrynę Obywatelską : ………………………………………………………………….………………………………………….

o nie.

 1. Wymagane załączniki do wniosku:
o wniosek na elektronicznym nośniku informacji w formacie do edycji (rtf, doc, docx);
o materiały dot. pkt. 5 – jeśli takie Państwo posiadają;
o oświadczenie podmiotu zgłaszającego wniosek.

 

 

 

 

 

………………….. dnia ………………………..

…………………………………………………………………

Podpis i pieczęć Wnioskodawcy

 

Oświadczenie (wypełnia Wnioskodawca)

 

Po zapoznaniu się z Regulaminem Witryny oświadczam, iż przyjmuję jego wszystkie postanowienia i dobrowolnie przystępuję do uczestnictwa w Witrynie. Dane zawarte we wniosku zgłoszeniowym
są zgodne z posiadaną przez mnie wiedzą oraz aktualnym stanem faktycznym.

Ponadto oświadczam, że wszelkie treści, w tym moje dane osobowe udostępnione Sekretariatowi Witryny w związku z zamieszczeniem opisu na Witrynie, są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich, w tym w szczególności ich praw autorskich oraz dóbr osobistych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumienia ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.) zawartych we wniosku – przez Organizatora w celach prowadzenia Witryny, upowszechniania działań opisanych na Witrynie, a także prowadzenia konkursu o Nagrodę Obywatelską Prezydenta RP, wyłonienia laureatów i przyznania nagród.

Wyrażam zgodę na publikację na stronie www.prezydent.pl danych zawartych w części pierwszej wniosku.

Pieczęć (w przypadku posiadania): Podpis osoby upoważnionej:

 

Oświadczenie zgłaszanego (wypełniane w przypadku, gdy jest inny niż Wnioskodawca)

 

Po zapoznaniu się z Regulaminem Witryny oświadczam, iż przyjmuję jego wszystkie postanowienia i dobrowolnie przystępuję do uczestnictwa w Witrynie. Dane zawarte we wniosku zgłoszeniowym
są zgodne z posiadaną przez mnie wiedzą oraz aktualnym stanem faktycznym.

Ponadto oświadczam, że wszelkie treści, w tym moje dane osobowe udostępnione Sekretariatowi Witryny w związku z zamieszczeniem opisu na Witrynie, są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich, w tym w szczególności ich praw autorskich oraz dóbr osobistych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumienia ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.) zawartych we wniosku – przez Organizatora w celach prowadzenia Witryny, oraz upowszechniania działań opisanych na Witrynie, a także prowadzenia konkursu o Nagrodę Obywatelską Prezydenta RP, wyłonienia laureatów i przyznania nagród.

Wyrażam zgodę na publikację na stronie www.prezydent.pl danych zawartych w części pierwszej wniosku.

Pieczęć (w przypadku posiadania): Podpis osoby upoważnionej:

 

Podziel się na:
 • Facebook
 • Twitter
 • Blogger.com

Permalink do tego artykułu: https://lepszeryglice.cba.pl/zglos-inicjatywe/

38 Komentarzy

Skip to comment form

 1. Informacja.

  Można zapoznawać się z wnioskiem zgłoszeniowym. Jest dodany do tekstu. Czekamy na inspirujące podpowiedzi.

   • Przeszkadzała Tepsa on 2 stycznia 2015 at 18:21
   • Odpowiedz

   W 7 punkcie napiszcie że trudności sprawiała TP. Co może nie było tak?

  • obserwator ZBOKU on 1 stycznia 2015 at 15:49
  • Odpowiedz

  Optymizmu to tutaj akurat bym się nie spodziewał. Oto cytat z książki Ludwika Pędraka pt Dzieje wsi Zalasowa i okolic.
  “Zalasowa jako społeczność zbiorowa przy końcu XX w jest tak samo skłucona jak to było w dawnych czasach. Ludzie są tu zawistni, zazdrośni, kłutliwi i lubią się procesować. Nie wpłynęła na polepszenie kontaktów i usposobienie szeroko rozwinięta działalność duszpasterska naszych księży. Życie toczy się swoim torem, a fałszywa pobożność przykrywa wszystkie niedociągnięcia i błędy.”
  Moim zdaniem całe to odium na całą Gminę roznieśli Karasiewicz i Olszówka, a dzielnie kontynuował to Jezior.

