Zebranie mieszkańców Woli Lubeckiej

Zebranie mieszkańców Woli Lubeckiej choć pewien co do tego, co to było, nie jestem.

Podziel się na:
 • Facebook
 • Twitter
 • Blogger.com

Permalink do tego artykułu: https://lepszeryglice.cba.pl/zebranie-mieszkancow-woli-lubeckiej-2/

147 Komentarzy

Skip to comment form

 1. Żenada, może ktoś linka wyśle do TVN?Panowie z Warszawy mogliby się uczyć!

  • Kiedy wybory na Woli on 4 kwietnia 2012 at 20:37
  • Odpowiedz

  Kiedy wybory na Woli. Przecież to niemożliwe żeby to tak poszło w niepamięć i pod dywan.

  1. Sprzęt rehabilitacyjny dalej jest własnością gminy za który płacony jest czynsz , usługi rehabilitacyjne są świadczone z ubezpieczenia czyli bezpłatne , co prawda coraz mniej zakontraktowanych. Gratuluję pozbycia się Karasiewicza i jego syna . Bo od roku jest już wreszcie prawie sprawiedliwie . Pół miliona z zakładu komunalnego oddane w sprzęcie do Tuchowa i to za darmo , synowa zatrudniona w przedszkolu , jest teraz porządny gminny prezes OSP strażacy teraz mają dobrze , ile im sprzętu załatwił oj hi hi. . W Urzędzie co prawda nie zatrudniono żony lub syna , ale wszystko przed nami . Zakup łąki zalewowej za 70 tyś zł gdy w pobliżu poprzednik za 30 arów dla Gminy dał 10 razy mniej. Na wszystkich umorzeniach podatku gmina była mniej stratna niż to co teraz wydaje się na dodatkowych urzędników. Gratulujemy dobrego samopoczucia gospodarskiego.

   1. wszystko było w porzadku

    1. Czyli czego się Jezior dotknie to sp…..i

     1. ja swoją listę chętnie kiedyś dorzucę ,jest dłuższa niż myślicie ale wszystko w swoim czasie
      ,czasami wpada sie w własne sidła

       • boberek on 3 kwietnia 2012 at 20:46

       masz rację bober Nowa Jakość ma juz tyle wpadek i to nie byle jakich ja też je zbieram i narazie nie ujawniam ale w odpowiednim czasie……. kto wie?kto wie?
       pozdrawiam

       • ryglice on 3 kwietnia 2012 at 22:10
        Author

       Super że są jeszcze inni kolekcjonerzy. Może w najbliższym czasie zorganizujemy wystawę co Wy na to ?

       • Anonim on 4 kwietnia 2012 at 06:29

       Wstęp na wystawę będą mieć wszyscy wyborcy z ważnym “biletem” do głosowania.

  • Pamiętamy on 2 kwietnia 2012 at 18:26
  • Odpowiedz

  Z bloga radnego AJ

  14 lutego 2010
  Adwoce do artykułu “Jędruś lutuj”

  Szanowni Państwo
  W dniu 5 lutego na stronie internetowej urzędu miejskiego w Ryglicach zamieszczony został artykuł autorstwa Pana Seweryna Gutkowskiego pt: “Jedruś lutuj – czyli rzecz o walce wokół Kokocza” oraz “Analiza prawnych możliwości działań przeciwko powstaniu kopalni na górze Kokocz” wraz z załącznikami. Jako, że artykuł i analiza stanowią stek wulgaryzmów i kpin kierowanych pod moim adresem, czuję się zobowiązany do obrony mojej godności osobistej.

