Nie tak kolorowo jak się maluje.

Zainspirowany wypowiedziami p. Burmistrz Teresy Połoska udzielonymi Tarnowskiej TV i radiu RDN, postanowiłem przyjrzeć się bliżej poruszanym  w tych wypowiedziach sprawom.

Pani Burmistrz  mówi, że trzeba się otwierać, stawiać na promocje i informacje – dobrą  i rzetelną informację. Tą rzetelną „dobrą” informacją nazwa się informacje jakie urząd zamieszcza na swojej stronie internetowej.  Za przykład jak dobra i rzetelna ona jest posłużyć może strona BIP-u  http://www.ryglice.pl/bip/page/open/title/Prawo  (ostatnia pozycja na liście) na której prezentowany jest a właściwie powinien być Statut gminy Ryglice  .  Po kliknięciu w podane tam linki Statut gminy (CzytajZał.1, Zał.2, Zał.3Zm1, Zm2,    zamiast  statutu  zobaczymy komunikat Ups! przeglądarka nie odnalazła pliku po za tym  prawie każdy załącznik nazywa się „czytaj” lub „czytaj więcej” i aby go przeglądnąć zamiast otworzyć dokument  w podanej lokalizacji,  musimy pobrać go zaśmiecając nasz komputer.  Słyszymy, że odkąd  p. Burmistrz objęła swój  urząd, nasza gmina zmieniła swe oblicze, weszła na fecebook, bo w ten sposób stawia na młodzież. Jakie to stawianie jest każdy widzi. Na stanowiska urzędnicze zatrudnia się wszystkich, tylko nie miejscowych. O szerokopasmowym dostępie do szybkiego internatu wciąż się tylko mówi, zapowiadano powołanie Młodzieżowej Rady Miejskiej. I co? Do dziś nie powstała.

W dalszej części wywiadu, czy może raczej wyreżyserowanego spektaklu,  p. Burmistrz mówi o konsultacjach  dotyczących  rozwoju  subregionu tarnowskiego, jakie z udziałem  wicemarszałka Romana Ciepieli  odbyły się  w Ryglicach.  Wpisujemy się, niema możliwości byśmy się nie wpisywali, gdybyśmy się nie wpisywali nie mielibyśmy takich efektów jakie mamy, mówi p. Burmistrz.  Dodając, że w ciągu 2 lat sprawowania przez nią urzędu, nasza gmina zajęła  doskonałe 21 miejsce pod względem pozyskania środków unijnych z pośród 182 małopolskich gmin. Czy to jest ta rzetelna informacja o której p. Burmistrz mówiła kilka chwil wcześniej? Przecież wspomniany ranking dotyczył lat 2007-2012 a nie ostatnich 2 lat, jak to została zasugerowane. Postanowiłem policzyć  pozyskane  w tej kadencji  środki,  policzyłem wszystkie  pozyskane środki  nie zależnie od tego czy pochodziły one z funduszów unijnych czy nie.  Przypomnę, że Gazeta Krakowska  brała pod uwagę   tylko środki  pochodzące z programów unijnych.  Oto ile tego pozyskano w ciągu tych 2 lat. Może nie co do złotówki,  bo nie będąc urzędnikiem ciężko to zrobić dokładnie. Ująłem tu wszystkie środki nie tylko te unijne, ale również te z budżetu państwa tak więc jest to mocno zawyżone wyliczenie.

Środki pozyskane w latach 2011-12

I promesa na usuwania skutków klęsk żywiołowych z 2010r

1 550 000

Marzec 2011r. dofinansowanie na  opracowanie gminnego planu usuwania azbestu

14 266

26 sierpnia 2011 r.  w ramach „Małopolskie Remizy 2011”  dofinansowano zadanie „Termomodernizacja budynku OSP w Woli Lubeckiej”.

40 000

5 sierpnia 2011r.  II promesa na usuwania skutków klęsk żywiołowych z 2010r

780 000
1 stycznia 2012 r. promesa w ramach programu Radosna Szkoła” na budowę placu zabaw w Zalasowej 100 000
3 października 2011 r. dofinansowanie zadania pt. „Odnowa centrum wsi Joniny poprzez budowę infrastruktury drogowej i boiska sportowego” 358 790
19 stycznia 2012 r. dofinansowanie  na realizację zadania pn. „Modernizacja przestrzeni publicznej wsi Bistuszowa poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości, budowę placu zabaw, parkingu, chodnika i uporządkowanie terenów zielonych 326 250
23 stycznia 2012 r. dotacja na realizację projektu pn. „Likwidacja barier transportowych w Gminie Ryglice poprzez zakup samochodu  osobowego  9-cio miejscowego do przewożenia osób  niepełnosprawnych”. 42 000
15 luty 2012r. III  promesa ma usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 1100 000
29 marca 2012 r. w Krakowie pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Ryglice zawarta została umowa na dofinansowanie projektu pn. „Dobra szkoła – lepszy start”. 206 128
29 marca 2012 r. dofinansowanie zadanie  „Ścieżka zdrowia” 20 855
11 maja 2012 r. w Krakowie pomiędzy Gminą Ryglice a Samorządem Województwa Małopolskiego została zawarta umowa o dofinansowanie działania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w miejscowości Zalasowa, gmina Ryglice – Etap I” 2 380 000

IV  promesa na usuwania skutków klęsk żywiołowych z 2010r

800 000

V  promesa na usuwania skutków klęsk żywiołowych z 2010r

804 000
W piątek 20 lipca 2012 r. umowa na dofinansowanie projektu pt. “Budowa sali sportowej wraz z infrastrukturą zewnętrzną przy Szkole Podstawowej w Woli Lubeckiej”. 1 842 088
W piątek 7 września odbyło się przekazanie umowy dotacji w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2012” zadania pn. „Remont garażu OSP w Zalasoweję 17 500
5 października2012r. przekazanie umów o dofinansowanie zadania pn. „Budowa targowiska stałego w Ryglicach” 1 000 000

25 października 2012r. VI promesa na usuwania skutków klęsk żywiołowych z 2010r

220 000

Środki na renowację Spichlerza  Leader

298 000

Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012

666 000

Ogół środków 12 565 877     

Suma środków 12 565 877     

Liczba  mieszkańców 11712

12 565 877 : 11712 = 1072 zł. na jednego  mieszkańca.

Jak to się ma do przytaczanych w wywiadzie danych według których pani Teresa Połoska chwali się, że w czasie kiedy pełni swą funkcję, Gmina Ryglice pozyskała  36 mil zł. czyli 3059.57 zł. na mieszkańca.