 2. Polecić warto każdemu myślącemu ten materiał. Nie dotyczy wyników ostatnich wyborów samorządowych.

  http://wiarygodnewybory2014.blog.pl/?p=957

  • Sztabka Burego on 1 stycznia 2015 at 13:40
  • Odpowiedz

  W PSL większość to oportuniści i koryciarze (i Pana do nich zaliczam). To takie Syanisławy Anioły z filmu Bareji. Jaką odegra rolę? Mam nadzieję że wałek z unieważnianiem głosów wyszedł im tylko raz.

   • Też staystycznie on 1 stycznia 2015 at 13:50
   • Odpowiedz

   Jak wytłumaczysz niewątpliwy sukces PSL-u w powiecie tarnowskim? Mają 9 radnych, mieli bodajby 4 . PO ma teraz 3 a mieli chyba 7 . Są drugą siłą w powiecie, tworzą szeroką koalicję z PiS i takich powiatów w Małopolsce jest multum. W Małopolsce akurat głosów nieważnych nie było tak dużo jak powiedzmy na Mazowszu czy Polsce północnej.

   1. Bo Małopolska tak naprawdę nikogo nie interesuje, a tak w szczególności zepsutej warszawki. Dla nich to trzeciorzędny nieliczący się zaścianek na jakimś zadupiu. Przejeżdżają tamtędy jak jadą na narty. Tyle ich obchodzi ta dziura w ziemi, dlatego wogóle nie przywiązali uwagi kogo się wybierze, inaczej swoje pokorne “żołnierzyki” by tu namieszały tak jak gdzie indziej.

  1. Coś ty człeku za porównanie zastosował. Jak już porównywać do kogokolwiek z tego filmu to do Profesora Ryszarda Dąb-Rozwadowskiego.

  • Liberał z Jonin II on 1 stycznia 2015 at 10:38
  • Odpowiedz

  Jeśli na blogu nie będzie choć w czwartej części czegoś optymistycznego o gminie i jej mieszkańcach to wg mnie zgłaszanie go (bloga) do konkursu nie jest dobrym pomysłem. Blog dla NIE-RYGLICZAN jest raczej anty- promocją gminy. Jakby zamienić wyraz INICJATYWA na KRYTYKA to tak. W kategorii Obywatelska KRYTYKA lokalna szanse by były. A tak to buraczane trolowanie między Liberałami Klosami Okoniami i anonimami raczej szanownej komisji konkursowej nie przypadnie do gustu.
  PS
  No ale nic nie stoi na przeszkodzie żeby do konkursu się zgłosić. Powodzenia.

  1. Dziękuję za opinię. Na takie i inne liczymy nim wypełnimy i wyślemy wniosek zgłoszeniowy.

   Raczej trzeba będzie ukierunkować Komisję oceniającą tą naszą inicjatywę pod kątem, by ta nie oceniała anonimowych komentarzy, bo to i nie do ogarnięcia jest. Tutaj ocenie podlegać powinny inne kwestie, nad którymi się zastanawiam (zastanawiajmy). Jest miesiąc czasu do zgłoszenia.

    • no koniecznie on 1 stycznia 2015 at 18:03
    • Odpowiedz

    jakiś telefon żeby “ukierunkować” i się dowartościować

    1. 🙂 . Dobre, niczym z Alternatywy 4. Nie w tym rzecz. Wystarczy zapoznać się z wnioskiem, gdzie są wskazówki co wpisać. Od wpisania wiele zależeć może. Oczywiście pisanie nie może polegać na bajkopisarstwie.

  • Inicjatywa on 31 grudnia 2014 at 09:45
  • Odpowiedz

  jest,tylko brak moderacji,istny śmietnik i wylewanie frustracji.Raczej z tym poziomem dyskusji nagrody nie będzie.

   • przecież on 31 grudnia 2014 at 10:00
   • Odpowiedz

   te ” redakcyjne” artykuły to żenada , brak zdania totalny albo raczej totalny konformizm , brak odniesienia się do wyborów do “cudownego” uniewinnienia .Choć może Bul Komorowski z WSI to dobry patron dla takich osiągnięć .Na pewno dobry .