  Przechodząc do opozycji byłem przygotowany na ataki wobec mojej osoby. Wiedziałem doskonale jakimi metodami wobec adwersarzy politycznych posługuje się Burmistrz. Decyzję o przejściu do opozycji podjąłem po kilkunastu miesiącach obecności w radzie miejskiej – po okresie usilnych ale bezskutecznych prób nawiązania współpracy z Burmistrzem.
  Artykuły zamieszczone na stronie internetowej urzędu miejskiego są pewnym dowodem na poziom dyskusji, który niejednokrotnie był wobec mnie stosowany podczas sesji rady miejskiej. Dla wielu mieszkańców Woli Lubeckiej, którzy byli kilkakrotnie obecni w trakcie sesji szokujący był fakt, w jaki sposób przedstawiciel organu wykonawczego gminy może odnosić się do mieszkańców i członków rady miejskiej.
  Dlatego zawsze gorąco zachęcałem Państwa do przyjścia na sesję rady miejskiej. Pragnę również poinformować, iż na początku swojej kadencji przyczyniłem się do sporządzenia nowego statutu Gminy Ryglice, w którym zawarto możliwość rejestracji dźwiękowej przebiegu sesji rady miejskiej. Ubolewam, że dotychczas z możliwości tej nie skorzystano. W wielu gminach w Polsce zapisy z sesji publikowane są na stronie internetowej urzędu – mieszkańcy mają możliwość oceny działań i wypowiedzi wójta, burmistrza czy też poszczególnych radnych. Podejrzewam, iż istnienie podobnej możliwości w Ryglicach byłoby zbyt niewygodne dla Burmistrza i związanej z nim grupy radnych.

  Wiele komentarzy na moim blogu zawiera odzwierciedlenie obaw o bezpieczeństwo osób, które stanowią opozycję wobec aktualnego władcy. Przykład mojej osoby doskonale pokazuje co spotyka osoby, które odważą się sprzeciwić Burmistrzowi. Prawdę mówiąc nie będę zdziwiony, jeżeli któregoś dnia zostanę zmuszony zamieścić na blogu informację, o krzywdzie wyrządzonej któremuś z członków mojej rodziny. Jestem również przygotowany na to, że taka informacja może pojawić się tutaj na mój temat.
  W tej sytuacji rozumiem ludzi, którzy nie mają odwagi na otwarte przedstawianie swoich poglądów oraz poparcia dla działań opozycji i dla własnego komfortu oraz bezpieczeństwa wolą zachować swoje poglądy dla siebie, oficjalnie deklarując poparcie dla działań Burmistrza. Wiem, że jest Was bardzo dużo.

  Dlatego pragnę również bardzo podziękować za szerokie poparcie, którego udzielacie mi Państwo zarówno na blogu jak i w osobistych kontaktach. Zapewniam, że pomimo usilnych starań urzędu nie dam się sprowokować i odwrócić mojej uwagi od rzeczy najważniejszych – jakimi są dobro Gminy Ryglice oraz jej mieszkańców.
  Andrzej Jezior
  http://andrzejjezior.blog.onet.pl/Adwoce-do-artykulu-Jedrus-lutu,2,ID400518166,DA2010-02-14,n

  1. Próbowałem gminie sprzedać po dobrych cenach grunt koło cmentarza wojskowego , Zatrudnić żonę lub syna w Urzędzie miejskim , zostać płatnym pracownikiem gminy na stanowisku ds. zagrożeń zrobić z teścia bohatera , otrzymać od gminy drogę koło cmentarza do mojego pola , spowodować aby moim sąsiadom obrzydził życie ale się nie udało dlatego przeszedłem do opozycji.

   1. Lista zasług jest znacznie dłuższa pracujemy nad jej sporzadzeniem z precyzja należną zasłużonemu dla miasta i gminy Obywatelowi. Żal by było czegoś nie dopilnować!A Wolanie to pewnie kiedyś bez zaproszenia wejdą nie na sesje bo to naród nerwowy i sprawiedliwy to się należne dzięki Andrzejowi dostaną.

 2. Odpowiedz dla Za2U
  “Jakościomierzowi nie wolno robić co zechce na zebraniach mieszkańców.
  Nie ma prawa prezentować wizerunku osób postronnych (w tym mieszkańców) w internecie w tym również ich głosu. Na prezentacje muszą zgodzić się mieszkańcy uczestniczący w zebraniu”
  . Czy osoba ta ma rację ?