Jest to manipulowanie opinią publiczną. Wygląda to tak, jak gdyby nasza gmina co dopiero powstała i wraz z objęciem przez panią Teresę Połoska funkcji burmistrza zaczęła się rozwijać.

Wracając do tematu konsultacji dość przerażająco zabrzmiało stwierdzenie,  że mimo iż wachlarz zadań  jest ogromny  nic z tych propozycji bezpośrednio  Ryglic nie dotyczy.  Szkoda, że w dobie gdy wszechobecne zwłaszcza w polityce są kamery musimy wieżyc p. Burmistrz na słowo – na słowo, gdyż nie wykorzystano możliwości  technicznych i nie nagrano tego spotkania. Kto wie ile w ten sposób stracono, może nawet genialnych pomysłów, jakie w oparciu o te założenia (gdyby je znali), mogli by wymyślić nasi mieszkańcy? Kto przed południem w dzień roboczy mógł wziąć udział w tych konsultacjach?  My nie mogliśmy, a przecież gdyby to nagrano mieli byśmy wszyscy szansę posłuchać tych koncepcji. To właśnie była by ta rzetelna informacja, wiedza wprost ze źródła, bez pośredników.

Pani Burmistrz  wspomina  o drodze szybkiego ruchu,  jaka miała by w przyszłości przebiegać przez teren naszej gminy, pada nawet stwierdzenia, że będzie to za kilka lat. Trudno się nie roześmiać, gdyż  p. Burmistrz zdaje się wyznawać zasadę ciemny lud wszystko kupi. Ja nie kupuję, choć bardzo ciekawie to brzmi w ustach p. Burmistrz wiec zapytam.  Czy istnieją już jakieś plany tej trasy? Czy pomyślała pani by umieścić taką inwestycje w planie zagospodarowania przestrzennego?  Proszę traktować nas mieszkańców poważnie. Inwestycja ta ma szansę być braną pod uwagę po 2020r. więc nie za kilka a za kilkanaście lat. Skoda, że w  tak ważnych dla przyszłości naszej gminy  sprawach musimy   opierać się na tak nieprecyzyjnych przekazach  a nie rzetelnych, nagranych informacjach. Warto też wspomnieć, że to pan Karasiewicz  jest  autorem tego pomysłu, pomysłu  który powstał już jakiś czas temu i konsultowany był z Wójtami i Burmistrzami gmin przez które planowana jest ta trasa oraz zapisany w strategii rozwoju .

Słuchając dalszej części wywiadu słyszymy, że do p. Redaktora  dochodzą słuchy, że  mające  powstać w Ryglicach targowisko powstanie  na terenach zalewowych czy wręcz jak to określił Redaktor – bagiennych. No cóż, o tym czy będą to pieniądze utopione w bagno  przekonamy się za czas jakiś i nie koniecznie musi to być błoto po powodziowe, równie grząskie i nie mniej niebezpieczne jest bagno finansowe.  Przekonywanie, że powódź jaka miała miejsce w 2010 r. była incydentalna i więcej się nie zdarzy, to chyba dość słaba argumentacja. Niby na jakiej podstawie p. Burmistrz twierdzi, że to się więcej nie zdarzy? Oby się nie zdarzało, ale co jeśli się wydarzy? Słucham i uszom nie wierze, gdzie te zabezpieczenia, gdzie te nowo wyznaczone poldery, gdzie te wały o których słyszany? Co nam pomogą karty zabezpieczeń dla naszych rzek? Czy ktoś wierzy w to, że zbiornik w Joninach jest jakimkolwiek zabezpieczeniem przed powodzią dla Ryglic?  Pani Burmistrz przedstawia tezę, że nawet gdyby taka woda się pojawiła, to przejdzie ona nie czyniąc żadnych strat, gdyż  targowisko wykonane jest z betonu komórkowego a więźba dachowa jest tak wysoko że woda tam nie dojdzie.  Pytam co z toaletami , co z zapleczem gospodarczym, co z suszarnią do węży strażackich, co z wodomatem ?  Czy tam też woda tylko przejdzie i pójdzie niczego nie uszkadzając?  Widzieliśmy co stało się z droga, remizą i sąsiadującymi budynkami, czy nie jest to lekcja z której należy wyciągać wnioski?  Czy to dokumenty stanowią o tym czy dany teren jest zalewowy?  Czy  może  raczej fakt że dany teren rzeczywiście może być zalewany przez wodę?  Widać w Ryglicach wbrew faktom za pomocą dokumentów próbuje się poskromić i zobligować  wody rzek Szwedki i Zalasówki,  by nie występowały z brzegów.

Czy jest tak jak mówi p. Burmistrz, że mieszkańcy  na zebraniach  wyrazili zgodę na ta inwestycję?  A czy ktoś ich o to pytał, czy może na zebraniu przedstawił gotowy projekt?  Można do tego wrócić i zobaczyć, posłuchać, bo są nagrania.

Zastanawiam się o sprzedaży  jakich płodów rolnych mówi p. Burmistrz, skoro 95% gospodarstw produkuje tylko na własne potrzeby pozostałe 5 %  od wielu lat  swe produkty sprzedaje na tarnowskim burku bo tam jest kupujący i można uzyskać odpowiednią cenę.

Będąc we wtorek w Tuchowie  postanowiłem zapytać handlujących tam kupców czy zawitają na to nowopowstałe targowisko? Zdecydowana większość z nich z ironicznym uśmiechem odpowiadała pytaniem. Po co ? Przecież tam nie ma kupujących,  jest parę osób  z których zdecydowana większość to oglądający więc nie ma po co przyjeżdżać. Po za tym na pewno znacznie wzrośnie opłata targowa a to wykończy handel w Ryglicach, mówi jeden z handlujących na tuchowskim rynku kupców.