   1. Każdy kto mnie zna wie, że politycznie daleko mi do PO, oj bardzo daleko. Nie kryłem i nie kryję się z tym bynajmniej. Co zaś się tyczy zgłoszenia bloga do konkursu. No cóż idea Nagrody Obywatelskiej jest dobra i zapewne będzie kontynuowana w przyszłości niezależnie od tego kto będzie Prezydentem. Też bym wolał aby prezydentem RP był ktoś inny niż obecny Prezydent. Co zaś się tyczy wyborów w naszej gminie i w kraju. Nie głosowałem na Pana Bernarda Karasiewicza. W gminie wybory sfałszowane nie były. Natomiast w Polsce było wiele niedociągnięć wynikłych z konstrukcji systemu wyborczego. Można się spierać czy system jest celowo wadliwy czy też wystąpił, tzw. czynnik ludzki na skalę niespotykaną w rozwiniętych demokracjach. To tyle na temat mojego konformizmu. To nawet miłe, że jest oczekiwanie na moje (nasze) opinie. Zakładki – Pytania do Adama Zielińskiego nie trzeba chyba zakładać? Przyjdzie pora na artykuły. Wszystkim Wszystkiego Dobrego w Nowym Roku.

    1. Daleko Panu do koalicjanta? Niech się Pan nie ośmiesza.

     1. Więc proszę sobie wyobrazić taką sytuację. Nie wszystkim członkom i sympatykom PSL (na razie jestem sympatykiem tego ugrupowania) blisko do PO, jak i nie wszyscy z PO są zadowoleni z koalicjanta. Są to dwa autonomiczne byty polityczne. PSL ma sporą szansę odegrać w najbliższej przyszłości dużą, konstruktywną i pozytywną rolę w Polsce. Wszystko zależy od decyzji politycznych jakie w najbliższym czasie podejmie ta partia. Jak wszyscy wiemy rok 2015, to rok wyborczy i wiele będzie się działo na scenie politycznej w naszym kraju.

      • Też staystycznie on 1 stycznia 2015 at 12:39
      • Odpowiedz

      Jak gmina gminą PSL nie miało tak dobrego wyniku wyborczego. 915 głosów do powiatu to nie mało.

     2. Największa (najliczniejsza) partia polityczna w Polsce oraz partia, która w wyborach samorządowych od czasu przełomu ustrojowego bierze najwięcej mandatów w samorządzie, musi wręcz wystawić na Prezydenta RP swojego kandydata. To oczywiste.

     • Liberał z Jonin II on 1 stycznia 2015 at 18:13
     • Odpowiedz

     A może taką polityczną obywatelską inicjatywą ryglicką byłoby utworzenie w Ryglicach silnego PSL-u . Wg mnie jest to JEDYNA PARTIA W POLSKIM PARLAMENCIE. No bo PO, PiS i SLD to są ZROSTYróżnych partyjek a SP czy TR to ODROSTY od tych wcześniej wymienionych. PSL można więc śmiało nazywać najgorszą lub najlepszą partią w Sejmie. Polski wyborca nie lubi nudy i sztywniactwa (Ludowcy to typowi bezbarwni sztywniacy podobni do brytyjskich dżentelmenów) ale teraz przy medialnym szumie, że za dobrze im poszło w wyborach, jakby trochę potańczyli disco-polo i zakręcili się przy urodziwych słowiańskich paniach to kto wie czy nie jest im pisany sukcesów ciąg dalszy. Po co nam w Sejmie zrosty i odrosty skoro mamy twardy nie do zdarcia PSL. Do roboty więc panie adminie. Liderować gminnym PSL czas zacząć.
     PS.
     Oczywiście zwycięstwo PSL-u w wyborach byłoby wspaniałą wiadomością dla…PSL-u bo kandydatów do stółków w ich gronie przybywa. Ludowcy mają licznych członków rodzin, których bardzo ale to bardzo kochają. No ale czas zrozumieć, że polityka to WALKA O WŁADZĘ a nie wpajanie ciemnoty, że WALKA O… LEPSZE RYGLICE.

     1. Ja akurat disco-polo średnio tak 🙂 Raczej techno, muzyka industrialna, np.:

      • Liberał z Jonin II on 1 stycznia 2015 at 19:21
      • Odpowiedz

      A ja bluesa. Może jechałeś PKSem w 1986 roku i widziałeś mnie dumnego trzymajacego w ręce płytę CEGŁA zespołu Dżem. Lata 80-te to były piekne chwile w muzyce.

     2. Wygląda na to, że mnie znasz. Już raz była tu o tym wzmianka. W wspomnianym roku dojeżdżałem PKSem do szkoły podstawowej. CEGŁY nie zauważyłem :). Tak lata 80 XX w. to złoty czas w polskiej muzyce.

      https://www.youtube.com/watch?v=WLSJCeS3Xv4

      Ponad 3 miliony odsłon, no nieźle. Inne utwory nawet ponad 5 milionów.