  Art. 1 stanowi, że prasa zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z wolności wypowiedzi i urzeczywistnia prawo obywateli do ich rzetelnego informowania, jawności życia publicznego oraz kontroli i krytyki społecznej.

  Wyróżnia się trzy podstawowe funkcje prasy:
  1. Funkcja informacyjna
  2. Funkcja ujawniania krytycznych wypowiedzi
  3. Funkcja wpływania na jawność życia publicznego (między innymi tzw. dziennikarstwo śledcze).

  Funkcja informacyjna – jest realizowana poprzez zagwarantowanie prasie dostępu do informacji. Dostęp do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 06.09.2001 r., o dostępie do informacji publicznej.

  Funkcja informacyjna jest zawarta też w art. 4 prawa prasowego. Według niej istnieje obowiązek przedsiębiorców i innych organizacji do udostępniania prasie informacji o swojej działalności. W razie odmowy może być zaskarżony do sądu administracyjnego.

  Trzecim przepisem regulującym funkcje informacyjne jest art. 5 prawa prasowego, który stwierdza, że każdy obywatel może udzielać informacji prasie i nie może być narażony z tego tytułu na uszczerbek jeżeli działa w granicach prawa.

  Wolność prasy – zgodnie z art. 2 prawa prasowego prasa ma prawo korzystać z wolności słowa.
  Wolność prasy zagwarantowana jest także przez Konstytucję (art.14, który stanowi, że rzeczpospolita gwarantuje wolność prasy i innych środków przekazu i art.54, który traktuje o wolności wypowiedzi – wolność wypowiadania swoich poglądów oraz wolność rozpowszechniania informacji, zakazuje stosowania cenzury prewencyjnej.
  Ograniczeniem dla prasowej wolności jest art.31 ustęp 3 Konstytucji, który mówi, że nie wolno naruszać dóbr osobistych (godność, cześć, integralności fizyczna, zdrowie, prawo do prywatności, życie intymne człowieka, tzw. kult zmarłych).

  Co nie podlega prawu autorskiemu?
  ­ Informacje prasowe nie są chronione prawem autorskim. Są,
  bowiem jedynie prostymi stwierdzeniami pewnych faktów.
  Informacje te powstały, bowiem bez twórczego wkładu ze strony
  autora. Powszechnie przyjmuje się, że prostymi informacjami
  prasowymi są m.in.:
  1. informacje o wypadkach,
  2. prognoza pogody,
  3. kursy walut,
  4. program radiowy i telewizyjny,
  5. repertuar kin, teatrów,
  6. proste ogłoszenia, komunikaty. ­ Ustawy i ich urzędowe projekty, urzędowe dokumenty,
  materiały, znaki i symbole.
  ­ Dozwolony użytek utworów Bez zezwolenia twórcy wolno
  nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie
  własnego użytku osobistego, który obejmuje krąg osób pozostających
  w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku
  towarzyskiego.
  ­ Prawo przedruku Wolno wykorzystywać w celach informacyjnych
  w prasie, radiu i telewizji już rozpowszechnione sprawozdania o
  aktualnych wydarzeniach, aktualne artykuły na tematy polityczne,
  gospodarcze lub religijne (chyba że zostało wyraźnie zastrzeżone, że
  ich dalsze rozpowszechnianie jest zabronione) aktualne wypowiedzi i
  fotografie reporterskie.Można też rozpowszechniać krótkie wyciągi z tych sprawozdań i
  artykułów, przeglądy publikacji z utworów rozpowszechnionych (np.
  przeglądanie prasy na stronach internetowych), mowy wygłoszone na
  publicznych zebraniach i rozprawach oraz krótkie streszczenia
  rozpowszechnionych utworów.