A tak na koniec ciekaw jestem, ile kosztują te wszystkie wywiady w radiu i TV i czemu one służą, jeżeli w kółko powtarza się tam te same informacje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podziel się na:
 • Facebook
 • Twitter
 • Blogger.com

Permalink do tego artykułu: https://lepszeryglice.cba.pl/nie-tak-kolorowo-jak-sie-maluje/

94 Komentarze

Skip to comment form

 1. rzetelna informacja hahahah

  http://ryglice.pl/page/open/title/Cmentarz%20komunalny ( ta strona to cmentarz )

  http://ryglice.pl/page/open/title/Zlozone ( ścieżka zdrowia już stoi a tu dopiero wniosek złożony)

  http://ryglice.pl/bip/page/open/title/Prawo ( statut gminy niedostępny od nie wiadomo kiedy)

  http://ryglice.pl/bip/page/open/title/Sesje ( dwa lata kadencji a tu dopiero 11 sesji ???)

  http://ryglice.pl/bip (programów i grantów zupełnie brak nawet jednego wpisu)

  Mógłbym jeszcze sporo wypisać poczekam czy poprawia to co napisałem, wątpię o statucie Jakościomierz pisze w tym artykule minęło 2 tygodnie i nikt nie poprawił mają to głęboko w du…e a Połoskowa opowiada o rzetelnej informacji, nic tylko popukać się w czoło pani Tereso

  1. że nawet nie zrozumieją w czym błędy tkwią.

  • Po zebraniu on 4 marca 2013 at 08:34
  • Odpowiedz

  A po zebraniu miał wystąpienie Pan z Krakowa odnośnie obrony cywilnej. Takie szkolenie dla mieszkańców. Bardzo interesujące tematy. A ludzie się rozeszli, zostało raptem kilka osób. Nasza telewizja od zebrań, radny Jezior, pani Krystyna, urzędnicy do tych tematów p.Małecka i Zegar, radny Cieślikowski, jeśli kogoś pominąłem to przepraszam. Takie szkolenia muszą być częściej robione. To bardzo ważne!!!

  1. Owszem, ale muszą być odpowiednio nagłośnione że będą. To rola urzędu i Burmistrza, zwłaszcza Burmistrza, który odpowiada za działania w czasie klęski żywiołowej, czy innego kryzysu na masową skalę. Czy Burmistrz nie mogła podczas swoich głośnych wystąpień z mikrofonem przekonać zebranych, by zostali jeszcze na te pół godziny?

  • warto przeczytać on 3 marca 2013 at 22:21
  • Odpowiedz

  Przed nami lata, które powinny być latami rozwoju. Tak oceniam to, co czeka nas w najbliższej przyszłości. Do 2020 roku do naszego kraju z budżetu Unii Europejskiej, trafi 105,8 mld euro, czyli około 440 mld złotych. To olbrzymia kwota. Znacznie większa od tej, którą przyznano Polsce na lata 2007–2013. Kolejną dobrą informacją jest wynegocjowanie kwalifikowalności podatku VAT. Jest to o tyle istotna zmiana, że oznacza faktycznie wzrost poziomu dofinansowania do każdej inwestycji, w wysokości obowiązującej stawki podatku.

  Jak przekonują znawcy tematyki europejskiej, Polska obecnie stała się największym beneficjentem funduszy unijnych. Jest to niewątpliwie ogromny sukces rządu, i myślę, że powinniśmy ten fakt zachować w pamięci. O korzystnym wpływie środków europejskich na rozwój naszej Ojczyzny, możemy również przekonać się na przykładzie gminy Skrzyszów. Dzięki nim udało się nam przeprowadzić kilka naprawdę ważnych inwestycji. A musimy pamiętać, że działo się to w okresie kiedy pieniądze z UE płynęły dużo węższym strumieniem.

  Dotacje o których piszę, dotyczyły nie tylko tzw. twardych projektów. Korzystano z nich także przy finansowaniu szeregu szkoleń oraz innych projektów, z niezaprzeczalną korzyścią dla mieszkańców naszej gminy. Ściąganie środków zewnętrznych, w tym środków z Unii Europejskiej, to dla mnie ogromne wyzwanie, od pierwszych dni urzędowania. Dlatego też w perspektywie nowego rozdania eurośrodków, zamierzam zrobić wszystko, żeby jak największa ich ilość trafiła do gminy Skrzyszów.

  Niestety, nie można nie zauważyć łyżki dziegciu, psującej smak tej wielkiej beczki miodu. Wielokrotnie na tym blogu pisałem o nowej ustawie o finansach publicznych (uofp), a zwłaszcza artykule 243, mającym decydujący wpływ na możliwość zaciągania przez gminę kolejnych zobowiązań finansowych. Patrząc na aktualne zadłużenie niektórych samorządów (Warszawa ok 46%, Poznań ok 66%, Kraków ok 56%, Tarnów ok 48%), pojawia się wątpliwość, czy będą one w stanie skorzystać z nowych środków. Wskaźnik 60% limitu zadłużenia przestaje obowiązywać, ale ów nieszczęsny, wspominany już wcześniej przeze mnie wzór, powoduje, że ze wzrostem zadłużenia wzrosną raty od kredytów i pożyczek, a to z kolei pogarszając omawiany wskaźnik praktycznie zablokuje możliwości zaciągania nowych zobowiązań, na pokrycie wymaganego wkładu własnego w planowane przedsięwzięcia. Przytoczyłem te miasta nie bez powodu. Są one jednymi z większych beneficjentów funduszy europejskich. Przy obecnych uregulowaniach prawnych niemożliwe jest by samorządy, których budżet wynosi mniej niż 100mln złotych rocznie, mogły w całości wchłonąć tak ogromne, a przecież tak potrzebne środki. Jeszcze innym aspektem, również pogarszającym ów współczynnik, jest wzrost wydatków na rachunkach bieżących związanych z utrzymaniem dotychczasowych inwestycji. Niezbędne zatem stają się zmiany aktualnego stanu prawnego, usuwające tamy z szerokiego strumienia finansowego płynącego z UE do samorządów. W przeciwnym razie ów wielki sukces negocjacyjny przerodzi się niechybnie w jeszcze większą, spektakularną porażkę. Jestem pewien, że rządzący są tego również w pełni świadomi, dlatego mimo wszystko, jestem dobrej myśli.

  źródło: http://marcinkiwior.pl/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=10&Itemid=60#.UTO-DFcUPHY

  1. A ja nie do końca, przyjdzie czas że Unia zacznie sprawdzać te inwestycje i wyjdzie jak z autostradami. Środki zmarnowane, inwestycje zrealizowane byle jak, odbieganie od ogólnych standardów i wymogów, oszustwa i matactwa. I co zrobi Unia? A no wkurzy się i powie, zmarnowaliście moje pieniądze i chcecie więcej? Nie dostaniecie ani centa, a to co dostaliście oddacie z odsetkami, przeznaczymy je dla innych co ich nie zmarnują jak wy. Jak myślisz drogi podatniku, skąd wezmą na zapłatę kar i zwrot zmarnotrawionych funduszy?