  1. A ja wam mówię , drugiego takiego bloga i forum i aktywizacji społeczeństwa lokalnego w Polsce niema. A nagroda mogłaby juz być za wskazanie zagnojonego kibla przy budynku sakralnym.

   1. I nie jest inaczej. Kibel to nasz test i wstyd

     • Rygliczanin on 31 grudnia 2014 at 13:27
     • Odpowiedz

     Bez moderacji i czytelnego regulaminu dalej będzie jeden wielki gminny śmietnik,jak wszędzie tak i tu potrzebny jest zarządca.Komu chce się grzebać w tym syfie żeby wyłapać jakiś temat,a jeśli nawet już go znajdzie zaraz zaczyna się jazda po bandzie. Przede wszystkim wszelkiego rodzaju wulgaryzmy powinny zniknąć,wpisy nie związane z danym tematem usuwane itd.A tak to jest pojedynek Ryglice kontra reszta gminy.W ten sposób niczego nie zbudujemy.

      • Lubczanin on 31 grudnia 2014 at 13:42
      • Odpowiedz

      Brak moderacji to wielka zaleta. Jestem aktywnym przeglądaczem forum i znam każdy wpis i nie przeszkadza mi żaden komentarz. Aktywność i raz jeszcze aktywność. Jak jesteś na zebraniu mieszkańców też byś chciał moderacji? Spontan nade wszystko. Jest dobrze i nic nie zmieniajcie administry….

     1. Spontan może być, ale porządek jakiś należało by wprowadzić. Np. zakładka “Pytanie do Burmistrza” to jeden wielki by nie powiedzieć, ale powiem syf. Setki bezsensownych komentarzy w miejscu gdzie powinno być pytanie i odpowiedź na nie. Pisaliśmy do Admina że by to uporządkował, przeniósł komentarze jak nie chce usuwać, ale najwyraźniej to zlał. Dzisiaj widzicie jak ta zakładka wygląda. Komu się tam będzie chciało zadać pytanie i komu na nie odpowiedzieć, skoro wygląda tak samo jak przykościelny kibel w pewnej miejscowości. Widać admin puścił wszystko w samopas, czyli ma taki mocno zarośnięty ogród i oczekuje jeszcze nagrody za tenże ogród? Ja wiem, to wymaga nakładu czasu, ale niestety bez pracy nie ma kołaczy.

     2. Do Zbych

      Burmistrz zapowiada utworzenie na stronie UM witryny, gdzie będzie można korespondować, zadawać pytania urzędnikom w tym zapewne i Burmistrzowi. Wspominałem, że będzie można, gdy tylko ktoś zechce synchronizować zadawanie pytań z jednoczesnym publikowaniem problemu na blogu.

      Faktycznie co tyczy się moderacji w zakładce – Pytania do Burmistrza. Pomyślimy. Wydawało mi się, że perswazja wystarczy i czytelnicy sami zadbają o przejrzystość. Może jeszcze się to uda.

     3. Jak pytanie będzie mocne to się przebije, to oczywiste. Nie ruszać tu nic.

     4. Bzdura. Wielkie g… się przebije. Czas do myślenia Pan już miał i inni też. Jak widać niczego Pan nie wymyślił i tak minie kolejne 100 lat na Pańskim myśleniu. Co do tego że ludzie przestaną tam pisać spamy, bym akurat nie liczył. Policz Pan ile tam pytań pozostaje bez odpowiedzi bo zamalowali je wszystkie te głupole co tam paprają bez pojęcia i jakiejkolwiek potrzeby.

      • Liczę odpowiedzi on 1 stycznia 2015 at 19:13
      • Odpowiedz

      Jedna pytanie zostało bez odpowiedzi , zdaje się pytanie zadał J23 odnoście przydomowych oczyszczalni. Może jeszcze zada to pytanie, Lub BK odpowie.

 3. No to czekamy aż na witrynie pojawi się blogowa inicjatywa.

 4. ma jak skromność

  • Też inicjatywa on 30 grudnia 2014 at 20:10
  • Odpowiedz

  z Podkowy Leśnej. Pierwsza w Polsce taka gmina, taki włodarz?

  http://siecobywatelska.pl/1,454,kto_zmieni_standardy_rzadzenia.html

  http://arturtusinski-podkowa.pl/rejest-umow-juz-jawny/

  1. Może powoli PL będzie taka jak od 40 lat jest już UK czy Holand.

   1. Daj Boże, tylko 1 kłopot, ludzie nieświadomie wybierają

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.

Optionally add an image (JPEG only)