  ­ Prawo cytatu We wszelkich utworach stanowiących samoistną
  całość (np. w wypracowaniu) można przytaczać urywki już
  rozpowszechnionych utworów lub nawet drobne utwory w całości.
  Należy jednak robić to tylko w zakresie uzasadnionym wyjaśnieniem,
  analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości (np.
  w plastycznym kolażu czy w eseju). Wolno cytować, ale tylko w
  podanych wyżej celach i zakresie. A zatem, dla użycia cytatu wżadnym wypadku nie może być uzasadnieniem fakt, że samodzielne
  opracowanie jakiegoś tematu jest pracochłonne lub trudne. Oprócz
  tego wolno też w celach dydaktycznych i naukowych umieszczać
  drobne utwory lub fragmenty większych dzieł w podręcznikach i wypisach.

 3. Co z protokołem zebrania? Można go będzie tu opublikować? Wielu chętnie by poczytało.

  1. () heheheh

  2. lepiej byś zapytał kiedy wybory sołtysa na Woli . Bo że są potrzebne to pewne

   1. po ostatnim zebraniu gdy nikt nie poparł sołtysa a murem stanęli mieszkańcy za kamerzystą to sołtys sam powinien ustąpić . a tak na poważnie co bierzecie i gdzie to można kupić ?

     • przyjaciel Woli Lub. on 1 kwietnia 2012 at 10:19
     • Odpowiedz

     Murem stanęli za sołtysem bo nie mają wyboru jeżeli na zebraniu połowa uczestników to krewni i kuzyni Kumięgi , którzy słyną z pyskowania . Najlepiej krzykiem zagłuszyć oczywiste prawdy. . Zapytajcie w ich sąsiedztwie to się dowiecie całej prawdy o nich. Dlaczego w innych miejscowościach jest normalnie , a w Woli paranoiczne zachowania podsycane przez radnego Augustyna? Odpowiedź nasuwa się sama – łatwiej takimi kierować , bo paranoja jest ich normalnym środowiskiem. Jeżeli ktoś ma inne zdanie przyglądając się wszystkim nagraniom zebrań w gminie to proszę o argumenty.

 4. Ale cyrk no dawno się tak nie ubawiłem,wielkie dzięki za to nagranie przecież ta nasza “władza” na którą sam niestety głosowałem tylko się ośmiesza, żal mi tych radnych powiatowych chcieli zabłysnąć a jak wyszło to widać.
  Moim zdaniem całą winą za zamieszanie należy obciążyć sołtysa, pewnie Krzysztof działa mu na nerwy .

  • Niedźwiedzia przysługa on 26 marca 2012 at 20:58
  • Odpowiedz

  Zebranie na Woli to punkt w polityce gminy po którym już dojdzie do zmiany układu rządzącego. A mogli wykorzystać szansę i tylko korzystać.

 5. kiedy bedzie zebranie?

  1. W związku z poważnymi kłopotami technicznymi na publikację zebrania mieszkańców Lubczy trzeba jeszcze poczekać. Zainteresowanych przepraszam.

   1. Jak można pomóc?

 6. Bogumiłowi Niechcicowi czasem nie wychodziło bo mu m.in. pan Daleniecki wywinoł numer także pogoda często oraz inne przeciwności losu w tym syn Tomaszek. Mimo to ciężko pracował dla rodziny i służył ziemi. To kultowa postać. Fabuła powieści jest zakotwiczona w realiach. Żył taki Niechcić i do dziś żyje.

  • Niczym Bogumił Niechcic on 25 marca 2012 at 13:13
  • Odpowiedz

  Właśnie wróciłam z zebrania na Lubczy. Było spokojnie. Smutny trochę siedział Pan Radny Cieślikowski. Pewnie po incydencie na Woli, któż nie popełnia błędów. Głowa do góry Szanowny Panie jest Pan człowiekiem pracy i wszyscy to wiedzą. Pozdrowienia. Natomiast mamy 3 radnych powiatowych, a było tylko dwóch.

  1. cieślikowski to raczej tomaszek niechcic
   wszystko czego się tknie to porażka

    • z Księżyca? on 25 marca 2012 at 20:58
    • Odpowiedz

    P. Zbyszek cieszy sie dużym poparciem i szacunkiem. Może nie u ciebie (celowo mała litera) , Z Księżyca mu to nie spadło.