    • słowianin zachodni on 3 marca 2013 at 23:44
    • Odpowiedz

    W skrajnym przypadku może się stać tak, że najmocniejsi w Unii, nie trzeba chyba wskazywać tych państw ustawią tak tematy, że duży obszar, na którym mieszkają Polacy stanie się terenem taniej siły roboczej (w sumie już tak jest), terenem nieskażonych gleb do produkcji rolnej, terenem ekskluzywnych safari, polowań, wycieczek obsługiwanych przez wiadomo kogo, poligonem wojskowym (nie cały kraj – wiadomo), terenem domów publicznych, ale głownie wyeksploatują nas jako tanią siłę roboczą. To skrajność, jednak nie niemożliwa. Może to co napisze teraz zabrzmi okropnie i jeszcze bardziej skrajnie, ale może się powtórzyć pakt Ribbentrop – Mołotow w aspekcie ekonomicznym.

 2. Radni na zebraniu siedzieli cicho jak trusie widocznie szefowa zabroniła im zabierać głos a w podbramkowej sytuacji mieli odpowiadać – pomidor :-))

  1. Pan Tyński od lat na każdym zebraniu i mądre zadaje pytania i taki z niego widać prawdziwy troskliwy obywatel. Smutno było słuchać jak mówił, że kilka lat już stara się o chodnik i zbierał podpisy w tej sprawie i nie doczekał się w tym rozdaniu budżetowym chodnika. A na tarnowskiej będzie chodnik i to za milion złotych i to od ręki. Nie twierdzę, że nie potrzebny, nie w tym rzecz. Resztę sobie dopowiedzcie sami.

  2. Szkoda że taki radny Wójcik nie rozumie i chyba juz nie zrozumie ,że być radnym to znaczy służyć ludziom a nie Burmistrzowej

 3. targowym nic a nic na zebraniu nie było. Co to sie podziało? Kluczowa inwestycja dla Ryglic i gminy i zero o tym?

 4. Panie Groch kiedy będzie nagranie?

  1. Się robi chwile to potrwa ale myślę że jutro już powinno być.

  • Niepoprawny marzyciel on 3 marca 2013 at 19:10
  • Odpowiedz

  No zgryzota mnie męczy , taki niedosyt i konsternacja , Władza tak pod publiczność dużo słów mało treści.Czekaliśmy na kilka logicznych zdań wyjaśnienia cen wywozu śmieci czy możliwości obniżenia cen za zrzut fekalii a odpowiedzi i uzasadnienia jakieś kuriozalne. No dyskusja z sali coraz bardziej dojrzalsza i to cieszy ,że trochę młodzieży przyszło no i ogólnie nie uda się już wmówić nam ,że “czarne to białe” ,padały z sali konkretne przykłady z innych Gmin. Bardzo przygnębiające są fakty wmawiania zebranym czegoś co jest oczywistą nieprawdą -że ceny są jedne z niższych w okolicy podając jedno sąsiednie miasteczko miast porównać powiedzmy 10 podobnych do naszego.Ale pozdrawiam .Idzie Nowe -otwórzmy drzwi i okna.

  1. Okno na zebraniu otworzył Pan Zieliński, wpuścił trochę lepszego tlenu (hi hi) to i myślenie, pytania lepsze. Ludzi dużo to i duchota się zrobiła. Ale faktycznie pytania były dojrzałe a odpowiedzi pokrętne.

 5. Szkoły, szkoły, szkoły … Dlaczego obecnej burmistrz szkoły są kulą u nogi?

 6. Generalnie władza kłamie , władza uważa ,że lud kupi wszystko i nie za wiele wie -czyli ,że lud ciemny i głupi.Tematy zastępcze, kampania wyborcza. Temat przeciętnego Kowalskiego nie jest brany pod uwagę.Jezior albo wymięka albo trampolina na tyle go już wyniosła ,że przeskoczy wyżej.Za mało rzetelnej informacji i fajne _jeżeli urzędnicy mieliby przerabiać deklaracje to już raczej niech każdy mieszkaniec zapłaci parę złotych czyli około 120 zł więcej a co tam?
  Po drugie : za mało rzetelności władzy , aha powtórka no ale tylko tyle pamiętam z zebrania wiejskiego miasta Ryglice. A no jeszcze od jutra MOPS powinien się jakoś zabezpieczyć np. zwiększyć zatrudnienie bo każdy komu ciężko w strefie materialnym ,odczuwa braki finansowe powinien się zgłosić i otrzyma pomoc w płatności za ścieki -przewiduję że 66 % mieszkańców Gminy odwiedzi w krótkim czasie Ośrodek Pomocy bo w końcu Burmistrz tak informowała.

   • też w temacie zebrania on 3 marca 2013 at 17:09
   • Odpowiedz

   Podobało mi się, że radni NJ siedzieli za stołem prezydialnym, podobało mi się ,że dużo osób, bardzo dużo, pewnie to z powodów śmieci i ścieków. Nie podobało mi sie, że radnemu powiatowemu p. Cieślikowskiemu przerywano wypowiedź, tj władza przerywała. Sami zresztą państwo ocenicie bo była kamerka. Na takim zebraniu, gdy jest radny powiatowy to dodaje zebraniu promocji itd , a tutaj zgadywano go , wręcz zakrzykiwano (burmistrz + mikrofon) nie zrozumiale to jest. Pani burmistrz w kilku miejscach mówiła nieprawdę. Zapewne zostanie to uwypuklone tu na blogu. Ciemny już nie taki ciemny.

   1. Na bardzo ważną kwestię zwrócił uwagę pan Grocha w sprawie tych taryf za śmieci, skąd oni wzięli te wyliczenia???? Skoro teraz się opłaci za 23 zł odebrać śmieci to dlaczego ma się nie opłacić po 1 lipca? Radni ustalili 42 zł a urząd czyli pan Chmura vel “Szabla” proponował 55 zł. wy mówicie że jest to tanio? Pamiętajcie że im wyżej ustalimy opłatą za śmieci tym więcej zapłacimy bo firmy wiedząc ile mogą od nas wyciągnąć nie będą kalkulować za ile im się opłaci tylko ile zejść z maksimum żeby wygrać. To Chmura z Połoskowom kalkulowali i wykalkulowali, że cena musi wzrosnąć o 100% czy to była czysta sprawa? Tak samo z podatkami jedne z najwyższych w okolicy a pani za przeproszeniem pieprzy że jest inaczej, dla pani z pani zarobkami to nie ma znaczenia dla nas mieszkańców ma i to wielkie!! Słyszałam że znów na topie jest temat podwyżki dla Połoskowej, pamiętajcie radni jeżeli jej podniesiecie pensje to was odwołamy na wieki wieków wystarczy jej za jej prace tyle co ma a i to za wiele. Kłamstw jakie wypowiadała pani Burmistrz Połoska nawet nie chce mi się komentować, słuszne pytanie panie Groch, co za te 36 ml zostało zrobiono, szkoda że, nie doczekaliśmy się odpowiedzi bo była by zapewne bardzo interesująca. Jak można tak kłamać i to patrząc ludziom prosto w oczy.