 7. Radny Pawełek który może na zebraniach uchwalać Wszystko niech sp…..

 8. A na stronie urzędu można już ogladac zwołaną w trybie nadzwyczajnym sesje rady z ostaniej środy. Nie mówi się na niej nic o incydencie na Woli. Dziwni ludzie tam zasiadaja w tej radzie.

   • przyjaciel Woli Lub. on 23 marca 2012 at 20:33
   • Odpowiedz

   Koniec emocji i oburzenia problem Woli Lubeckiej ,a właściwie zachowań małej części mieszkańców to problem wielu zdegenerowanych środowisk w naszym kraju. Okrzyki niektórych świadczą o problemach tych ludzi często wywołane emocjami wynikającymi z braku zrozumienia reguł jakie obowiązują w otaczających ich realiach. Stwierdzenia demokracja , prawo i wolność odczytują w prosty sposób ” ja mogę wszystko” a tak nie jest w rzeczywistości być nie może bo była by to anarchia . Dlatego będę ich bronił , bo winę ponoszą Ci liderzy życia publicznego , którzy mieszkając na Woli nie przychodzą na zebrania wiejskie. Są to ludzie na ogół mądrzejsi i lepiej wykształceni , którzy zapewne czują się obrażeni i zaszczuci przez tą krzykliwą mniejszość z jednej części tej miejscowości. Żal mi tych ludzi z wypłukanym przez lata mózgami różnymi rodzajami wynalazków domowej produkcji. Źle będzie się w naszej ojczyźnie działo jeżeli główni liderzy reprezentujący powiat są bez matury , a głosy które są słyszane w tle za kamerą to po części osoby będące stałymi pacjentami placówek leczących zaburzenia emocjonalne , a inni nie mogli ukończyć szkoły podstawowej w normalnym trybie. Ci właśnie ludzie muszą w końcu uznać że aby kierować społecznością wiejską należy umieć kierować swoim losem i losami członków swoich rodzin. Niestety trzeba czasu , bo głupkiem nie jest ten co zdaje sobie z tego sprawę ale ten co uważa że zjadł wszystkie rozumy.

   1. Dokładnie, powiatowy AU uśmiechnięty AUT z powiatu. Jak chydraulik spieprzy robotę to odpowiada za to. Z “politykami” powinno być podobnie.

    • przyjacielu on 23 marca 2012 at 22:10
    • Odpowiedz

    Woli Lub. Możesz sugerować że mieszkańcy Woli Lubeckiej to ludzie chorzy psychicznie . Opinia taka więcej jednak mówi o tym kto ją napisał czyli o tobie . Rozumny człowiek nie znający naszych realiów zastanawia się pewnie dlaczego pogonili “kamerzystę” , a mieszkający tutaj wiedzą dokładnie dlaczego . A prawo nie jest święte , gdyby było , to nie tylko komuna by nie upadła a może pod austriackim zaborem byśmy byli . Pan Groch – Jakościomierz to zdaje się we własnym mniemaniu jak i ” przelicznych ” komentatorów tego bloga to ten który oświeca tych “wiejskich głupków ” . Gratulujemy Zalasowej takiego mieszkańca.

    1. Co do komentujących jak piszesz “licznych” to skontaktuj się z adminem i Ci zapewne pokaże bloga od wewnątrz i się przekonasz o liczebności komentujących. Widziałem dlatego piszę. Czasem warto sprawdzić pewne rzeczy przed napisaniem. Oczywiście czytających jest więcej to wiadome. Moim skromnym zdaniem Groch nie oświeca jak piszesz “wiejskich głupków” bo nie są takimi. Groch jak już, to oświeca naszą lokalną władzę.

     1. bo są zajebiście (nie przeklinam) słabo przygotowani do pełnienia funkcji publicznych – warto by dodać. Urzędnicy (nie wszyscy) nie są lepsi, jest taka jedna starsza, maturę chyba ma, ale dzień dobry odpowiedziec ciężko.

     • przyjaciel Woli Lub. on 24 marca 2012 at 16:32
     • Odpowiedz

     Dziękuję że potwierdzasz moje tezy niestety dodam że czytanie ze zrozumieniem jakoś nie bardzo Ci idzie co ?. Nikogo nie obrażam stwierdzam fakty. Ludzi dotkniętych jakąkolwiek chorobą żal i to nie jest ich wina. Ale czy będzie dobrym muzykiem klawiszowym osoba bez rąk i czy będą reprezentować i kierować społecznością osoby które j.w. Wszak wybrańcy świadczą o wyborcach.

     1. twoją logiką przyjacielu Woli Lub. potwierdzam twoje ” tezy” bo mi czytanie ze zrozumieniem nie bardzo idzie 🙂 . jest jednak odwrotnie

    2. Niektórym to oświecenie na niewiele się zdaje, bo przepis przepisem ale racja musi być po waszej stronie. Skoro nie znamy tych waszych realiów to może wreszcie ktoś je sensownie przedstawi, zamiast gwarzyć pierdołki burki? Tak to może powiedzieć każdy że w związku ze szczególnymi okolicznościami utajnimy wszystko. Co chcecie budować? Totalitaryzm Lubecki? Może wreszcie ktoś z was oświeci resztę i wyjaśni waszą zawiłą sytuację. Będę domagał się protokołu z tego posiedzenia i chciałbym przeczytać go tu, na blogu.

 9. Czy to prawda że incydentem zainteresowała się Helsińska Fundacja Praw Człowieka? Fundacja ta pomogła także radnemu Jeziorowi wygrać proces sądowy z byłym szefem gminy.

  1. Nam nic o tym nie wiadomo.

  • nie lękajcie się on 22 marca 2012 at 17:16
  • Odpowiedz

  Tak naprawdę jesteśmy cudowni – cała gmina.

  1. są wspaniali. W najbliższą niedzielę spotkanie marcowe. Na pewno dopisze frekwencja, jak i na majowym. Pozdro dla radnego p. Marcinka Andrzeja.

  2. Własnie się zląkłem.

   1. bez obaw Zb..

  3. Tę piosenkę powinni chyba mieszkańcom Woli Lubeckiej zaśpiewać. Nie lękajcie się Pana Grocha. 🙂

   1. jesteś inteligentny

  • Leszek z Kasiom on 22 marca 2012 at 13:03
  • Odpowiedz

  bez dwóch zdań piszemy tu bo jest tu poziom wysoki

  1. Zapewne o wiele wyższy niż na ostatnim zebraniu

 10. Ludzie co to za cyrk? w jakim kraju żyjemy? czy to początki powrotu totalitaryzmu??(totalitaryzm-system organizacji państwa,w którym władza kontroluje wszystkie dziedziny życia,skupiona jest w rekach jednej partii.Wszelka opozycja jest bezwzględnie zwalczana.Prawo zastąpione jest przez policyjny terror,a zastraszanie obywateli ma ułatwić przejęcie nad nimi całkowitej kontroli). Miejmy nadzieję że to zebranie- to tylko zwykła pajdokracja.Szanowni państwo tu zostały naruszone prawa człowieka-Prawa człowieka, zespół praw i wolności, które przysługują każdemu człowiekowi bez względu na rasę, płeć, język, wyznanie, przekonania polityczne, pochodzenie narodowe i społeczne, majątek itp. Prawa człowieka są prawami o charakterze moralnym, zbiorem postulatów domagających się poszanowania wartości najcenniejszych dla człowieka, takich jak życie, godność, wolność, swobodny rozwój.Tu obywatel został usunięty ze zebrania ze względu na pochodzenie -z innej wsi oraz przekonania.

 11. blogoog powinien być lekturą w szkołach, komentarze na poziomie rozjaśniające ciemnym masom na czym polega demokracja, sądząc po ich ilości to pewnie ok 50 osobowa grupa dobrze wyedukowanych młodych ludzi tu dyskutuje. Jest to dobra prognoza na lepszejutro. co ważne redakcji nie można zarzucić stronniczości czy zależności od kogokolwiek . 🙂

Skomentuj Anonim Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie będzie publikowany.

Optionally add an image (JPEG only)