     • z zebrania cd on 3 marca 2013 at 17:53
     • Odpowiedz

     Pani TP ma chyba kłamstwo zakodowane w genach i nie uczy się na błędach, mówiła nieprawdę w TV w RDN i na zebraniu. My wiemy, że kłamstwo powtarzane kilka razy ma szansę stać się prawdą. Nie mniej jednak na dzisiejszych uniwersytetach o tym informują a nie uczą jak to robić. Z całym szacunkiem do urzędu Burmistrza, ale do osoby która kłamie należy mówić – kłamco.

     1. Cenne pytania zadawał też p. Marcinek w sprawie odpłatności za śmieci ale odpowiedzi były jakieś takie nijakie. Czyżby władza coś mąciła?

     2. Chodzą pogłoski że stawiki mają taka postać jaką maja ponieważ były asystent pani TP to spowodował, dla mniej wiedzących to był TW Szabla

    1. To prawda, podobno radni są ostatnio mocno atakowani, by dać podwyżkę burmistrzowi. Z naszych podobno Dudowicz z Jeziorem nie chcą się zgodzić, pozostali już ulegli. Miałem być na zebraniu i o to zapytać p.Wójcika i p. Kuklę,dobry moment na podwyżki w czasie gdy biednym ludziom zabierają ostatni grosz z kieszeni.

     1. Przecież nasza pani tak ciężko pracuje już tyle nam załatwiła a wszystko jest przejrzyste i transparentne to dlaczego nie dać jej podwyżki. Jezior i Dudowicz nie bądźcie sknery odbierzecie to sobie na naszych opłatach za śmieci.

    • do powiatowego on 3 marca 2013 at 21:43
    • Odpowiedz

    Pan Cieślikowski niech się nie przejmuje. Ludzie obejrzą nagranie i wyjdzie jak brzydko pana potraktowano. Ludzie słuchali co pan mówi z wielkim zaciekawieniem, być może z zbyt dużym i to się nie spodobało naszej Burmistrz i poszły akcje o wyciszenie co Pan mówi.

  1. czekam na filmik z tego spotkania z niecierpliwością 😀

  2. Frekwencja jak chyba nigdy w historii zebrań w Ryglicach, sporo młodych ludzi. Sporo pytań dlaczego w innych gminach za ścieki i śmieci taniej niż u nas. Tłumaczono mgliście że to jakieś wskaźniki przez urząd zadane do analizy radnych. Burmistrz znów zwalała odpowiedzialność za ceny na radę. Taka przepychanko wokół tematu.

  3. To jest właśnie debilizm socjalistów sprawujących władzę w naszym biednym umęczonym kraju. Nałożyć na ludzi tak wysokie podatki żeby potem im pomagać w formie zapomogi z opieki społecznej

 7. Proszę Urząd o wyjaśnienienia.
  Na BIP jest informacja o odbudowie gminnych dróg w Ryglicach na Gędziusa nr drogi 1295/2, 1304/1, 1304/2, 1304/4 , na Stańczyka nr drogi 469/1, 469/2 oraz na Księże Podlesie nr drogi 1350/2.

  Pytania dwa:
  1. Czy jak decydowano o nazwach ulic w Ryglicach i Zalasowej, to nie zostały tymi nazwami objęte wszystkie drogi gminne? Jeśli odpowiedź jest – tak wszystkie są ulicami, no to pytanie nastepne.
  2. Kiedy Rada uchwaliła, zdecydowała, że mamy nowe drogi gminne i czemu od razu nie przyznano im nazw ulic?

  http://www.ryglice.pl/bip/notification

  1. Bo to są drogi do jednego lub dwóch domów, czyli dojazdowe od ulicy pod dom. Są one zaliczane w kategoriach własnościowych jako gminne to znaczy że mieszkańcy domostw leżących przy nich nie płaca podatku , a wartość tych gruntów jest wyższa. Oddzielną sprawa jest to komu i dlaczego właśnie tam?

   1. Bardzo nieprrzekonujące co piszesz. Droga gminna to droga gminna. Coś się wydaje , że temat wart zgłebienia ,bo coś tu brzydko zapachniało ,albo wielkie błędy formalne w informacji na str. BIP. Tak nie oznacza się nr dróg, choćby.

  2. Na BIP pisze raz odbudowa raz przebudowa drogi. Jak to trzeba rozumieć? A podobno to nie są nr dróg jak tam pisze tylko nr działek. To co beda budowane nowe drogi gminne? Coś to zakręcone wszystko.

   • sieciowy szukacz on 2 marca 2013 at 16:58
   • Odpowiedz

   Na geoportalu brak jest zaznaczonych tych dróg gminnych a też nie przypominam sobie by rada wytyczała jakieś nowe drogi gminne.

   1. Czy to nie firma Strabag odbudowywała nasze drogi sypiąc zamiast tłucznia pospółę? Pisałem o tym w tym artykułach http://lepszeryglice.cba.pl/?p=1034 i http://lepszeryglice.cba.pl/?p=1818. Ciekaw jestem jaka była rola pracownika drogownictwa pana Jałochy w tej sprawie? Był przedstawiany jako wielki fachowiec od dróg to on chyba robił te przedmiary z których wynika że warstwa wyrównawcza miała 3 mm grubości. Ciekawe jak te drogi będą wyglądać po zimie, a może ktoś ma już jakieś spostrzeżenie w tym temacie ? Tak nawiasem mówiąc mamy ponoć nowego specjalistę w drogownictwie.

    Bardzo ciekawy fragment tekstu z onetu.
    Budowlańcy z całej Europy szykowali się do ugryzienia tych pieniędzy kilkanaście lat. Wielu z nich, zanim pojawili się w Polsce, miało już spore doświadczenie w ustawianiu przetargów drogowych dotowanych przez UE. Wielokrotnie karane za zmowy przetargowe były na przykład Strabag (Słowacja, Słowe­nia, Węgry, Niemcy) czy Bouygues (Węgry, Francja). Część koncernów, jak austriacki Strabag, szwedzka Skanska czy portugalskie MSF i Mota, startowała w przetargach w Polsce pod własną marką. Inne – hiszpańskie Acciona i Ferrovial, przejęły w tym celu duże polskie spółki, jak Mostostal-Warszawa czy Budimex.

    W pewnym momencie budowlani ekspaci byli już na tyle mocni, że zaczęli dyktować ceny usług budowlanych w całej Polsce. Gdy nadszedł rok 2007 i unijne dotacje popłynęły szerokim strumieniem, byli już świetnie przygotowani i wygrywali przetargi w cuglach. Do najskuteczniejszych w latach 2007–2012 na polskich drogach zaliczają się: Strabag (21 kontraktów), Budimex (18) i Skanska (11). Przy prowizjach na poziomie 12 proc., zwycięskie konsorcja mogły zarabiać na czysto od 50 do 200 mln zł na jednym wygranym przetargu.

    Nauczeni doświadczeniem z innych krajów zagraniczni wykonawcy zatrudniali na stanowiskach szefów spółek doświadczonych polskich budowlańców, którzy świetnie potrafili wykorzystać swoje kontakty w branży. Jednym z najskuteczniejszych był Paweł Antonik, prezes Strabaga. Współpracował na przykład ze znanym w całej branży budowlanej Wojciechem Ławniczakiem, właścicielem firmy ZBM Inwestor Zastępczy, którego swego czasu nazywano „królem przetargów”.
    źródło http://biznes.onet.pl/polska-drogo-ustawiona,18496,5434777,2,prasa-detal

    1. Groszku z całym szacunkiem ale głupich pismaków z onetu nie warto cytować rzetelna informacja to nie jest aczkolwiek wracając do stanu dróg np Piastowska nie dawno modernizowana po tej zimie bedzie wyglądała tak samo jak pare lat temu sam każdy wie jak i nie można tu winić ciężkiego sprzętu który jeździ na bukowinę bo od tego sprzętu na drogi idą nie małe pieniążki w postaci podatku drogowego 🙂

     1. Drogi rosomaczku !!! warto przeczytać ten tekst który pochodzi z magazynu Forbes który jest jedną z rzetelniej piszących o polskiej gospodarce gazet. A drogi odwiedzimy wraz z nadejściem prawdziwej wiosny.

     2. Rosomaczku Onet właśnie jest wartościowym źródłem informacji. Co do tego tekstu to także GW wczorajsza pisze to samo. Pogrzeb a znajdziesz. W PL to co sie działo i dzieje przy budowie autostrad nie miało miejsca w histori świata. Za GW : km autostrady w UE 10 mln euro, km obwodnicy warszawskiej 200 ml. zł.

     3. zapraszam również na ulicę Pszenną od strony Tarnowskiej tam też coś asfalt po zimie popękał 😀

    2. Moi drodzy macie rację ale onet nie raz już zawiódł mnie i nie poważam tego portalu jako wiarygodne źródło informacji ,forbes to może coś innego ??????? nie czytam nie wiem ale faktycznie prawda jest taka i każdy to wie że przekręty przy budowie dróg są niezaprzeczalne nie kładzie się dobrej podbudowy tylko jakiś piasek czy tam inne gówno i przez to drogi w szybkim tempie siadają robią sie dziury itp taki widocznie system w polsce jest żeby co roku drogowcy mieli pracę przy renowacji

     1. System w Polsce jest taki, że kraść, cyganić, oszukiwać ile wlezie. Bo wiadomym jest że wszystkich tych złodziei co pokradli miliardy żadna kara nie spotka. Był wszak opisany w tymże artykule taki przypadek i dla kontrastu podobny z USA. Cały świat rąbie nas w d… bo wiedzą że to przygłupi naród, chociaż nie naród, ale jego reprezentanci.

     2. Takich linków i atrtykółow w różnej prasie są już setki. Boli, że w głównych mediach ledwie czasem się o tym usłyszy, że winni chodzą zadowoleni. Masz rację Komisja Europejska powinna zablokować środki na dalsze budowy autostrad. Albo sobie rząd z podległym aparatem scigania z tym poradzi i ukarze winowajców, albo niech odejdzie na zawsze w niesławie. Uważam ponadto, że PO to zła partia i czas pokaże ile złego zrobiła narodowi. Oczywiście Narodowi Polskiemu.

 8. Od najbliższej niedzieli w naszej gminie rozpocznają się zebrania sołeckie. Mogą na zebraniach pojawiać się goście z Warszawy. Warto uczestniczyć w tych zebraniach. Niech uczestniczą także J23, Okonie, Aleksandry, Bobry, Proste chłopy, Bezrobotni, Liberały z Jonin, Rosomaki, UM, Bezznieczuleniowcy, Wyborcy, Mieszkańcy, Byli radni, Radni, Obserwatorzy, Matki, Nauczycielki, Kasie, Marie, Basie, Władki, Kazimierze, Raniuszki i wielu, wielu innych Anonimów i Anonimek i może nieanonimowo. A czy Jakościomierz będzie? 🙂 az.

  1. dużo nicków ale czy ludzi fizycznych tyle?

   1. Pewnie mniej. Jednak po stylach pisania wygląda, że to nie jedna, czy nawet 5 osób, a sporo więcej. Jako administrator 2 wiem, że więcej.

  2. jest opcja że większość z osób o podanych wyżej nickach komentuję rzeczywistość gminy Ryglice z poza granicy państwa ale ci co mogą naprawdę powinni iść choć może będą sie bali dekonspiracji hahahah no cóż 😀

   1. To oczywiste, że wycykają. Z za klawiaturki to odważni. Zapewne będzie nagranie z zebrania, to sobie zagraniczniaki poogladają.

 9. w klubie

   • Wszystko ma swój koniec! on 1 marca 2013 at 11:15
   • Odpowiedz

   Kończą się powoli pieniądze załatwione przez Karasiewicza. Coś pani nic nie wspomina o panu wojewodzie i swoich sukcesach w dziedzinie środków powodziowych za 2010r. Niestety na tle sąsiadów wygląda to mizernie. OTO PROMESY na 2013r. widać gołym okiem brak Chrząszca i interwencji gminy Tarnów.
   1. Pleśna – 1 mln 100 tys. zł na odbudowę 2 dróg zniszczonych w 2010 roku,
   2. Gnojnik – 1 mln zł na odbudowę trzech dróg zniszczonych w 2010 roku,
   3. Tuchów – 870 tys. zł na odbudowę 4 dróg zniszczonych w 2010 roku,
   4. Czchów – 850 tys. zł na odbudowę 3 dróg zniszczonych w 2010 roku,
   5. Iwkowa – 720 tys. zł na odbudowę 4 dróg (po dwie zniszczone w 2010 i 2012 roku),
   6. Ciężkowice – 620 tys. zł na remont 3 dróg, w tym dwóch zniszczonych w 2010 roku,
   7. Ryglice – 620 tys. zł na odbudowę 4 dróg zniszczonych w 2010 roku,
   8. Zakliczyn – 420 tys. zł na odbudowę 3 dróg zniszczonych w 2012 roku

   1. a:
    Gmina Skrzyszów – 1 190 tys
    Gmina Tarnów – 1 600 tys

     • Pracownik MUW w Krakowie on 1 marca 2013 at 15:18
     • Odpowiedz

     Wojewoda Miller czyta bloga, wie jak wydawane są środki jakie przyznaje wiec przykręcił kranik z kasą, jak Pani Burmistrz nie wierzy niech spyta Pana Wojewodę. Pozdrowienia dla ziomali pracownik MUW w Krakowie

     PS. Koleżanki i koledzy urzędnicy z UM w Ryglicach jeżeli jesteście niewłaściwie traktowani w pracy to proszę się nie wahać i pisać anonimowo na adres email urzad@malopolska.uw.gov.pl Proszę się nie obawiać dzięki informacji jaka do nas dotarła bacznie przyglądają się temu co się tam dzieje w Ryglicach odpowiednie służby. Jeszcze raz pozdrawiam.

     1. hahaha! Pan Wojewoda czyta bloga! To najlepszy żart, który dziś usłyszałem! Anonimowo to sobie można pisać nawet do Premiera! bo przecież co za problem podać adres e-mail kancelarii Premiera, Prezydenta etc. Ludzie nie dajcie się oszukać podszywającym się pod urzędników kłamcom!

     2. Wojewoda czyta bloga bo tu taka mądrość i inspiracja dla niego .

     3. Co to, prima aprilis już? Eee chyba się komuś miesiące pomyliły.

      • MUW w Krakowie on 1 marca 2013 at 18:29
      • Odpowiedz

      No to wkrótce się przekonacie kto miał rację mimo wszystko pozdrawiam Janusz. B.

 10. Bedzie zebranie, zapytam Panią Terese Połoska, dlaczego Chmurę zwolniła i dlaczego przyjęła. Dobry z niego chłop był, szło pogadać.

  1. Ja zapytam czem P. Chrząszcz odszedł. Dobry użyty chłop. A moze jego by na Burmistrza Ryglic? Poznał co nieco nasza gminę. Co wy na to?

   1. W zupełności się z Tobą zgaszam. Rozsądny facet.

 11. Dzieńdobry Stefan jestem.
  Zamierzam tu pierdjolić głupoty jak reszta.

  1. Nie widzę różnicy, czy to sieć, czy rozmowy w realu. Tu i tu taka sama ilość, % mądrości i głupot. Tu jedynie zapewniona większa anonimowość. Jak ktoś pitoli głupoty w realu to i tu i odwrotnie gdy w realu uważany za mądrego to i tu mądrze napisze.

   1. Tylko w realu czasem się w język ugryzie i jak nie ma pewności to nie mówi, żeby nie wyjść na głupa. Tutaj można dać se upust, oczywiście anonimowo, Hi, Hi,

    1. Oczywiście tak. To kwestia kultury osobistej. Ale jak czytam rożne fora to np. na takim Onecie w porównaniu z tym blogiem, to tutaj kultura duża. Porównać warto sobie by wiedzieć to i nie naśladować piszących na Onecie.

 12. Dębica organizuje po raz pierwszy wyjątkowy w skali regionu cykl – Jarmarki Twórczości Ludowej Rzemiosła i Rękodzieła oraz Dębicką Giełdę Staroci.

  Inauguracja pierwszego sezonu Jarmarków odbędzie się 13 kwietnia 2013r. i będą organizowane w każdą drugą sobotę miesiąca do października włącznie, na Rynku Miasta, od godziny 9.00. Jarmarki mają na celu promocję twórców ludowych, wyrobów regionalnych oraz rękodzieł ludowych i zespołów folklorystycznych. Organizatorem przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Dębicy.

  za portalem http://ryglice-okolice.pl

 13. Kto zatrudni pana Krasa ?

  • jutro w krakowskiej on 28 lutego 2013 at 19:40
  • Odpowiedz

  gazecie będzie artykuł , czy też wywiad inspirowany przez naszego radnego A.J.

 14. No i proszę strona BIP już uaktualniona !! Ale pozostało jeszcze wiele niedoskonałości na stronie do poprawienia, na razie obserwuję i czekam czy zostaną zauważone i poprawione.

   • leniuchy i tyle on 28 lutego 2013 at 19:24
   • Odpowiedz

   Brawo, trza pilnować, bo leniuchy w tym urzędzie i tyle, a nagrody sobie przyznają.

   1. Jeszcze żeby kamerkę poprawili, tyle ludzi juz o tym pisało. Tego informatyka to nie wiem skąd wzięli 🙁

 15. Wypunktowana dość solidnie. Czy wyciągnie naukę? Po akcji z R.Ch. zwolniła gościa z arbaytu gminnego. Choć prawdy się nie dowiemy nigdy , jak to było. Kto i kogo polecał, nakazywał. Uf, brzydkie działania.

  • preszę peni on 28 lutego 2013 at 16:14
  • Odpowiedz

  Faktycznie warto odsłuchać to nagranie w tym czasie 1,18 min. Niby to tylko słowa, ale do cholery wypowiada je długoletnia pedagog , dyr szkoły, dziś burmistrz. Czy my zasługujemy na takie nas traktowanie? Co to my nie umiemy liczyć i sprawdzić sobie tego i owego. Co to ma być? Niby ludzie słabo zaangażowani w te tematy publiczne, na wybory słabo się uczęszcza. ALE TO NIE POWÓD BY TĄ NAIWNOŚĆ MIESZKAŃCÓW WYKORZYSTYWAĆ I MYŚLEĆ MOŻE PRZY TYM, ŻE SIĘ JEST, OJ NIE WIADOMO KIM. DOŚĆ TEGO preszę peni. DOŚĆ!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mam cichą nadzieję, że lepsza jutrzenka poradzi sobie z tym mydłem powidłem.

 16. Ja osobiście na T.P nie głosowałem i mam czyste sumienie niech się wstydzą co dali się złapać na haczyk NJ na te kłamliwe zdania używane w kampanii .MACIE COŚ CIE WYBRALI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  1. każdemu sie zdarzyć może kupić towar ładnie zapakowany. co nieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee????????????????????? 🙂

   1. No w sumie racja 🙂

  • 1 min.... on 28 lutego 2013 at 10:47
  • Odpowiedz

  1 min. 18 sek. wywiadu http://tarnowska.tv/1183-rozmowa-tygodnia-teresa-poloska.html

  Mówi tak o środkach z UE: to jest 3000 zł. na jednego mieszkańca potem sugeruje, że to się przekłada na 29 km wyremontowanych dróg. Mówi dalej o kanalizacji itd i kończy, że te wszystkie zadania były oparte o środki unijne. Może i były (prócz dróg z powodziówki), ale nie zdobyte w ciągu ostatnich 2 lat. Każdy wie, że drogi robione z powodziówki a nie z unijnych. Bardzo, za przeproszeniem, prymitywne wciskanie ludziom kitu, to nie do wiary, że tak można nawet . Z tym koniecznie trzeba coś zrobić.Redaktorzy TV to przecież dla Państwa kpienie sobie z Was i Waszej szczytnej Profesji. Jakoś naprawcie te błędy.

  • do okonia on 28 lutego 2013 at 09:12
  • Odpowiedz

  Kwota 12 565 877 zł są to środki pozyskane. Kwota wykorzystanych będzie znacznie mniejsza.
  Przykład : Budowa kanalizacji -Etap I – Zalasowa: pozyskano 2 380 tys zł ; przetarg na realizację tej inwestycji to niecałe 1 400 tys zł , więc już duża bańka z przyznanych mniej. W tym przypadku , a są to środki (jeżeli się nie mylę) z PROW-u , nie pokrywają w 100% w całości kosztów inwestycji.

 17. To oni z nią sami tych wywiadów nie robią? tylko ona im płaci żeby robili? myślałem, że ci reporterzy sami chcą robić wywiady.

  • Liberał z Jonin II on 28 lutego 2013 at 00:50
  • Odpowiedz

  Dzięki Ci Panie Boże, że istnieje Twitter bo tam można jednorazowo tylko 140 znaków twitnąć i wtedy każdy treść doczyta do końca. Na tym blogu treści są nie do przetworzenia.

  1. Opinia nie trafna i cokolwiek złośliwa. Sprecyzuj które treści. Czy posty, czy komentarze, czy wywiady władzuchny, czy może Twoje komentarze? Dla chcącego nic trudnego. Jeszcze raz – Opinia nie trafna i cokolwiek złośliwa.

    • Liberał z Jonin II on 28 lutego 2013 at 09:42
    • Odpowiedz

    Przydługawych postów na blogach oraz głupawych wierszyków na imieniny czy urodziny skopiowanych z inernetu nikt dokładnie do końca nie czyta.Choć może są pewne wyjątki.

 18. Więc gdyby autor policzył tylko środki unijne jakie wbudowano przez ostatnie dwa lata w gminę, to by się mogło okazać, że jakieś 700 zł. na mieszkańca a nie 3000 tys. zł. jak mówi pani T.P. Ewidentna manipulacja proszę pani Burmistrz.

  Co pani na to powie? Ma pani do dyspozycji facebooka proszę zatem się kontaktować z mieszkańcami. Czekamy na odpowiedź na fb.

  1. Ty okoń bo zaraz wyciągnę wędkę i cię zlapię na byle jaką przynętę i już będzie po okoniu

   1. Zarzucaj więc i czekaj brania. Jam nie głodny byle czego, ale zarzucaj. 🙂

    1. lubię Okonia nie dla polityki ale dla ciekawego słownictwa powinien książki pisać , może pisze zresztą nie wiem ale gratuluję!

     1. Dzięki. To miłe.

  • wiosna idzie on 27 lutego 2013 at 21:06
  • Odpowiedz

  cieszmy się

 19. Oj gdyby to Jakościomierz był redaktorem, przepytującym naszą brr po Uniwersytecie Marksizmu i Leninizmu. Oj cienko by piszczała cienko. Jest cienka jak pajęczyna. A te redaktorki to już faktycznie ….. a szkoda gadać.

   • ave cezar on 27 lutego 2013 at 21:44
   • Odpowiedz

   Co tu chcieć od redaktorka? Klientka płaci, klientka wymaga. Jakby ją uczciwie przepytali to by więcej z “paciarą” nie przyszła, a tak to mają sponsorkę.

   1. No wiesz, radio było nie było publiczną rolę ma spełniać, wywiad z burmistrzem to wiesz. Gdyby to była jaka aktorka to wówczas tak.

  • słuchacz RDN. on 27 lutego 2013 at 20:50
  • Odpowiedz

  Oj Pan Groch nie jednemu Magistrowi udowadnia że jest wnikliwym obserwatorem i ze Pani Burmistrz musi się bardziej starać by jej wypowiedzi były poparte danymi a nie historyjką Pinokia bo nosek coraz dłuższy, oj już prawie trąba się robi u naszej pani z nadmiaru wygadywanych głupot a wstyd z tego powierzchownego paplania sięga daleko.

 20. Faktycznie brak video z obrad z wicemarszałkiem Ciepielą to dali ciała. Tak zapraszali mieszkańców na to spotkanie i radny JA zapraszał z bloga. To błąd.

  • Nowy artykuł on 27 lutego 2013 at 19:57
  • Odpowiedz

  Oj ktoś może nie zasnąć.

  1. lepiej by było dla niej i dla nas żeby wróciła z powrotem do szkoły.z tego nic nie będzie gmina traci kobita nie wie o czym mówi ładujemy pieniądze w cos co niem sensu tak jak w ten plac targowy .dlaczego tej dotacji nie wziął wojt skrzyszowa lub tuchowa ,bo mądrzy .rece opadają.
   bezsens

   1. ta doga szybkiego ruchu to moze przez łyczków będzie szła? moze tędy będzie połaczenie z Warszawą,to dlatego taki koszt budowy ulłyczków a wy sie czepiacie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.

Optionally add an image (JPEG only)